i         133 core/chdk-dir.c int check_fn_char(int i)
i         135 core/chdk-dir.c   if ( i & 0xffffff80 ) return -1;
i         137 core/chdk-dir.c     ((i >= '0') && (i <= '9')) ||
i         138 core/chdk-dir.c     ((i >= '@'/*'A'*/) && (i <= 'Z')) ||
i         139 core/chdk-dir.c     ((i >= 'a') && (i <= 'z')) ||
i         140 core/chdk-dir.c     ((i == '.') || (i == '-') || (i == '_') || (i == '(') || (i == ')') || (i == '$') || (i == '&'))
i         143 core/chdk-dir.c     return i;
i         145 core/chdk-dir.c   if ( i != 0 ) return -1;
i         146 core/conf.c    CONF_INFO( 1, conf.user_menu_vars,     CONF_STRUCT_PTR,i:0),
i         147 core/conf.c    CONF_INFO( 2, conf.user_menu_as_root,   CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         148 core/conf.c    CONF_INFO( 3, conf.user_menu_enable,    CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         171 core/conf.c    CONF_INFO( 1, conf.show_osd,                CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         172 core/conf.c    CONF_INFO( 2, conf.show_osd_in_review,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         173 core/conf.c    CONF_INFO( 3, conf.override_disable,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         174 core/conf.c    CONF_INFO( 4, conf.override_disable_all,          CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         175 core/conf.c    CONF_INFO( 5, conf.hide_osd,                CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         176 core/conf.c    CONF_INFO( 6, conf.rotate_osd,               CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         177 core/conf.c    CONF_INFO( 7, conf.show_hiddenfiles,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         215 core/conf.c    CONF_INFO( 80, conf.show_clock,               CONF_DEF_VALUE, i:2),
i         216 core/conf.c    CONF_INFO( 81, conf.clock_format,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         217 core/conf.c    CONF_INFO( 82, conf.clock_indicator,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         218 core/conf.c    CONF_INFO( 83, conf.clock_halfpress,            CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         220 core/conf.c    CONF_INFO( 90, conf.show_state,               CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         224 core/conf.c    CONF_INFO(102, conf.batt_perc_show,             CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         225 core/conf.c    CONF_INFO(103, conf.batt_volts_show,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         226 core/conf.c    CONF_INFO(104, conf.batt_icon_show,             CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         229 core/conf.c    CONF_INFO(111, conf.reader_pos,               CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         230 core/conf.c    CONF_INFO(112, conf.reader_autoscroll,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         231 core/conf.c    CONF_INFO(113, conf.reader_autoscroll_delay,        CONF_DEF_VALUE, i:5),
i         233 core/conf.c    CONF_INFO(115, conf.reader_codepage,            CONF_DEF_VALUE, i:FONT_CP_WIN),
i         234 core/conf.c    CONF_INFO(116, conf.reader_wrap_by_words,          CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         236 core/conf.c    CONF_INFO(120, conf.splash_show,              CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         237 core/conf.c    	CONF_INFO(121, conf.start_sound,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         239 core/conf.c    CONF_INFO(130, conf.menu_symbol_enable,           CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         242 core/conf.c    CONF_INFO(133, conf.menu_select_first_entry,        CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         243 core/conf.c    CONF_INFO(134, conf.menu_center,              CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         245 core/conf.c    CONF_INFO(136, conf.font_cp,                CONF_DEF_VALUE, i:FONT_CP_WIN_1252),
i         246 core/conf.c    CONF_INFO(137, conf.tbox_char_map,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         248 core/conf.c    CONF_INFO(140, conf.show_grid_lines,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         250 core/conf.c    CONF_INFO(142, conf.grid_force_color,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         252 core/conf.c    CONF_INFO(150, conf.show_dof,                CONF_DEF_VALUE, i:DOF_DONT_SHOW),
i         253 core/conf.c    CONF_INFO(151, conf.dof_subj_dist_as_near_limit,      CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         254 core/conf.c    CONF_INFO(152, conf.dof_use_exif_subj_dist,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         255 core/conf.c    CONF_INFO(153, conf.dof_subj_dist_in_misc,         CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         256 core/conf.c    CONF_INFO(154, conf.dof_near_limit_in_misc,         CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         257 core/conf.c    CONF_INFO(155, conf.dof_far_limit_in_misc,         CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         258 core/conf.c    CONF_INFO(156, conf.dof_hyperfocal_in_misc,         CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         259 core/conf.c    CONF_INFO(157, conf.dof_depth_in_misc,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         261 core/conf.c    CONF_INFO(160, conf.show_values,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         262 core/conf.c    CONF_INFO(161, conf.values_show_in_review,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         263 core/conf.c    CONF_INFO(162, conf.values_show_zoom,            CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         264 core/conf.c    CONF_INFO(163, conf.values_show_real_aperture,       CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         265 core/conf.c    CONF_INFO(164, conf.values_show_real_iso,          CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         266 core/conf.c    CONF_INFO(165, conf.values_show_market_iso,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         267 core/conf.c    CONF_INFO(166, conf.values_show_iso_only_in_autoiso_mode,  CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         268 core/conf.c    CONF_INFO(167, conf.values_show_ev_seted,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         269 core/conf.c    CONF_INFO(168, conf.values_show_ev_measured,        CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         270 core/conf.c    CONF_INFO(169, conf.values_show_bv_measured,        CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         271 core/conf.c    CONF_INFO(170, conf.values_show_bv_seted,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         272 core/conf.c    CONF_INFO(171, conf.values_show_overexposure,        CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         273 core/conf.c    CONF_INFO(172, conf.values_show_luminance,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         274 core/conf.c    CONF_INFO(173, conf.values_show_canon_overexposure,     CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         275 core/conf.c    CONF_INFO(174, conf.show_values_in_video,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         276 core/conf.c    CONF_INFO(175, conf.zoom_value,               CONF_DEF_VALUE, i:ZOOM_SHOW_X),
i         277 core/conf.c    CONF_INFO(176, conf.zoom_scale,               CONF_DEF_VALUE, i:100), 
i         279 core/conf.c    CONF_INFO(180, conf.space_icon_show,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         280 core/conf.c    CONF_INFO(181, conf.space_perc_show,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         281 core/conf.c    CONF_INFO(182, conf.space_mb_show,             CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         282 core/conf.c    CONF_INFO(183, conf.space_bar_show,             CONF_DEF_VALUE, i:1), 
i         283 core/conf.c    CONF_INFO(184, conf.space_bar_size,             CONF_DEF_VALUE, i:1), 
i         284 core/conf.c    CONF_INFO(185, conf.space_bar_width,            CONF_DEF_VALUE, i:2), 
i         285 core/conf.c    CONF_INFO(186, conf.space_perc_warn,            CONF_DEF_VALUE, i:10),
i         286 core/conf.c    CONF_INFO(187, conf.space_mb_warn,             CONF_DEF_VALUE, i:20),
i         287 core/conf.c    CONF_INFO(188, conf.space_warn_type,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         288 core/conf.c    CONF_INFO(189, conf.show_partition_nr,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         290 core/conf.c    CONF_INFO(200, conf.show_remaining_raw,           CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         291 core/conf.c    CONF_INFO(201, conf.show_raw_state,             CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         292 core/conf.c    CONF_INFO(202, conf.remaining_raw_treshold,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         293 core/conf.c    CONF_INFO(203, conf.raw_exceptions_warn,          CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         295 core/conf.c    CONF_INFO(210, conf.show_movie_time,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         296 core/conf.c    CONF_INFO(211, conf.show_movie_refresh,           CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         298 core/conf.c    CONF_INFO(220, conf.show_temp,               CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         299 core/conf.c    CONF_INFO(221, conf.temperature_unit,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         301 core/conf.c    CONF_INFO(230, conf.debug_shortcut_action,         CONF_DEF_VALUE, i:0), // backwards compatible
i         302 core/conf.c    	CONF_INFO(231, conf.debug_display,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         303 core/conf.c    CONF_INFO(232, conf.debug_propcase_page,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         304 core/conf.c  	CONF_INFO(233, conf.debug_misc_vals_show,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         305 core/conf.c    CONF_INFO(234, conf.mem_view_addr_init,           CONF_DEF_VALUE, i:0x1000),
i         308 core/conf.c    CONF_INFO(240, conf.touchscreen_disable_video_controls,   CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         309 core/conf.c    CONF_INFO(241, conf.touchscreen_disable_shortcut_controls, CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         311 core/conf.c    CONF_INFO(250, conf.usb_info_enable,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         313 core/conf.c    CONF_INFO(260, conf.show_alt_helper,            CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         314 core/conf.c    CONF_INFO(261, conf.show_alt_helper_delay,         CONF_DEF_VALUE, i:3),
i         315 core/conf.c    CONF_INFO(262, conf.enable_shortcuts,            CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         316 core/conf.c    CONF_INFO(263, conf.extra_button,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         319 core/conf.c    CONF_INFO(270, conf.console_show,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         320 core/conf.c    CONF_INFO(271, conf.console_timeout,            CONF_DEF_VALUE, i:3),
i         341 core/conf.c    CONF_INFO( 297, conf.enable_raw_shortcut,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         343 core/conf.c    CONF_INFO( 298, conf.osd_platformid,              CONF_DEF_VALUE, i:PLATFORMID),
i         379 core/conf.c    CONF_INFO( 1, conf.platformid,               CONF_DEF_VALUE, i:PLATFORMID),
i         381 core/conf.c    CONF_INFO( 2, conf.fast_image_quality,           CONF_DEF_VALUE, i:3),
i         383 core/conf.c    CONF_INFO( 3, conf.nd_filter_state,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         385 core/conf.c    CONF_INFO( 20, conf.save_raw,                CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         386 core/conf.c    CONF_INFO( 21, conf.raw_in_dir,               CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         387 core/conf.c    CONF_INFO( 22, conf.raw_prefix,               CONF_DEF_VALUE, i:RAW_PREFIX_CRW),
i         388 core/conf.c    CONF_INFO( 23, conf.raw_ext,                CONF_DEF_VALUE, i:DEFAULT_RAW_EXT),
i         389 core/conf.c    CONF_INFO( 24, conf.raw_save_first_only,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         390 core/conf.c    CONF_INFO( 25, conf.save_raw_in_video,           CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         391 core/conf.c    CONF_INFO( 26, conf.save_raw_in_sports,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         392 core/conf.c    CONF_INFO( 27, conf.save_raw_in_burst,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         393 core/conf.c    CONF_INFO( 28, conf.save_raw_in_ev_bracketing,       CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         394 core/conf.c    CONF_INFO( 29, conf.save_raw_in_timer,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         395 core/conf.c    CONF_INFO( 30, conf.raw_cache,               CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         396 core/conf.c    CONF_INFO( 31, conf.save_raw_in_edgeoverlay,        CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         397 core/conf.c    CONF_INFO( 32, conf.save_raw_in_auto,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         398 core/conf.c    CONF_INFO( 33, conf.bad_pixel_removal,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         399 core/conf.c    CONF_INFO( 34, conf.raw_timer,               CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         400 core/conf.c    CONF_INFO( 35, conf.raw_dng_ext,              CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         401 core/conf.c    CONF_INFO( 36, conf.dng_raw,                CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         402 core/conf.c    CONF_INFO( 37, conf.dng_version,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         403 core/conf.c    CONF_INFO( 38, conf.dng_usb_ext,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         404 core/conf.c    CONF_INFO( 39, conf.raw_nr,                 CONF_DEF_VALUE, i:NOISE_REDUCTION_AUTO_CANON),
i         405 core/conf.c    CONF_INFO( 40, conf.bracketing_add_raw_suffix,       CONF_DEF_VALUE, i:0),			
i         406 core/conf.c    CONF_INFO( 41, conf.sub_batch_prefix,            CONF_DEF_VALUE, i:RAW_PREFIX_SND), // SND_
i         407 core/conf.c    CONF_INFO( 42, conf.sub_batch_ext,             CONF_DEF_VALUE, i:DEFAULT_RAW_EXT), // .CRW
i         408 core/conf.c    CONF_INFO( 43, conf.dng_crop_size,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         410 core/conf.c    CONF_INFO( 50, conf.script_shoot_delay,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         411 core/conf.c    CONF_INFO( 52, conf.script_param_set,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         412 core/conf.c    CONF_INFO( 53, conf.script_startup,             CONF_DEF_VALUE, i:SCRIPT_AUTOSTART_NONE),
i         414 core/conf.c    CONF_INFO( 55, conf.script_param_save,           CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         416 core/conf.c    CONF_INFO( 60, conf.show_histo,               CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         417 core/conf.c    CONF_INFO( 61, conf.show_overexp,              CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         418 core/conf.c    CONF_INFO( 62, conf.histo_mode,               CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         419 core/conf.c    CONF_INFO( 63, conf.histo_auto_ajust,            CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         420 core/conf.c    CONF_INFO( 64, conf.histo_ignore_boundary,         CONF_DEF_VALUE, i:4),
i         421 core/conf.c    CONF_INFO( 65, conf.histo_layout,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         422 core/conf.c    CONF_INFO( 66, conf.histo_show_ev_grid,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         424 core/conf.c    CONF_INFO( 70, conf.zebra_draw,               CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         425 core/conf.c    CONF_INFO( 71, conf.zebra_mode,               CONF_DEF_VALUE, i:ZEBRA_MODE_BLINKED_2),
i         426 core/conf.c    CONF_INFO( 72, conf.zebra_restore_screen,          CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         427 core/conf.c    CONF_INFO( 73, conf.zebra_restore_osd,           CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         428 core/conf.c    CONF_INFO( 74, conf.zebra_over,               CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         429 core/conf.c    CONF_INFO( 75, conf.zebra_under,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         430 core/conf.c    CONF_INFO( 76, conf.zebra_draw_osd,             CONF_DEF_VALUE, i:ZEBRA_DRAW_HISTO),
i         431 core/conf.c    CONF_INFO( 77, conf.zebra_multichannel,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         433 core/conf.c    CONF_INFO( 80, conf.video_mode,               CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         434 core/conf.c    CONF_INFO( 81, conf.video_quality,             CONF_DEF_VALUE, i:VIDEO_DEFAULT_QUALITY),
i         435 core/conf.c    CONF_INFO( 82, conf.video_bitrate,             CONF_DEF_VALUE, i:VIDEO_DEFAULT_BITRATE),
i         436 core/conf.c    CONF_INFO( 83, conf.clear_video,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         437 core/conf.c    CONF_INFO( 84, conf.mute_on_zoom,              CONF_DEF_VALUE, i:0), 
i         438 core/conf.c    CONF_INFO( 85, conf.video_af_key,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         439 core/conf.c    CONF_INFO( 86, conf.unlock_optical_zoom_for_video,     CONF_DEF_VALUE, i:1), 
i         440 core/conf.c    CONF_INFO( 87, conf.fast_ev,                CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         441 core/conf.c    CONF_INFO( 88, conf.fast_ev_step,              CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         442 core/conf.c    CONF_INFO( 89, conf.fast_movie_control,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         443 core/conf.c    CONF_INFO( 90, conf.fast_movie_quality_control,       CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         444 core/conf.c    CONF_INFO( 91, conf.ext_video_time,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         445 core/conf.c    CONF_INFO( 92, conf.clean_overlay,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         446 core/conf.c    CONF_INFO( 93, conf.unlock_av_out_in_rec,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         448 core/conf.c    CONF_INFO(100, conf.clear_override,             CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         450 core/conf.c    CONF_INFO(110, conf.tv_override_enabled,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         451 core/conf.c    CONF_INFO(111, conf.tv_enum_type,              CONF_DEF_VALUE, i:TV_OVERRIDE_EV_STEP),
i         452 core/conf.c    CONF_INFO(112, conf.tv_override_value,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         453 core/conf.c    CONF_INFO(113, conf.tv_override_long_exp,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         454 core/conf.c    CONF_INFO(114, conf.tv_override_short_exp,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         456 core/conf.c    CONF_INFO(120, conf.av_override_enabled,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         457 core/conf.c    CONF_INFO(121, conf.av_override_value,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         459 core/conf.c    CONF_INFO(130, conf.iso_override_value,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         460 core/conf.c    CONF_INFO(131, conf.iso_override_koef,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         462 core/conf.c    CONF_INFO(140, conf.subj_dist_override_value,        CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         463 core/conf.c    CONF_INFO(141, conf.subj_dist_override_koef,        CONF_DEF_VALUE, i:SD_OVERRIDE_OFF),
i         465 core/conf.c    CONF_INFO(150, conf.tv_bracket_value,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         466 core/conf.c    CONF_INFO(151, conf.av_bracket_value,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         467 core/conf.c    CONF_INFO(152, conf.iso_bracket_value,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         468 core/conf.c    CONF_INFO(153, conf.iso_bracket_koef,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         469 core/conf.c    CONF_INFO(154, conf.subj_dist_bracket_value,        CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         470 core/conf.c    CONF_INFO(155, conf.subj_dist_bracket_koef,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         471 core/conf.c    CONF_INFO(156, conf.bracket_type,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         472 core/conf.c    CONF_INFO(157, conf.clear_bracket,             CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         474 core/conf.c    CONF_INFO(160, conf.autoiso_enable,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         475 core/conf.c    CONF_INFO(161, conf.autoiso_shutter_enum,          CONF_DEF_VALUE, i:5), // 5='1/125'
i         476 core/conf.c    CONF_INFO(162, conf.autoiso_user_factor,          CONF_DEF_VALUE, i:5),
i         477 core/conf.c    CONF_INFO(163, conf.autoiso_is_factor,           CONF_DEF_VALUE, i:2),
i         478 core/conf.c    CONF_INFO(164, conf.autoiso_max_iso_hi,           CONF_DEF_VALUE, i:550),
i         479 core/conf.c    CONF_INFO(165, conf.autoiso_max_iso_auto,          CONF_DEF_VALUE, i:320),
i         480 core/conf.c    CONF_INFO(166, conf.autoiso_min_iso,            CONF_DEF_VALUE, i:50),
i         483 core/conf.c    CONF_INFO(170, conf.autoiso2_shutter_enum,         CONF_DEF_VALUE, i:0), // 0="off" 6='1/20'
i         484 core/conf.c    CONF_INFO(171, conf.autoiso2_max_iso_auto,         CONF_DEF_VALUE, i:600),
i         485 core/conf.c    CONF_INFO(172, conf.autoiso2_over,             CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         486 core/conf.c    CONF_INFO(173, conf.overexp_threshold,           CONF_DEF_VALUE, i:5),
i         487 core/conf.c    CONF_INFO(174, conf.overexp_ev_enum,            CONF_DEF_VALUE, i:0), // 0="off"
i         490 core/conf.c    CONF_INFO(181, conf.curve_enable,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         492 core/conf.c    CONF_INFO(190, conf.edge_overlay_enable,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         493 core/conf.c    CONF_INFO(191, conf.edge_overlay_thresh,          CONF_DEF_VALUE, i:60),
i         494 core/conf.c    CONF_INFO(192, conf.edge_overlay_play,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         495 core/conf.c    CONF_INFO(193, conf.edge_overlay_pano,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         496 core/conf.c    CONF_INFO(194, conf.edge_overlay_zoom,           CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         497 core/conf.c  	CONF_INFO(195, conf.edge_overlay_filter,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         498 core/conf.c  	CONF_INFO(196, conf.edge_overlay_show,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         499 core/conf.c    CONF_INFO(197, conf.edge_overlay_pano_overlap,       CONF_DEF_VALUE, i:30),
i         501 core/conf.c    CONF_INFO(200, conf.remote_enable,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         502 core/conf.c    CONF_INFO(201, conf.synch_enable,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         503 core/conf.c    CONF_INFO(202, conf.synch_delay_enable,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         504 core/conf.c    CONF_INFO(203, conf.synch_delay_value,           CONF_DEF_VALUE, i:100),
i         505 core/conf.c    CONF_INFO(204, conf.remote_switch_type,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         506 core/conf.c    CONF_INFO(205, conf.remote_control_mode,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         507 core/conf.c    CONF_INFO(206, conf.remote_enable_scripts,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         508 core/conf.c    CONF_INFO(207, conf.ricoh_ca1_mode,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         509 core/conf.c    CONF_INFO(208, conf.remote_input_channel,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         511 core/conf.c    CONF_INFO(210, conf.flash_sync_curtain,           CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         512 core/conf.c    CONF_INFO(211, conf.flash_video_override,          CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         513 core/conf.c    CONF_INFO(212, conf.flash_video_override_power,       CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         514 core/conf.c    CONF_INFO(213, conf.flash_manual_override,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         515 core/conf.c    CONF_INFO(214, conf.flash_exp_comp,             CONF_DEF_VALUE, i:9),
i         516 core/conf.c    CONF_INFO(215, conf.flash_enable_exp_comp,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         517 core/conf.c    CONF_INFO(216, conf.hotshoe_override,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         519 core/conf.c    CONF_INFO(220, conf.alt_mode_button,            CONF_DEF_VALUE, i:KEY_PRINT),
i         520 core/conf.c    CONF_INFO(221, conf.alt_prevent_shutdown,          CONF_DEF_VALUE, i:ALT_PREVENT_SHUTDOWN_ALT),
i         521 core/conf.c    CONF_INFO(222, conf.use_zoom_mf,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         522 core/conf.c    CONF_INFO(223, conf.zoom_assist_button_disable,       CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         523 core/conf.c    CONF_INFO(224, conf.debug_lua_restart_on_error,       CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         524 core/conf.c    CONF_INFO(225, conf.module_logging,             CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         525 core/conf.c    CONF_INFO(226, conf.flashlight,               CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         527 core/conf.c    CONF_INFO(230, conf.memdmp_start,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         528 core/conf.c    CONF_INFO(231, conf.memdmp_size,              CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         530 core/conf.c    CONF_INFO(240, conf.allow_unsafe_io,            CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         532 core/conf.c    CONF_INFO(250, conf.disable_lfn_parser_ui,         CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         534 core/conf.c    CONF_INFO(251, conf.save_raw_in_canon_raw,         CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         536 core/conf.c    CONF_INFO(252, conf.check_firmware_crc,           CONF_DEF_VALUE, i:1),
i         538 core/conf.c    CONF_INFO(999, conf.script_allow_lua_native_calls,     CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         590 core/conf.c    CONF_INFO( 1, conf.gps_record,         CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         591 core/conf.c    CONF_INFO( 2, conf.gps_navi_show,       CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         592 core/conf.c    CONF_INFO( 3, conf.gps_compass_show,      CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         593 core/conf.c    CONF_INFO( 4, conf.gps_coordinates_show,    CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         594 core/conf.c    CONF_INFO( 5, conf.gps_height_show,      CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         595 core/conf.c    CONF_INFO( 6, conf.gps_waypoint_save,     CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         596 core/conf.c    CONF_INFO( 7, conf.gps_track_time,       CONF_DEF_VALUE,   i:1),
i         597 core/conf.c    CONF_INFO( 8, conf.gps_compass_hide,      CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         599 core/conf.c    CONF_INFO( 9, conf.gps_wait_for_signal,    CONF_DEF_VALUE,   i:300),
i         600 core/conf.c    CONF_INFO( 10, conf.gps_compass_time,      CONF_DEF_VALUE,   i:1),
i         601 core/conf.c    CONF_INFO( 11, conf.gps_navi_time,       CONF_DEF_VALUE,   i:1),
i         602 core/conf.c    CONF_INFO( 12, conf.gps_wait_for_signal_time,  CONF_DEF_VALUE,   i:5),
i         603 core/conf.c    CONF_INFO( 13, conf.gps_compass_smooth,     CONF_DEF_VALUE,   i:7),
i         604 core/conf.c    CONF_INFO( 14, conf.gps_batt,          CONF_DEF_VALUE,   i:25),
i         605 core/conf.c    CONF_INFO( 15, conf.gps_countdown,       CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         606 core/conf.c    CONF_INFO( 16, conf.gps_2D_3D_fix,       CONF_DEF_VALUE,   i:2),
i         607 core/conf.c    CONF_INFO( 17, conf.gps_countdown_blink,    CONF_DEF_VALUE,   i:1),
i         609 core/conf.c    CONF_INFO( 18, conf.gps_rec_play_set,      CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         610 core/conf.c    CONF_INFO( 19, conf.gps_play_dark_set,     CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         611 core/conf.c    CONF_INFO( 20, conf.gps_rec_play_time,     CONF_DEF_VALUE,   i:30),
i         612 core/conf.c    CONF_INFO( 21, conf.gps_play_dark_time,     CONF_DEF_VALUE,   i:45),
i         614 core/conf.c    CONF_INFO( 22, conf.gps_rec_play_set_1,     CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         615 core/conf.c    CONF_INFO( 23, conf.gps_play_dark_set_1,    CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         616 core/conf.c    CONF_INFO( 24, conf.gps_rec_play_time_1,    CONF_DEF_VALUE,   i:10),
i         617 core/conf.c    CONF_INFO( 25, conf.gps_play_dark_time_1,    CONF_DEF_VALUE,   i:15),
i         618 core/conf.c    CONF_INFO( 26, conf.gps_show_symbol,      CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         619 core/conf.c    CONF_INFO( 27, conf.gps_batt_warn,       CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         620 core/conf.c    CONF_INFO( 28, conf.gps_track_symbol,      CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         621 core/conf.c    CONF_INFO( 29, conf.gps_test_timezone,     CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         622 core/conf.c    CONF_INFO( 30, conf.gps_beep_warn,       CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         623 core/conf.c    CONF_INFO( 31, conf.gps_on_off,         CONF_DEF_VALUE,   i:0),
i         980 core/conf.c    int i;
i         981 core/conf.c    for (i=0; ci[i].id > 0; ++i)
i         983 core/conf.c      switch (ci[i].type)
i         988 core/conf.c          switch (ci[i].size)
i         991 core/conf.c              ci[i].last_saved = (unsigned int)*((int*)ci[i].var);
i         994 core/conf.c              ci[i].last_saved = (unsigned int)*((short*)ci[i].var);
i         997 core/conf.c              ci[i].last_saved = (unsigned int)*((char*)ci[i].var);
i        1002 core/conf.c          ci[i].last_saved = memhash31((unsigned char*)ci[i].var, ci[i].size);
i        1005 core/conf.c          ci[i].last_saved = lang_strhash31((int)ci[i].var);
i        1013 core/conf.c    int i;
i        1014 core/conf.c    for (i=0; ci[i].id > 0; ++i)
i        1016 core/conf.c      switch (ci[i].type)
i        1021 core/conf.c          switch (ci[i].size)
i        1024 core/conf.c              if (ci[i].last_saved != (unsigned int)*((int*)ci[i].var))
i        1028 core/conf.c              if (ci[i].last_saved != (unsigned int)*((short*)ci[i].var))
i        1032 core/conf.c              if (ci[i].last_saved != (unsigned int)*((char*)ci[i].var))
i        1038 core/conf.c          if (ci[i].last_saved != memhash31((unsigned char*)ci[i].var, ci[i].size))
i        1042 core/conf.c          if (ci[i].last_saved != lang_strhash31((int)ci[i].var))
i        1054 core/conf.c    register int i;
i        1056 core/conf.c    for (i=0; ci[i].id > 0; ++i) {
i        1057 core/conf.c      switch (ci[i].type) {
i        1060 core/conf.c          memcpy(ci[i].var, &(ci[i].i), ci[i].size);
i        1063 core/conf.c          memset(ci[i].var, 0, ci[i].size);
i        1066 core/conf.c          *((int*)ci[i].var) = ci[i].func();
i        1069 core/conf.c          memcpy(ci[i].var, ci[i].ptr, ci[i].size);
i        1072 core/conf.c      if (info_func) info_func(ci[i].id);
i        1078 core/conf.c    int i;
i        1079 core/conf.c    for (i=0; confinfo_handlers[i].ci != 0; i++)
i        1080 core/conf.c      config_load_defaults(confinfo_handlers[i].ci, confinfo_handlers[i].info_func);
i        1099 core/conf.c    register int i;
i        1101 core/conf.c    for (i=0; ci[i].id > 0; i++);  // Find # of items
i        1103 core/conf.c    int size = 2 * sizeof(int) + i * sizeof(ConfInfoSave);
i        1105 core/conf.c    for (i=0; ci[i].id > 0; i++)
i        1107 core/conf.c      if (ci[i].type == CONF_STRUCT_PTR)
i        1109 core/conf.c        tVarArrayConfig *cfg = (tVarArrayConfig*)(ci[i].var);
i        1114 core/conf.c        size += ci[i].size;
i        1132 core/conf.c      for (i=0; ci[i].id > 0; ++i)
i        1134 core/conf.c        ((ConfInfoSave*)p)->id  = ci[i].id;
i        1135 core/conf.c        ((ConfInfoSave*)p)->size = ci[i].size;
i        1137 core/conf.c        if (ci[i].type == CONF_STRUCT_PTR)
i        1139 core/conf.c          tVarArrayConfig *cfg = (tVarArrayConfig*)(ci[i].var);
i        1144 core/conf.c          memcpy(p, ci[i].var, ci[i].size);
i        1146 core/conf.c          if ((ci[i].size == CONF_STR_LEN) && (strlen(ci[i].var) < CONF_STR_LEN))
i        1147 core/conf.c            memset(p+strlen(ci[i].var), 0, CONF_STR_LEN-strlen(ci[i].var));
i        1148 core/conf.c          p += ci[i].size;
i        1165 core/conf.c    int i;
i        1166 core/conf.c    for (i=0; confinfo_handlers[i].ci != 0; i++)
i        1168 core/conf.c      if (config_has_changed(confinfo_handlers[i].ci) || ((confinfo_handlers[i].start_id == CONF_USER) && camera_info.state.user_menu_has_changed))
i        1170 core/conf.c        if (confinfo_handlers[i].start_id == CONF_USER)
i        1173 core/conf.c        config_save(confinfo_handlers[i].ci, confinfo_handlers[i].filename, confinfo_handlers[i].start_id);
i        1174 core/conf.c        config_update_last_saved(confinfo_handlers[i].ci);
i        1183 core/conf.c    int i;
i        1184 core/conf.c    for (i=0; confinfo_handlers[i].ci != 0; i++)
i        1186 core/conf.c      if ((config_base >= confinfo_handlers[i].start_id) && (config_base <= confinfo_handlers[i].end_id))
i        1188 core/conf.c        config_save(confinfo_handlers[i].ci, (filename != 0) ? filename : confinfo_handlers[i].filename, confinfo_handlers[i].start_id);
i        1190 core/conf.c          config_update_last_saved(confinfo_handlers[i].ci);
i        1200 core/conf.c    int rcnt, i, offs;
i        1222 core/conf.c          for (i=0; ci[i].id > 0; ++i)
i        1224 core/conf.c            if (ci[i].id==id && ci[i].size==size)
i        1228 core/conf.c                if (ci[i].type == CONF_STRUCT_PTR)
i        1230 core/conf.c                  tVarArrayConfig *cfg = (tVarArrayConfig*)(ci[i].var);
i        1233 core/conf.c                else if (ci[i].size == size)  // only restore if size matches
i        1235 core/conf.c                  memcpy(ci[i].var, buf+offs, size);
i        1237 core/conf.c                if (info_func) info_func(ci[i].id);
i        1254 core/conf.c    int rcnt, i, offs;
i        1279 core/conf.c          for (i=0; confinfo_handlers[i].ci != 0; i++)
i        1281 core/conf.c            if ((id >= confinfo_handlers[i].start_id) && (id <= confinfo_handlers[i].end_id))
i        1283 core/conf.c              ci = confinfo_handlers[i].ci;
i        1284 core/conf.c              info_func = confinfo_handlers[i].info_func;
i        1285 core/conf.c              id -= confinfo_handlers[i].start_id;
i        1292 core/conf.c            for (i=0; ci[i].id > 0; ++i)
i        1294 core/conf.c              if (ci[i].id==id && ci[i].size==size)
i        1298 core/conf.c                  if (ci[i].type == CONF_STRUCT_PTR)
i        1300 core/conf.c                    tVarArrayConfig *cfg = (tVarArrayConfig*)(ci[i].var);
i        1305 core/conf.c                    memcpy(ci[i].var, buf+offs, size);
i        1307 core/conf.c                  if (info_func) info_func(ci[i].id);
i        1325 core/conf.c    int i;
i        1339 core/conf.c    for (i=0; confinfo_handlers[i].ci != 0; i++)
i        1341 core/conf.c      config_restore(confinfo_handlers[i].ci, confinfo_handlers[i].filename, confinfo_handlers[i].info_func);
i        1343 core/conf.c        config_update_last_saved(confinfo_handlers[i].ci);
i        1362 core/conf.c    int i;
i        1363 core/conf.c    for (i=0; confinfo_handlers[i].ci != 0; i++)
i        1365 core/conf.c      if ((config_base >= confinfo_handlers[i].start_id) && (config_base <= confinfo_handlers[i].end_id))
i        1367 core/conf.c        config_restore(confinfo_handlers[i].ci, (filename != 0) ? filename : confinfo_handlers[i].filename, confinfo_handlers[i].info_func);
i        1369 core/conf.c          config_update_last_saved(confinfo_handlers[i].ci);
i        1380 core/conf.c    int i;
i        1381 core/conf.c    for( i=0; ci[i].id > 0; ++i )
i        1382 core/conf.c      if( ci[i].id==id )
i        1383 core/conf.c        return i;
i        1390 core/conf.c    int i, n;
i        1395 core/conf.c      i = findConfInfo(osd_conf_info, n);
i        1396 core/conf.c      if (i != -1)
i        1398 core/conf.c        *((confColor*)osd_conf_info[i].var) = osd_conf_info[i].cl;
i        1406 core/conf.c    int i;
i        1413 core/conf.c      for ( i=0; ci[i].id > 0; ++i )
i        1414 core/conf.c        if ( configVal->numb<ci[i].id )
i        1415 core/conf.c          configVal->numb = ci[i].id;
i        1420 core/conf.c      i = findConfInfo(ci, id);
i        1421 core/conf.c      if (i != -1)
i        1423 core/conf.c        switch( ci[i].type )
i        1427 core/conf.c            switch( ci[i].size )
i        1430 core/conf.c                configVal->numb = *(int*)ci[i].var;
i        1434 core/conf.c                configVal->numb = *(short*)ci[i].var;
i        1438 core/conf.c                configVal->numb = *(char*)ci[i].var;
i        1442 core/conf.c            configVal->pInt = (int*)ci[i].var;
i        1445 core/conf.c            configVal->numb = ci[i].size/sizeof(int);
i        1446 core/conf.c            configVal->pInt = (int*)ci[i].var;
i        1450 core/conf.c            configVal->str = ci[i].var;
i        1454 core/conf.c            pos = (OSD_pos*)ci[i].var;
i        1458 core/conf.c            configVal->pInt = (int*)ci[i].var;
i        1468 core/conf.c    int i;
i        1473 core/conf.c    for (i=0; confinfo_handlers[i].ci != 0; i++)
i        1474 core/conf.c      if ((id >= confinfo_handlers[i].start_id) && (id <= confinfo_handlers[i].end_id))
i        1475 core/conf.c        return getValue(confinfo_handlers[i].ci, id - confinfo_handlers[i].start_id, configVal);
i        1485 core/conf.c    int i;
i        1492 core/conf.c    i = findConfInfo(ci, id);
i        1493 core/conf.c    if (i != -1)
i        1495 core/conf.c      switch( ci[i].type )
i        1501 core/conf.c            switch( ci[i].size )
i        1504 core/conf.c                *(int*)ci[i].var = (int)configVal.numb;
i        1508 core/conf.c                *(short*)ci[i].var = (short)configVal.numb;
i        1512 core/conf.c                *(char*)ci[i].var = (char)configVal.numb;
i        1521 core/conf.c            len = ci[i].size;
i        1524 core/conf.c            memcpy(ci[i].var, configVal.pInt, len);
i        1534 core/conf.c              strncpy(ci[i].var, configVal.str ,len+1);
i        1542 core/conf.c            pos = (OSD_pos*)ci[i].var;
i        1566 core/conf.c    int i;
i        1571 core/conf.c    for (i=0; confinfo_handlers[i].ci != 0; i++)
i        1572 core/conf.c      if ((id >= confinfo_handlers[i].start_id) && (id <= confinfo_handlers[i].end_id))
i        1573 core/conf.c        return setValue(confinfo_handlers[i].ci, id - confinfo_handlers[i].start_id, configVal, confinfo_handlers[i].info_func);
i         90 core/console.c       int c, i;
i         91 core/console.c       for (c = 0, i = console_cur_line; c < console_num_lines; ++c, --i)
i         93 core/console.c         if (i < 0) i = MAX_CONSOLE_HISTORY-1;
i         94 core/console.c         strncpy(buf,console_buf[i],console_line_length);
i         146 core/console.c   int i;
i         149 core/console.c   if (x1 > x2) { i = x1; x1 = x2; x2 = i; }
i         150 core/console.c   if (y1 > y2) { i = y1; y1 = y2; y2 = i; }
i         231 core/console.c     int c, i;
i         232 core/console.c     for (c = h-1, i = console_cur_line-console_scroll; c >= 0; --c, --i)
i         234 core/console.c       if (i < 0) i += MAX_CONSOLE_HISTORY;
i         235 core/console.c       draw_string_justified(x-1, y + c * FONT_HEIGHT, console_buf[i], col, 0, w * FONT_WIDTH, TEXT_LEFT|TEXT_FILL);
i         179 core/gps.c    int i ;
i         182 core/gps.c    for (i = 0; i < NUM_TASKS; i++) {
i         183 core/gps.c     if (number[i] > max) max = number[i];
i         187 core/gps.c    for (i = 0; i < NUM_TASKS; i++) {
i         188 core/gps.c     if( i != n_task) {
i         189 core/gps.c       while ( entering[i] !=0 ) { msleep(50) ; }
i         190 core/gps.c       while ((number[i] != 0) && ( number[i] < number[n_task] || (number[i] == number[n_task] && i < n_task) )) { msleep(50);}
i         10 core/gps_math.c   int i;
i         12 core/gps_math.c   for (i=2; i<=n; i++) f*=i;
i         20 core/gps_math.c   int i;
i         26 core/gps_math.c     i = 3;
i         31 core/gps_math.c       result += ((pow(x, i)/i) * ((sign) ? -1.0 : +1.0));
i         32 core/gps_math.c       i+=2;
i         41 core/gps_math.c     i = 1;
i         46 core/gps_math.c       result += ((1/(i*pow(x,i))) * ((sign) ? -1.0 : +1.0));
i         47 core/gps_math.c       i+=2;
i         283 core/gps_math.c   int i;
i         294 core/gps_math.c   for (i=0; i<rcb->size; i++) {
i         295 core/gps_math.c     rcb->values[i].x = 0;
i         296 core/gps_math.c     rcb->values[i].y = 0;
i         419 core/gps_math.c   int i;
i         421 core/gps_math.c   for (i=2; i<=14; i+=2) {  // accuracy reverse order here!
i         422 core/gps_math.c     term *= msqarg / (i*(i+1));
i         159 core/gui.c     int i;
i         160 core/gui.c     for(i=0; i<NUM_REMOTE_INPUT_TYPES; i++) {
i         161 core/gui.c       if(remote_inputs[i].type == conf.remote_input_channel) {
i         166 core/gui.c     gui_enum_value_change(&i,change,NUM_REMOTE_INPUT_TYPES);
i         168 core/gui.c     conf.remote_input_channel=remote_inputs[i].type;
i         170 core/gui.c     return remote_inputs[i].name;
i         307 core/gui.c   	int i;
i         314 core/gui.c   		for( i = 0; i < NUM_PROPS; ++i )
i         316 core/gui.c   			p = (arg==0)?shooting_get_prop(i):get_uiprop_value(i);
i         317 core/gui.c   			if( props[i] != p )
i         320 core/gui.c   				sprintf(buf,"%4d is %8d was %8d",i,p,props[i]);
i         323 core/gui.c   			props[i] = p;
i         345 core/gui.c   			for( i = 0; i < NUM_PROPS; ++i )
i         347 core/gui.c   				props[i] = (arg==0)?shooting_get_prop(i):get_uiprop_value(i);
i         449 core/gui.c     int i = 0;
i         451 core/gui.c       while( gps_submenu_items[i].value != (int*)gpx_start_stop ) i++;  //find entry
i         452 core/gui.c       if( gps_submenu_items[i].text == LANG_MENU_GPS_TRACK_START ) {   //toggle text
i         453 core/gui.c         gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_TRACK_STOP;
i         456 core/gui.c         gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_TRACK_START;
i         467 core/gui.c     int i = 0;
i         469 core/gui.c       while( gps_submenu_items[i].value != (int*)show_compass ) i++;   //find entry
i         470 core/gui.c       if( gps_submenu_items[i].text == LANG_MENU_GPS_COMPASS_SHOW ) {   //toggle text
i         472 core/gui.c         gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_COMPASS_HIDE;
i         473 core/gui.c         i = 0;
i         474 core/gui.c         while( gps_submenu_items[i].value != (int*)navigate_to_home ) i++;
i         475 core/gui.c         gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_HOME;
i         476 core/gui.c         i = 0;
i         477 core/gui.c         while( gps_submenu_items[i].value != (int*)navigate_to_image ) i++; 
i         478 core/gui.c         gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_SHOW;
i         480 core/gui.c         gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_COMPASS_SHOW;
i         488 core/gui.c     int i = 0;
i         490 core/gui.c       while( gps_submenu_items[i].value != (int*)navigate_to_image ) i++; //find entry
i         491 core/gui.c       if( gps_submenu_items[i].text == LANG_MENU_GPS_NAVI_SHOW ) {     //toggle text
i         494 core/gui.c           gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_HIDE;
i         495 core/gui.c           i = 0;
i         496 core/gui.c           while( gps_submenu_items[i].value != (int*)show_compass ) i++;
i         497 core/gui.c           gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_COMPASS_SHOW; 
i         498 core/gui.c           i = 0;
i         499 core/gui.c           while( gps_submenu_items[i].value != (int*)navigate_to_home ) i++; 
i         500 core/gui.c           gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_HOME;
i         503 core/gui.c         gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_SHOW;
i         511 core/gui.c     int i = 0;
i         513 core/gui.c       while( gps_submenu_items[i].value != (int*)navigate_to_home ) i++;  //find entry
i         514 core/gui.c       if( gps_submenu_items[i].text == LANG_MENU_GPS_NAVI_HOME ) {     //toggle text
i         517 core/gui.c           gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_HOME_END;
i         518 core/gui.c           i = 0;
i         519 core/gui.c           while( gps_submenu_items[i].value != (int*)show_compass ) i++;
i         520 core/gui.c           gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_COMPASS_SHOW; 
i         521 core/gui.c           i = 0;
i         522 core/gui.c           while( gps_submenu_items[i].value != (int*)navigate_to_image ) i++; 
i         523 core/gui.c           gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_SHOW;
i         526 core/gui.c         gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_HOME;
i         544 core/gui.c     int i;
i         546 core/gui.c       for( i=0 ; gps_submenu_items[i].value != (int*)gpx_start_stop; i++);
i         547 core/gui.c       gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_TRACK_START;
i         548 core/gui.c   	for( i=0 ; gps_submenu_items[i].value != (int*)navigate_to_home; i++);
i         549 core/gui.c   	gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_NAVI_HOME;
i         550 core/gui.c       for( i=0 ; gps_submenu_items[i].value != (int*)show_compass; i++ );
i         551 core/gui.c       gps_submenu_items[i].text = LANG_MENU_GPS_COMPASS_SHOW;
i        1194 core/gui.c     int i; 
i        1196 core/gui.c     for (i=0; i<(int)(sizeof(names)/sizeof(names[0])); ++i) { 
i        1197 core/gui.c       if (conf.video_af_key==keys[i]) { 
i        1202 core/gui.c     i+=change; 
i        1203 core/gui.c     if (i<0) 
i        1204 core/gui.c       i=(sizeof(names)/sizeof(names[0]))-1; 
i        1205 core/gui.c     else if (i>=(int)(sizeof(names)/sizeof(names[0]))) 
i        1206 core/gui.c       i=0; 
i        1208 core/gui.c     conf.video_af_key = keys[i]; 
i        1209 core/gui.c     return names[i]; 
i        2097 core/gui.c     int i;
i        2099 core/gui.c     for (i=0; i<(int)(sizeof(names)/sizeof(names[0])); ++i) {
i        2100 core/gui.c       if (conf.alt_mode_button==keys[i]) {
i        2105 core/gui.c     i+=change;
i        2106 core/gui.c     if (i<0)
i        2107 core/gui.c       i=(sizeof(names)/sizeof(names[0]))-1;
i        2108 core/gui.c     else if (i>=(int)((sizeof(names)/sizeof(names[0]))))
i        2109 core/gui.c       i=0;
i        2111 core/gui.c     conf.alt_mode_button = keys[i];
i        2112 core/gui.c     return names[i];
i        2125 core/gui.c     int i;
i        2127 core/gui.c     for (i=0; i<(int)(sizeof(names)/sizeof(names[0])); ++i) {
i        2128 core/gui.c       if (conf.extra_button==keys[i]) {
i        2133 core/gui.c     i+=change;
i        2134 core/gui.c     if (i<0)
i        2135 core/gui.c       i=(sizeof(names)/sizeof(names[0]))-1;
i        2136 core/gui.c     else if (i>=(int)(sizeof(names)/sizeof(names[0])))
i        2137 core/gui.c       i=0;
i        2139 core/gui.c     conf.extra_button = keys[i];
i        2141 core/gui.c     return names[i];
i        2238 core/gui.c     int i; 
i        2239 core/gui.c     for (i=0; root_menu_items[i].symbol != 0; i++) 
i        2241 core/gui.c       if (root_menu_items[i].value == (int*)&user_submenu) 
i        2244 core/gui.c           root_menu_items[i].text = LANG_MENU_USER_MENU; // Enable user menu option in root menu 
i        2246 core/gui.c           root_menu_items[i].text = 0;          // Disable user menu option in root menu 
i        2297 core/gui.c     int i = 0, index = 0;
i        2300 core/gui.c       text[i++] = &text_raw[index];
i        2318 core/gui.c       int i;
i        2319 core/gui.c       for (i=0; i<logo_text_height; ++i)
i        2321 core/gui.c         int l = strlen(text[i]);
i        2333 core/gui.c     int i;
i        2352 core/gui.c     for (i=0; i<TEXT_COUNT-1; ++i)
i        2354 core/gui.c       draw_string(x+((logo_text_width-strlen(text[i])*FONT_WIDTH)>>1), y+i*FONT_HEIGHT+4, text[i], cl);
i        2358 core/gui.c     do_expire_splash(x+((logo_text_width)>>1),y+(i+1)*FONT_HEIGHT+4);
i        2376 core/gui.c         for (i=0; i<(data&0x1F)+1; i++)
i         823 core/gui_draw.c   int i;
i         829 core/gui_draw.c     for (i=1; i<=thickness; i++)
i         831 core/gui_draw.c       draw_vline(x2+i, y1+1, y2 - y1, COLOR_BLACK);
i         832 core/gui_draw.c       draw_hline(x1+1, y2+i, x2 - x1 + thickness, COLOR_BLACK);
i         838 core/gui_draw.c   for (i=0; i<thickness; i++)
i         892 core/gui_draw.c   unsigned i, ii;
i         898 core/gui_draw.c   for (i=0; i<offset; i++)
i         899 core/gui_draw.c     draw_hline(x, y+i, FONT_WIDTH, BG_COLOR(cl));
i         904 core/gui_draw.c   for (j=i; i<size;)
i         917 core/gui_draw.c       draw_pixel(x+ii, y+i, (dsym & (0x80>>ii))? FG_COLOR(cl) : BG_COLOR(cl));
i         921 core/gui_draw.c       i++;
i         924 core/gui_draw.c         draw_pixel(x+ii, y+i, (dsym & (0x80>>ii))? FG_COLOR(cl) : BG_COLOR(cl));
i         927 core/gui_draw.c     i++;
i         932 core/gui_draw.c   for (; i<FONT_HEIGHT; i++)
i         933 core/gui_draw.c     draw_hline(x, y+i, FONT_WIDTH, BG_COLOR(cl));
i         941 core/gui_draw.c   unsigned i, ii;
i         952 core/gui_draw.c   for (i=0; i<offset; i++)
i         955 core/gui_draw.c     j = i<<1;
i         963 core/gui_draw.c   for (j=i; i<size;)
i         991 core/gui_draw.c       unsigned int yt = y+(i<<1);
i        1008 core/gui_draw.c       i++;
i        1015 core/gui_draw.c   for (; i<FONT_REAL_HEIGHT; i++)
i        1018 core/gui_draw.c     j = i<<1;
i        1026 core/gui_draw.c   unsigned i, ii;
i        1037 core/gui_draw.c   for (i=0; i<offset; i++)
i        1039 core/gui_draw.c     draw_hline_simple(x, y+i, fw, 0);
i        1045 core/gui_draw.c   for (j=i; i<size;)
i        1060 core/gui_draw.c       unsigned int yt = y+(i);
i        1077 core/gui_draw.c       i++;
i        1084 core/gui_draw.c   for (; i<FONT_REAL_HEIGHT; i++)
i        1086 core/gui_draw.c     draw_hline_simple(x, y+i, fw, 0);
i        1095 core/gui_draw.c   unsigned i, ii;
i        1109 core/gui_draw.c   for (j=i=offset; i<size;)
i        1130 core/gui_draw.c           draw_rectangle(x+(ii-len)*xsize,y+i*ysize,x+ii*xsize-1,y+i*ysize+ysize-1,(last)?clf:clb,RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i        1139 core/gui_draw.c       draw_rectangle(x+(ii-len)*xsize,y+i*ysize,x+ii*xsize-1,y+i*ysize+ysize-1,(last)?clf:clb,RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i        1140 core/gui_draw.c       i++;
i        1147 core/gui_draw.c   if (i < FONT_HEIGHT)
i        1148 core/gui_draw.c     draw_rectangle(x,y+i*ysize,x+FONT_WIDTH*xsize-1,y+FONT_HEIGHT*ysize+ysize-1,clb,RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i        1155 core/gui_draw.c   unsigned i, ii;
i        1171 core/gui_draw.c   for (j=i=offset; i<size;)
i        1206 core/gui_draw.c           draw_rectangle(x+(ii-len)*xsize,y+i*ysize,x+ii*xsize-1,y+i*ysize+ysize-1,(last)?clf:clb,RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i        1215 core/gui_draw.c       draw_rectangle(x+(ii-len)*xsize,y+i*ysize,x+ii*xsize-1,y+i*ysize+ysize-1,(last)?clf:clb,RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i        1216 core/gui_draw.c       i++;
i        1223 core/gui_draw.c   if (i < FONT_REAL_HEIGHT)
i        1224 core/gui_draw.c     draw_rectangle(x,y+i*ysize,x+FONT_WIDTH*xsize-1,y+FONT_REAL_HEIGHT*ysize+ysize-1,clb,RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i         46 core/gui_mbox.c   int i;
i         49 core/gui_mbox.c   for (i=0; i<BUTTONSNUM && mbox_buttons_num<MAX_BUTTONS; ++i)
i         51 core/gui_mbox.c     if (flags & MBOX_BTN_MASK & buttons[i].flag)
i         52 core/gui_mbox.c       mbox_buttons[mbox_buttons_num++] = i;
i         116 core/gui_mbox.c     int i;
i         117 core/gui_mbox.c     for (i=0; i<mbox_buttons_num; ++i)
i         119 core/gui_mbox.c       draw_button(mbox_buttons_x + i * (BUTTON_SIZE*FONT_WIDTH+BUTTON_SEP), mbox_buttons_y, BUTTON_SIZE, buttons[mbox_buttons[i]].text, (mbox_button_active == i));
i         154 core/gui_mbox.c   int i;
i         159 core/gui_mbox.c     for (i=0; i<mbox_buttons_num; ++i)
i         163 core/gui_mbox.c         if (mbox_button_active != i)
i         166 core/gui_mbox.c           mbox_button_active = i;
i         967 core/gui_menu.c   int i, j;
i         980 core/gui_menu.c     for (imenu=gui_menu_top_item, i=0, yy=y; curr_menu->menu[imenu].text && i<num_lines; ++imenu, ++i, yy+=rbf_font_height())
i        1096 core/gui_menu.c       i = num_lines*rbf_font_height()-1 -1;      // full height
i        1097 core/gui_menu.c       j = i*num_lines/count;             // bar height
i        1099 core/gui_menu.c       i = (i-j)*((gui_menu_curr_item<0)?0:gui_menu_curr_item)/(count-1);  // top pos
i        1100 core/gui_menu.c       draw_rectangle((x+w)+2, y+1,  (x+w)+6, y+1+i,               MAKE_COLOR(COLOR_BLACK, COLOR_BLACK), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED|RECT_ROUND_CORNERS);
i        1101 core/gui_menu.c       draw_rectangle((x+w)+2, y+i+j, (x+w)+6, y+num_lines*rbf_font_height()-1-1, MAKE_COLOR(COLOR_BLACK, COLOR_BLACK), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED|RECT_ROUND_CORNERS);
i        1102 core/gui_menu.c       draw_rectangle((x+w)+2, y+1+i, (x+w)+6, y+i+j,               MAKE_COLOR(COLOR_WHITE, COLOR_WHITE), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED|RECT_ROUND_CORNERS);
i         51 core/gui_osd.c     int i = dist / 1000;
i         53 core/gui_osd.c     if (i == 0)
i         55 core/gui_osd.c     else if (i < 10)
i         56 core/gui_osd.c       sprintf(buf, "%d.%02d", i, (f+5)/10);
i         57 core/gui_osd.c     else if (i < 100)
i         58 core/gui_osd.c       sprintf(buf, "%02d.%d", i, (f+50)/100);
i         60 core/gui_osd.c       sprintf(buf, "%4d", i);
i         102 core/gui_osd.c     int i = 8, j;
i         107 core/gui_osd.c     draw_osd_string(conf.dof_pos, i*FONT_WIDTH, 0, osd_buf, (f_ex && (camera_info.dof_values.distance_valid || shooting_get_focus_mode()))?valid_col:col, conf.dof_scale);
i         108 core/gui_osd.c     i = i+j;
i         109 core/gui_osd.c     draw_osd_string(conf.dof_pos, i*FONT_WIDTH, 0, "/", col, conf.dof_scale);
i         112 core/gui_osd.c     draw_osd_string(conf.dof_pos, (++i)*FONT_WIDTH, 0, osd_buf, (f_ex && camera_info.dof_values.distance_valid)?valid_col:col, conf.dof_scale);
i         113 core/gui_osd.c     i = i+j;
i         114 core/gui_osd.c 	  draw_osd_string(conf.dof_pos, i*FONT_WIDTH, 0, "/", col, conf.dof_scale);
i         116 core/gui_osd.c 	  draw_osd_string(conf.dof_pos, (++i)*FONT_WIDTH, 0, osd_buf, (f_ex && camera_info.dof_values.distance_valid)?valid_col:col, conf.dof_scale);
i         117 core/gui_osd.c     i = 8;
i         121 core/gui_osd.c 	  draw_osd_string(conf.dof_pos, i*FONT_WIDTH, FONT_HEIGHT, osd_buf, (f_ex && camera_info.dof_values.distance_valid)?valid_col:col, conf.dof_scale);
i         122 core/gui_osd.c     i = i+j;
i         123 core/gui_osd.c 	  draw_osd_string(conf.dof_pos, i*FONT_WIDTH, FONT_HEIGHT, "/", col, conf.dof_scale);
i         125 core/gui_osd.c 	  draw_osd_string(conf.dof_pos, (++i)*FONT_WIDTH, FONT_HEIGHT, osd_buf, (f_ex && camera_info.dof_values.hyperfocal_valid)?valid_col:col, conf.dof_scale);
i         187 core/gui_osd.c  int i=strlen(osd_buf);
i         190 core/gui_osd.c  if (i<8) {
i         194 core/gui_osd.c   osd_buf[9-i]=0;
i         195 core/gui_osd.c   draw_osd_string(conf.values_pos, i*FONT_WIDTH, m, osd_buf, use_good_color?valid_col:col, conf.values_scale);
i         687 core/gui_osd.c   int i, deltax;
i         695 core/gui_osd.c   for (i=0;i<9;i++) draw_line(x0+2+i*8,  y0+12, x0+2+i*8,  y0+12-(i&1 ? 5 : 10), col);
i         696 core/gui_osd.c   for (i=0;i<9;i++) draw_line(x0+2+i*8+1, y0+12, x0+2+i*8+1, y0+12-(i&1 ? 5 : 10), col);
i        1062 core/gui_osd.c   int i;
i        1078 core/gui_osd.c   for( i = 0; i < n_show_tasks; i++ ) {
i        1080 core/gui_osd.c     name = task_name(tasklist[show_start+i]);
i        1084 core/gui_osd.c     sprintf(osd_buf,"%10s %8X",name,tasklist[show_start+i]);
i        1085 core/gui_osd.c     draw_string(64,FONT_HEIGHT+FONT_HEIGHT*i,osd_buf, user_color(conf.osd_color));
i        1211 core/gui_osd.c     int r,i, p, len;
i        1214 core/gui_osd.c       for (i=0;i<10;i++){
i        1216 core/gui_osd.c         p = conf.debug_propcase_page*10+i;
i        1220 core/gui_osd.c         draw_string(64,FONT_HEIGHT+FONT_HEIGHT*i,osd_buf, col);
i        1228 core/gui_osd.c       for (i=0;i<10;i++){
i        1230 core/gui_osd.c         p = conf.debug_propcase_page*10+i;
i        1246 core/gui_osd.c         draw_string(16,FONT_HEIGHT+FONT_HEIGHT*i,osd_buf, col);
i        1251 core/gui_osd.c       for (i=0;i<10;i++){
i        1252 core/gui_osd.c         p = conf.debug_propcase_page*10+i;
i        1260 core/gui_osd.c         draw_string(64,FONT_HEIGHT+FONT_HEIGHT*i,osd_buf, col);
i         850 core/gui_script.c   int i;
i         905 core/gui_script.c   for (i=f, p=script_params; p; i++, p=p->next)
i         907 core/gui_script.c     script_submenu_items[i].symbol = 0x0;
i         908 core/gui_script.c     script_submenu_items[i].text = (int)p->desc;
i         909 core/gui_script.c     script_submenu_items[i].type = p->range_type;
i         910 core/gui_script.c     script_submenu_items[i].value = &p->val;
i         911 core/gui_script.c     script_submenu_items[i].arg = p->range;
i         915 core/gui_script.c       script_submenu_items[i].opt_len = p->option_count;
i         916 core/gui_script.c       script_submenu_items[i].arg = (int)p->options;
i         921 core/gui_script.c   memset(&script_submenu_items[i],0,sizeof(CMenuItem)*2);
i         922 core/gui_script.c   script_submenu_items[i].symbol = 0x51;
i         923 core/gui_script.c   script_submenu_items[i].text = LANG_MENU_BACK;
i         924 core/gui_script.c   script_submenu_items[i].type = MENUITEM_UP;
i         29 core/gui_user_menu.c   int i;
i         34 core/gui_user_menu.c   for (i=0; i<conf.user_menu_vars.cfg.num_items; i++)
i         36 core/gui_user_menu.c     memcpy(p, &conf.user_menu_vars.items[i].var, sizeof(int));
i         39 core/gui_user_menu.c     if (conf.user_menu_vars.items[i].script_file) memcpy(p, conf.user_menu_vars.items[i].script_file, strlen(conf.user_menu_vars.items[i].script_file));
i         41 core/gui_user_menu.c     if (conf.user_menu_vars.items[i].script_title) memcpy(p, conf.user_menu_vars.items[i].script_title, strlen(conf.user_menu_vars.items[i].script_title));
i         50 core/gui_user_menu.c   int i, n;
i         57 core/gui_user_menu.c   for (i=0; i<n; i++)
i         59 core/gui_user_menu.c     memcpy(&conf.user_menu_vars.items[i].var, p, sizeof(int));
i         63 core/gui_user_menu.c       if (conf.user_menu_vars.items[i].script_file == 0)
i         64 core/gui_user_menu.c         conf.user_menu_vars.items[i].script_file = malloc(CONF_STR_LEN);
i         65 core/gui_user_menu.c       strcpy(conf.user_menu_vars.items[i].script_file,p);
i         70 core/gui_user_menu.c       if (conf.user_menu_vars.items[i].script_title == 0)
i         71 core/gui_user_menu.c         conf.user_menu_vars.items[i].script_title = malloc(CONF_STR_LEN);
i         72 core/gui_user_menu.c       strcpy(conf.user_menu_vars.items[i].script_title,p);
i         84 core/gui_user_menu.c     int i;
i         85 core/gui_user_menu.c     for (i=0; i<conf.user_menu_vars.cfg.num_items; i++)
i         87 core/gui_user_menu.c       if (conf.user_menu_vars.items[i].script_file)
i         88 core/gui_user_menu.c         free(conf.user_menu_vars.items[i].script_file);
i         89 core/gui_user_menu.c       if (conf.user_menu_vars.items[i].script_title)
i         90 core/gui_user_menu.c         free(conf.user_menu_vars.items[i].script_title);
i         331 core/kbd_common.c   int i;
i         332 core/kbd_common.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++){
i         333 core/kbd_common.c     if (keymap[i].hackkey == key){
i         334 core/kbd_common.c       kbd_mod_state[keymap[i].grp] &= ~keymap[i].canonkey;
i         350 core/kbd_common.c   int i;
i         351 core/kbd_common.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++){
i         352 core/kbd_common.c     if (keymap[i].hackkey == key){
i         353 core/kbd_common.c       kbd_mod_state[keymap[i].grp] |= keymap[i].canonkey;
i         372 core/kbd_common.c   int i;
i         373 core/kbd_common.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++){
i         374 core/kbd_common.c     if (keymap[i].hackkey == key){
i         375 core/kbd_common.c       return ((kbd_new_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) == 0) ? 1:0;
i         383 core/kbd_common.c   int i;
i         384 core/kbd_common.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++){
i         385 core/kbd_common.c     if (keymap[i].hackkey == key){
i         386 core/kbd_common.c       return ((kbd_prev_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) != 0) &&
i         387 core/kbd_common.c           ((kbd_new_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) == 0);
i         395 core/kbd_common.c   int i;
i         396 core/kbd_common.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++){
i         397 core/kbd_common.c     if ((kbd_new_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) == 0){
i         398 core/kbd_common.c       return keymap[i].hackkey;
i         406 core/kbd_common.c   int i;
i         407 core/kbd_common.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++){
i         408 core/kbd_common.c     if (((kbd_prev_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) != 0) &&
i         409 core/kbd_common.c       ((kbd_new_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) == 0)){
i         410 core/kbd_common.c       return keymap[i].hackkey;
i          9 core/levent.c  unsigned i;
i         11 core/levent.c  for (i=0; levent_table[i].name; i++) {
i         13 core/levent.c   if (strcmp(levent_table[i].name,name) == 0) {
i         14 core/levent.c     return i;
i         22 core/levent.c  unsigned i;
i         24 core/levent.c  for (i=0; levent_table[i].name; i++) {
i         26 core/levent.c   if (id == levent_table[i].id) {
i         27 core/levent.c     return i;
i         48 core/levent.c  unsigned i = levent_index_for_name(name);
i         49 core/levent.c  if (i!=LEVENT_INVALID_INDEX)
i         50 core/levent.c   return levent_table[i].id;
i         57 core/levent.c  unsigned i = levent_index_for_id(id);
i         58 core/levent.c  if (i!=LEVENT_INVALID_INDEX)
i         59 core/levent.c   return levent_table[i].name;
i         118 core/main.c    int i=0;
i         155 core/main.c    while((i++<1000) && !spytask_can_start) msleep(10);
i         191 core/main.c    for (i = 0; i < (int)(sizeof(chdk_dirs) / sizeof(char*)); i++)
i         192 core/main.c      mkdir_if_not_exist(chdk_dirs[i]);
i         343 core/main.c      i = 0;
i         347 core/main.c      draw_txt_string(1, i++, osd_buf, user_color(conf.osd_color));
i         355 core/main.c      draw_txt_string(1, i++, osd_buf,user_color( conf.osd_color));
i         363 core/main.c        draw_txt_string(1, i++, osd_buf, user_color(conf.osd_color));
i         311 core/ptp.c   unsigned script_msg_q_next(unsigned i) {
i         312 core/ptp.c    if(i == PTP_SCRIPT_MSG_Q_LEN - 1) {
i         315 core/ptp.c    return i+1;
i         369 core/raw.c     int i,j;
i         373 core/raw.c         for (i=-2; i<=2; i+=2)
i         375 core/raw.c             if ((i!=0) && (j!=0)) {
i         376 core/raw.c               val=get_raw_pixel(x+i, y+j);
i         467 core/shooting.c   unsigned i;
i         468 core/shooting.c   for (i=0;i<ISO_SIZE;i++)
i         470 core/shooting.c     if (iso_table[i].prop_id == isov)
i         471 core/shooting.c       return iso_table[i].id;
i         493 core/shooting.c static void set_iso_mode(int i)
i         495 core/shooting.c   short vv = iso_table[i].prop_id;
i         501 core/shooting.c   unsigned i;
i         504 core/shooting.c     for (i=0; i<ISO_SIZE; i++)
i         506 core/shooting.c       if (iso_table[i].id == v)
i         508 core/shooting.c         set_iso_mode(i);
i         520 core/shooting.c     for (i=0; i<ISO_SIZE-1; i++)
i         522 core/shooting.c       if ((v > iso_table[i].prop_id) && (v <= iso_table[i+1].prop_id))
i         524 core/shooting.c         if ((v - iso_table[i].prop_id) < (iso_table[i+1].prop_id - v))
i         525 core/shooting.c           set_iso_mode(i);
i         527 core/shooting.c           set_iso_mode(i+1);
i         654 core/shooting.c   unsigned i;
i         655 core/shooting.c   for (i=0; i<SS_SIZE-1; i++)
i         657 core/shooting.c     if ((tv96 > shutter_speeds_table[i].prop_id) && (tv96 <= shutter_speeds_table[i+1].prop_id))
i         659 core/shooting.c       if ((tv96 - shutter_speeds_table[i].prop_id) < (shutter_speeds_table[i+1].prop_id - tv96))
i         660 core/shooting.c         return i;
i         662 core/shooting.c         return i+1;
i         722 core/shooting.c     unsigned i;
i         723 core/shooting.c     for (i=0;i<SS_SIZE;i++)
i         725 core/shooting.c       if (shutter_speeds_table[i].id == v)
i         727 core/shooting.c         short vv = shutter_speeds_table[i].prop_id;
i         832 core/shooting.c   unsigned i;
i         833 core/shooting.c   for (i=0; i<AS_SIZE-1; i++)
i         835 core/shooting.c     if ((av96 > aperture_sizes_table[i].prop_id) && (av96 <= aperture_sizes_table[i+1].prop_id))
i         837 core/shooting.c       if ((av96 - aperture_sizes_table[i].prop_id) < (aperture_sizes_table[i+1].prop_id - av96))
i         838 core/shooting.c         return i;
i         840 core/shooting.c         return i+1;
i         909 core/shooting.c   unsigned i;
i         912 core/shooting.c     for (i=0;i<AS_SIZE;i++)
i         914 core/shooting.c       if (aperture_sizes_table[i].id == v)
i         916 core/shooting.c         short vv = aperture_sizes_table[i].prop_id;
i        1113 core/shooting.c 	unsigned i;
i        1114 core/shooting.c 	for (i=0; i < MODESCNT; i++)
i        1116 core/shooting.c 		if (modemap[i].canonmode == canonmode)
i        1117 core/shooting.c 			return modemap[i].hackmode;
i        1124 core/shooting.c 	unsigned i;
i        1125 core/shooting.c 	for (i=0; i < MODESCNT; i++)
i        1127 core/shooting.c 		if (modemap[i].hackmode == hackmode)
i        1128 core/shooting.c 			return modemap[i].canonmode;
i         279 core/usb_input.c void usb_null_driver(__attribute__ ((unused))int i) { return ; } ;
i         47 core/usb_module.c   int i, current_time ;
i         57 core/usb_module.c       i = get_usb_power(LM_PULSE_COUNT) ;
i         58 core/usb_module.c       switch( i )
i         669 core/usb_module.c void usb_null_module(__attribute__ ((unused))int i) { } ;       // module that does nothing - useful for unused entries in jump table
i         444 core/usb_remote.c       int i, buff_pos, *buff_ptr ;
i         494 core/usb_remote.c           for ( i=0 ; i<16 ; i++ )
i         501 core/usb_remote.c               i=17 ;
i         561 include/conf.h     int       i;
i         30 lib/armutil/callfunc_test.c 	int i;
i         33 lib/armutil/callfunc_test.c 	for( i=0; i<n_args; i++) {
i         186 lib/font/rbf_font.c   int i;
i         199 lib/font/rbf_font.c     i = font_read(fd, (unsigned char*)&f->hdr, sizeof(font_hdr));
i         202 lib/font/rbf_font.c     if ((i == sizeof(font_hdr)) && (f->hdr.magic1 == RBF_HDR_MAGIC1) && (f->hdr.magic2 == RBF_HDR_MAGIC2)) {
i         377 lib/font/rbf_font.c   int l=0, i=0;
i         380 lib/font/rbf_font.c      l+=rbf_draw_char(x+l, y, *str++, (i==c)?c2:c1);
i         381 lib/font/rbf_font.c      ++i;
i         410 lib/font/rbf_font.c   int i = 0;
i         416 lib/font/rbf_font.c     if (cursor_on && (cursor_start <= i) && (i <= cursor_end))
i         420 lib/font/rbf_font.c     i++;
i         455 lib/font/rbf_font.c   int l=0, i, ll, lr;
i         473 lib/font/rbf_font.c   for (i=0; i<=l && i<3; i++) {
i         474 lib/font/rbf_font.c     if (i < 2) {
i         476 lib/font/rbf_font.c       draw_line(x+i,   y+2-i, x+i,   bottom, BG_COLOR(cl));    // left side
i         477 lib/font/rbf_font.c       draw_line(right-i, y+2-i, right-i, bottom, BG_COLOR(cl));    // right side
i         481 lib/font/rbf_font.c       draw_rectangle(x+i,   y, x+ll-1,  bottom, MAKE_COLOR(BG_COLOR(cl), BG_COLOR(cl)), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);  // left side
i         482 lib/font/rbf_font.c       draw_rectangle(right-lr, y, right-i, bottom, MAKE_COLOR(BG_COLOR(cl), BG_COLOR(cl)), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);  // right side
i         93 lib/lang/lang.c   int i, langbufneed;
i         117 lib/lang/lang.c     i = strtol(p, &e, 0/*autodetect base oct-dec-hex*/);  // convert "*p" to long "i" and return pointer beyond to e
i         130 lib/lang/lang.c       if ((i > 0) && (i<count)) {
i         136 lib/lang/lang.c         b = lang_str(i);
i         139 lib/lang/lang.c           pstrtmp[i] = s;
i         163 lib/lang/lang.c   for (i=1; i<count; i++) {
i         164 lib/lang/lang.c     if (pstrtmp[i]) {  // add string if it exists
i         165 lib/lang/lang.c       lang_add_string(i, pstrtmp[i]);
i         176 lib/lang/lang.c   int i;
i         179 lib/lang/lang.c   for ( i = 1; i<=cnt; i++ )
i         181 lib/lang/lang.c     array[i] = 1 + p - preparsed_lang_default_start;
i         43 lib/lua/lapi.c #define api_checkvalidindex(L, i)	api_check(L, (i) != luaO_nilobject)
i         111 lib/lua/lapi.c  int i;
i         118 lib/lua/lapi.c  for (i = 0; i < n; i++) {
i         119 lib/lua/lapi.c   setobj2s(to, to->top++, from->top + i);
i         289 lib/lua/lapi.c  int i;
i         293 lib/lua/lapi.c  i = (o1 == luaO_nilobject || o2 == luaO_nilobject) ? 0 : equalobj(L, o1, o2);
i         295 lib/lua/lapi.c  return i;
i         301 lib/lua/lapi.c  int i;
i         305 lib/lua/lapi.c  i = (o1 == luaO_nilobject || o2 == luaO_nilobject) ? 0
i         308 lib/lua/lapi.c  return i;
i         32 lib/lua/lauxlib.c #define abs_index(L, i)		((i) > 0 || (i) <= LUA_REGISTRYINDEX ? (i) : \
i         33 lib/lua/lauxlib.c 					lua_gettop(L) + (i) + 1)
i         103 lib/lua/lauxlib.c  int i;
i         104 lib/lua/lauxlib.c  for (i=0; lst[i]; i++)
i         105 lib/lua/lauxlib.c   if (strcmp(lst[i], name) == 0)
i         106 lib/lua/lauxlib.c    return i;
i         261 lib/lua/lauxlib.c   int i;
i         262 lib/lua/lauxlib.c   for (i=0; i<nup; i++) /* copy upvalues to the top */
i         22 lib/lua/lauxlib.h #define luaL_getn(L,i)     ((int)lua_objlen(L, i))
i         23 lib/lua/lauxlib.h #define luaL_setn(L,i,j)    ((void)0) /* no op! */
i         109 lib/lua/lauxlib.h #define luaL_typename(L,i)	lua_typename(L, lua_type(L,(i)))
i         36 lib/lua/lbaselib.c  int i;
i         43 lib/lua/lbaselib.c  for (i=1; i<=n; i++) {
i         47 lib/lua/lbaselib.c   if(lua_type(L,i) == LUA_TNUMBER) {
i         48 lib/lua/lbaselib.c    sprintf(numbuf,LUA_NUMBER_FMT,lua_tonumber(L,i));
i         53 lib/lua/lbaselib.c    lua_pushvalue(L, i);  /* value to print */
i         61 lib/lua/lbaselib.c   if(i>1) {
i         281 lib/lua/lbaselib.c  int i = luaL_checkint(L, 2);
i         283 lib/lua/lbaselib.c  i++; /* next value */
i         284 lib/lua/lbaselib.c  lua_pushinteger(L, i);
i         285 lib/lua/lbaselib.c  lua_rawgeti(L, 1, i);
i         376 lib/lua/lbaselib.c  int i, e, n;
i         378 lib/lua/lbaselib.c  i = luaL_optint(L, 2, 1);
i         380 lib/lua/lbaselib.c  if (i > e) return 0; /* empty range */
i         381 lib/lua/lbaselib.c  n = e - i + 1; /* number of elements */
i         384 lib/lua/lbaselib.c  lua_rawgeti(L, 1, i); /* push arg[i] (avoiding overflow problems) */
i         385 lib/lua/lbaselib.c  while (i++ < e) /* push arg[i + 1...e] */
i         386 lib/lua/lbaselib.c   lua_rawgeti(L, 1, i);
i         398 lib/lua/lbaselib.c   int i = luaL_checkint(L, 1);
i         399 lib/lua/lbaselib.c   if (i < 0) i = n + i;
i         400 lib/lua/lbaselib.c   else if (i > n) i = n;
i         401 lib/lua/lbaselib.c   luaL_argcheck(L, 1 <= i, 1, "index out of range");
i         402 lib/lua/lbaselib.c   return n - i;
i         124 lib/lua/lcode.c   Instruction i = *getjumpcontrol(fs, list);
i         125 lib/lua/lcode.c   if (GET_OPCODE(i) != OP_TESTSET) return 1;
i         132 lib/lua/lcode.c  Instruction *i = getjumpcontrol(fs, node);
i         133 lib/lua/lcode.c  if (GET_OPCODE(*i) != OP_TESTSET)
i         135 lib/lua/lcode.c  if (reg != NO_REG && reg != GETARG_B(*i))
i         136 lib/lua/lcode.c   SETARG_A(*i, reg);
i         138 lib/lua/lcode.c   *i = CREATE_ABC(OP_TEST, GETARG_B(*i), 0, GETARG_C(*i));
i         789 lib/lua/lcode.c static int luaK_code (FuncState *fs, Instruction i, int line) {
i         795 lib/lua/lcode.c  f->code[fs->pc] = i;
i         64 lib/lua/ldblib.c static void settabss (lua_State *L, const char *i, const char *v) {
i         66 lib/lua/ldblib.c  lua_setfield(L, -2, i);
i         70 lib/lua/ldblib.c static void settabsi (lua_State *L, const char *i, int v) {
i         72 lib/lua/ldblib.c  lua_setfield(L, -2, i);
i         236 lib/lua/ldblib.c  int i = 0;
i         237 lib/lua/ldblib.c  if (mask & LUA_MASKCALL) smask[i++] = 'c';
i         238 lib/lua/ldblib.c  if (mask & LUA_MASKRET) smask[i++] = 'r';
i         239 lib/lua/ldblib.c  if (mask & LUA_MASKLINE) smask[i++] = 'l';
i         240 lib/lua/ldblib.c  smask[i] = '\0';
i         184 lib/lua/ldebug.c   int i;
i         185 lib/lua/ldebug.c   for (i=0; i<f->l.p->sizelineinfo; i++)
i         186 lib/lua/ldebug.c    setbvalue(luaH_setnum(L, t, lineinfo[i]), 1);
i         290 lib/lua/ldebug.c LUAI_FUNC int luaG_checkopenop (Instruction i) {
i         291 lib/lua/ldebug.c  switch (GET_OPCODE(i)) {
i         296 lib/lua/ldebug.c    check(GETARG_B(i) == 0);
i         323 lib/lua/ldebug.c   Instruction i = pt->code[pc];
i         324 lib/lua/ldebug.c   OpCode op = GET_OPCODE(i);
i         325 lib/lua/ldebug.c   int a = GETARG_A(i);
i         332 lib/lua/ldebug.c     b = GETARG_B(i);
i         333 lib/lua/ldebug.c     c = GETARG_C(i);
i         339 lib/lua/ldebug.c     b = GETARG_Bx(i);
i         344 lib/lua/ldebug.c     b = GETARG_sBx(i);
i         502 lib/lua/ldebug.c   Instruction i;
i         506 lib/lua/ldebug.c   i = symbexec(p, pc, stackpos); /* try symbolic execution */
i         508 lib/lua/ldebug.c   switch (GET_OPCODE(i)) {
i         510 lib/lua/ldebug.c     int g = GETARG_Bx(i); /* global index */
i         516 lib/lua/ldebug.c     int a = GETARG_A(i);
i         517 lib/lua/ldebug.c     int b = GETARG_B(i); /* move from `b' to `a' */
i         523 lib/lua/ldebug.c     int k = GETARG_C(i); /* key index */
i         528 lib/lua/ldebug.c     int u = GETARG_B(i); /* upvalue index */
i         533 lib/lua/ldebug.c     int k = GETARG_C(i); /* key index */
i         545 lib/lua/ldebug.c  Instruction i;
i         549 lib/lua/ldebug.c  i = ci_func(ci)->l.p->code[currentpc(L, ci)];
i         550 lib/lua/ldebug.c  if (GET_OPCODE(i) == OP_CALL || GET_OPCODE(i) == OP_TAILCALL ||
i         551 lib/lua/ldebug.c    GET_OPCODE(i) == OP_TFORLOOP)
i         552 lib/lua/ldebug.c   return getobjname(L, ci, GETARG_A(i), name);
i         31 lib/lua/ldebug.h LUAI_FUNC int luaG_checkopenop (Instruction i);
i         209 lib/lua/ldo.c  int i;
i         222 lib/lua/ldo.c   for (i=0; i<nvar; i++) /* put extra arguments into `arg' table */
i         223 lib/lua/ldo.c    setobj2n(L, luaH_setnum(L, htab, i+1), L->top - nvar + i);
i         231 lib/lua/ldo.c  for (i=0; i<nfixargs; i++) {
i         232 lib/lua/ldo.c   setobjs2s(L, L->top++, fixed+i);
i         233 lib/lua/ldo.c   setnilvalue(fixed+i);
i         345 lib/lua/ldo.c  int wanted, i;
i         355 lib/lua/ldo.c  for (i = wanted; i != 0 && firstResult < L->top; i--)
i         357 lib/lua/ldo.c  while (i-- > 0)
i         492 lib/lua/ldo.c  int i;
i         502 lib/lua/ldo.c  for (i = 0; i < tf->nups; i++) /* initialize eventual upvalues */
i         503 lib/lua/ldo.c   cl->l.upvals[i] = luaF_newupval(L);
i         82 lib/lua/ldump.c int i,n=f->sizek;
i         84 lib/lua/ldump.c for (i=0; i<n; i++)
i         86 lib/lua/ldump.c  const TValue* o=&f->k[i];
i         108 lib/lua/ldump.c for (i=0; i<n; i++) DumpFunction(f->p[i],f->source,D);
i         113 lib/lua/ldump.c int i,n;
i         118 lib/lua/ldump.c for (i=0; i<n; i++)
i         120 lib/lua/ldump.c  DumpString(f->locvars[i].varname,D);
i         121 lib/lua/ldump.c  DumpInt(f->locvars[i].startpc,D);
i         122 lib/lua/ldump.c  DumpInt(f->locvars[i].endpc,D);
i         126 lib/lua/ldump.c for (i=0; i<n; i++) DumpString(f->upvalues[i],D);
i         75 lib/lua/lfmathlib.c     int i = luaL_checknumber(L, n);
i         76 lib/lua/lfmathlib.c     return (double)i;
i         185 lib/lua/lfmathlib.c   int i;
i         186 lib/lua/lfmathlib.c   for (i = 0; i < N; i += 1) {
i         189 lib/lua/lfmathlib.c     if (i < M) {
i         164 lib/lua/lfunc.c  int i;
i         165 lib/lua/lfunc.c  for (i = 0; i<f->sizelocvars && f->locvars[i].startpc <= pc; i++) {
i         166 lib/lua/lfunc.c   if (pc < f->locvars[i].endpc) { /* is variable active? */
i         169 lib/lua/lfunc.c     return getstr(f->locvars[i].varname);
i         159 lib/lua/lgc.c  int i;
i         179 lib/lua/lgc.c   i = h->sizearray;
i         180 lib/lua/lgc.c   while (i--)
i         181 lib/lua/lgc.c    markvalue(g, &h->array[i]);
i         183 lib/lua/lgc.c  i = sizenode(h);
i         184 lib/lua/lgc.c  while (i--) {
i         185 lib/lua/lgc.c   Node *n = gnode(h, i);
i         204 lib/lua/lgc.c  int i;
i         206 lib/lua/lgc.c  for (i=0; i<f->sizek; i++) /* mark literals */
i         207 lib/lua/lgc.c   markvalue(g, &f->k[i]);
i         208 lib/lua/lgc.c  for (i=0; i<f->sizeupvalues; i++) { /* mark upvalue names */
i         209 lib/lua/lgc.c   if (f->upvalues[i])
i         210 lib/lua/lgc.c    stringmark(f->upvalues[i]);
i         212 lib/lua/lgc.c  for (i=0; i<f->sizep; i++) { /* mark nested protos */
i         213 lib/lua/lgc.c   if (f->p[i])
i         214 lib/lua/lgc.c    markobject(g, f->p[i]);
i         216 lib/lua/lgc.c  for (i=0; i<f->sizelocvars; i++) { /* mark local-variable names */
i         217 lib/lua/lgc.c   if (f->locvars[i].varname)
i         218 lib/lua/lgc.c    stringmark(f->locvars[i].varname);
i         227 lib/lua/lgc.c   int i;
i         228 lib/lua/lgc.c   for (i=0; i<cl->c.nupvalues; i++) /* mark its upvalues */
i         229 lib/lua/lgc.c    markvalue(g, &cl->c.upvalue[i]);
i         232 lib/lua/lgc.c   int i;
i         235 lib/lua/lgc.c   for (i=0; i<cl->l.nupvalues; i++) /* mark its upvalues */
i         236 lib/lua/lgc.c    markobject(g, cl->l.upvals[i]);
i         354 lib/lua/lgc.c   int i = h->sizearray;
i         358 lib/lua/lgc.c    while (i--) {
i         359 lib/lua/lgc.c     TValue *o = &h->array[i];
i         364 lib/lua/lgc.c   i = sizenode(h);
i         365 lib/lua/lgc.c   while (i--) {
i         366 lib/lua/lgc.c    Node *n = gnode(h, i);
i         485 lib/lua/lgc.c  int i;
i         488 lib/lua/lgc.c  for (i = 0; i < g->strt.size; i++) /* free all string lists */
i         489 lib/lua/lgc.c   sweepwholelist(L, &g->strt.hash[i]);
i         494 lib/lua/lgc.c  int i;
i         495 lib/lua/lgc.c  for (i=0; i<NUM_TAGS; i++)
i         496 lib/lua/lgc.c   if (g->mt[i]) markobject(g, g->mt[i]);
i         28 lib/lua/liolib.c static int pushresult (lua_State *L, int i, const char *filename) {
i         30 lib/lua/liolib.c  if (i) {
i         65 lib/lua/llex.c  int i;
i         66 lib/lua/llex.c  for (i=0; i<NUM_RESERVED; i++) {
i         67 lib/lua/llex.c   TString *ts = luaS_new(L, luaX_tokens[i]);
i         69 lib/lua/llex.c   lua_assert(strlen(luaX_tokens[i])+1 <= TOKEN_LEN);
i         70 lib/lua/llex.c   ts->tsv.reserved = cast_byte(i+1); /* reserved word */
i         311 lib/lua/llex.c        int i = 0;
i         316 lib/lua/llex.c        } while (++i<3 && isdigit(ls->current));
i         78 lib/lua/llimits.h #define cast_byte(i)	cast(lu_byte, (i))
i         79 lib/lua/llimits.h #define cast_num(i)	cast(lua_Number, (i))
i         80 lib/lua/llimits.h #define cast_int(i)	cast(int, (i))
i         165 lib/lua/lmathlib.c  int i;
i         166 lib/lua/lmathlib.c  for (i=2; i<=n; i++) {
i         167 lib/lua/lmathlib.c   lua_Number d = luaL_checknumber(L, i);
i         179 lib/lua/lmathlib.c  int i;
i         180 lib/lua/lmathlib.c  for (i=2; i<=n; i++) {
i         181 lib/lua/lmathlib.c   lua_Number d = luaL_checknumber(L, i);
i         460 lib/lua/loadlib.c  int i;
i         474 lib/lua/loadlib.c  for (i=1; ; i++) {
i         475 lib/lua/loadlib.c   lua_rawgeti(L, -2, i); /* get a loader */
i         527 lib/lua/loadlib.c  int i;
i         528 lib/lua/loadlib.c  for (i = 2; i <= n; i++) {
i         529 lib/lua/loadlib.c   lua_pushvalue(L, i); /* get option (a function) */
i         638 lib/lua/loadlib.c  int i;
i         658 lib/lua/loadlib.c  for (i=0; loaders[i] != NULL; i++) {
i         659 lib/lua/loadlib.c   lua_pushcfunction(L, loaders[i]);
i         660 lib/lua/loadlib.c   lua_rawseti(L, -2, i+1);
i         80 lib/lua/lopcodes.h #define GET_OPCODE(i)	(cast(OpCode, ((i)>>POS_OP) & MASK1(SIZE_OP,0)))
i         81 lib/lua/lopcodes.h #define SET_OPCODE(i,o)	((i) = (((i)&MASK0(SIZE_OP,POS_OP)) | \
i         84 lib/lua/lopcodes.h #define GETARG_A(i)	(cast(int, ((i)>>POS_A) & MASK1(SIZE_A,0)))
i         85 lib/lua/lopcodes.h #define SETARG_A(i,u)	((i) = (((i)&MASK0(SIZE_A,POS_A)) | \
i         88 lib/lua/lopcodes.h #define GETARG_B(i)	(cast(int, ((i)>>POS_B) & MASK1(SIZE_B,0)))
i         89 lib/lua/lopcodes.h #define SETARG_B(i,b)	((i) = (((i)&MASK0(SIZE_B,POS_B)) | \
i         92 lib/lua/lopcodes.h #define GETARG_C(i)	(cast(int, ((i)>>POS_C) & MASK1(SIZE_C,0)))
i         93 lib/lua/lopcodes.h #define SETARG_C(i,b)	((i) = (((i)&MASK0(SIZE_C,POS_C)) | \
i         96 lib/lua/lopcodes.h #define GETARG_Bx(i)	(cast(int, ((i)>>POS_Bx) & MASK1(SIZE_Bx,0)))
i         97 lib/lua/lopcodes.h #define SETARG_Bx(i,b)	((i) = (((i)&MASK0(SIZE_Bx,POS_Bx)) | \
i         100 lib/lua/lopcodes.h #define GETARG_sBx(i)	(GETARG_Bx(i)-MAXARG_sBx)
i         101 lib/lua/lopcodes.h #define SETARG_sBx(i,b)	SETARG_Bx((i),cast(unsigned int, (b)+MAXARG_sBx))
i         27 lib/lua/loslib.c static int os_pushresult (lua_State *L, int i, const char *filename) {
i         29 lib/lua/loslib.c  if (i) {
i         294 lib/lua/loslib.c  int i=1;
i         302 lib/lua/loslib.c  	lua_pushinteger(L, i);
i         305 lib/lua/loslib.c 	++i;
i         32 lib/lua/lparser.c #define getlocvar(fs, i)	((fs)->f->locvars[(fs)->actvar[i]])
i         126 lib/lua/lparser.c static void init_exp (expdesc *e, expkind k, int i) {
i         129 lib/lua/lparser.c  e->u.s.info = i;
i         184 lib/lua/lparser.c  int i;
i         187 lib/lua/lparser.c  for (i=0; i<f->nups; i++) {
i         188 lib/lua/lparser.c   if (fs->upvalues[i].k == v->k && fs->upvalues[i].info == v->u.s.info) {
i         189 lib/lua/lparser.c    lua_assert(f->upvalues[i] == name);
i         190 lib/lua/lparser.c    return i;
i         208 lib/lua/lparser.c  int i;
i         209 lib/lua/lparser.c  for (i=fs->nactvar-1; i >= 0; i--) {
i         210 lib/lua/lparser.c   if (n == getlocvar(fs, i).varname)
i         211 lib/lua/lparser.c    return i;
i         314 lib/lua/lparser.c  int i;
i         321 lib/lua/lparser.c  for (i=0; i<func->f->nups; i++) {
i         322 lib/lua/lparser.c   OpCode o = (func->upvalues[i].k == VLOCAL) ? OP_MOVE : OP_GETUPVAL;
i         323 lib/lua/lparser.c   luaK_codeABC(fs, o, 0, func->upvalues[i].info, 0);
i         144 lib/lua/lstate.c  int i;
i         181 lib/lua/lstate.c  for (i=0; i<NUM_TAGS; i++) g->mt[i] = NULL;
i         25 lib/lua/lstring.c  int i;
i         30 lib/lua/lstring.c  for (i=0; i<newsize; i++) newhash[i] = NULL;
i         32 lib/lua/lstring.c  for (i=0; i<tb->size; i++) {
i         33 lib/lua/lstring.c   GCObject *p = tb->hash[i];
i         70 lib/lua/lstrlib.c  size_t i;
i         74 lib/lua/lstrlib.c  for (i=0; i<l; i++)
i         75 lib/lua/lstrlib.c   luaL_addchar(&b, tolower(uchar(s[i])));
i         83 lib/lua/lstrlib.c  size_t i;
i         87 lib/lua/lstrlib.c  for (i=0; i<l; i++)
i         88 lib/lua/lstrlib.c   luaL_addchar(&b, toupper(uchar(s[i])));
i         111 lib/lua/lstrlib.c  int n, i;
i         119 lib/lua/lstrlib.c  for (i=0; i<n; i++)
i         120 lib/lua/lstrlib.c   lua_pushinteger(L, uchar(s[posi+i-1]));
i         127 lib/lua/lstrlib.c  int i;
i         130 lib/lua/lstrlib.c  for (i=1; i<=n; i++) {
i         131 lib/lua/lstrlib.c   int c = luaL_checkint(L, i);
i         132 lib/lua/lstrlib.c   luaL_argcheck(L, uchar(c) == c, i, "invalid value");
i         303 lib/lua/lstrlib.c  ptrdiff_t i = 0; /* counts maximum expand for item */
i         304 lib/lua/lstrlib.c  while ((s+i)<ms->src_end && singlematch(uchar(*(s+i)), p, ep))
i         305 lib/lua/lstrlib.c   i++;
i         307 lib/lua/lstrlib.c  while (i>=0) {
i         308 lib/lua/lstrlib.c   const char *res = match(ms, (s+i), ep+1);
i         310 lib/lua/lstrlib.c   i--; /* else didn't match; reduce 1 repetition to try again */
i         466 lib/lua/lstrlib.c static void push_onecapture (MatchState *ms, int i, const char *s,
i         468 lib/lua/lstrlib.c  if (i >= ms->level) {
i         469 lib/lua/lstrlib.c   if (i == 0) /* ms->level == 0, too */
i         475 lib/lua/lstrlib.c   ptrdiff_t l = ms->capture[i].len;
i         478 lib/lua/lstrlib.c    lua_pushinteger(ms->L, ms->capture[i].init - ms->src_init + 1);
i         480 lib/lua/lstrlib.c    lua_pushlstring(ms->L, ms->capture[i].init, l);
i         486 lib/lua/lstrlib.c  int i;
i         489 lib/lua/lstrlib.c  for (i = 0; i < nlevels; i++)
i         490 lib/lua/lstrlib.c   push_onecapture(ms, i, s, e);
i         592 lib/lua/lstrlib.c  size_t l, i;
i         594 lib/lua/lstrlib.c  for (i = 0; i < l; i++) {
i         595 lib/lua/lstrlib.c   if (news[i] != L_ESC)
i         596 lib/lua/lstrlib.c    luaL_addchar(b, news[i]);
i         598 lib/lua/lstrlib.c    i++; /* skip ESC */
i         599 lib/lua/lstrlib.c    if (!isdigit(uchar(news[i])))
i         600 lib/lua/lstrlib.c     luaL_addchar(b, news[i]);
i         601 lib/lua/lstrlib.c    else if (news[i] == '0')
i         604 lib/lua/lstrlib.c     push_onecapture(ms, news[i] - '1', s, e);
i         86 lib/lua/ltable.c  int i;
i         90 lib/lua/ltable.c  for (i = 1; i < numints; i++) a[0] += a[i];
i         138 lib/lua/ltable.c  int i;
i         140 lib/lua/ltable.c  i = arrayindex(key);
i         141 lib/lua/ltable.c  if (0 < i && i <= t->sizearray) /* is `key' inside array part? */
i         142 lib/lua/ltable.c   return i-1; /* yes; that's the index (corrected to C) */
i         150 lib/lua/ltable.c     i = cast_int(n - gnode(t, 0)); /* key index in hash table */
i         152 lib/lua/ltable.c     return i + t->sizearray;
i         163 lib/lua/ltable.c  int i = findindex(L, t, key); /* find original element */
i         164 lib/lua/ltable.c  for (i++; i < t->sizearray; i++) { /* try first array part */
i         165 lib/lua/ltable.c   if (!ttisnil(&t->array[i])) { /* a non-nil value? */
i         166 lib/lua/ltable.c    setnvalue(key, cast_num(i+1));
i         167 lib/lua/ltable.c    setobj2s(L, key+1, &t->array[i]);
i         171 lib/lua/ltable.c  for (i -= t->sizearray; i < sizenode(t); i++) { /* then hash part */
i         172 lib/lua/ltable.c   if (!ttisnil(gval(gnode(t, i)))) { /* a non-nil value? */
i         173 lib/lua/ltable.c    setobj2s(L, key, key2tval(gnode(t, i)));
i         174 lib/lua/ltable.c    setobj2s(L, key+1, gval(gnode(t, i)));
i         190 lib/lua/ltable.c  int i;
i         195 lib/lua/ltable.c  for (i = 0, twotoi = 1; twotoi/2 < *narray; i++, twotoi *= 2) {
i         196 lib/lua/ltable.c   if (nums[i] > 0) {
i         197 lib/lua/ltable.c    a += nums[i];
i         226 lib/lua/ltable.c  int i = 1; /* count to traverse all array keys */
i         232 lib/lua/ltable.c    if (i > lim)
i         236 lib/lua/ltable.c   for (; i <= lim; i++) {
i         237 lib/lua/ltable.c    if (!ttisnil(&t->array[i-1]))
i         250 lib/lua/ltable.c  int i = sizenode(t);
i         251 lib/lua/ltable.c  while (i--) {
i         252 lib/lua/ltable.c   Node *n = &t->node[i];
i         264 lib/lua/ltable.c  int i;
i         266 lib/lua/ltable.c  for (i=t->sizearray; i<size; i++)
i         267 lib/lua/ltable.c   setnilvalue(&t->array[i]);
i         279 lib/lua/ltable.c   int i;
i         285 lib/lua/ltable.c   for (i=0; i<size; i++) {
i         286 lib/lua/ltable.c    Node *n = gnode(t, i);
i         298 lib/lua/ltable.c  int i;
i         309 lib/lua/ltable.c   for (i=nasize; i<oldasize; i++) {
i         310 lib/lua/ltable.c    if (!ttisnil(&t->array[i]))
i         311 lib/lua/ltable.c     setobjt2t(L, luaH_setnum(L, t, i+1), &t->array[i]);
i         317 lib/lua/ltable.c  for (i = twoto(oldhsize) - 1; i >= 0; i--) {
i         318 lib/lua/ltable.c   Node *old = nold+i;
i         336 lib/lua/ltable.c  int i;
i         338 lib/lua/ltable.c  for (i=0; i<=MAXBITS; i++) nums[i] = 0; /* reset counts */
i         533 lib/lua/ltable.c  unsigned int i = j; /* i is zero or a present index */
i         537 lib/lua/ltable.c   i = j;
i         541 lib/lua/ltable.c    i = 1;
i         542 lib/lua/ltable.c    while (!ttisnil(luaH_getnum(t, i))) i++;
i         543 lib/lua/ltable.c    return i - 1;
i         547 lib/lua/ltable.c  while (j - i > 1) {
i         548 lib/lua/ltable.c   unsigned int m = (i+j)/2;
i         550 lib/lua/ltable.c   else i = m;
i         552 lib/lua/ltable.c  return i;
i         564 lib/lua/ltable.c   unsigned int i = 0;
i         565 lib/lua/ltable.c   while (j - i > 1) {
i         566 lib/lua/ltable.c    unsigned int m = (i+j)/2;
i         568 lib/lua/ltable.c    else i = m;
i         570 lib/lua/ltable.c   return i;
i         13 lib/lua/ltable.h #define gnode(t,i)	(&(t)->node[i])
i         23 lib/lua/ltablib.c  int i;
i         26 lib/lua/ltablib.c  for (i=1; i <= n; i++) {
i         28 lib/lua/ltablib.c   lua_pushinteger(L, i); /* 1st argument */
i         29 lib/lua/ltablib.c   lua_rawgeti(L, 1, i); /* 2nd argument */
i         99 lib/lua/ltablib.c    int i;
i         102 lib/lua/ltablib.c    for (i = e; i > pos; i--) { /* move up elements */
i         103 lib/lua/ltablib.c     lua_rawgeti(L, 1, i-1);
i         104 lib/lua/ltablib.c     lua_rawseti(L, 1, i); /* t[i] = t[i-1] */
i         135 lib/lua/ltablib.c static void addfield (lua_State *L, luaL_Buffer *b, int i) {
i         136 lib/lua/ltablib.c  lua_rawgeti(L, 1, i);
i         139 lib/lua/ltablib.c          LUA_QL("concat"), luaL_typename(L, -1), i);
i         147 lib/lua/ltablib.c  int i, last;
i         150 lib/lua/ltablib.c  i = luaL_optint(L, 3, 1);
i         153 lib/lua/ltablib.c  for (; i < last; i++) {
i         154 lib/lua/ltablib.c   addfield(L, &b, i);
i         157 lib/lua/ltablib.c  if (i == last) /* add last value (if interval was not empty) */
i         158 lib/lua/ltablib.c   addfield(L, &b, i);
i         173 lib/lua/ltablib.c static void set2 (lua_State *L, int i, int j) {
i         174 lib/lua/ltablib.c  lua_rawseti(L, 1, i);
i         195 lib/lua/ltablib.c   int i, j;
i         204 lib/lua/ltablib.c   i = (l+u)/2;
i         205 lib/lua/ltablib.c   lua_rawgeti(L, 1, i);
i         208 lib/lua/ltablib.c    set2(L, i, l);
i         213 lib/lua/ltablib.c     set2(L, i, u);
i         218 lib/lua/ltablib.c   lua_rawgeti(L, 1, i); /* Pivot */
i         221 lib/lua/ltablib.c   set2(L, i, u-1);
i         223 lib/lua/ltablib.c   i = l; j = u-1;
i         226 lib/lua/ltablib.c    while (lua_rawgeti(L, 1, ++i), sort_comp(L, -1, -2)) {
i         227 lib/lua/ltablib.c     if (i>u) luaL_error(L, "invalid order function for sorting");
i         235 lib/lua/ltablib.c    if (j<i) {
i         239 lib/lua/ltablib.c    set2(L, i, j);
i         242 lib/lua/ltablib.c   lua_rawgeti(L, 1, i);
i         243 lib/lua/ltablib.c   set2(L, u-1, i); /* swap pivot (a[u-1]) with a[i] */
i         246 lib/lua/ltablib.c   if (i-l < u-i) {
i         247 lib/lua/ltablib.c    j=l; i=i-1; l=i+2;
i         250 lib/lua/ltablib.c    j=i+1; i=u; u=j-2;
i         252 lib/lua/ltablib.c   auxsort(L, j, i); /* call recursively the smaller one */
i         38 lib/lua/ltm.c  int i;
i         39 lib/lua/ltm.c  for (i=0; i<TM_N; i++) {
i         40 lib/lua/ltm.c   G(L)->tmname[i] = luaS_new(L, luaT_eventname[i]);
i         41 lib/lua/ltm.c   luaS_fix(G(L)->tmname[i]); /* never collect these names */
i         35 lib/lua/lua.c static void laction (int i) {
i         36 lib/lua/lua.c  signal(i, SIG_DFL); /* if another SIGINT happens before lstop,
i         118 lib/lua/lua.c  int i;
i         123 lib/lua/lua.c  for (i=n+1; i < argc; i++)
i         124 lib/lua/lua.c   lua_pushstring(L, argv[i]);
i         126 lib/lua/lua.c  for (i=0; i < argc; i++) {
i         127 lib/lua/lua.c   lua_pushstring(L, argv[i]);
i         128 lib/lua/lua.c   lua_rawseti(L, -2, i - n);
i         262 lib/lua/lua.c  int i;
i         263 lib/lua/lua.c  for (i = 1; argv[i] != NULL; i++) {
i         264 lib/lua/lua.c   if (argv[i][0] != '-') /* not an option? */
i         265 lib/lua/lua.c     return i;
i         266 lib/lua/lua.c   switch (argv[i][1]) { /* option */
i         268 lib/lua/lua.c     notail(argv[i]);
i         269 lib/lua/lua.c     return (argv[i+1] != NULL ? i+1 : 0);
i         271 lib/lua/lua.c     return i;
i         273 lib/lua/lua.c     notail(argv[i]);
i         276 lib/lua/lua.c     notail(argv[i]);
i         282 lib/lua/lua.c     if (argv[i][2] == '\0') {
i         283 lib/lua/lua.c      i++;
i         284 lib/lua/lua.c      if (argv[i] == NULL) return -1;
i         295 lib/lua/lua.c  int i;
i         296 lib/lua/lua.c  for (i = 1; i < n; i++) {
i         297 lib/lua/lua.c   if (argv[i] == NULL) continue;
i         298 lib/lua/lua.c   lua_assert(argv[i][0] == '-');
i         299 lib/lua/lua.c   switch (argv[i][1]) { /* option */
i         301 lib/lua/lua.c     const char *chunk = argv[i] + 2;
i         302 lib/lua/lua.c     if (*chunk == '\0') chunk = argv[++i];
i         309 lib/lua/lua.c     const char *filename = argv[i] + 2;
i         310 lib/lua/lua.c     if (*filename == '\0') filename = argv[++i];
i         39 lib/lua/lua.h #define lua_upvalueindex(i)	(LUA_GLOBALSINDEX-(i))
i         262 lib/lua/lua.h #define lua_strlen(L,i)		lua_objlen(L, (i))
i         279 lib/lua/lua.h #define lua_tostring(L,i)	lua_tolstring(L, (i), NULL)
i         68 lib/lua/luac.c #define	IS(s)	(strcmp(argv[i],s)==0)
i         72 lib/lua/luac.c int i;
i         75 lib/lua/luac.c for (i=1; i<argc; i++)
i         77 lib/lua/luac.c  if (*argv[i]!='-')			/* end of options; keep it */
i         81 lib/lua/luac.c  ++i;
i         91 lib/lua/luac.c  output=argv[++i];
i         102 lib/lua/luac.c  usage(argv[i]);
i         104 lib/lua/luac.c if (i==argc && (listing || !dumping))
i         107 lib/lua/luac.c  argv[--i]=Output;
i         114 lib/lua/luac.c return i;
i         117 lib/lua/luac.c #define toproto(L,i) (clvalue(L->top+(i))->l.p)
i         125 lib/lua/luac.c  int i,pc;
i         136 lib/lua/luac.c  for (i=0; i<n; i++)
i         138 lib/lua/luac.c  f->p[i]=toproto(L,i-n-1);
i         139 lib/lua/luac.c  f->code[pc++]=CREATE_ABx(OP_CLOSURE,0,i);
i         164 lib/lua/luac.c int i;
i         166 lib/lua/luac.c for (i=0; i<argc; i++)
i         168 lib/lua/luac.c  const char* filename=IS("-") ? NULL : argv[i];
i         190 lib/lua/luac.c int i=doargs(argc,argv);
i         191 lib/lua/luac.c argc-=i; argv+=i;
i         598 lib/lua/luaconf.h #define lua_number2int(i,d)  __asm fld d  __asm fistp i
i         599 lib/lua/luaconf.h #define lua_number2integer(i,n)		lua_number2int(i, n)
i         606 lib/lua/luaconf.h #define lua_number2int(i,d) \
i         607 lib/lua/luaconf.h  { volatile union luai_Cast u; u.l_d = (d) + 6755399441055744.0; (i) = u.l_l; }
i         608 lib/lua/luaconf.h #define lua_number2integer(i,n)		lua_number2int(i, n)
i         615 lib/lua/luaconf.h #define lua_number2int(i,d)	((i)=(int)(d))
i         616 lib/lua/luaconf.h #define lua_number2integer(i,d)	((i)=(lua_Integer)(d))
i         102 lib/lua/lundump.c int i,n;
i         106 lib/lua/lundump.c for (i=0; i<n; i++) setnilvalue(&f->k[i]);
i         107 lib/lua/lundump.c for (i=0; i<n; i++)
i         109 lib/lua/lundump.c  TValue* o=&f->k[i];
i         133 lib/lua/lundump.c for (i=0; i<n; i++) f->p[i]=NULL;
i         134 lib/lua/lundump.c for (i=0; i<n; i++) f->p[i]=LoadFunction(S,f->source);
i         139 lib/lua/lundump.c int i,n;
i         147 lib/lua/lundump.c for (i=0; i<n; i++) f->locvars[i].varname=NULL;
i         148 lib/lua/lundump.c for (i=0; i<n; i++)
i         150 lib/lua/lundump.c  f->locvars[i].varname=LoadString(S);
i         151 lib/lua/lundump.c  f->locvars[i].startpc=LoadInt(S);
i         152 lib/lua/lundump.c  f->locvars[i].endpc=LoadInt(S);
i         157 lib/lua/lundump.c for (i=0; i<n; i++) f->upvalues[i]=NULL;
i         158 lib/lua/lundump.c for (i=0; i<n; i++) f->upvalues[i]=LoadString(S);
i         311 lib/lua/lvm.c    int i;
i         320 lib/lua/lvm.c    for (i=n; i>0; i--) { /* concat all strings */
i         321 lib/lua/lvm.c     size_t l = tsvalue(top-i)->len;
i         322 lib/lua/lvm.c     memcpy(buffer+tl, svalue(top-i), l);
i         363 lib/lua/lvm.c #define RA(i)	(base+GETARG_A(i))
i         365 lib/lua/lvm.c #define RB(i)	check_exp(getBMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgR, base+GETARG_B(i))
i         366 lib/lua/lvm.c #define RC(i)	check_exp(getCMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgR, base+GETARG_C(i))
i         367 lib/lua/lvm.c #define RKB(i)	check_exp(getBMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgK, \
i         368 lib/lua/lvm.c 	ISK(GETARG_B(i)) ? k+INDEXK(GETARG_B(i)) : base+GETARG_B(i))
i         369 lib/lua/lvm.c #define RKC(i)	check_exp(getCMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgK, \
i         370 lib/lua/lvm.c 	ISK(GETARG_C(i)) ? k+INDEXK(GETARG_C(i)) : base+GETARG_C(i))
i         371 lib/lua/lvm.c #define KBx(i)	check_exp(getBMode(GET_OPCODE(i)) == OpArgK, k+GETARG_Bx(i))
i         374 lib/lua/lvm.c #define dojump(L,pc,i)	{(pc) += (i); luai_threadyield(L);}
i         381 lib/lua/lvm.c     TValue *rb = RKB(i); \
i         382 lib/lua/lvm.c     TValue *rc = RKC(i); \
i         406 lib/lua/lvm.c   const Instruction i = *pc++;
i         418 lib/lua/lvm.c   ra = RA(i);
i         421 lib/lua/lvm.c   lua_assert(L->top == L->ci->top || luaG_checkopenop(i));
i         422 lib/lua/lvm.c   switch (GET_OPCODE(i)) {
i         424 lib/lua/lvm.c     setobjs2s(L, ra, RB(i));
i         428 lib/lua/lvm.c     setobj2s(L, ra, KBx(i));
i         432 lib/lua/lvm.c     setbvalue(ra, GETARG_B(i));
i         433 lib/lua/lvm.c     if (GETARG_C(i)) pc++; /* skip next instruction (if C) */
i         437 lib/lua/lvm.c     TValue *rb = RB(i);
i         444 lib/lua/lvm.c     int b = GETARG_B(i);
i         450 lib/lua/lvm.c     TValue *rb = KBx(i);
i         457 lib/lua/lvm.c     Protect(luaV_gettable(L, RB(i), RKC(i), ra));
i         463 lib/lua/lvm.c     lua_assert(ttisstring(KBx(i)));
i         464 lib/lua/lvm.c     Protect(luaV_settable(L, &g, KBx(i), ra));
i         468 lib/lua/lvm.c     UpVal *uv = cl->upvals[GETARG_B(i)];
i         474 lib/lua/lvm.c     Protect(luaV_settable(L, ra, RKB(i), RKC(i)));
i         478 lib/lua/lvm.c     int b = GETARG_B(i);
i         479 lib/lua/lvm.c     int c = GETARG_C(i);
i         485 lib/lua/lvm.c     StkId rb = RB(i);
i         487 lib/lua/lvm.c     Protect(luaV_gettable(L, rb, RKC(i), ra));
i         515 lib/lua/lvm.c     TValue *rb = RB(i);
i         526 lib/lua/lvm.c     int res = l_isfalse(RB(i)); /* next assignment may change this value */
i         531 lib/lua/lvm.c     const TValue *rb = RB(i);
i         551 lib/lua/lvm.c     int b = GETARG_B(i);
i         552 lib/lua/lvm.c     int c = GETARG_C(i);
i         554 lib/lua/lvm.c     setobjs2s(L, RA(i), base+b);
i         558 lib/lua/lvm.c     dojump(L, pc, GETARG_sBx(i));
i         562 lib/lua/lvm.c     TValue *rb = RKB(i);
i         563 lib/lua/lvm.c     TValue *rc = RKC(i);
i         565 lib/lua/lvm.c      if (equalobj(L, rb, rc) == GETARG_A(i))
i         573 lib/lua/lvm.c      if (luaV_lessthan(L, RKB(i), RKC(i)) == GETARG_A(i))
i         581 lib/lua/lvm.c      if (lessequal(L, RKB(i), RKC(i)) == GETARG_A(i))
i         588 lib/lua/lvm.c     if (l_isfalse(ra) != GETARG_C(i))
i         594 lib/lua/lvm.c     TValue *rb = RB(i);
i         595 lib/lua/lvm.c     if (l_isfalse(rb) != GETARG_C(i)) {
i         603 lib/lua/lvm.c     int b = GETARG_B(i);
i         604 lib/lua/lvm.c     int nresults = GETARG_C(i) - 1;
i         624 lib/lua/lvm.c     int b = GETARG_B(i);
i         627 lib/lua/lvm.c     lua_assert(GETARG_C(i) - 1 == LUA_MULTRET);
i         656 lib/lua/lvm.c     int b = GETARG_B(i);
i         676 lib/lua/lvm.c      dojump(L, pc, GETARG_sBx(i)); /* jump back */
i         694 lib/lua/lvm.c     dojump(L, pc, GETARG_sBx(i));
i         703 lib/lua/lvm.c     Protect(luaD_call(L, cb, GETARG_C(i)));
i         705 lib/lua/lvm.c     cb = RA(i) + 3; /* previous call may change the stack */
i         714 lib/lua/lvm.c     int n = GETARG_B(i);
i         715 lib/lua/lvm.c     int c = GETARG_C(i);
i         743 lib/lua/lvm.c     p = cl->p->p[GETARG_Bx(i)];
i         760 lib/lua/lvm.c     int b = GETARG_B(i) - 1;
i         766 lib/lua/lvm.c      ra = RA(i); /* previous call may change the stack */
i         26 lib/lua/print.c size_t i,n=ts->tsv.len;
i         28 lib/lua/print.c for (i=0; i<n; i++)
i         30 lib/lua/print.c  int c=s[i];
i         51 lib/lua/print.c static void PrintConstant(const Proto* f, int i)
i         53 lib/lua/print.c const TValue* o=&f->k[i];
i         80 lib/lua/print.c  Instruction i=code[pc];
i         81 lib/lua/print.c  OpCode o=GET_OPCODE(i);
i         82 lib/lua/print.c  int a=GETARG_A(i);
i         83 lib/lua/print.c  int b=GETARG_B(i);
i         84 lib/lua/print.c  int c=GETARG_C(i);
i         85 lib/lua/print.c  int bx=GETARG_Bx(i);
i         86 lib/lua/print.c  int sbx=GETARG_sBx(i);
i         183 lib/lua/print.c int i,n=f->sizek;
i         185 lib/lua/print.c for (i=0; i<n; i++)
i         187 lib/lua/print.c  printf("\t%d\t",i+1);
i         188 lib/lua/print.c  PrintConstant(f,i);
i         195 lib/lua/print.c int i,n=f->sizelocvars;
i         197 lib/lua/print.c for (i=0; i<n; i++)
i         200 lib/lua/print.c  i,getstr(f->locvars[i].varname),f->locvars[i].startpc+1,f->locvars[i].endpc+1);
i         206 lib/lua/print.c int i,n=f->sizeupvalues;
i         209 lib/lua/print.c for (i=0; i<n; i++)
i         211 lib/lua/print.c  printf("\t%d\t%s\n",i,getstr(f->upvalues[i]));
i         217 lib/lua/print.c int i,n=f->sizep;
i         226 lib/lua/print.c for (i=0; i<n; i++) PrintFunction(f->p[i],full);
i         319 lib/ubasic/tokenizer.c  int i;
i         334 lib/ubasic/tokenizer.c   for(i = 0; i < (MAX_NUMLEN+1); ++i) {
i         335 lib/ubasic/tokenizer.c    if(!isdigit(ptr[i])) {
i         336 lib/ubasic/tokenizer.c 	if(i > 0) {
i         337 lib/ubasic/tokenizer.c 	 nextptr = ptr + i;
i         344 lib/ubasic/tokenizer.c    if(!isdigit(ptr[i])) {
i         358 lib/ubasic/tokenizer.c  } else if((i=singlechar()) != 0) {
i         359 lib/ubasic/tokenizer.c   if (i == TOKENIZER_CR){
i         373 lib/ubasic/tokenizer.c   return i;
i         93 loader/a1200/main.c   int i;
i         98 loader/a1200/main.c     for(i=0;i<0x200000;i++) {
i         103 loader/a1200/main.c     for(i=0;i<0x200000;i++) {
i         114 loader/g10/main.c   int i;
i         119 loader/g10/main.c     for(i=0;i<0x200000;i++){
i         124 loader/g10/main.c     for(i=0;i<0x200000;i++){
i         15 loader/g16/main.c     int i;
i         17 loader/g16/main.c     for(i=0;i<3000000;i++) {
i         23 loader/g16/main.c     for(i=0;i<2000000;i++) {
i         32 loader/g16/main.c     int i;
i         33 loader/g16/main.c     for(i=0;i<2000000;i++) {
i         81 loader/generic/check_compat.c   int i;
i         82 loader/generic/check_compat.c   for(i=0;i<led_addresses;i++) {
i         83 loader/generic/check_compat.c     if( (*(unsigned short*)pid_leds[i].addr >= pid_leds[0].pid) &&
i         84 loader/generic/check_compat.c       (*(unsigned short*)pid_leds[i].addr <= pid_leds[led_addresses-1].pid) ) {
i         86 loader/generic/check_compat.c       return *(unsigned short*)pid_leds[i].addr;
i         95 loader/generic/check_compat.c   int i;
i         97 loader/generic/check_compat.c   for(i=0;i<led_addresses;i++) {
i         98 loader/generic/check_compat.c     if(cam_pid == pid_leds[i].pid) {
i         99 loader/generic/check_compat.c       led = pid_leds[i].led;
i         100 loader/generic/check_compat.c       method = pid_leds[i].method;
i         110 loader/generic/check_compat.c     for(i=0;i<DEBUG_DELAY;i++) {
i         114 loader/generic/check_compat.c     for(i=0;i<DEBUG_DELAY;i++) {
i         122 loader/generic/check_compat.c   int i=0;
i         123 loader/generic/check_compat.c   while(my_ver[i] == fw_ver[i] && my_ver[i] != 0)
i         124 loader/generic/check_compat.c     i++;
i         125 loader/generic/check_compat.c   return my_ver[i] == 0; // hit the null in our string
i         129 loader/generic/check_compat.c   int i;
i         133 loader/generic/check_compat.c   for(i=0;i<num_pid_sigs;i++) {
i         134 loader/generic/check_compat.c     if(*pid_sigs[i].fw_pid == pid_sigs[i].pid) {
i         135 loader/generic/check_compat.c       return pid_sigs[i].pid;
i         138 loader/generic/check_compat.c   i = get_pid();
i         139 loader/generic/check_compat.c   blink(i);
i         147 loader/generic/check_compat.c   int i;
i         150 loader/generic/check_compat.c   for(i=0;i<num_ver_sigs;i++) {
i         151 loader/generic/check_compat.c     if(ver_cmp(ver_sigs[i].str,ver_sigs[i].fw_str)) {
i         98 loader/ixus120_sd940/main.c   int i;
i         103 loader/ixus120_sd940/main.c     for(i=0;i<0x200000;i++){
i         108 loader/ixus120_sd940/main.c     for(i=0;i<0x200000;i++){
i         14 loader/s90/main.c   unsigned i;
i         16 loader/s90/main.c 	for (i=0; i<(blob_copy_and_reset_size/sizeof(long)); i++){
i         17 loader/s90/main.c 	((long*)(RESTARTSTART))[i] = blob_copy_and_reset[i];
i         48 loader/s90/main.c 	int i;
i         53 loader/s90/main.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         58 loader/s90/main.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         14 loader/sx1/main.c   unsigned i;
i         16 loader/sx1/main.c   for (i=0; i<(blob_copy_and_reset_size/sizeof(long)); i++){
i         17 loader/sx1/main.c 	((long*)(RESTARTSTART))[i] = blob_copy_and_reset[i];
i         47 loader/sx1/main.c 	int i;
i         52 loader/sx1/main.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         57 loader/sx1/main.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         14 loader/sx130is/main.c   unsigned i;
i         16 loader/sx130is/main.c 	for (i=0; i<(blob_copy_and_reset_size/sizeof(long)); i++){
i         17 loader/sx130is/main.c 	((long*)(RESTARTSTART))[i] = blob_copy_and_reset[i];
i         48 loader/sx130is/main.c 	int i;
i         53 loader/sx130is/main.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         60 loader/sx130is/main.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         10 loader/sx520hs/main.c 	int cnt=0, i=0;
i         15 loader/sx520hs/main.c 		for(i=0; i<0x100000; i++)
i         22 loader/sx520hs/main.c 		for(i=0; i<0x100000; i++)
i         10 loader/sx530hs/main.c 	int cnt=0, i=0;
i         15 loader/sx530hs/main.c 		for(i=0; i<0x100000; i++)
i         22 loader/sx530hs/main.c 		for(i=0; i<0x100000; i++)
i         98 loader/tx1/main.c 	int i;
i         103 loader/tx1/main.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         108 loader/tx1/main.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         48 modules/bitvector.c   int i = bm->nBits - 1;
i         52 modules/bitvector.c     bv_setbit(bm, bitpos + i, val & (1<<i));
i         53 modules/bitvector.c   }while(--i >= 0);
i         60 modules/bitvector.c   int i;
i         62 modules/bitvector.c   for (i = 0; i < bm->nBits; ++i)
i         64 modules/bitvector.c     int t = val & (1<<i);
i         65 modules/bitvector.c     bv_setbit(bm, bitpos + i, t);
i         66 modules/bitvector.c     bv_setbit(bm, bitpos + i + bm->nBits, t);
i         74 modules/bitvector.c   int i;
i         76 modules/bitvector.c   for (i = 0; i < bm->nBits; ++i)
i         78 modules/bitvector.c     int t = val & (1 << i);
i         79 modules/bitvector.c     bv_setbit(bm, bitpos + i, t);
i         80 modules/bitvector.c     bv_setbit(bm, bitpos + i + bm->nBits, t);
i         81 modules/bitvector.c     bv_setbit(bm, bitpos + i + bm->nBits * 2, t);
i         82 modules/bitvector.c     bv_setbit(bm, bitpos + i + bm->nBits * 3, t);
i         89 modules/bitvector.c   int i = bm->nBits - 1;
i         93 modules/bitvector.c     ret |= (bv_getbit(bm, bitpos + i) << i);
i         94 modules/bitvector.c   }while(--i >= 0);
i         32 modules/cordic_math.c   int i;
i         33 modules/cordic_math.c   for (i = 0; i < N; ++i) {
i         34 modules/cordic_math.c     xstep = *x >> i;
i         35 modules/cordic_math.c     ystep = *y >> i;
i         36 modules/cordic_math.c     if (i < M) {
i         65 modules/cpuinfo.c   int i,j;
i         87 modules/cpuinfo.c   for(i = 0; cpuinfo_desc[i].name; i++) {
i         88 modules/cpuinfo.c     wordval = cpuinfo[i];
i         89 modules/cpuinfo.c     sprintf(buf,"%-10s 0x%08X\n",cpuinfo_desc[i].name,wordval);
i         91 modules/cpuinfo.c     for(j=0; cpuinfo_desc[i].fields[j].name; j++) {
i         93 modules/cpuinfo.c       bits = cpuinfo_desc[i].fields[j].bits;
i         96 modules/cpuinfo.c       p+=sprintf(p," %-20s 0x%X %d",cpuinfo_desc[i].fields[j].name,fieldval,fieldval);
i         97 modules/cpuinfo.c       if(cpuinfo_desc[i].fields[j].desc_fn) {
i         98 modules/cpuinfo.c         p+=sprintf(p," [%s]",cpuinfo_desc[i].fields[j].desc_fn(fieldval));
i        1340 modules/cpuinfo_v7.c          unsigned i = ((e&0x3000)>>10)|((e&0xc)>>2);
i        1341 modules/cpuinfo_v7.c          col.caching = cpolicies[i];
i        1413 modules/cpuinfo_v7.c        unsigned i = ((f&0x3000)>>10)|((f&0xc)>>2);
i        1414 modules/cpuinfo_v7.c        col.caching = cpolicies[i];
i         141 modules/curves.c 	int i,j;
i         158 modules/curves.c 	for (i=camera_sensor.raw_rows; i;i-=2){
i         227 modules/curves.c 	int i,j;
i         254 modules/curves.c 	for (i=camera_sensor.raw_rows; i;i-=2){
i         102 modules/dbg_dump.c     int i;
i         103 modules/dbg_dump.c     for(i=0;i<MAX_NUM_LOADED_MODULES;i++) {
i         104 modules/dbg_dump.c       const module_entry *m = module_get_adr(i);
i         136 modules/dbg_dump.c     for(i=0;i<MAX_NUM_LOADED_MODULES;i++) {
i         137 modules/dbg_dump.c       const module_entry *m = module_get_adr(i);
i         141 modules/dbg_dump.c       pb->mi.index = i;
i         314 modules/dng.c   int i;
i         315 modules/dng.c   for (i = 0; ifd_list[i].entry != 0; i++)
i         317 modules/dng.c     if ((ifd_list[i].type & IFD_TYPE_MASK) == type)
i         318 modules/dng.c       return &ifd_list[i];
i         329 modules/dng.c     int i;
i         330 modules/dng.c     for (i=0; p->entry[i].type != T_EOL; i++)
i         332 modules/dng.c       if (p->entry[i].tag == tag)
i         333 modules/dng.c         return &p->entry[i];
i         364 modules/dng.c   int i;
i         365 modules/dng.c   for (i=0; ifd_list[i].type!=0; i++)
i         367 modules/dng.c     if ((ifd_list[i].type & IFD_SKIP) == 0)
i         369 modules/dng.c       f(&ifd_list[i]);
i         377 modules/dng.c   int i;
i         378 modules/dng.c   for (i=0; ifd->entry[i].type != T_EOL; i++)
i         380 modules/dng.c     if ((ifd->entry[i].type & T_SKIP) == 0) // Exclude skipped entries (e.g. GPS info if camera doesn't have GPS)
i         382 modules/dng.c       f(ifd, &ifd->entry[i]);
i         484 modules/dng.c   int i;
i         644 modules/dng.c   for (i=dng_header_buf_offset; i<dng_header_buf_size; i++) dng_header_buf[i]=0;
i         794 modules/dng.c   unsigned i;
i         813 modules/dng.c         i=strlen(fn)-3;
i         814 modules/dng.c         if (strncmp(fn+i,"CR",2)==0) strcpy(fn+i,"WAV"); else strcpy(fn+i,"CRW");
i         818 modules/dng.c           for (i=0; i<camera_sensor.raw_size/BUF_SIZE; i++)
i        1047 modules/dng.c   int i;
i        1050 modules/dng.c   for (i=0; i<binary_count;)
i        1052 modules/dng.c     x = ptr[i] & 0x1FFF;
i        1053 modules/dng.c     xcnt = (ptr[i] >> 13) & 7;
i        1054 modules/dng.c     i++;
i        1057 modules/dng.c       y = ptr[i] & 0x1FFF;
i        1058 modules/dng.c       ycnt = (ptr[i] >> 13) & 7;
i        1059 modules/dng.c       i++;
i        1285 modules/dng.c     int i;
i        1286 modules/dng.c     for(i=0;i<50;i++) {
i         174 modules/eyefi.c   int i;
i         180 modules/eyefi.c   for (i = 0; i < len; i += 2)
i         182 modules/eyefi.c     u8 high = atoh(ascii[i]);
i         183 modules/eyefi.c     u8 low = atoh(ascii[i+1]);
i         184 modules/eyefi.c     hex[i/2] = (high<<4) | low;
i         192 modules/eyefi.c   int i;
i         194 modules/eyefi.c   for (i = 0; i < strlen(str); i++) {
i         195 modules/eyefi.c     if (((str[i] >= 'a') && str[i] <= 'f') ||
i         196 modules/eyefi.c       ((str[i] >= 'A') && str[i] <= 'F') ||
i         197 modules/eyefi.c       ((str[i] >= '0') && str[i] <= '9')) {
i         287 modules/eyefi.c   int i;
i         304 modules/eyefi.c   for (i=0; i<20; i++)
i         434 modules/eyefi.c   int i, n;
i         443 modules/eyefi.c   for (i=0; i<n && i<MAX_NETWORK; i++)
i         455 modules/eyefi.c   strcpy(eyefi_selectedNetwork, eyefi_buf.c.nets[i].essid);
i         465 modules/eyefi.c   int i,n;
i         477 modules/eyefi.c     for (i=0; i<n && i<MAX_NETWORK; i++)
i         479 modules/eyefi.c       popup_eyefi[i].text = (int)(eyefi_buf.c.nets[i].essid);
i         480 modules/eyefi.c       popup_eyefi[i].flag = flag;
i         484 modules/eyefi.c     popup_eyefi[i].text = (int)"Cancel";
i         485 modules/eyefi.c     popup_eyefi[i].flag = MPOPUP_CANCEL;
i         493 modules/eyefi.c   int n,i;
i         499 modules/eyefi.c     for (i=0; i<50; i++)
i         549 modules/eyefi.c   int i,n;
i         558 modules/eyefi.c   for (i=0; i<n && i<MAX_NETWORK; i++)
i         570 modules/eyefi.c   strcpy(eyefi_selectedNetwork,eyefi_buf.a.nets[i].essid);
i         577 modules/eyefi.c   int i,n;
i         596 modules/eyefi.c       for (i=0; i<n && i<MAX_NETWORK; i++)
i         598 modules/eyefi.c         popup_eyefi[i].text = (int)&(eyefi_buf.a.nets[i].essid);
i         599 modules/eyefi.c         popup_eyefi[i].flag = flag;
i         603 modules/eyefi.c       popup_eyefi[i].text = (int)"Cancel";
i         604 modules/eyefi.c       popup_eyefi[i].flag = MPOPUP_CANCEL;
i         96 modules/file_shelter.c   unsigned long i;
i         98 modules/file_shelter.c     for (i = 0; i < 0x100; i++) {
i         99 modules/file_shelter.c       ct[i] = crc32_for_byte(i);
i         102 modules/file_shelter.c   for (i = 0; i < n_bytes; i++) {
i         103 modules/file_shelter.c     *crc = ct[(unsigned char)*crc ^ ((unsigned char*)data)[i]] ^ *crc >> 8;
i         638 modules/file_shelter.c   unsigned n, i;
i         643 modules/file_shelter.c   i = 0;
i         644 modules/file_shelter.c   while (exmemtypes[i]) {
i         646 modules/file_shelter.c       if (strncmp(exmemtypes[i],get_exmem_type_name(n),strlen(exmemtypes[i]))==0) {
i         655 modules/file_shelter.c             sprintf(buf,"%s need %x got %x",exmemtypes[i],storageneed,ai.len);
i         661 modules/file_shelter.c             sprintf(buf,"%s adr %x",exmemtypes[i],starea);
i         676 modules/file_shelter.c     i++;
i         31 modules/firmware_crc.c   unsigned long i;
i         33 modules/firmware_crc.c     for (i = 0; i < 0x100; i++) {
i         34 modules/firmware_crc.c       ct[i] = crc32_for_byte(i);
i         37 modules/firmware_crc.c   for (i = 0; i < n_bytes; i++) {
i         38 modules/firmware_crc.c     *crc = ct[(unsigned char)*crc ^ ((unsigned char*)data)[i]] ^ *crc >> 8;
i         110 modules/firmware_crc.c   unsigned i;
i         111 modules/firmware_crc.c   for(i=0; i < desc->sub_count; i++) {
i         112 modules/firmware_crc.c     if(!strcmp(desc->firmware_ver_ptr,desc->subs[i].canon_sub)) {
i         116 modules/firmware_crc.c           camera_info.platform, desc->subs[i].canon_sub,lang_str(LANG_FIRMWARE_CRC_FAILED_CHUNKS));
i         118 modules/firmware_crc.c       const firmware_crc_block_t *blocks = desc->subs[i].blocks;
i         68 modules/games/gui_4wins.c   int i;
i         72 modules/games/gui_4wins.c     for (i = 1; field[column - 1][i]; i++)
i         76 modules/games/gui_4wins.c       stone(column, i, (cur_player == 1) ? P1_COLOR : P2_COLOR);
i         78 modules/games/gui_4wins.c     field[column - 1][i] = player;
i         87 modules/games/gui_4wins.c   int i;
i         88 modules/games/gui_4wins.c   for(i=1;(i<=6)&&field[column-1][i];i++);			//1 ist wichtig (0=Fundament)
i         89 modules/games/gui_4wins.c   field[column-1][i-1]=0;
i         102 modules/games/gui_4wins.c  int i,j;
i         104 modules/games/gui_4wins.c  for(i=0;i<=3;i++){		// column
i         106 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j]==player&&field[i+2][j]==player&&field[i+3][j]==0&&field[i+3][j-1]) return i+4;	//***-
i         107 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j]==player&&field[i+2][j]==0&&field[i+3][j]==player&&field[i+2][j-1]) return i+3;	//**-*
i         108 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j]==0&&field[i+2][j]==player&&field[i+3][j]==player&&field[i+1][j-1]) return i+2;	//*-**
i         109 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==0&&field[i+1][j]==player&&field[i+2][j]==player&&field[i+3][j]==player&&field[i][j-1]) return i+1;	//-***
i         112 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j+1]==player&&field[i+2][j+2]==player&&field[i+3][j+3]==0&&field[i+3][j+3-1]) return i+4;	//***-
i         113 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j+1]==player&&field[i+2][j+2]==0&&field[i+3][j+3]==player&&field[i+2][j+2-1]) return i+3;	//**-*
i         114 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j+1]==0&&field[i+2][j+2]==player&&field[i+3][j+3]==player&&field[i+1][j+1-1]) return i+2;	//*-**
i         115 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==0&&field[i+1][j+1]==player&&field[i+2][j+2]==player&&field[i+3][j+3]==player&&field[i][j-1]) return i+1;		//-***
i         118 modules/games/gui_4wins.c     if(field[i][j]==player&&field[i+1][j-1]==player&&field[i+2][j-2]==player&&field[i+3][j-3]==0&&field[i+3][j-3-1]) return i+4;	//***-
i         119 modules/games/gui_4wins.c     if(field[i][j]==player&&field[i+1][j-1]==player&&field[i+2][j-2]==0&&field[i+3][j-3]==player&&field[i+2][j-2-1]) return i+3;	//**-*
i         120 modules/games/gui_4wins.c     if(field[i][j]==player&&field[i+1][j-1]==0&&field[i+2][j-2]==player&&field[i+3][j-3]==player&&field[i+1][j-1-1]) return i+2;	//*-**
i         121 modules/games/gui_4wins.c     if(field[i][j]==0&&field[i+1][j-1]==player&&field[i+2][j-2]==player&&field[i+3][j-3]==player&&field[i][j-1]) return i+1;		//-***
i         125 modules/games/gui_4wins.c  for(i=0;i<=2;i++){
i         126 modules/games/gui_4wins.c   for(j=1;j<=6;j++) if(field[i][j]==0&&field[i+1][j]==player&&field[i+2][j]==0&&field[i+3][j]==player&&field[i+4][j]==0&&field[i][j-1]&&field[i+2][j-1]&&field[i+4][j-1]) return i+3;	//_*_*_
i         127 modules/games/gui_4wins.c   for(j=1;j<=3;j++) if(field[i][j]==0&&field[i+1][j+1]==player&&field[i+2][j+2]==0&&field[i+3][j+3]==player&&field[i+4][j+4]==0&&field[i][j-1]&&field[i+2][j+2-1]&&field[i+4][j+4-1]) return i+3;	//_*_*_
i         128 modules/games/gui_4wins.c   for(j=4;j<=6;j++) if(field[i][j]==0&&field[i+1][j-1]==player&&field[i+2][j-2]==0&&field[i+3][j-3]==player&&field[i+4][j-4]==0&&field[i][j-1]&&field[i+2][j-2-1]&&field[i+4][j-4-1]) return i+3;	//_*_*_
i         131 modules/games/gui_4wins.c  for(i=0;i<=6;i++) for(j=1;j<=3;j++) if(field[i][j]==player&&field[i][j+1]==player&&field[i][j+2]==player&&field[i][j+3]==0) return i+1;
i         136 modules/games/gui_4wins.c  int i,j;
i         138 modules/games/gui_4wins.c  for(i=0;i<=3;i++){		//column
i         140 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j]==player&&field[i+2][j]==0&&field[i+3][j]==0&&(field[i+2][j-1]||field[i+3][j-1])&&!ki_isBadColumn(i+3)) return i+3;	//**-- return und if ändern
i         141 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j]==0&&field[i+2][j]==0&&field[i+3][j]==player&&(field[i+1][j-1]||field[i+2][j-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//*--* (i+3 geht auch)
i         142 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==0&&field[i+1][j]==0&&field[i+2][j]==player&&field[i+3][j]==player&&(field[i][j-1]||field[i+1][j-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//--**
i         143 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==0&&field[i+1][j]==player&&field[i+2][j]==0&&field[i+3][j]==player&&(field[i][j-1]||field[i+2][j-1])&&!ki_isBadColumn(i+3)) return i+3;	//-*-*
i         144 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j]==0&&field[i+2][j]==player&&field[i+3][j]==0&&(field[i+1][j-1]||field[i+3][j-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//*-*-
i         147 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j+1]==player&&field[i+2][j+2]==0&&field[i+3][j+3]==0&&field[i+2][j+2-1]&&!ki_isBadColumn(i+3)) return i+3;	//**-- return und if ändern
i         148 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j+1]==player&&field[i+2][j+2]==0&&field[i+3][j+3]==0&&field[i+3][j+3-1]&&!ki_isBadColumn(i+3)) return i+4;	//**-- return und if ändern
i         149 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j+1]==0&&field[i+2][j+2]==0&&field[i+3][j+3]==player&&(field[i+1][j+1-1]||field[i+2][j+2-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//*--* (i+3 geht auch)
i         150 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==0&&field[i+1][j+1]==0&&field[i+2][j+2]==player&&field[i+3][j+3]==player&&(field[i][j-1]||field[i+1][j+1-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//--**
i         151 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==0&&field[i+1][j+1]==player&&field[i+2][j+2]==0&&field[i+3][j+3]==player&&(field[i][j-1]||field[i+2][j+2-1])&&!ki_isBadColumn(i+3)) return i+3;	//-*-*
i         152 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j+1]==0&&field[i+2][j+2]==player&&field[i+3][j+3]==0&&(field[i+1][j+1-1]||field[i+3][j+3-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//*-*-
i         155 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j-1]==player&&field[i+2][j-2]==0&&field[i+3][j-3]==0&&field[i+2][j-2-1]&&!ki_isBadColumn(i+3)) return i+3;	//**-- return und if ändern
i         156 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j-1]==player&&field[i+2][j-2]==0&&field[i+3][j-3]==0&&field[i+3][j-3-1]&&!ki_isBadColumn(i+3)) return i+4;	//**-- return und if ändern
i         157 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j-1]==0&&field[i+2][j-2]==0&&field[i+3][j-3]==player&&(field[i+1][j-1-1]||field[i+2][j-2-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//*--* (i+3 geht auch)
i         158 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==0&&field[i+1][j-1]==0&&field[i+2][j-2]==player&&field[i+3][j-3]==player&&(field[i][j-1]||field[i+1][j-1-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//--**
i         159 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==0&&field[i+1][j-1]==player&&field[i+2][j-2]==0&&field[i+3][j-3]==player&&(field[i][j-1]||field[i+2][j-2-1])&&!ki_isBadColumn(i+3)) return i+3;	//-*-*
i         160 modules/games/gui_4wins.c    if(field[i][j]==player&&field[i+1][j-1]==0&&field[i+2][j-2]==player&&field[i+3][j-3]==0&&(field[i+1][j-1-1]||field[i+3][j-3-1])&&!ki_isBadColumn(i+2)) return i+2;	//*-*-
i         164 modules/games/gui_4wins.c  for(i=0;i<=6;i++) for(j=1;j<=3;j++) if(field[i][j]==player&&field[i][j+1]==player&&field[i][j+2]==0&&!ki_isBadColumn(i+1)) return i+1;
i         169 modules/games/gui_4wins.c  char erg=0, cam=player, otherplayer, i, counter=0;
i         176 modules/games/gui_4wins.c       for(i=1;i<=7;i++) {
i         177 modules/games/gui_4wins.c        if(!isFull(i)) {
i         178 modules/games/gui_4wins.c         set_stone(i,9,0);										//Stein setzen 9=irgendwas
i         179 modules/games/gui_4wins.c         badColumns[i-1]=ki_findColumn('b',otherplayer);			//ungünstige Spalten ermitteln b=bad
i         180 modules/games/gui_4wins.c         if(!badColumns[i-1]) badColumns[i-1]=ki_findColumn('b',cam);
i         181 modules/games/gui_4wins.c         unset_stone(i);
i         182 modules/games/gui_4wins.c        } else badColumns[i-1]=9;								//9=full
i         189 modules/games/gui_4wins.c      if(counter>100) for(i=1;i<=7;i++) if(!isFull(i)) erg=i;
i         218 modules/games/gui_4wins.c 	int i=0,j=0;
i         220 modules/games/gui_4wins.c 	for(i=0;i<4;i++)
i         225 modules/games/gui_4wins.c 			if(field[i][j]==1 && field[i+1][j+1]==1 && field[i+2][j+2]==1 && field[i+3][j+3]==1) return 1; // diagonal > 
i         226 modules/games/gui_4wins.c 			if(field[i][j+3]==1 && field[i+1][j+2]==1 && field[i+2][j+1]==1 && field[i+3][j]==1) return 1; // diagonal > /
i         228 modules/games/gui_4wins.c 			if(field[i][j]==2 && field[i+1][j+1]==2 && field[i+2][j+2]==2 && field[i+3][j+3]==2) return 1;// diagonal > 
i         229 modules/games/gui_4wins.c 			if(field[i][j+3]==2 && field[i+1][j+2]==2 && field[i+2][j+1]==2 && field[i+3][j]==2) return 1;// diagonal > /
i         233 modules/games/gui_4wins.c 	for(i=0;i<7;i++)
i         237 modules/games/gui_4wins.c 			if(field[i][j]==2 && field[i][j+1]==2 && field[i][j+2]==2 && field[i][j+3]==2) return 1; // vertical > |
i         238 modules/games/gui_4wins.c 			if(field[i][j]==1 && field[i][j+1]==1 && field[i][j+2]==1 && field[i][j+3]==1) return 1; // vertical > |
i         242 modules/games/gui_4wins.c 	for(i=0;i<4;i++)
i         246 modules/games/gui_4wins.c 			if(field[i][j]==2 && field[i+1][j]==2 && field[i+2][j]==2 && field[i+3][j]==2) return 1; // horizontal > -
i         247 modules/games/gui_4wins.c 			if(field[i][j]==1 && field[i+1][j]==1 && field[i+2][j]==1 && field[i+3][j]==1) return 1;	// horizontal > -
i         332 modules/games/gui_4wins.c   int i = 0, j = 0;
i         354 modules/games/gui_4wins.c   for (i = 0; i < 7; i++)
i         358 modules/games/gui_4wins.c       field[i][j + 1] = 0;
i         359 modules/games/gui_4wins.c       stone(i + 1, j + 1, BK_COLOR);
i         362 modules/games/gui_4wins.c   for (i = 0; i < 7; i++)
i         364 modules/games/gui_4wins.c     field[i][0] = 9;
i         53 modules/games/gui_mastermind.c   int i, j;
i         55 modules/games/gui_mastermind.c   for (i = 0; i < 4; i++)
i         57 modules/games/gui_mastermind.c     if (answer[i] == curr_color[i])
i         70 modules/games/gui_mastermind.c   for (i = 0; i < 4; i++)
i         74 modules/games/gui_mastermind.c       if ((answer[i] == curr_color[j]) && (i != j))
i         113 modules/games/gui_mastermind.c   int i = 0;
i         115 modules/games/gui_mastermind.c   for (i = 0; i < 4; i++)
i         116 modules/games/gui_mastermind.c     answer[i] = 99;
i         117 modules/games/gui_mastermind.c   i = 0;
i         118 modules/games/gui_mastermind.c   while (i < 4)
i         123 modules/games/gui_mastermind.c       answer[i] = tmp;
i         124 modules/games/gui_mastermind.c       i++;
i         131 modules/games/gui_mastermind.c   int i, j;
i         148 modules/games/gui_mastermind.c   for (i = 0; i < 4; i++)
i         150 modules/games/gui_mastermind.c       choice_box(i, j, COLOR_LIGHT_GRAY);
i         156 modules/games/gui_mastermind.c   for (i = 0; i < 6; i++)
i         157 modules/games/gui_mastermind.c     draw_rectangle(camera_screen.disp_right - (24 - i * 4) * FONT_WIDTH, 2 * FONT_HEIGHT + FONT_HEIGHT / 2, camera_screen.disp_right - (24 - i * 4) * FONT_WIDTH + FONT_HEIGHT, 3 * FONT_HEIGHT + FONT_HEIGHT / 2, MAKE_COLOR(colors[i], colors[i]),
i         173 modules/games/gui_mastermind.c   for (i = 0; i < 4; i++)
i         174 modules/games/gui_mastermind.c     curr_color[i] = 99;
i         190 modules/games/gui_mastermind.c   int i;
i         192 modules/games/gui_mastermind.c 	for (i=0; i<4;i++)
i         193 modules/games/gui_mastermind.c 	  choice_box(i, 9, MAKE_COLOR(colors[answer[i]],colors[answer[i]]));
i         209 modules/games/gui_mastermind.c   int i = 0;
i         233 modules/games/gui_mastermind.c               for (i = 0; i < 4; i++)
i         234 modules/games/gui_mastermind.c                 curr_color[i] = 99;
i         259 modules/games/gui_snake.c  int x,y,i;
i         266 modules/games/gui_snake.c   i = snake_tail;
i         268 modules/games/gui_snake.c    if(snake[i][0] == x && snake[i][1] == y) goto randomagain;
i         269 modules/games/gui_snake.c    if(i == snake_head) break;
i         270 modules/games/gui_snake.c    i = (i+1)%SNAKE_MAX_LENGTH;
i         280 modules/games/gui_snake.c  int i;
i         286 modules/games/gui_snake.c  for(i=snake_tail;i<=snake_head;i++){
i         287 modules/games/gui_snake.c   snake[i][0] = 2+i;
i         288 modules/games/gui_snake.c   snake[i][1] = 2;
i         289 modules/games/gui_snake.c   draw_rectangle(screen_left + snake[i][0] * snake_screen_size,
i         290 modules/games/gui_snake.c          screen_top + snake[i][1] * snake_screen_size,
i         291 modules/games/gui_snake.c          screen_left + snake[i][0] * snake_screen_size+snake_screen_size-1,
i         292 modules/games/gui_snake.c          screen_top + snake[i][1] * snake_screen_size+snake_screen_size-1, MAKE_COLOR(COLOR_WHITE,COLOR_RED), RECT_BORDER1|DRAW_FILLED);
i         295 modules/games/gui_snake.c  for(i=0;i<10;i++)
i         341 modules/games/gui_snake.c   unsigned int i;
i         375 modules/games/gui_snake.c   i = snake_tail;
i         378 modules/games/gui_snake.c     if (snake[i][0] == snake[new_head][0] && snake[i][1] == snake[new_head][1])
i         383 modules/games/gui_snake.c     if (i == snake_head)
i         385 modules/games/gui_snake.c     i = (i + 1) % SNAKE_MAX_LENGTH;
i         25 modules/games/gui_sokoban.c   CONF_INFO( 1, sconf.sokoban_level,     CONF_DEF_VALUE, i:0),
i         86 modules/games/gui_sudoku.c 	int i;
i         87 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=1; i<10; i++)
i         89 modules/games/gui_sudoku.c 		if (number&flag[i])return i;
i         99 modules/games/gui_sudoku.c 	int i;
i         100 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=1; i<10; i++)
i         102 modules/games/gui_sudoku.c 		if (number & flag[i])
i         116 modules/games/gui_sudoku.c 	int i;
i         117 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=1; i<10; i++)
i         119 modules/games/gui_sudoku.c 		if (number & flag[i])
i         138 modules/games/gui_sudoku.c 	int i, y, x;
i         144 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=0; i<4; i++) draw_line(xPadStart, yPadStart+padLineDistance*i, xPadStart+padLineDistance*3, yPadStart+padLineDistance*i, COLOR_BLACK);
i         153 modules/games/gui_sudoku.c 	i=0;
i         156 modules/games/gui_sudoku.c 		i++;
i         157 modules/games/gui_sudoku.c 		sprintf(str, "%i", i);
i         190 modules/games/gui_sudoku.c 	int i;
i         192 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=0; i<MENU_ELEMENTS; i++)
i         194 modules/games/gui_sudoku.c 		draw_string(xMenuPos, FONT_HEIGHT*i+4, lang_str(LANG_SUDOKU_MENU_START+i), (menuPos==i && mode==MODE_MENU) ? MARKER_TEXT_COLOR : TEXT_COLOR);
i         200 modules/games/gui_sudoku.c 	int i, x, y;
i         209 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=0; i<10; ++i){
i         211 modules/games/gui_sudoku.c 		draw_line(xFieldBorder+fieldLineDistance*i, yFieldBorder, xFieldBorder+fieldLineDistance*i, yFieldBorder+fieldLineLength, COLOR_BLACK);
i         213 modules/games/gui_sudoku.c 		draw_line(xFieldBorder, yFieldBorder+fieldLineDistance*i, xFieldBorder+fieldLineLength, yFieldBorder+fieldLineDistance*i, COLOR_BLACK);
i         285 modules/games/gui_sudoku.c 	int i;
i         286 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=1; i<=81; i++)
i         622 modules/games/gui_sudoku.c 	int temp, i;
i         623 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=0; i<9; i++)
i         625 modules/games/gui_sudoku.c 		temp=field[r1][i];
i         626 modules/games/gui_sudoku.c 		field[r1][i]=field[r2][i];
i         627 modules/games/gui_sudoku.c 		field[r2][i]=temp;
i         633 modules/games/gui_sudoku.c 	int temp, i;
i         634 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=0; i<9; i++)
i         636 modules/games/gui_sudoku.c 		temp=field[i][c1];
i         637 modules/games/gui_sudoku.c 		field[i][c1]=field[i][c2];
i         638 modules/games/gui_sudoku.c 		field[i][c2]=temp;
i         644 modules/games/gui_sudoku.c 	int i;
i         645 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=0; i<3; i++)exchange_row(sr1*3+i, sr2*3+i);
i         650 modules/games/gui_sudoku.c 	int i;
i         651 modules/games/gui_sudoku.c 	for (i=0; i<3; i++)exchange_column(sc1*3+i, sc2*3+i);
i         701 modules/games/gui_sudoku.c 	int x, y, i, j;
i         713 modules/games/gui_sudoku.c 		for (i=1; i<=10; i++)
i         749 modules/games/gui_sudoku.c 		for (i=1; i<=10; i++)
i         781 modules/games/gui_sudoku.c 		for (i=1; i<=74; i++)
i         147 modules/games/gui_tetris.c   int i, j;
i         149 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < BOARD_WIDTH; ++i)
i         153 modules/games/gui_tetris.c       tmp[i][j] = EMPTY_CELL;
i         154 modules/games/gui_tetris.c       tmp2[i][j] = EMPTY_CELL;
i         162 modules/games/gui_tetris.c     for (i = 0; i < 4; ++i)
i         166 modules/games/gui_tetris.c         if (game->nextBlock.cells[i][j] != EMPTY_CELL)
i         168 modules/games/gui_tetris.c           draw_rectangle(camera_screen.disp_left + PREVIEW_X + (TILE_SIZE * i),
i         170 modules/games/gui_tetris.c                  camera_screen.disp_left + PREVIEW_X + (TILE_SIZE * i) + TILE_SIZE - 1,
i         172 modules/games/gui_tetris.c                  MAKE_COLOR(game->nextBlock.cells[i][j], game->nextBlock.cells[i][j]), RECT_BORDER0 | DRAW_FILLED);
i         176 modules/games/gui_tetris.c           draw_rectangle(camera_screen.disp_left + PREVIEW_X + (TILE_SIZE * i),
i         178 modules/games/gui_tetris.c                  camera_screen.disp_left + PREVIEW_X + (TILE_SIZE * i) + TILE_SIZE - 1,
i         187 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < BOARD_WIDTH; ++i)
i         191 modules/games/gui_tetris.c       if (game->map[i][j] != EMPTY_CELL)
i         193 modules/games/gui_tetris.c         tmp2[i][j] = game->map[i][j];
i         198 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < 4; ++i)
i         202 modules/games/gui_tetris.c       if (game->fallingBlock.cells[i][j] != EMPTY_CELL)
i         204 modules/games/gui_tetris.c         tmp[i + game->fallingBlock.x][j + game->fallingBlock.y] = game->fallingBlock.cells[i][j];
i         209 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < BOARD_WIDTH; ++i)
i         213 modules/games/gui_tetris.c       if (tmp[i][j] != EMPTY_CELL)
i         215 modules/games/gui_tetris.c         draw_rectangle(camera_screen.disp_left + BOARD_X + (TILE_SIZE * i),
i         217 modules/games/gui_tetris.c                camera_screen.disp_left + BOARD_X + (TILE_SIZE * i) + TILE_SIZE - 1,
i         219 modules/games/gui_tetris.c                MAKE_COLOR(tmp[i][j], tmp[i][j]), RECT_BORDER0 | DRAW_FILLED);
i         221 modules/games/gui_tetris.c       else if (tmp2[i][j] != EMPTY_CELL)
i         223 modules/games/gui_tetris.c         draw_rectangle(camera_screen.disp_left + BOARD_X + (TILE_SIZE * i),
i         225 modules/games/gui_tetris.c                camera_screen.disp_left + BOARD_X + (TILE_SIZE * i) + TILE_SIZE - 1,
i         227 modules/games/gui_tetris.c                MAKE_COLOR(tmp2[i][j], tmp2[i][j]), RECT_BORDER0 | DRAW_FILLED);
i         231 modules/games/gui_tetris.c         draw_rectangle(camera_screen.disp_left + BOARD_X + (TILE_SIZE * i),
i         233 modules/games/gui_tetris.c                camera_screen.disp_left + BOARD_X + (TILE_SIZE * i) + TILE_SIZE - 1,
i         272 modules/games/gui_tetris.c   int i, j;
i         273 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < width; ++i)
i         277 modules/games/gui_tetris.c       *(matrix + i + (j * width)) = value;
i         346 modules/games/gui_tetris.c   int i;
i         362 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < 7; ++i)
i         364 modules/games/gui_tetris.c     game->stats.pieces[i] = 0;
i         423 modules/games/gui_tetris.c   int i, j;
i         436 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < game->fallingBlock.size; ++i)
i         442 modules/games/gui_tetris.c         rotated[game->fallingBlock.size - j - 1][i] = game->fallingBlock.cells[i][j];
i         446 modules/games/gui_tetris.c         rotated[j][game->fallingBlock.size - i - 1] = game->fallingBlock.cells[i][j];
i         451 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < game->fallingBlock.size; ++i)
i         455 modules/games/gui_tetris.c       if (rotated[i][j] != EMPTY_CELL)
i         458 modules/games/gui_tetris.c         if ((game->fallingBlock.x + i < 0) || (game->fallingBlock.x + i >= BOARD_WIDTH) || (game->fallingBlock.y + j >= BOARD_HEIGHT))
i         463 modules/games/gui_tetris.c         if (game->map[i + game->fallingBlock.x][j + game->fallingBlock.y] != EMPTY_CELL)
i         471 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < 4; ++i)
i         475 modules/games/gui_tetris.c       game->fallingBlock.cells[i][j] = rotated[i][j];
i         486 modules/games/gui_tetris.c   int newx, newy, i, j;
i         491 modules/games/gui_tetris.c   for (i = 0; i < game->fallingBlock.size; ++i)
i         495 modules/games/gui_tetris.c       if (game->fallingBlock.cells[i][j] != EMPTY_CELL)
i         498 modules/games/gui_tetris.c         if ((newx + i < 0) || (newx + i >= BOARD_WIDTH) || (newy + j >= BOARD_HEIGHT))
i         503 modules/games/gui_tetris.c         if (game->map[newx + i][newy + j] != EMPTY_CELL)
i         554 modules/games/gui_tetris.c   int i, j, hasFullRow, numFilledRows;
i         572 modules/games/gui_tetris.c         for (i = 0; i < game->fallingBlock.size; ++i)
i         576 modules/games/gui_tetris.c             if (game->fallingBlock.cells[i][j] != EMPTY_CELL)
i         578 modules/games/gui_tetris.c               game->map[game->fallingBlock.x + i][game->fallingBlock.y + j] = game->fallingBlock.cells[i][j];
i         588 modules/games/gui_tetris.c           for (i = 0; i < BOARD_WIDTH; ++i)
i         590 modules/games/gui_tetris.c             if (game->map[i][j] == EMPTY_CELL)
i         621 modules/games/gui_tetris.c         for (i = 0; i < 4; ++i)
i         625 modules/games/gui_tetris.c             game->fallingBlock.cells[i][j] = game->nextBlock.cells[i][j];
i         67 modules/gui_calendar.c   int x, i;
i         76 modules/gui_calendar.c   for (x=cal_x+FONT_WIDTH/2, i=0; i<7; x+=FONT_WIDTH*4, ++i) {
i         77 modules/gui_calendar.c     draw_string(x, cal_y+4+FONT_HEIGHT+4+4, lang_str(days[i]), (i<5)?CALENDAR_COLOR:WEEKEND_COLOR);
i         133 modules/gui_calendar.c   int w, d, i;
i         146 modules/gui_calendar.c     i = strlen(lang_str(months[cal_month]));
i         147 modules/gui_calendar.c     x = cal_x + (cal_w-FONT_WIDTH*2-FONT_WIDTH*4-FONT_WIDTH*2-i*FONT_WIDTH)/2;
i         165 modules/gui_calendar.c     for (i=1; i<=d; ++i) {
i         166 modules/gui_calendar.c       sprintf(str, " %2d ", i);
i         44 modules/gui_debug.c   int i;
i         57 modules/gui_debug.c     for (i=0; i<30; ++i) {
i         58 modules/gui_debug.c       if (*((char*)(addr+i))) buf[i]=*((char*)(addr+i));
i         61 modules/gui_debug.c     while (i<30) {
i         62 modules/gui_debug.c       buf[i++]=' ';
i         64 modules/gui_debug.c     buf[i]=0;
i         260 modules/gui_fselect.c       int i = 0;
i         263 modules/gui_fselect.c         sbuf[i++] = ptr;
i         272 modules/gui_fselect.c       for (i=0; i<list->count-1; i++)
i         274 modules/gui_fselect.c         sbuf[i]->n = i;
i         275 modules/gui_fselect.c         sbuf[i]->next = sbuf[i+1];
i         276 modules/gui_fselect.c         sbuf[i+1]->prev = sbuf[i];
i         300 modules/gui_fselect.c       int i;
i         301 modules/gui_fselect.c       for (i=0; i<strlen(tst); i++)
i         302 modules/gui_fselect.c         if (toupper(ext[i]) != toupper(tst[i]))
i         315 modules/gui_fselect.c     int i;
i         316 modules/gui_fselect.c     for (i=0; i<strlen(prefix); i++)
i         317 modules/gui_fselect.c       if (toupper(prefix[i]) != toupper(name[i]))
i         329 modules/gui_fselect.c     int i;
i         330 modules/gui_fselect.c     for (i=0; i<strlen(tst); i++)
i         331 modules/gui_fselect.c       if (toupper(tst[i]) != toupper(name[i]))
i         745 modules/gui_fselect.c   int i, j;
i         775 modules/gui_fselect.c     for (i=0, ptr=top; i<BODY_LINES && ptr; ++i, ptr=ptr->next, off_body_y += FONT_HEIGHT)
i         872 modules/gui_fselect.c     if (i>0 && i<BODY_LINES)
i         882 modules/gui_fselect.c       i = BODY_FONT_LINES - 1;
i         883 modules/gui_fselect.c       j = (i * BODY_LINES) / items.count;
i         885 modules/gui_fselect.c       i = ((i - j) * selected->n) / (items.count-1);
i         886 modules/gui_fselect.c       draw_rectangle(off_sbar_x, body_y+i, off_sbar_x+SCROLLBAR-2, body_y+i+j, MAKE_COLOR(COLOR_WHITE, COLOR_WHITE), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i         891 modules/gui_fselect.c     i = strlen(items.dir);
i         892 modules/gui_fselect.c     if (i > max_footer_len)
i         894 modules/gui_fselect.c       strncpy(dbuf, items.dir+i-max_footer_len, max_footer_len);
i        1119 modules/gui_fselect.c   int i = 0;
i        1131 modules/gui_fselect.c         ++i;
i        1133 modules/gui_fselect.c           gui_browser_progress_show(lang_str(LANG_FSELECT_PROGRESS_TITLE),i*100/marked_items.count);
i        1273 modules/gui_fselect.c   int i;
i        1275 modules/gui_fselect.c   for (ptr=items.head, i=0; ptr; ptr=ptr->next)
i        1279 modules/gui_fselect.c       if ( i < MAX_SUB_NAMES )
i        1283 modules/gui_fselect.c         if (i < MAX_SUB_NAMES - 1)
i        1288 modules/gui_fselect.c       i++;
i        1291 modules/gui_fselect.c   if (i > MAX_SUB_NAMES)
i        1294 modules/gui_fselect.c     sprintf(p,lang_str(LANG_FSELECT_SUB_AND_MORE),i - (MAX_SUB_NAMES - 1));
i        1303 modules/gui_fselect.c   int i=0;
i        1314 modules/gui_fselect.c         gui_browser_progress_show(selected_file, (i++)*100/fselect_real_marked_count()) ;
i        1479 modules/gui_fselect.c   int i;
i        1529 modules/gui_fselect.c         i = MPOPUP_SELINV|MPOPUP_MKDIR;
i        1534 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_CUT|MPOPUP_COPY|MPOPUP_DELETE;
i        1543 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_PASTE;
i        1547 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_PURGE_DCIM;
i        1549 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_PURGE_DIR;
i        1551 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_PURGE_FILE;
i        1554 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_RMDIR;
i        1557 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_RENAME;
i        1566 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_CHDK_REPLACE;
i        1569 modules/gui_fselect.c           i |= MPOPUP_RAWOPS;
i        1571 modules/gui_fselect.c         libmpopup->show_popup( popup, i, fselect_mpopup_cb);
i         83 modules/gui_grid.c   register int i=0;
i         86 modules/gui_grid.c   while (i<(int)(sizeof(conf.grid_title)-1) && ptr[i] && ptr[i]!='\r' && ptr[i]!='\n') {
i         87 modules/gui_grid.c     conf.grid_title[i]=ptr[i];
i         88 modules/gui_grid.c     ++i;
i         90 modules/gui_grid.c   conf.grid_title[i]=0;
i         139 modules/gui_grid.c   int i, failed;
i         142 modules/gui_grid.c   for (i=0; i<(int)(sizeof(nums)/sizeof(nums[0])) && i<n; ++i) {
i         144 modules/gui_grid.c     nums[i] = get_value(ptr, &failed, i >= 4);
i         47 modules/gui_mpopup.c   int i;
i         53 modules/gui_mpopup.c   for (i=0; actions[i].flag && mpopup_actions_num<MAX_ACTIONS; ++i)
i         55 modules/gui_mpopup.c     if ((flags & MPOPUP_MASK & actions[i].flag) || (actions[i].flag == MPOPUP_CANCEL))
i         56 modules/gui_mpopup.c       mpopup_actions[mpopup_actions_num++] = i;
i         80 modules/gui_mpopup.c   int i;
i         84 modules/gui_mpopup.c   for (i=0; i<mpopup_actions_num; ++i) {
i         85 modules/gui_mpopup.c     cl = MAKE_COLOR((mpopup_actions_active==i)?COLOR_RED:COLOR_GREY, COLOR_WHITE);
i         86 modules/gui_mpopup.c     draw_string_justified(mpopup_actions_x, y, lang_str(actions[mpopup_actions[i]].text), cl, FONT_WIDTH, mpopup_actions_w*FONT_WIDTH+1, TEXT_LEFT|TEXT_FILL);
i         94 modules/gui_mpopup.c     int i;
i         99 modules/gui_mpopup.c     for (i=0; i<mpopup_actions_num; ++i) {
i         100 modules/gui_mpopup.c       h=strlen(lang_str(actions[mpopup_actions[i]].text));
i         65 modules/gui_osd_edit.c     int i;
i         75 modules/gui_osd_edit.c     for (i=1; i<=2; ++i)
i         77 modules/gui_osd_edit.c       draw_rectangle((osd[curr_item].pos->x>=i)?osd[curr_item].pos->x-i:0, (osd[curr_item].pos->y>=i)?osd[curr_item].pos->y-i:0,
i         78 modules/gui_osd_edit.c              (osd[curr_item].pos->x+SCL(osd[curr_item].size.x,xscale))+i-1,
i         79 modules/gui_osd_edit.c              (osd[curr_item].pos->y+SCL(osd[curr_item].size.y,yscale))+i-1,
i         142 modules/gui_read.c     int n, m, i, ii, ll, new_word=1;
i         163 modules/gui_read.c       i=0;
i         164 modules/gui_read.c       while (i<n && yy<=y+h-rbf_font_height()) {
i         165 modules/gui_read.c         switch (buffer[i]) {
i         174 modules/gui_read.c             buffer[i] = ' ';
i         178 modules/gui_read.c               if (buffer[i] == ' ') {
i         184 modules/gui_read.c                 for (ii=i, ll=0; ii<n && buffer[ii]!=' ' && buffer[ii]!='\t' && buffer[ii]!='\r' && buffer[ii]!='\n'; ++ii) {
i         188 modules/gui_read.c                   memcpy(buffer, buffer+i, n-i);
i         189 modules/gui_read.c                   n=ii=n-i;
i         190 modules/gui_read.c                   read_on_screen+=i;
i         191 modules/gui_read.c                   i=0;
i         210 modules/gui_read.c             if (!read_fit_next_char(buffer[i])) {
i         214 modules/gui_read.c             xx+=rbf_draw_char(xx, yy, buffer[i], col);
i         217 modules/gui_read.c         ++i;
i         223 modules/gui_read.c       read_on_screen+=i;
i         231 modules/gui_read.c       i=h-1 -1;      // full height
i         232 modules/gui_read.c       n=i*read_on_screen/read_file_size;      // bar height
i         234 modules/gui_read.c       i=(i-n)*conf.reader_pos/read_file_size;  // top pos
i         235 modules/gui_read.c       draw_rectangle(x+w+6+2, y+1,  x+w+6+6, y+1+i,  MAKE_COLOR(COLOR_BLACK, COLOR_BLACK), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i         236 modules/gui_read.c       draw_rectangle(x+w+6+2, y+i+n, x+w+6+6, y+h-1-1, MAKE_COLOR(COLOR_BLACK, COLOR_BLACK), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i         237 modules/gui_read.c       draw_rectangle(x+w+6+2, y+1+i, x+w+6+6, y+i+n,  MAKE_COLOR(COLOR_WHITE, COLOR_WHITE), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED);
i         293 modules/gui_tbox.c   int i;
i         297 modules/gui_tbox.c     for (i=cursor; i<strlen(text); i++)
i         299 modules/gui_tbox.c       text[i] = text[i+1];
i         305 modules/gui_tbox.c     for (i=(strlen(text) < maxlen-1)?strlen(text):maxlen-1; i>cursor; i--)
i         307 modules/gui_tbox.c       text[i] = text[i-1];
i         151 modules/histogram.c   int i, c;
i         242 modules/histogram.c       for (i=0, c=0; i<HISTO_WIDTH; ++i, c+=2) { // G
i         246 modules/histogram.c         histogram_proc[HISTO_Y][i] = histogram_proc[HISTO_Y][c] + histogram_proc[HISTO_Y][c+1];
i         247 modules/histogram.c         histogram_proc[HISTO_R][i] = histogram_proc[HISTO_R][c] + histogram_proc[HISTO_R][c+1];
i         248 modules/histogram.c         histogram_proc[HISTO_G][i] = histogram_proc[HISTO_G][c] + histogram_proc[HISTO_G][c+1];
i         249 modules/histogram.c         histogram_proc[HISTO_B][i] = histogram_proc[HISTO_B][c] + histogram_proc[HISTO_B][c+1];
i         252 modules/histogram.c         histogram_proc[HISTO_RGB][i] = histogram_proc[HISTO_R][i] + histogram_proc[HISTO_G][i] + histogram_proc[HISTO_B][i];
i         257 modules/histogram.c         for (i=0; i<HISTO_WIDTH; ++i) {
i         258 modules/histogram.c           if (histo_max[c]<histogram_proc[c][i])
i         259 modules/histogram.c             histo_max[c]=histogram_proc[c][i];
i         260 modules/histogram.c           if (histo_max_center[c]<histogram_proc[c][i] && i>=conf.histo_ignore_boundary && i<HISTO_WIDTH-conf.histo_ignore_boundary)
i         261 modules/histogram.c             histo_max_center[c]=histogram_proc[c][i];
i         292 modules/histogram.c         for (i=0; i<HISTO_WIDTH; ++i) {
i         293 modules/histogram.c           histogram[c][i] = (histogram_transform((float)histogram_proc[c][i]))*histo_max_center_invw[c];
i         294 modules/histogram.c           if (histogram[c][i] > HISTO_HEIGHT)
i         295 modules/histogram.c             histogram[c][i] = HISTO_HEIGHT;
i         296 modules/histogram.c           histo_fill[c]+=histogram[c][i];
i         305 modules/histogram.c             for (i=0;i<HISTO_WIDTH;i++) {
i         306 modules/histogram.c               histogram[c][i] = histogram[c][i] * histo_magnification / 100;
i         307 modules/histogram.c               if (histogram[c][i] > HISTO_HEIGHT)
i         308 modules/histogram.c                 histogram[c][i] = HISTO_HEIGHT;
i         328 modules/histogram.c   register int i, v, threshold;
i         352 modules/histogram.c     for (i=0; i<w; ++i) {
i         353 modules/histogram.c       threshold = (histogram[hist][i<<1]+histogram[hist][(i<<1)+1])>>2;
i         356 modules/histogram.c         draw_pixel(x+1+i, y+h-v, (v<=threshold)?cl:cl_bg);
i         359 modules/histogram.c         draw_pixel(x+1+i, y+h-v, (v<=threshold)?cl_over:cl_bg);
i         362 modules/histogram.c     for (i=0; i<w; ++i) {
i         363 modules/histogram.c       threshold = histogram[hist][i];
i         366 modules/histogram.c         draw_pixel(x+1+i, y+h-v, (v<=threshold)?cl:cl_bg);
i         369 modules/histogram.c         draw_pixel(x+1+i, y+h-v, (v<=threshold)?cl_over:cl_bg);
i         375 modules/histogram.c   if (conf.histo_show_ev_grid) for (i=1;i<=4;i++) draw_line(x+(1+w)*i/5, y, x+(1+w)*i/5, y+h, FG_COLOR(hc2));
i         384 modules/histogram.c   register unsigned int i, v, red, grn, blu, sel;
i         396 modules/histogram.c   for (i=0; i<HISTO_WIDTH; ++i) {
i         397 modules/histogram.c     red = histogram[HISTO_R][i];
i         398 modules/histogram.c     grn = histogram[HISTO_G][i];
i         399 modules/histogram.c     blu = histogram[HISTO_B][i];
i         408 modules/histogram.c       draw_pixel(x+1+i, y+HISTO_HEIGHT-v, cls[sel]);
i         414 modules/histogram.c   if (conf.histo_show_ev_grid) for (i=1;i<=4;i++) draw_line(x+(1+HISTO_WIDTH)*i/5, y, x+(1+HISTO_WIDTH)*i/5, y+HISTO_HEIGHT, FG_COLOR(hc2));
i         252 modules/luascript.c     int i,end = lua_gettop(L);
i         253 modules/luascript.c     for(i=1;i<=end; i++) {
i         254 modules/luascript.c       ptp_script_msg *msg = lua_create_usb_msg(L,i,PTP_CHDK_S_MSGTYPE_RET);
i        1637 modules/luascript.c  int i;
i        1638 modules/luascript.c  for(i=0;i<256;i++) {
i        1639 modules/luascript.c   lua_pushnumber(L,h[i]);
i        1640 modules/luascript.c   lua_rawseti(L,-2,i);
i        2023 modules/luascript.c  unsigned i = luaL_checknumber(L,1);
i        2024 modules/luascript.c  if(i >= levent_count()) {
i        2028 modules/luascript.c  lua_pushstring(L, levent_table[i].name);
i        2029 modules/luascript.c  lua_pushnumber(L, levent_table[i].id);
i        2030 modules/luascript.c  lua_pushnumber(L, levent_table[i].param);
i        2178 modules/luascript.c  unsigned i;
i        2181 modules/luascript.c  for(i = start; i <= end; i++,argbuf++) {
i        2182 modules/luascript.c   if (lua_type(L, i) == LUA_TSTRING) {
i        2183 modules/luascript.c     *argbuf=(unsigned)lua_tostring( L, i);
i        2185 modules/luascript.c   else if (lua_type(L, i) == LUA_TNUMBER) {
i        2186 modules/luascript.c     *argbuf=lua_tonumber( L, i);
i        2315 modules/luascript.c   unsigned int id, i;
i        2327 modules/luascript.c         for( i=0; i<(unsigned)configVal.numb; i++ ) {
i        2328 modules/luascript.c           lua_pushinteger(L, configVal.pInt[i]);
i        2329 modules/luascript.c           lua_rawseti(L, -2, i+1); //t[i+1]=configVal.pInt[i]
i        2355 modules/luascript.c   unsigned int id, i, j;
i        2360 modules/luascript.c     for( i=2; i<=argc; i++) {
i        2361 modules/luascript.c       switch( lua_type(L, i) ) {
i        2364 modules/luascript.c             configVal.numb = luaL_checknumber(L, i);
i        2368 modules/luascript.c             case 0: configVal.pos.x = luaL_checknumber(L, i); configVal.isPos++; break;
i        2369 modules/luascript.c             case 1: configVal.pos.y = luaL_checknumber(L, i); configVal.isPos++; break;
i        2374 modules/luascript.c             configVal.str = (char*)luaL_checkstring(L, i);
i        2380 modules/luascript.c             configVal.numb = lua_objlen(L, i);
i        2388 modules/luascript.c                 lua_rawgeti(L, i, j);
i        3047 modules/luascript.c   int i;
i        3048 modules/luascript.c   for(i=0; i<SCRIPT_NUM_SHOOT_HOOKS;i++) {
i        3050 modules/luascript.c     register_shoot_hook_fn(L,i,luaCB_shoot_hook_set,"set");
i        3052 modules/luascript.c     register_shoot_hook_fn(L,i,luaCB_shoot_hook_is_ready,"is_ready");
i        3053 modules/luascript.c     register_shoot_hook_fn(L,i,luaCB_shoot_hook_continue,"continue");
i        3054 modules/luascript.c     register_shoot_hook_fn(L,i,luaCB_shoot_hook_count,"count");
i        3055 modules/luascript.c     lua_setglobal( L, shoot_hook_names[i] );
i        3118 modules/luascript.c     int i;
i        3119 modules/luascript.c     for (i=0; i<labelCount; i++)
i        3121 modules/luascript.c       lua_pushstring(L,labels[i]);
i        3122 modules/luascript.c       lua_rawseti(L,-2,i+1);
i         36 modules/md5.c 	size_t i, _len[6];
i         67 modules/md5.c 	for (i = 0; i < 64; i++)
i         68 modules/md5.c 		k_pad[i] ^= 0x36;
i         73 modules/md5.c 	for (i = 0; i < num_elem; i++) {
i         74 modules/md5.c 		_addr[i + 1] = addr[i];
i         75 modules/md5.c 		_len[i + 1] = len[i];
i         82 modules/md5.c 	for (i = 0; i < 64; i++)
i         83 modules/md5.c 		k_pad[i] ^= 0x5c;
i         140 modules/md5.c 	size_t i;
i         143 modules/md5.c 	for (i = 0; i < num_elem; i++)
i         144 modules/md5.c 		MD5Update(&ctx, addr[i], len[i]);
i         169 modules/module_load.c   int i;
i         171 modules/module_load.c   for (i=0; i<MAX_NUM_LOADED_MODULES; i++)
i         173 modules/module_load.c     if (modules[i].hdr && (modules[i].hName == hash))
i         175 modules/module_load.c       return i;
i         207 modules/module_load.c   uint32_t i;
i         211 modules/module_load.c   for (i=0; i < reloc_count; i++)
i         214 modules/module_load.c     *(uint32_t*)(buf+rbuf[i]) += (uint32_t)buf;
i         250 modules/module_load.c   uint32_t i;
i         254 modules/module_load.c   for (i=0; i < import_count;)
i         257 modules/module_load.c     int importaddress = (int)module_find_symbol_address(rbuf[i++]);
i         261 modules/module_load.c     int cnt = rbuf[i] >> 24;
i         266 modules/module_load.c       uint32_t offs = rbuf[i++] & 0x00FFFFFF;
i         757 modules/module_load.c   int i;
i         758 modules/module_load.c   for (i=0; i<MAX_SIMPLE_MODULE; i++)
i         761 modules/module_load.c     if (*h_run[i].lib != h_run[i].default_lib)
i         763 modules/module_load.c       if (namecmp(name, h_run[i].name))
i         766 modules/module_load.c         return (*h_run[i].lib)->run();
i         770 modules/module_load.c   for (i=0; i<MAX_SIMPLE_MODULE; i++)
i         773 modules/module_load.c     if (*h_run[i].lib == h_run[i].default_lib)
i         776 modules/module_load.c       strcpy(h_run[i].name, name);
i         777 modules/module_load.c       return (*h_run[i].lib)->run();
i         349 modules/motion_detector.c   int calls,i, ln, fd;
i         381 modules/motion_detector.c     for(i=0;i<calls;i++){
i         382 modules/motion_detector.c       ln=sprintf(buf,"[%d] - %d\r\n",i,motion_detector.comp_calls[i]);
i         400 modules/motion_detector.c   int fd, i;
i         792 modules/motion_detector.c   int i;
i         811 modules/motion_detector.c   for (i=0, row=0; row < motion_detector.rows && camera_info.state.state_kbd_script_run; row++)
i         819 modules/motion_detector.c     for (col=0; col < motion_detector.columns; col++, i++)
i         839 modules/motion_detector.c         int diff = motion_detector.diff[i];
i         86 modules/raw_merge.c   unsigned i,j;
i         122 modules/raw_merge.c         for (i=0; i<camera_sensor.raw_rowlen; i+=10)
i         124 modules/raw_merge.c           s = ((0x3fc&(((unsigned short)bsub[i+1])<<2)) | (bsub[i+0] >> 6));
i         125 modules/raw_merge.c           d = ((0x3fc&(((unsigned short)bacc[i+1])<<2)) | (bacc[i+0] >> 6));
i         127 modules/raw_merge.c           bacc[i+0] = (bacc[i+0]&0x3F)|(d<<6); 
i         128 modules/raw_merge.c           bacc[i+1] = d>>2;
i         130 modules/raw_merge.c           s = ((0x3f0&(((unsigned short)bsub[i+0])<<4)) | (bsub[i+3] >> 4));
i         131 modules/raw_merge.c           d = ((0x3f0&(((unsigned short)bacc[i+0])<<4)) | (bacc[i+3] >> 4));
i         133 modules/raw_merge.c           bacc[i+0] = (bacc[i+0]&0xC0)|(d>>4);
i         134 modules/raw_merge.c           bacc[i+3] = (bacc[i+3]&0x0F)|(d<<4);
i         136 modules/raw_merge.c           s = ((0x3c0&(((unsigned short)bsub[i+3])<<6)) | (bsub[i+2] >> 2));
i         137 modules/raw_merge.c           d = ((0x3c0&(((unsigned short)bacc[i+3])<<6)) | (bacc[i+2] >> 2));
i         139 modules/raw_merge.c           bacc[i+2] = (bacc[i+2]&0x03)|(d<<2);
i         140 modules/raw_merge.c           bacc[i+3] = (bacc[i+3]&0xF0)|(d>>6);
i         142 modules/raw_merge.c           s = ((0x300&(((unsigned short)bsub[i+2])<<8)) | (bsub[i+5])); 
i         143 modules/raw_merge.c           d = ((0x300&(((unsigned short)bacc[i+2])<<8)) | (bacc[i+5])); 
i         145 modules/raw_merge.c           bacc[i+2] = (bacc[i+2]&0xFC)|(d>>8); 
i         146 modules/raw_merge.c           bacc[i+5] = d;
i         148 modules/raw_merge.c           s = ((0x3fc&(((unsigned short)bsub[i+4])<<2)) | (bsub[i+7] >> 6)); 
i         149 modules/raw_merge.c           d = ((0x3fc&(((unsigned short)bacc[i+4])<<2)) | (bacc[i+7] >> 6)); 
i         151 modules/raw_merge.c           bacc[i+4] = d>>2;
i         152 modules/raw_merge.c           bacc[i+7] = (bacc[i+7]&0x3F)|(d<<6);
i         154 modules/raw_merge.c           s = ((0x3f0&(((unsigned short)bsub[i+7])<<4)) | (bsub[i+6] >> 4)); 
i         155 modules/raw_merge.c           d = ((0x3f0&(((unsigned short)bacc[i+7])<<4)) | (bacc[i+6] >> 4)); 
i         157 modules/raw_merge.c           bacc[i+6] = (bacc[i+6]&0x0F)|(d<<4);
i         158 modules/raw_merge.c           bacc[i+7] = (bacc[i+7]&0xC0)|(d>>4);
i         160 modules/raw_merge.c           s = ((0x3c0&(((unsigned short)bsub[i+6])<<6)) | (bsub[i+9] >> 2)); 
i         161 modules/raw_merge.c           d = ((0x3c0&(((unsigned short)bacc[i+6])<<6)) | (bacc[i+9] >> 2)); 
i         163 modules/raw_merge.c           bacc[i+6] = (bacc[i+6]&0xF0)|(d>>6);
i         164 modules/raw_merge.c           bacc[i+9] = (bacc[i+9]&0x03)|(d<<2);
i         166 modules/raw_merge.c           s = ((0x300&(((unsigned short)bsub[i+9])<<8)) | (bsub[i+8])); 
i         167 modules/raw_merge.c           d = ((0x300&(((unsigned short)bacc[i+9])<<8)) | (bacc[i+8])); 
i         169 modules/raw_merge.c           bacc[i+8] = d;
i         170 modules/raw_merge.c           bacc[i+9] = (bacc[i+9]&0xFC)|(d>>8);
i         175 modules/raw_merge.c         for (i=0; i<camera_sensor.raw_rowlen; i+=6)
i         177 modules/raw_merge.c           s = ((0xFF0&(((unsigned short)bsub[i+1])<<4)) | (bsub[i+0] >> 4));
i         178 modules/raw_merge.c           d = ((0xFF0&(((unsigned short)bacc[i+1])<<4)) | (bacc[i+0] >> 4));
i         180 modules/raw_merge.c           bacc[i+0] = (bacc[i+0]&0x0F)|(d<<4);
i         181 modules/raw_merge.c           bacc[i+1] = d>>4;
i         183 modules/raw_merge.c           s = ((0xF00&(((unsigned short)bsub[i+0])<<8)) | (bsub[i+3]   ));
i         184 modules/raw_merge.c           d = ((0xF00&(((unsigned short)bacc[i+0])<<8)) | (bacc[i+3]  ));
i         186 modules/raw_merge.c           bacc[i+0] = (bacc[i+0]&0xF0)|(d>>8);
i         187 modules/raw_merge.c           bacc[i+3] = d;
i         189 modules/raw_merge.c           s = ((0xFF0&(((unsigned short)bsub[i+2])<<4)) | (bsub[i+5] >> 4));
i         190 modules/raw_merge.c           d = ((0xFF0&(((unsigned short)bacc[i+2])<<4)) | (bacc[i+5] >> 4));
i         192 modules/raw_merge.c           bacc[i+2] = d>>4;
i         193 modules/raw_merge.c           bacc[i+5] = (bacc[i+5]&0x0F)|(d<<4);
i         195 modules/raw_merge.c           s = ((0xF00&(((unsigned short)bsub[i+5])<<8)) | (bsub[i+4]   ));
i         196 modules/raw_merge.c           d = ((0xF00&(((unsigned short)bacc[i+5])<<8)) | (bacc[i+4]   ));
i         198 modules/raw_merge.c           bacc[i+4] = d;
i         199 modules/raw_merge.c           bacc[i+5] = (bacc[i+5]&0xF0)|(d>>8);
i         204 modules/raw_merge.c         for (i=0; i<camera_sensor.raw_rowlen; i+=14)
i         206 modules/raw_merge.c           s = ((unsigned short)(bsub[i+ 1])    << 6) | (bsub[i+ 0] >> 2);
i         207 modules/raw_merge.c           d = ((unsigned short)(bacc[i+ 1])    << 6) | (bacc[i+ 0] >> 2);
i         209 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 0] = (bacc[i+ 0]&0x03)|(d<< 2);
i         210 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 1] = d>>6;
i         212 modules/raw_merge.c           s = ((unsigned short)(bsub[i+ 0] & 0x03) << 12) | ((unsigned short)(bsub[i+ 3]) << 4) | (bsub[i+ 2] >> 4);
i         213 modules/raw_merge.c           d = ((unsigned short)(bacc[i+ 0] & 0x03) << 12) | ((unsigned short)(bacc[i+ 3]) << 4) | (bacc[i+ 2] >> 4);
i         215 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 0] = (bacc[i+ 0]&0xFC)|(d>>12);
i         216 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 2] = (bacc[i+ 2]&0x0F)|(d<< 4);
i         217 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 3] = d>>4;
i         219 modules/raw_merge.c           s = ((unsigned short)(bsub[i+ 2] & 0x0F) << 10) | ((unsigned short)(bsub[i+ 5]) << 2) | (bsub[i+ 4] >> 6);
i         220 modules/raw_merge.c           d = ((unsigned short)(bacc[i+ 2] & 0x0F) << 10) | ((unsigned short)(bacc[i+ 5]) << 2) | (bacc[i+ 4] >> 6);
i         222 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 2] = (bacc[i+ 2]&0xF0)|(d>>10);
i         223 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 4] = (bacc[i+ 4]&0x3F)|(d<< 6);
i         224 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 5] = d>>2;
i         226 modules/raw_merge.c           s = ((unsigned short)(bsub[i+ 4] & 0x3F) << 8) | (bsub[i+ 7]);
i         227 modules/raw_merge.c           d = ((unsigned short)(bacc[i+ 4] & 0x3F) << 8) | (bacc[i+ 7]);
i         229 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 4] = (bacc[i+ 4]&0xC0)|(d>> 8);
i         230 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 7] = d;
i         232 modules/raw_merge.c           s = ((unsigned short)(bsub[i+ 6])    << 6) | (bsub[i+ 9] >> 2);
i         233 modules/raw_merge.c           d = ((unsigned short)(bacc[i+ 6])    << 6) | (bacc[i+ 9] >> 2);
i         235 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 6] = d>>6;
i         236 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 9] = (bacc[i+ 9]&0x03)|(d<< 2);
i         238 modules/raw_merge.c           s = ((unsigned short)(bsub[i+ 9] & 0x03) << 12) | ((unsigned short)(bsub[i+ 8]) << 4) | (bsub[i+11] >> 4);
i         239 modules/raw_merge.c           d = ((unsigned short)(bacc[i+ 9] & 0x03) << 12) | ((unsigned short)(bacc[i+ 8]) << 4) | (bacc[i+11] >> 4);
i         241 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 8] = d>>4;
i         242 modules/raw_merge.c           bacc[i+ 9] = (bacc[i+ 9]&0xFC)|(d>>12);
i         243 modules/raw_merge.c           bacc[i+11] = (bacc[i+11]&0x0F)|(d<< 4);
i         245 modules/raw_merge.c           s = ((unsigned short)(bsub[i+11] & 0x0F) << 10) | ((unsigned short)(bsub[i+10]) << 2) | (bsub[i+13] >> 6);
i         246 modules/raw_merge.c           d = ((unsigned short)(bacc[i+11] & 0x0F) << 10) | ((unsigned short)(bacc[i+10]) << 2) | (bacc[i+13] >> 6);
i         248 modules/raw_merge.c           bacc[i+10] = d>>2;
i         249 modules/raw_merge.c           bacc[i+11] = (bacc[i+11]&0xF0)|(d>>10);
i         250 modules/raw_merge.c           bacc[i+13] = (bacc[i+13]&0x3F)|(d<< 6);
i         252 modules/raw_merge.c           s = ((unsigned short)(bsub[i+13] & 0x3F) << 8) | (bsub[i+12]);
i         253 modules/raw_merge.c           d = ((unsigned short)(bacc[i+13] & 0x3F) << 8) | (bacc[i+12]);
i         255 modules/raw_merge.c           bacc[i+12] = d;
i         256 modules/raw_merge.c           bacc[i+13] = (bacc[i+13]&0xC0)|(d>> 8);
i         314 modules/raw_merge.c   unsigned src,i,j;
i         359 modules/raw_merge.c             for (i=0, src=0; i<camera_sensor.raw_rowpix; i+=8, src+=10)
i         361 modules/raw_merge.c               row[i+0] += ((0x3fc&(((unsigned short)rawrow[src+1])<<2)) | (rawrow[src+0] >> 6));
i         362 modules/raw_merge.c               row[i+1] += ((0x3f0&(((unsigned short)rawrow[src+0])<<4)) | (rawrow[src+3] >> 4));
i         363 modules/raw_merge.c               row[i+2] += ((0x3c0&(((unsigned short)rawrow[src+3])<<6)) | (rawrow[src+2] >> 2));
i         364 modules/raw_merge.c               row[i+3] += ((0x300&(((unsigned short)rawrow[src+2])<<8)) | (rawrow[src+5])); 
i         365 modules/raw_merge.c               row[i+4] += ((0x3fc&(((unsigned short)rawrow[src+4])<<2)) | (rawrow[src+7] >> 6)); 
i         366 modules/raw_merge.c               row[i+5] += ((0x3f0&(((unsigned short)rawrow[src+7])<<4)) | (rawrow[src+6] >> 4)); 
i         367 modules/raw_merge.c               row[i+6] += ((0x3c0&(((unsigned short)rawrow[src+6])<<6)) | (rawrow[src+9] >> 2)); 
i         368 modules/raw_merge.c               row[i+7] += ((0x300&(((unsigned short)rawrow[src+9])<<8)) | (rawrow[src+8])); 
i         373 modules/raw_merge.c             for (i=0, src=0; i<camera_sensor.raw_rowpix; i+=4, src+=6)
i         375 modules/raw_merge.c               row[i+0] += ((0xFF0&(((unsigned short)rawrow[src+1])<<4)) | (rawrow[src+0] >> 4));
i         376 modules/raw_merge.c               row[i+1] += ((0xF00&(((unsigned short)rawrow[src+0])<<8)) | (rawrow[src+3]   ));
i         377 modules/raw_merge.c               row[i+2] += ((0xFF0&(((unsigned short)rawrow[src+2])<<4)) | (rawrow[src+5] >> 4));
i         378 modules/raw_merge.c               row[i+3] += ((0xF00&(((unsigned short)rawrow[src+5])<<8)) | (rawrow[src+4]   ));
i         383 modules/raw_merge.c             for (i=0, src=0; i<camera_sensor.raw_rowpix; i+=8, src+=14)
i         385 modules/raw_merge.c               row[i+0] += ((unsigned short)(rawrow[src+ 1])    << 6) | (rawrow[src+ 0] >> 2);
i         386 modules/raw_merge.c               row[i+1] += ((unsigned short)(rawrow[src+ 0] & 0x03) << 12) | (rawrow[src+ 3] << 4) | (rawrow[src+ 2] >> 4);
i         387 modules/raw_merge.c               row[i+2] += ((unsigned short)(rawrow[src+ 2] & 0x0F) << 10) | (rawrow[src+ 5] << 2) | (rawrow[src+ 4] >> 6);
i         388 modules/raw_merge.c               row[i+3] += ((unsigned short)(rawrow[src+ 4] & 0x3F) << 8) | (rawrow[src+ 7]);
i         389 modules/raw_merge.c               row[i+4] += ((unsigned short)(rawrow[src+ 6])    << 6) | (rawrow[src+ 9] >> 2);
i         390 modules/raw_merge.c               row[i+5] += ((unsigned short)(rawrow[src+ 9] & 0x03) << 12) | (rawrow[src+ 8] << 4) | (rawrow[src+11] >> 4);
i         391 modules/raw_merge.c               row[i+6] += ((unsigned short)(rawrow[src+11] & 0x0F) << 10) | (rawrow[src+10] << 2) | (rawrow[src+13] >> 6);
i         392 modules/raw_merge.c               row[i+7] += ((unsigned short)(rawrow[src+13] & 0x3F) << 8) | (rawrow[src+12]);
i         419 modules/raw_merge.c   unsigned src,i,j;
i         486 modules/raw_merge.c           for (i=0; i<camera_sensor.raw_rowpix; i++)
i         489 modules/raw_merge.c               row[i] /= raw_count;
i         492 modules/raw_merge.c               if (row[i] > camera_sensor.black_level*(raw_count-1))
i         493 modules/raw_merge.c                 row[i] -= camera_sensor.black_level*(raw_count-1);
i         495 modules/raw_merge.c                 row[i] = 0;
i         496 modules/raw_merge.c               if (row[i] > camera_sensor.white_level)
i         497 modules/raw_merge.c                 row[i] = camera_sensor.white_level;
i         503 modules/raw_merge.c           for (i=0,src=0; i<camera_sensor.raw_rowpix; i+=8, src+=10)
i         505 modules/raw_merge.c             rawrow[src+0] = (row[i+0]<<6)|(row[i+1]>>4);
i         506 modules/raw_merge.c             rawrow[src+1] = (row[i+0]>>2);
i         507 modules/raw_merge.c             rawrow[src+2] = (row[i+2]<<2)|(row[i+3]>>8);
i         508 modules/raw_merge.c             rawrow[src+3] = (row[i+1]<<4)|(row[i+2]>>6);
i         509 modules/raw_merge.c             rawrow[src+4] = (row[i+4]>>2);
i         510 modules/raw_merge.c             rawrow[src+5] = (row[i+3]);
i         511 modules/raw_merge.c             rawrow[src+6] = (row[i+5]<<4)|(row[i+6]>>6);
i         512 modules/raw_merge.c             rawrow[src+7] = (row[i+4]<<6)|(row[i+5]>>4);
i         513 modules/raw_merge.c             rawrow[src+8] = (row[i+7]);
i         514 modules/raw_merge.c             rawrow[src+9] = (row[i+6]<<2)|(row[i+7]>>8);
i         519 modules/raw_merge.c           for (i=0,src=0; i<camera_sensor.raw_rowpix; i+=4, src+=6)
i         521 modules/raw_merge.c             rawrow[src+0] = (row[i+0]<<4)|(row[i+1]>>8);
i         522 modules/raw_merge.c             rawrow[src+1] = (row[i+0]>>4);
i         523 modules/raw_merge.c             rawrow[src+2] = (row[i+2]>>4);
i         524 modules/raw_merge.c             rawrow[src+3] = (row[i+1]);
i         525 modules/raw_merge.c             rawrow[src+4] = (row[i+3]);
i         526 modules/raw_merge.c             rawrow[src+5] = (row[i+2]<<4)|(row[i+3]>>8);
i         531 modules/raw_merge.c           for (i=0,src=0; i<camera_sensor.raw_rowpix; i+=8, src+=14)
i         533 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 0] = (row[i+0]<<2)|(row[i+1]>>12);
i         534 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 1] = (row[i+0]>>6);
i         535 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 2] = (row[i+1]<<4)|(row[i+2]>>10);
i         536 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 3] = (row[i+1]>>4);
i         537 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 4] = (row[i+2]<<6)|(row[i+3]>>8);
i         538 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 5] = (row[i+2]>>2);
i         539 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 6] = (row[i+4]>>6);
i         540 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 7] = (row[i+3]);
i         541 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 8] = (row[i+5]>>4);
i         542 modules/raw_merge.c             rawrow[src+ 9] = (row[i+4]<<2)|(row[i+5]>>12);
i         543 modules/raw_merge.c             rawrow[src+10] = (row[i+6]>>2);
i         544 modules/raw_merge.c             rawrow[src+11] = (row[i+5]<<4)|(row[i+6]>>10);
i         545 modules/raw_merge.c             rawrow[src+12] = (row[i+7]);
i         546 modules/raw_merge.c             rawrow[src+13] = (row[i+6]<<6)|(row[i+7]>>8);
i         61 modules/rawhookops.c   int i;
i         62 modules/rawhookops.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         64 modules/rawhookops.c     set_number_field(L,"x",cfa_offsets[i][0]);
i         65 modules/rawhookops.c     set_number_field(L,"y",cfa_offsets[i][1]);
i         66 modules/rawhookops.c     lua_setfield(L, -2, cfa_names[i]);
i         631 modules/rawhookops.c   unsigned i;
i         632 modules/rawhookops.c   for(i=minval;i<=maxval;i++) {
i         633 modules/rawhookops.c     count+=h->data[i];
i         764 modules/rawhookops.c   int i;
i         766 modules/rawhookops.c   for(i=0; i<4; i++) {
i         767 modules/rawhookops.c     int c = (camera_sensor.cfa_pattern >> 8*i) & 0xFF;
i         785 modules/rawhookops.c     cfa_offsets[ci][0] = i&1;
i         786 modules/rawhookops.c     cfa_offsets[ci][1] = (i&2)>>1;
i         66 modules/script_key_funcs.c   unsigned i;
i         67 modules/script_key_funcs.c   for (i=0;i<sizeof(keynames)/sizeof(keynames[0]);i++)
i         68 modules/script_key_funcs.c   if (strcmp(keynames[i].keyname,n) == 0)
i         69 modules/script_key_funcs.c     return keynames[i].keyid;
i         41 modules/sha1.c 	size_t _len[6], i;
i         71 modules/sha1.c 	for (i = 0; i < 64; i++)
i         72 modules/sha1.c 		k_pad[i] ^= 0x36;
i         77 modules/sha1.c 	for (i = 0; i < num_elem; i++) {
i         78 modules/sha1.c 		_addr[i + 1] = addr[i];
i         79 modules/sha1.c 		_len[i + 1] = len[i];
i         86 modules/sha1.c 	for (i = 0; i < 64; i++)
i         87 modules/sha1.c 		k_pad[i] ^= 0x5c;
i         235 modules/sha1.c 	size_t L_S1, L_S2, i;
i         277 modules/sha1.c 	for (i = 0; i < outlen; i++) {
i         290 modules/sha1.c 		out[i] = P_MD5[MD5_pos] ^ P_SHA1[SHA1_pos];
i         305 modules/sha1.c 	int i, j;
i         329 modules/sha1.c 	for (i = 1; i < iterations; i++) {
i         398 modules/sha1.c 	size_t i;
i         401 modules/sha1.c 	for (i = 0; i < num_elem; i++)
i         402 modules/sha1.c 		SHA1Update(&ctx, addr[i], len[i]);
i         411 modules/sha1.c 	int i, j, m, k;
i         431 modules/sha1.c 		for (i = 0; i < 2; i++) {
i         548 modules/sha1.c #define blk0(i) (block->l[i] = (rol(block->l[i], 24) & 0xFF00FF00) | \
i         549 modules/sha1.c 	(rol(block->l[i], 8) & 0x00FF00FF))
i         551 modules/sha1.c #define blk0(i) block->l[i]
i         553 modules/sha1.c #define blk(i) (block->l[i & 15] = rol(block->l[(i + 13) & 15] ^ \
i         554 modules/sha1.c 	block->l[(i + 8) & 15] ^ block->l[(i + 2) & 15] ^ block->l[i & 15], 1))
i         557 modules/sha1.c #define R0(v,w,x,y,z,i) \
i         558 modules/sha1.c 	z += ((w & (x ^ y)) ^ y) + blk0(i) + 0x5A827999 + rol(v, 5); \
i         560 modules/sha1.c #define R1(v,w,x,y,z,i) \
i         561 modules/sha1.c 	z += ((w & (x ^ y)) ^ y) + blk(i) + 0x5A827999 + rol(v, 5); \
i         563 modules/sha1.c #define R2(v,w,x,y,z,i) \
i         564 modules/sha1.c 	z += (w ^ x ^ y) + blk(i) + 0x6ED9EBA1 + rol(v, 5); w = rol(w, 30);
i         565 modules/sha1.c #define R3(v,w,x,y,z,i) \
i         566 modules/sha1.c 	z += (((w | x) & y) | (w & x)) + blk(i) + 0x8F1BBCDC + rol(v, 5); \
i         568 modules/sha1.c #define R4(v,w,x,y,z,i) \
i         569 modules/sha1.c 	z += (w ^ x ^ y) + blk(i) + 0xCA62C1D6 + rol(v, 5); \
i         663 modules/sha1.c 	u32 i, j;
i         674 modules/sha1.c 		memcpy(&context->buffer[j], data, (i = 64-j));
i         676 modules/sha1.c 		for ( ; i + 63 < len; i += 64) {
i         677 modules/sha1.c 			SHA1Transform(context->state, &data[i]);
i         681 modules/sha1.c 	else i = 0;
i         682 modules/sha1.c 	memcpy(&context->buffer[j], &data[i], len - i);
i         693 modules/sha1.c 	u32 i;
i         696 modules/sha1.c 	for (i = 0; i < 8; i++) {
i         697 modules/sha1.c 		finalcount[i] = (unsigned char)
i         698 modules/sha1.c 			((context->count[(i >= 4 ? 0 : 1)] >>
i         699 modules/sha1.c 			 ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255); /* Endian independent */
i         707 modules/sha1.c 	for (i = 0; i < 20; i++) {
i         708 modules/sha1.c 		digest[i] = (unsigned char)
i         709 modules/sha1.c 			((context->state[i >> 2] >> ((3 - (i & 3)) * 8)) &
i         713 modules/sha1.c 	i = 0;
i         87 modules/user_menu_edit.c   int i;
i         88 modules/user_menu_edit.c   for (i=1; user_submenu.menu[i].text != 0; i++)
i         90 modules/user_menu_edit.c     if (user_submenu.menu[i].text == curr_menu->menu[n].text)
i         105 modules/user_menu_edit.c     int i;
i         112 modules/user_menu_edit.c     for (i = 1; i < USER_MENU_ITEMS + 1; i++)
i         114 modules/user_menu_edit.c       if (!items[i].text)
i         116 modules/user_menu_edit.c         items[i] = mod_menu_item;
i         140 modules/user_menu_edit.c     int i, c;
i         151 modules/user_menu_edit.c         for (i = c; items[i].text; i++)
i         153 modules/user_menu_edit.c           items[i] = items[i+1];
i         155 modules/user_menu_edit.c           if (conf.user_menu_vars.items[i-1].script_file)
i         156 modules/user_menu_edit.c             free(conf.user_menu_vars.items[i-1].script_file);
i         157 modules/user_menu_edit.c           conf.user_menu_vars.items[i-1].script_file = conf.user_menu_vars.items[i].script_file;
i         158 modules/user_menu_edit.c           conf.user_menu_vars.items[i].script_file = 0;
i         160 modules/user_menu_edit.c           if (conf.user_menu_vars.items[i-1].script_title)
i         161 modules/user_menu_edit.c             free(conf.user_menu_vars.items[i-1].script_title);
i         162 modules/user_menu_edit.c           conf.user_menu_vars.items[i-1].script_title = conf.user_menu_vars.items[i].script_title;
i         163 modules/user_menu_edit.c           conf.user_menu_vars.items[i].script_title = 0;
i         245 modules/user_menu_edit.c   int i;
i         252 modules/user_menu_edit.c   for(i = 1; i < USER_MENU_ITEMS + 1; i++)
i         254 modules/user_menu_edit.c     if (!items[i].text)  // insert script/module title & full filename in next available spot 
i         256 modules/user_menu_edit.c       if (conf.user_menu_vars.items[i-1].script_file == 0)
i         257 modules/user_menu_edit.c         conf.user_menu_vars.items[i-1].script_file = malloc(CONF_STR_LEN);
i         258 modules/user_menu_edit.c       strcpy(conf.user_menu_vars.items[i-1].script_file, fname);
i         259 modules/user_menu_edit.c       if (conf.user_menu_vars.items[i-1].script_title == 0)
i         260 modules/user_menu_edit.c         conf.user_menu_vars.items[i-1].script_title = malloc(CONF_STR_LEN);
i         261 modules/user_menu_edit.c       strcpy(conf.user_menu_vars.items[i-1].script_title, title);
i         263 modules/user_menu_edit.c       items[i].symbol = sym;
i         264 modules/user_menu_edit.c       items[i].opt_len = 0;
i         265 modules/user_menu_edit.c       items[i].type = type;
i         266 modules/user_menu_edit.c       items[i].text = (int) conf.user_menu_vars.items[i-1].script_title;
i         267 modules/user_menu_edit.c       items[i].value = func;
i         268 modules/user_menu_edit.c       items[i].arg = (int) conf.user_menu_vars.items[i-1].script_file;
i         270 modules/user_menu_edit.c       sprintf(msgbuf,lang_str(LANG_USER_MENU_ITEM_ADDED), lang_str(items[i].text));
i         497 modules/user_menu_edit.c   int i, j;
i         509 modules/user_menu_edit.c     for (imenu=gui_menu_top_item, i=0, yy=y; curr_menu->menu[imenu].text && i<num_lines; ++imenu)
i         551 modules/user_menu_edit.c         i++;
i         558 modules/user_menu_edit.c       i = num_lines*rbf_font_height()-1 -1;      // full height
i         559 modules/user_menu_edit.c       j = i*num_lines/count;             // bar height
i         561 modules/user_menu_edit.c       i = (i-j)*((gui_menu_curr_item<0)?0:gui_menu_curr_item)/(count-1);  // top pos
i         562 modules/user_menu_edit.c       draw_rectangle((x+w)+2, y+1,  (x+w)+6, y+1+i,               MAKE_COLOR(COLOR_BLACK, COLOR_BLACK), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED|RECT_ROUND_CORNERS);
i         563 modules/user_menu_edit.c       draw_rectangle((x+w)+2, y+i+j, (x+w)+6, y+num_lines*rbf_font_height()-1-1, MAKE_COLOR(COLOR_BLACK, COLOR_BLACK), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED|RECT_ROUND_CORNERS);
i         564 modules/user_menu_edit.c       draw_rectangle((x+w)+2, y+1+i, (x+w)+6, y+i+j,               MAKE_COLOR(COLOR_WHITE, COLOR_WHITE), RECT_BORDER0|DRAW_FILLED|RECT_ROUND_CORNERS);
i         607 modules/user_menu_edit.c     int i;
i         608 modules/user_menu_edit.c     for (i=0; i<strlen(tst); i++)
i         609 modules/user_menu_edit.c       if (toupper(ext[i+1]) != toupper(tst[i]))
i         646 modules/user_menu_edit.c               register int i=0;
i         649 modules/user_menu_edit.c               while (i<(int)(sizeof(script_title)-1) && ptr[i] && ptr[i]!='\r' && ptr[i]!='\n')
i         651 modules/user_menu_edit.c                 script_title[i]=ptr[i];
i         652 modules/user_menu_edit.c                 ++i;
i         654 modules/user_menu_edit.c               script_title[i]=0;
i         75 platform/a1000/kbd.c 	register int i;
i         80 platform/a1000/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         81 platform/a1000/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         138 platform/a1000/shooting.c   unsigned i;
i         140 platform/a1000/shooting.c   for (i=0;i<SS_SIZE;i++){
i         141 platform/a1000/shooting.c 	if (shutter_speeds_table[i].prop_id >= tvv)
i         142 platform/a1000/shooting.c 	  return (char*)shutter_speeds_table[i].name;
i         150 platform/a1000/shooting.c   unsigned i;
i         152 platform/a1000/shooting.c   for (i=0;i<AS_SIZE;i++){
i         153 platform/a1000/shooting.c 	if (aperture_sizes_table[i].prop_id == avv)
i         154 platform/a1000/shooting.c 	  return (char*)aperture_sizes_table[i].name;
i         15 platform/a1000/sub/100a/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a1000/sub/100a/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a1000/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a1000/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         12 platform/a1000/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a1000/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         71 platform/a1100/kbd.c 	register int i;
i         76 platform/a1100/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         77 platform/a1100/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         15 platform/a1100/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a1100/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         12 platform/a1100/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a1100/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         73 platform/a2000/kbd.c 	register int i;
i         78 platform/a2000/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         79 platform/a2000/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         51 platform/a2000/sub/100c/boot.c   long i;
i         64 platform/a2000/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         65 platform/a2000/sub/100c/boot.c 			canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         67 platform/a2000/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         68 platform/a2000/sub/100c/boot.c 			canon_bss_start[i]=0;
i         608 platform/a2000/sub/100c/boot.c   int i;
i         612 platform/a2000/sub/100c/boot.c 			for(i=0;i<delay;i++){
i         617 platform/a2000/sub/100c/boot.c 			for(i=0;i<delay;i++){
i         15 platform/a2000/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a2000/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         15 platform/a2100/sub/100a/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a2100/sub/100a/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         12 platform/a2100/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a2100/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a3100/sub/100a/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a3100/sub/100a/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a3100/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a3100/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a3100/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a3100/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         12 platform/a3100/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a3100/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         58 platform/a410/kbd.c   register int i;
i         63 platform/a410/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         64 platform/a410/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         25 platform/a410/sub/100f/boot.c  int i;
i         28 platform/a410/sub/100f/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         34 platform/a410/sub/100f/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         42 platform/a410/sub/100f/boot.c  int i;
i         45 platform/a410/sub/100f/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         51 platform/a410/sub/100f/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         72 platform/a410/sub/100f/boot.c   long i;
i         82 platform/a410/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         83 platform/a410/sub/100f/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         85 platform/a410/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         86 platform/a410/sub/100f/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a410/sub/100f/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a410/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         58 platform/a420/kbd.c   register int i;
i         63 platform/a420/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         64 platform/a420/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         25 platform/a420/sub/100b/boot.c  int i;
i         28 platform/a420/sub/100b/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         34 platform/a420/sub/100b/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         42 platform/a420/sub/100b/boot.c  int i;
i         45 platform/a420/sub/100b/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         51 platform/a420/sub/100b/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         72 platform/a420/sub/100b/boot.c   long i;
i         82 platform/a420/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         83 platform/a420/sub/100b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         85 platform/a420/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         86 platform/a420/sub/100b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         21 platform/a420/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         22 platform/a420/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         59 platform/a430/kbd.c   register int i;
i         64 platform/a430/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         65 platform/a430/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         25 platform/a430/sub/100b/boot.c  int i;
i         28 platform/a430/sub/100b/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         34 platform/a430/sub/100b/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         42 platform/a430/sub/100b/boot.c  int i;
i         45 platform/a430/sub/100b/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         51 platform/a430/sub/100b/boot.c  for (i=0; i<duration; i++) // Wait a while  
i         72 platform/a430/sub/100b/boot.c   long i;
i         82 platform/a430/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         83 platform/a430/sub/100b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         85 platform/a430/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         86 platform/a430/sub/100b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a430/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a430/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         66 platform/a450/kbd.c   register int i;
i         71 platform/a450/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         72 platform/a450/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a450/sub/100d/boot.c   long i;
i         40 platform/a450/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a450/sub/100d/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a450/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a450/sub/100d/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a450/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a450/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         65 platform/a460/kbd.c   register int i;
i         70 platform/a460/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         71 platform/a460/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a460/sub/100d/boot.c   long i;
i         40 platform/a460/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a460/sub/100d/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a460/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a460/sub/100d/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a460/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a460/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         39 platform/a470/sub/100e/boot.c   long i;
i         51 platform/a470/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/a470/sub/100e/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/a470/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/a470/sub/100e/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/a470/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a470/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         39 platform/a470/sub/101b/boot.c   long i;
i         51 platform/a470/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/a470/sub/101b/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/a470/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/a470/sub/101b/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/a470/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a470/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         39 platform/a470/sub/102c/boot.c   long i;
i         51 platform/a470/sub/102c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/a470/sub/102c/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/a470/sub/102c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/a470/sub/102c/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/a470/sub/102c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a470/sub/102c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/a470/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a470/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         73 platform/a480/kbd.c 	register int i;
i         78 platform/a480/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         79 platform/a480/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         12 platform/a480/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a480/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         15 platform/a490/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a490/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a490/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a490/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a490/sub/100f/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a490/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         12 platform/a490/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a490/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a495/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a495/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a495/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a495/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a495/sub/100f/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a495/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         12 platform/a495/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a495/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         61 platform/a530/kbd.c   register int i;
i         66 platform/a530/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         67 platform/a530/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         29 platform/a530/sub/100a/boot.c   long i;
i         39 platform/a530/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         40 platform/a530/sub/100a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         42 platform/a530/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         43 platform/a530/sub/100a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a530/sub/100a/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a530/sub/100a/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         12 platform/a540/debug.c 	int i;
i         17 platform/a540/debug.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         22 platform/a540/debug.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         62 platform/a540/kbd.c   register int i;
i         67 platform/a540/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         68 platform/a540/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         25 platform/a540/sub/100b/boot.c 	int i;
i         30 platform/a540/sub/100b/boot.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         35 platform/a540/sub/100b/boot.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         12 platform/a540/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a540/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         12 platform/a550/debug.c 	int i;
i         17 platform/a550/debug.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         22 platform/a550/debug.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         71 platform/a550/kbd.c 	register int i;
i         76 platform/a550/kbd.c 	for (i=0; i<NEW_SS/4; i++)
i         77 platform/a550/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a550/sub/100c/boot.c   long i;
i         40 platform/a550/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a550/sub/100c/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a550/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a550/sub/100c/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a550/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a550/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         71 platform/a560/kbd.c   register int i;
i         76 platform/a560/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         77 platform/a560/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a560/sub/100a/boot.c   long i;
i         40 platform/a560/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a560/sub/100a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a560/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a560/sub/100a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a560/sub/100a/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a560/sub/100a/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         69 platform/a570/kbd.c   register int i;
i         74 platform/a570/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         75 platform/a570/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a570/sub/100e/boot.c   long i;
i         40 platform/a570/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a570/sub/100e/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a570/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a570/sub/100e/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a570/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a570/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         30 platform/a570/sub/101a/boot.c   long i;
i         40 platform/a570/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a570/sub/101a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a570/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a570/sub/101a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a570/sub/101a/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a570/sub/101a/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         72 platform/a580/kbd.c   register int i;
i         77 platform/a580/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         78 platform/a580/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         45 platform/a580/sub/100c/boot.c   long i;
i         57 platform/a580/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         58 platform/a580/sub/100c/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         60 platform/a580/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         61 platform/a580/sub/100c/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         334 platform/a580/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         335 platform/a580/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         45 platform/a580/sub/101b/boot.c   long i;
i         57 platform/a580/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         58 platform/a580/sub/101b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         60 platform/a580/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         61 platform/a580/sub/101b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i        1882 platform/a580/sub/101b/movie_rec.c int i;
i        1883 platform/a580/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         73 platform/a590/kbd.c   register int i;
i         78 platform/a590/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         79 platform/a590/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         39 platform/a590/sub/100e/boot.c   long i;
i         51 platform/a590/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/a590/sub/100e/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/a590/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/a590/sub/100e/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/a590/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a590/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         39 platform/a590/sub/101b/boot.c   long i;
i         51 platform/a590/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/a590/sub/101b/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/a590/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/a590/sub/101b/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/a590/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a590/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/a590/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a590/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         61 platform/a610/kbd.c   register int i;
i         66 platform/a610/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         67 platform/a610/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         28 platform/a610/sub/100e/boot.c   long i;
i         38 platform/a610/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         39 platform/a610/sub/100e/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         41 platform/a610/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         42 platform/a610/sub/100e/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a610/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a610/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<15;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         28 platform/a610/sub/100f/boot.c   long i;
i         38 platform/a610/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         39 platform/a610/sub/100f/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         41 platform/a610/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         42 platform/a610/sub/100f/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a610/sub/100f/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a610/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<15;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         61 platform/a620/kbd.c   register int i;
i         66 platform/a620/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         67 platform/a620/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a620/sub/100f/boot.c   long i;
i         40 platform/a620/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a620/sub/100f/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a620/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a620/sub/100f/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a620/sub/100f/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a620/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<15;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         60 platform/a630/kbd.c   register int i;
i         65 platform/a630/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         66 platform/a630/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a630/sub/100c/boot.c   long i;
i         40 platform/a630/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a630/sub/100c/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a630/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a630/sub/100c/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a630/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a630/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         61 platform/a640/kbd.c   register int i;
i         66 platform/a640/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         67 platform/a640/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a640/sub/100b/boot.c   long i;
i         40 platform/a640/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a640/sub/100b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a640/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a640/sub/100b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a640/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a640/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         75 platform/a650/kbd.c   register int i;
i         80 platform/a650/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         81 platform/a650/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         39 platform/a650/sub/100d/boot.c   long i;
i         51 platform/a650/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/a650/sub/100d/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/a650/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/a650/sub/100d/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/a650/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a650/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/a650/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a650/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         61 platform/a700/kbd.c   register int i;
i         66 platform/a700/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         67 platform/a700/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a700/sub/100b/boot.c   long i;
i         40 platform/a700/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a700/sub/100b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a700/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a700/sub/100b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a700/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a700/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         61 platform/a710/kbd.c   register int i;
i         66 platform/a710/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         67 platform/a710/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/a710/sub/100a/boot.c   long i;
i         40 platform/a710/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/a710/sub/100a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/a710/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/a710/sub/100a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/a710/sub/100a/movie_rec.c int i;
i         13 platform/a710/sub/100a/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         72 platform/a720/kbd.c   register int i;
i         77 platform/a720/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         78 platform/a720/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         35 platform/a720/sub/100c/boot.c   long i;
i         47 platform/a720/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         48 platform/a720/sub/100c/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         50 platform/a720/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         51 platform/a720/sub/100c/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/a720/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a720/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/a720/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a720/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         15 platform/a800/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a800/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/a800/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/a800/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         12 platform/a800/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/a800/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         77 platform/g16/lib.c   int i=0 ;                // AUTO mode uses just 1 buffer
i         81 platform/g16/lib.c     i=active_raw_buffer&3;       // indexes three buffers
i         85 platform/g16/lib.c       return raw_buffers_jpeg[i];   // canon raw disabled
i         88 platform/g16/lib.c   return raw_buffers[i];         // canon raw enabled or AUTO mode
i         95 platform/g16/lib.c   int i=0 ;                // AUTO mode uses just 1 buffer
i         99 platform/g16/lib.c     int i = (active_raw_buffer&3)-1;  // indexes three buffers
i         100 platform/g16/lib.c     if (i<0) i=2;
i         104 platform/g16/lib.c       return raw_buffers_jpeg[i];   // canon raw disabled
i         107 platform/g16/lib.c   return raw_buffers[i];
i         130 platform/g16/lib.c   int i;
i         131 platform/g16/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         132 platform/g16/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         133 platform/g16/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         24 platform/g16/main.c         int i;
i         28 platform/g16/main.c         for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
i         36 platform/g16/main.c         for(i=0;i<XDELAY;i++) {
i         50 platform/g16/sub/100h/boot.c       int i;
i         52 platform/g16/sub/100h/boot.c       for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
i         58 platform/g16/sub/100h/boot.c       for(i=0;i<XDELAY;i++) {
i         50 platform/g16/sub/101a/boot.c       int i;
i         52 platform/g16/sub/101a/boot.c       for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
i         58 platform/g16/sub/101a/boot.c       for(i=0;i<XDELAY;i++) {
i         50 platform/g16/sub/101b/boot.c       int i;
i         52 platform/g16/sub/101b/boot.c       for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
i         58 platform/g16/sub/101b/boot.c       for(i=0;i<XDELAY;i++) {
i         51 platform/g16/sub/101c/boot.c       int i;
i         53 platform/g16/sub/101c/boot.c       for(i=0;i<XDELAY/10;i++) {
i         59 platform/g16/sub/101c/boot.c       for(i=0;i<XDELAY;i++) {
i         75 platform/g7/kbd.c   register int i;
i         80 platform/g7/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         81 platform/g7/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/g7/sub/100e/boot.c   long i;
i         40 platform/g7/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/g7/sub/100e/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/g7/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/g7/sub/100e/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         13 platform/g7/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         14 platform/g7/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         30 platform/g7/sub/100g/boot.c   long i;
i         40 platform/g7/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/g7/sub/100g/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/g7/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/g7/sub/100g/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         13 platform/g7/sub/100g/movie_rec.c int i;
i         14 platform/g7/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         30 platform/g7/sub/100i/boot.c   long i;
i         40 platform/g7/sub/100i/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/g7/sub/100i/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/g7/sub/100i/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/g7/sub/100i/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         13 platform/g7/sub/100i/movie_rec.c int i;
i         14 platform/g7/sub/100i/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         30 platform/g7/sub/100j/boot.c   long i;
i         40 platform/g7/sub/100j/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/g7/sub/100j/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/g7/sub/100j/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/g7/sub/100j/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         13 platform/g7/sub/100j/movie_rec.c int i;
i         14 platform/g7/sub/100j/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         86 platform/g7x/lib.c   int i=active_raw_buffer&3;
i         87 platform/g7x/lib.c   if(i>2) {
i         88 platform/g7x/lib.c     i=0;
i         95 platform/g7x/lib.c     return raw_buffers_jpeg[i];
i         98 platform/g7x/lib.c     return raw_buffers_canon_raw[i];
i         181 platform/g7x/lib.c   int i;
i         182 platform/g7x/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         183 platform/g7x/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         184 platform/g7x/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         74 platform/g9/kbd.c   register int i;
i         79 platform/g9/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         80 platform/g9/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         46 platform/g9/sub/100d/boot.c   long i;
i         58 platform/g9/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         59 platform/g9/sub/100d/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         61 platform/g9/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         62 platform/g9/sub/100d/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/g9/sub/100d/movie_rec.c   int i;
i         19 platform/g9/sub/100d/movie_rec.c   for (i=0;i<48;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         46 platform/g9/sub/100g/boot.c   long i;
i         58 platform/g9/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         59 platform/g9/sub/100g/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         61 platform/g9/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         62 platform/g9/sub/100g/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/g9/sub/100g/movie_rec.c   int i;
i         19 platform/g9/sub/100g/movie_rec.c   for (i=0;i<48;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         46 platform/g9/sub/100i/boot.c   long i;
i         58 platform/g9/sub/100i/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         59 platform/g9/sub/100i/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         61 platform/g9/sub/100i/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         62 platform/g9/sub/100i/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/g9/sub/100i/movie_rec.c   int i;
i         19 platform/g9/sub/100i/movie_rec.c   for (i=0;i<48;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         15 platform/g9/sub/movie_rec_hdr.c   int i;
i         16 platform/g9/sub/movie_rec_hdr.c   for (i=0;i<48;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         102 platform/generic/main.c   int i;
i         103 platform/generic/main.c   for (i=0;i<len;i++){
i         104 platform/generic/main.c   if (s1[i] != s2[i])
i        1197 platform/generic/wrappers.c   int i;
i        1199 platform/generic/wrappers.c   for (i=0;i<200;i++)
i        1339 platform/generic/wrappers.c  int i;
i        1343 platform/generic/wrappers.c   for (i=0; i<=3;i++)
i        1345 platform/generic/wrappers.c    part_start_sector=(*(unsigned short*)(mbr_buf+i*16+0x1C8)<<16) | *(unsigned short*)(mbr_buf+i*16+0x1C6);
i        1346 platform/generic/wrappers.c    part_length=(*(unsigned short*)(mbr_buf+i*16+0x1CC)<<16) | *(unsigned short*)(mbr_buf+i*16+0x1CA);
i        1347 platform/generic/wrappers.c    part_status=mbr_buf[i*16+0x1BE];
i        1348 platform/generic/wrappers.c    part_type=mbr_buf[0x1C2+i*16];
i        1375 platform/generic/wrappers.c   int i,j,p;
i        1400 platform/generic/wrappers.c    for(i=0;i<16;i++)
i        1402 platform/generic/wrappers.c     c=mbr_buf[i+0x1BE];
i        1405 platform/generic/wrappers.c      mbr_buf[i+(p-1)*16+0x1BE]=mbr_buf[i+p*16+0x1BE];
i        1407 platform/generic/wrappers.c     mbr_buf[i+(partition_count-1)*16+0x1BE]=c;
i        1420 platform/generic/wrappers.c  int i;
i        1422 platform/generic/wrappers.c  for( i=0; i<partition_count; ++i )
i        1424 platform/generic/wrappers.c   int a = mbr_buf[0x01C6+(i)*16];
i        1425 platform/generic/wrappers.c   int b = mbr_buf[0x01C7+(i)*16];
i        1426 platform/generic/wrappers.c   int c = mbr_buf[0x01C8+(i)*16];
i        1427 platform/generic/wrappers.c   int d = mbr_buf[0x01C9+(i)*16];
i        1428 platform/generic/wrappers.c   partition_start[i] = (((((d<<8) +c)<<8) +b)<<8) +a;
i        1430 platform/generic/wrappers.c  for( i=1; i<partition_count; ++i )
i        1432 platform/generic/wrappers.c   if(partition_start[i]<partition_start[0])
i         67 platform/ixus1000_sd4500/kbd.c 	register int i;
i         72 platform/ixus1000_sd4500/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         73 platform/ixus1000_sd4500/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         116 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c 	int i;
i         121 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         126 platform/ixus1000_sd4500/sub/100d/boot.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         15 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c 	int i;
i         20 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         25 platform/ixus1000_sd4500/sub/100f/boot.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         119 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c 	int i;
i         124 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         129 platform/ixus1000_sd4500/sub/102b/boot.c 		for(i=0;i<0x200000;i++){
i         83 platform/ixus105_sd1300/main.c 	int i;
i         90 platform/ixus105_sd1300/main.c 		for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         91 platform/ixus105_sd1300/main.c 			if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         92 platform/ixus105_sd1300/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl;
i         93 platform/ixus105_sd1300/main.c 			else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         94 platform/ixus105_sd1300/main.c 				return fl_tbl[i].fl;
i         95 platform/ixus105_sd1300/main.c 			else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         96 platform/ixus105_sd1300/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         12 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus105_sd1300/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus105_sd1300/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus105_sd1300/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         49 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c  long i = 0;
i         51 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c  for (i = 1; i < 32; ++i) {
i         52 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c   if (i%4 == 0) busy_wait(delay);
i         53 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c   if (i%8 == 0) busy_wait(delay);
i         54 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c   if (i%16 == 0) busy_wait(delay);
i         62 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c  long i = 0;
i         64 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c  for (i = 0; i < len; ++i) {
i         65 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.c   led_binx(mem[i], delay);
i         38 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.h #define BUSY_WAIT(delay) do { unsigned long i = (delay); while (--i) asm volatile("nop\n"); } while (0)
i         46 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.h   long i = (times);   \
i         47 platform/ixus130_sd1400/sub/100a/led.h   while (i--) {     \
i         67 platform/ixus140_elph130/lib.c   int i = active_viewport_buffer - 1;
i         70 platform/ixus140_elph130/lib.c     if(i < 0) {
i         71 platform/ixus140_elph130/lib.c       i = 2;
i         73 platform/ixus140_elph130/lib.c   } else if(i < 0) {
i         74 platform/ixus140_elph130/lib.c     i = 3;
i         78 platform/ixus140_elph130/lib.c   return viewport_buffers[i];
i         414 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   int i;
i         415 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         417 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     if ((tx >= keymap[i].x1) && (tx < keymap[i].x2) && (ty >= keymap[i].y1) && (ty < keymap[i].y2) && is_button_active(i,guiMode,camMode))
i         419 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       touch_panel_state &= ~keymap[i].canonkey;
i         462 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     int i, x1, y1, x2, y2, ofst;
i         470 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         472 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       if (is_button_displayed(i, guiMode, camMode) && keymap[i].nm)
i         474 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c         x1 = keymap[i].x1;
i         475 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c         x2 = keymap[i].x2;
i         476 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c         y1 = keymap[i].y1;
i         477 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c         y2 = keymap[i].y2;
i         480 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c         if (guiMode && (keymap[i].hackkey == KEY_PRINT)) cl = c2;
i         481 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c         if (keymap[i].conf_val && *keymap[i].conf_val) cl = c2;
i         486 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c         if (keymap[i].hackkey == TS_UP_DN_BUTTON)
i         495 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c           if (keymap[i].conf_val && keymap[i].chg_val)
i         498 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c             strcpy(buf,(char*)keymap[i].chg_val(0,(int)keymap[i].conf_val));
i         502 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c           else if (keymap[i].nm2)
i         505 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c             draw_string(x1+4, y1+25, keymap[i].nm2, cl);
i         507 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c           draw_string(x1+4, y1+ofst, keymap[i].nm, cl);
i         518 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   int rv = 0, i;
i         527 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         529 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       if (is_button_active(i, guiMode, camMode))
i         531 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c         if (kbd_is_key_clicked(keymap[i].hackkey))
i         533 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c           if (keymap[i].conf_val && keymap[i].chg_val)
i         535 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c             keymap[i].chg_val(1,(int)keymap[i].conf_val);
i         536 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c             rv = keymap[i].redraw & 1;
i         538 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c           if (keymap[i].redraw & 2) redraw_buttons = 1;
i         628 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   int i;
i         641 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++) {
i         642 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     if (keymap[i].hackkey == key)
i         644 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       kbd_mod_state[keymap[i].grp] &= ~keymap[i].canonkey;
i         661 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   int i;
i         662 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++) {
i         663 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     if (keymap[i].hackkey == key) {
i         664 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       kbd_mod_state[keymap[i].grp] |= keymap[i].canonkey;
i         680 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   int i;
i         681 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++)
i         683 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     if ((keymap[i].hackkey == key) && keymap[i].canonkey)
i         685 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       return ((kbd_new_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) == 0) ? 1:0;
i         693 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   int i;
i         694 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++)
i         696 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     if ((keymap[i].hackkey == key) && keymap[i].canonkey)
i         698 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       return ((kbd_prev_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) != 0) &&
i         699 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       ((kbd_new_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) == 0);
i         707 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   int i;
i         708 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++)
i         710 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     if (keymap[i].canonkey && ((kbd_new_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) == 0))
i         712 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       return keymap[i].hackkey;
i         720 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   int i;
i         721 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c   for (i=0;keymap[i].hackkey;i++)
i         723 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c     if (keymap[i].canonkey &&
i         724 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       ((kbd_prev_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) != 0) &&
i         725 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       ((kbd_new_state[keymap[i].grp] & keymap[i].canonkey) == 0))
i         727 platform/ixus240_elph320hs/kbd.c       return keymap[i].hackkey;
i         38 platform/ixus300_sd4000/lib.c   int i;
i         39 platform/ixus300_sd4000/lib.c   for (i=0; i<DEBUG_LED_DELAY; i++)
i         92 platform/ixus30_sd200/main.c   int i;
i         93 platform/ixus30_sd200/main.c   for (i=0;i<len;i++)
i         95 platform/ixus30_sd200/main.c 		if (s1[i] != s2[i])
i         30 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c   long i;
i         41 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         42 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         44 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         45 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         204 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c 	 	  int i; 
i         211 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c 	 	  for (i=0;i<15;i++){ 
i         212 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c 	 	    int l=i+console_buf_line; 
i         238 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c 	 	  int i; 
i         240 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c 	 	  for (i=0;i<nBytes;i++){ 
i         241 platform/ixus30_sd200/sub/100k/boot.c 	 	    mytty_putc(buffer[i]); 
i         174 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c   int i;
i         175 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c   for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         177 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c     if ((sx >= keymap[i].x1) && (sx < keymap[i].x2) && (sy >= keymap[i].y1) && (sy < keymap[i].y2) && is_button_active(i,camera_info.state.gui_mode,camMode))
i         179 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c       touch_panel_state &= ~keymap[i].canonkey;
i         187 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         189 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c       if ((keymap[i].hackkey == mk) && is_button_active(i,camera_info.state.gui_mode,camMode))
i         191 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         touch_panel_state &= ~keymap[i].canonkey;
i         227 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c     int i, x1, y1, x2, y2, sc, xo, yo;
i         233 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         235 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c       if (is_button_displayed(i, camera_info.state.gui_mode, camMode) && keymap[i].nm)
i         237 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         x1 = keymap[i].x1;
i         238 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         x2 = keymap[i].x2;
i         239 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         y1 = keymap[i].y1;
i         240 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         y2 = keymap[i].y2;
i         241 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         sc = keymap[i].sc;
i         245 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         if (camera_info.state.gui_mode && (keymap[i].hackkey == KEY_PRINT)) cl = c2;
i         246 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         if (keymap[i].conf_val && *keymap[i].conf_val) cl = c2;
i         250 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         if (keymap[i].conf_val && keymap[i].chg_val)
i         253 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c           strcpy(buf,(char*)keymap[i].chg_val(0,(int)keymap[i].conf_val));
i         258 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         else if (keymap[i].nm2)
i         261 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c           xo = (58 - strlen(keymap[i].nm2)*FONT_WIDTH*sc) / 2;
i         262 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c           draw_string(x1+xo, y1+yo+18, keymap[i].nm2, cl);
i         264 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         xo = (58 - strlen(keymap[i].nm)*FONT_WIDTH*sc) / 2;
i         265 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         draw_string_scaled(x1+xo, y1+yo, keymap[i].nm, cl, sc, sc);
i         275 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c   int rv = 0, i;
i         283 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         285 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c       if (is_button_active(i, camera_info.state.gui_mode, camMode))
i         287 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c         if (kbd_is_key_clicked(keymap[i].hackkey))
i         289 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c           if (keymap[i].conf_val && keymap[i].chg_val)
i         291 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c             keymap[i].chg_val(1,(int)keymap[i].conf_val);
i         292 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c             rv = keymap[i].redraw & 1;
i         294 platform/ixus310_elph500hs/kbd.c           if (keymap[i].redraw & 2) redraw_buttons = 1;
i         94 platform/ixus40_sd300/main.c   int i;
i         95 platform/ixus40_sd300/main.c   for (i=0;i<len;i++)
i         97 platform/ixus40_sd300/main.c 		if (s1[i] != s2[i])
i         34 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c   long i;
i         45 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         46 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         48 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         49 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         215 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c 	 	  int i; 
i         222 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c 	 	  for (i=0;i<15;i++){ 
i         223 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c 	 	    int l=i+console_buf_line; 
i         249 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c 	 	  int i; 
i         251 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c 	 	  for (i=0;i<nBytes;i++){ 
i         252 platform/ixus40_sd300/sub/100j/boot.c 	 	    mytty_putc(buffer[i]); 
i         26 platform/ixus40_sd300/sub/100j/movie_rec.c int i;
i         27 platform/ixus40_sd300/sub/100j/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         28 platform/ixus40_sd300/sub/100j/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         30 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c   long i;
i         41 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         42 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         44 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         45 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         210 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c 	 	  int i; 
i         217 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c 	 	  for (i=0;i<15;i++){ 
i         218 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c 	 	    int l=i+console_buf_line; 
i         244 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c 	 	  int i; 
i         246 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c 	 	  for (i=0;i<nBytes;i++){ 
i         247 platform/ixus40_sd300/sub/100k/boot.c 	 	    mytty_putc(buffer[i]); 
i         23 platform/ixus40_sd300/sub/100k/movie_rec.c int i;
i         24 platform/ixus40_sd300/sub/100k/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         25 platform/ixus40_sd300/sub/100k/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         80 platform/ixus50_sd400/kbd.c   register int i;
i         85 platform/ixus50_sd400/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         86 platform/ixus50_sd400/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         90 platform/ixus50_sd400/main.c   int i;
i         91 platform/ixus50_sd400/main.c   for (i=0;i<len;i++){
i         92 platform/ixus50_sd400/main.c 	if (s1[i] != s2[i])
i         205 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c   long i;
i         216 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         217 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         219 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         220 platform/ixus50_sd400/sub/101a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus50_sd400/sub/101a/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus50_sd400/sub/101a/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus50_sd400/sub/101a/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         199 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c   long i;
i         210 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         211 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         213 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         214 platform/ixus50_sd400/sub/101b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus50_sd400/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus50_sd400/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus50_sd400/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         60 platform/ixus55_sd450/kbd.c   register int i;
i         65 platform/ixus55_sd450/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         66 platform/ixus55_sd450/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         36 platform/ixus55_sd450/sub/100b/boot.c   long i;
i         47 platform/ixus55_sd450/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         48 platform/ixus55_sd450/sub/100b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         50 platform/ixus55_sd450/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         51 platform/ixus55_sd450/sub/100b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus55_sd450/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus55_sd450/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus55_sd450/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         36 platform/ixus55_sd450/sub/100c/boot.c   long i;
i         47 platform/ixus55_sd450/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         48 platform/ixus55_sd450/sub/100c/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         50 platform/ixus55_sd450/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         51 platform/ixus55_sd450/sub/100c/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus55_sd450/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus55_sd450/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus55_sd450/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         36 platform/ixus55_sd450/sub/100d/boot.c   long i;
i         47 platform/ixus55_sd450/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         48 platform/ixus55_sd450/sub/100d/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         50 platform/ixus55_sd450/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         51 platform/ixus55_sd450/sub/100d/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus55_sd450/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus55_sd450/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus55_sd450/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         63 platform/ixus60_sd600/kbd.c   register int i;
i         68 platform/ixus60_sd600/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         69 platform/ixus60_sd600/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         36 platform/ixus60_sd600/sub/100a/boot.c   long i;
i         52 platform/ixus60_sd600/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         53 platform/ixus60_sd600/sub/100a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         55 platform/ixus60_sd600/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         56 platform/ixus60_sd600/sub/100a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         36 platform/ixus60_sd600/sub/100d/boot.c   long i;
i         52 platform/ixus60_sd600/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         53 platform/ixus60_sd600/sub/100d/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         55 platform/ixus60_sd600/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         56 platform/ixus60_sd600/sub/100d/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         64 platform/ixus65_sd630/kbd.c   register int i;
i         69 platform/ixus65_sd630/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         70 platform/ixus65_sd630/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         36 platform/ixus65_sd630/sub/100a/boot.c   long i;
i         52 platform/ixus65_sd630/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         53 platform/ixus65_sd630/sub/100a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         55 platform/ixus65_sd630/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         56 platform/ixus65_sd630/sub/100a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         82 platform/ixus700_sd500/kbd.c   register int i;
i         87 platform/ixus700_sd500/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         88 platform/ixus700_sd500/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         90 platform/ixus700_sd500/main.c   int i;
i         91 platform/ixus700_sd500/main.c   for (i=0;i<len;i++){
i         92 platform/ixus700_sd500/main.c 	if (s1[i] != s2[i])
i         193 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c   long i;
i         204 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         205 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         207 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         208 platform/ixus700_sd500/sub/101a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus700_sd500/sub/101a/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus700_sd500/sub/101a/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus700_sd500/sub/101a/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         193 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c   long i;
i         204 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         205 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         207 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         208 platform/ixus700_sd500/sub/101b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus700_sd500/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus700_sd500/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus700_sd500/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         68 platform/ixus70_sd1000/kbd.c   register int i;
i         73 platform/ixus70_sd1000/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         74 platform/ixus70_sd1000/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/boot.c   long i;
i         40 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus70_sd1000/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         30 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/boot.c   long i;
i         40 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus70_sd1000/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         30 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/boot.c   long i;
i         40 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus70_sd1000/sub/102a/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         60 platform/ixus750_sd550/kbd.c   register int i;
i         65 platform/ixus750_sd550/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         66 platform/ixus750_sd550/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         28 platform/ixus750_sd550/sub/100f/boot.c   long i;
i         39 platform/ixus750_sd550/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         40 platform/ixus750_sd550/sub/100f/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         42 platform/ixus750_sd550/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         43 platform/ixus750_sd550/sub/100f/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus750_sd550/sub/100f/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus750_sd550/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus750_sd550/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         28 platform/ixus750_sd550/sub/100g/boot.c   long i;
i         39 platform/ixus750_sd550/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         40 platform/ixus750_sd550/sub/100g/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         42 platform/ixus750_sd550/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         43 platform/ixus750_sd550/sub/100g/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus750_sd550/sub/100g/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus750_sd550/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus750_sd550/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         28 platform/ixus750_sd550/sub/100h/boot.c   long i;
i         39 platform/ixus750_sd550/sub/100h/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         40 platform/ixus750_sd550/sub/100h/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         42 platform/ixus750_sd550/sub/100h/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         43 platform/ixus750_sd550/sub/100h/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/ixus750_sd550/sub/100h/movie_rec.c int i;
i         19 platform/ixus750_sd550/sub/100h/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixus750_sd550/sub/100h/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         69 platform/ixus75_sd750/kbd.c   register int i;
i         74 platform/ixus75_sd750/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         75 platform/ixus75_sd750/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         31 platform/ixus75_sd750/sub/100b/boot.c   long i;
i         41 platform/ixus75_sd750/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         42 platform/ixus75_sd750/sub/100b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         44 platform/ixus75_sd750/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         45 platform/ixus75_sd750/sub/100b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus75_sd750/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus75_sd750/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         31 platform/ixus75_sd750/sub/101a/boot.c   long i;
i         41 platform/ixus75_sd750/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         42 platform/ixus75_sd750/sub/101a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         44 platform/ixus75_sd750/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         45 platform/ixus75_sd750/sub/101a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus75_sd750/sub/101a/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus75_sd750/sub/101a/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         31 platform/ixus75_sd750/sub/102a/boot.c   long i;
i         41 platform/ixus75_sd750/sub/102a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         42 platform/ixus75_sd750/sub/102a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         44 platform/ixus75_sd750/sub/102a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         45 platform/ixus75_sd750/sub/102a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus75_sd750/sub/102a/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus75_sd750/sub/102a/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         60 platform/ixus800_sd700/kbd.c   register int i;
i         65 platform/ixus800_sd700/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         66 platform/ixus800_sd700/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/ixus800_sd700/sub/100b/boot.c   long i;
i         40 platform/ixus800_sd700/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/ixus800_sd700/sub/100b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/ixus800_sd700/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/ixus800_sd700/sub/100b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus800_sd700/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus800_sd700/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         30 platform/ixus800_sd700/sub/101b/boot.c   long i;
i         40 platform/ixus800_sd700/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/ixus800_sd700/sub/101b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/ixus800_sd700/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/ixus800_sd700/sub/101b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus800_sd700/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus800_sd700/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         74 platform/ixus80_sd1100/kbd.c   register int i;
i         79 platform/ixus80_sd1100/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         80 platform/ixus80_sd1100/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         34 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c   long i;
i         46 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         47 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         49 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         50 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/ixus80_sd1100/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         34 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c   long i;
i         46 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         47 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         49 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         50 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/movie_rec.c int i;
i         16 platform/ixus80_sd1100/sub/101a/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/ixus80_sd1100/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/ixus80_sd1100/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         71 platform/ixus850_sd800/kbd.c   register int i;
i         76 platform/ixus850_sd800/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         77 platform/ixus850_sd800/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/ixus850_sd800/sub/100e/boot.c   long i;
i         40 platform/ixus850_sd800/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/ixus850_sd800/sub/100e/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/ixus850_sd800/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/ixus850_sd800/sub/100e/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus850_sd800/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus850_sd800/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         70 platform/ixus85_sd770/kbd.c 	register int i;
i         75 platform/ixus85_sd770/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++) {
i         76 platform/ixus85_sd770/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         31 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c 	long i;
i         43 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c 	for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         44 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c 		canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         46 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c 	for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         47 platform/ixus85_sd770/sub/100a/boot.c 		canon_bss_start[i]=0;
i         17 platform/ixus85_sd770/sub/100a/movie_rec.c 	int i;
i         19 platform/ixus85_sd770/sub/100a/movie_rec.c 	for (i=0;i<68;i++) {
i         20 platform/ixus85_sd770/sub/100a/movie_rec.c 		table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         74 platform/ixus860_sd870/kbd.c   register int i;
i         79 platform/ixus860_sd870/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         80 platform/ixus860_sd870/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         38 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c   long i;
i         50 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         51 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         53 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         54 platform/ixus860_sd870/sub/100c/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/ixus860_sd870/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/ixus860_sd870/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/ixus860_sd870/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/ixus860_sd870/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         90 platform/ixus870_sd880/kbd.c 	register int i;
i         95 platform/ixus870_sd880/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         96 platform/ixus870_sd880/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         62 platform/ixus900_sd900/kbd.c   register int i;
i         67 platform/ixus900_sd900/kbd.c   for(i=0; i<NEW_SS/4; i++)
i         68 platform/ixus900_sd900/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         29 platform/ixus900_sd900/sub/100c/boot.c   long i;
i         41 platform/ixus900_sd900/sub/100c/boot.c   for(i=0; i<canon_data_len/4; i++)
i         42 platform/ixus900_sd900/sub/100c/boot.c     canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         44 platform/ixus900_sd900/sub/100c/boot.c   for(i=0; i<canon_bss_len/4; i++)
i         45 platform/ixus900_sd900/sub/100c/boot.c     canon_bss_start[i]=0;
i         86 platform/ixus900_sd900/sub/100c/debug.c     int i;
i         93 platform/ixus900_sd900/sub/100c/debug.c     for (i=0;i<15;i++) {
i         94 platform/ixus900_sd900/sub/100c/debug.c       int l=i+console_buf_line;
i         118 platform/ixus900_sd900/sub/100c/debug.c     int i;
i         120 platform/ixus900_sd900/sub/100c/debug.c     for (i=0;i<nBytes;i++){
i         121 platform/ixus900_sd900/sub/100c/debug.c       mytty_putc(buffer[i]);
i         12 platform/ixus900_sd900/sub/100c/movie_rec.c   int i;
i         13 platform/ixus900_sd900/sub/100c/movie_rec.c   for(i=0; i<9; i++) {
i         14 platform/ixus900_sd900/sub/100c/movie_rec.c     table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         15 platform/ixus900_sd900/sub/100c/movie_rec.c     table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         72 platform/ixus90_sd790/kbd.c   register int i;
i         77 platform/ixus90_sd790/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         78 platform/ixus90_sd790/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         34 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c   long i;
i         45 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         46 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         48 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         49 platform/ixus90_sd790/sub/100c/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         17 platform/ixus90_sd790/sub/100c/movie_rec.c 	int i;
i         19 platform/ixus90_sd790/sub/100c/movie_rec.c 	for (i=0;i<68;i++) {
i         20 platform/ixus90_sd790/sub/100c/movie_rec.c 		table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         34 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c   long i;
i         45 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         46 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         48 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         49 platform/ixus90_sd790/sub/100d/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         17 platform/ixus90_sd790/sub/100d/movie_rec.c 	int i;
i         19 platform/ixus90_sd790/sub/100d/movie_rec.c 	for (i=0;i<68;i++) {
i         20 platform/ixus90_sd790/sub/100d/movie_rec.c 		table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         70 platform/ixus950_sd850/kbd.c   register int i;
i         75 platform/ixus950_sd850/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         76 platform/ixus950_sd850/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         34 platform/ixus950_sd850/sub/100c/boot.c   long i;
i         44 platform/ixus950_sd850/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         45 platform/ixus950_sd850/sub/100c/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         47 platform/ixus950_sd850/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         48 platform/ixus950_sd850/sub/100c/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/ixus950_sd850/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         13 platform/ixus950_sd850/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i          6 platform/ixus95_sd1200/sd1200_debug.h #define DELAY_1S   { int i; for (i = 0; i < 0x200000; i++) { asm volatile ("nop\n" ); } }
i         12 platform/ixus95_sd1200/sd1200_debug.h           int i; for (i = 0; i < 0x200000; i++) { asm volatile ("nop\n" ); } }
i         14 platform/ixus95_sd1200/sd1200_debug.h           int i; for (i = 0; i < 0x200000; i++) { asm volatile ("nop\n" ); } }
i         15 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         16 platform/ixus95_sd1200/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         15 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/ixus95_sd1200/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         12 platform/ixus95_sd1200/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/ixus95_sd1200/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         18 platform/ixus95_sd1200/wrappers.c long OpLog_Get(long i)
i         21 platform/ixus95_sd1200/wrappers.c   return _OpLog_Get(i);
i         73 platform/ixus960_sd950/kbd.c   register int i;
i         78 platform/ixus960_sd950/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         79 platform/ixus960_sd950/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         39 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c   long i;
i         51 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/ixus960_sd950/sub/100d/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/ixus960_sd950/sub/100d/movie_rec.c int i;
i         16 platform/ixus960_sd950/sub/100d/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/ixus960_sd950/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/ixus960_sd950/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         70 platform/ixus970_sd890/kbd.c 	register int i;
i         75 platform/ixus970_sd890/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++) {
i         76 platform/ixus970_sd890/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         40 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c   long i;
i         52 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         53 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         55 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         56 platform/ixus970_sd890/sub/100b/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         17 platform/ixus970_sd890/sub/100b/movie_rec.c 	int i;
i         19 platform/ixus970_sd890/sub/100b/movie_rec.c 	for (i=0;i<68;i++) {
i         20 platform/ixus970_sd890/sub/100b/movie_rec.c 		table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         40 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c   long i;
i         52 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         53 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         55 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         56 platform/ixus970_sd890/sub/100c/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         17 platform/ixus970_sd890/sub/100c/movie_rec.c 	int i;
i         19 platform/ixus970_sd890/sub/100c/movie_rec.c 	for (i=0;i<68;i++) {
i         20 platform/ixus970_sd890/sub/100c/movie_rec.c 		table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         41 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c   long i;
i         53 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         54 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         56 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         57 platform/ixus970_sd890/sub/100f/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         17 platform/ixus970_sd890/sub/100f/movie_rec.c 	int i;
i         19 platform/ixus970_sd890/sub/100f/movie_rec.c 	for (i=0;i<68;i++) {
i         20 platform/ixus970_sd890/sub/100f/movie_rec.c 		table[i]=(def_table[i]*a)/b;
i         48 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c   long i;
i         60 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         61 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         63 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         64 platform/ixus980_sd990/sub/100e/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         48 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c   long i;
i         60 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         61 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         63 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         64 platform/ixus980_sd990/sub/101b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         62 platform/ixusizoom_sd30/kbd.c   register int i;
i         67 platform/ixusizoom_sd30/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         68 platform/ixusizoom_sd30/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         29 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/boot.c   long i;
i         40 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         21 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/movie_rec.c int i;
i         22 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         23 platform/ixusizoom_sd30/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         27 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c   long i;
i         38 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         39 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         41 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         42 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         21 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/movie_rec.c int i;
i         22 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         23 platform/ixusizoom_sd30/sub/100h/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         62 platform/ixusw_sd430/kbd.c   register int i;
i         67 platform/ixusw_sd430/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         68 platform/ixusw_sd430/kbd.c     newstack[i]=0xdededede;
i         30 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c   int i, j;
i         34 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         37 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c     for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         39 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c   for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         55 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c   long i;
i         66 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         67 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         69 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         70 platform/ixusw_sd430/sub/110a/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         21 platform/ixusw_sd430/sub/110a/movie_rec.c int i;
i         22 platform/ixusw_sd430/sub/110a/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         23 platform/ixusw_sd430/sub/110a/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         18 platform/ixusw_sd430/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         19 platform/ixusw_sd430/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/ixusw_sd430/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         73 platform/m10/lib.c   int i=active_raw_buffer&3;
i         74 platform/m10/lib.c   if(i>2) i=0;
i         75 platform/m10/lib.c   return raw_buffers[i];
i         95 platform/m10/lib.c   int i;
i         96 platform/m10/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         97 platform/m10/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         98 platform/m10/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         84 platform/m3/lib.c   int i=active_raw_buffer&3;
i         85 platform/m3/lib.c   if(i>2) i=0;
i         86 platform/m3/lib.c   return raw_buffers[i];
i         116 platform/m3/lib.c   int i;
i         117 platform/m3/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         118 platform/m3/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         119 platform/m3/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         186 platform/n/kbd.c     int i;
i         187 platform/n/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         189 platform/n/kbd.c       if ((tx >= keymap[i].x1) && (tx < keymap[i].x2) && (ty >= keymap[i].y1) && (ty < keymap[i].y2) && is_button_active(i,guiMode,camMode))
i         191 platform/n/kbd.c         touch_panel_button &= ~keymap[i].canonkey;       //
i         199 platform/n/kbd.c       for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         201 platform/n/kbd.c         if ((keymap[i].hackkey == mk) && is_button_active(i,camera_info.state.gui_mode,camMode))
i         203 platform/n/kbd.c           touch_panel_state &= ~keymap[i].canonkey;
i         218 platform/n/kbd.c   int rv = 0, i;
i         225 platform/n/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         227 platform/n/kbd.c       if (is_button_active(i, guiMode, camMode))
i         229 platform/n/kbd.c         if (kbd_is_key_clicked(keymap[i].hackkey))
i         231 platform/n/kbd.c           if (keymap[i].chg_val)
i         233 platform/n/kbd.c             keymap[i].chg_val(1,(int)keymap[i].conf_val);
i         234 platform/n/kbd.c             rv = keymap[i].redraw & 1;
i         236 platform/n/kbd.c           if (keymap[i].redraw & 2) redraw_buttons = 1;
i         261 platform/n/kbd.c     int i, x1, y1, x2, y2, ofst;
i         269 platform/n/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         271 platform/n/kbd.c       if (is_button_displayed(i, guiMode, camMode) && keymap[i].nm)
i         273 platform/n/kbd.c         x1 = keymap[i].x1;
i         274 platform/n/kbd.c         x2 = keymap[i].x2;
i         275 platform/n/kbd.c         y1 = keymap[i].y1;
i         276 platform/n/kbd.c         y2 = keymap[i].y2;
i         282 platform/n/kbd.c           if (keymap[i].hackkey == TS_KEY_EXIT) clr = c1;
i         285 platform/n/kbd.c             if ((x1 >180) || (*keymap[i].conf_val)) clr=c2;
i         292 platform/n/kbd.c         if   (keymap[i].hackkey == KEY_UP)
i         296 platform/n/kbd.c         else if (keymap[i].hackkey == KEY_RIGHT)
i         300 platform/n/kbd.c         else if (keymap[i].hackkey == KEY_LEFT)
i         304 platform/n/kbd.c         else if (keymap[i].hackkey == KEY_DOWN)
i         310 platform/n/kbd.c           if (keymap[i].conf_val && keymap[i].chg_val)
i         313 platform/n/kbd.c             strcpy(buf,(char*)keymap[i].chg_val(0,(int)keymap[i].conf_val));
i         317 platform/n/kbd.c           else if (keymap[i].nm2)
i         320 platform/n/kbd.c             draw_string(x1+4, y1+25, keymap[i].nm2, clr);
i         322 platform/n/kbd.c           draw_string(x1+4, y1+ofst, keymap[i].nm, clr);
i         26 platform/n/sub/100a/boot.c int i ;
i         27 platform/n/sub/100a/boot.c for (i=0; i<1000000; i++) { asm volatile ("nop\n"); }
i         35 platform/n/sub/100a/boot.c  int i ;
i         36 platform/n/sub/100a/boot.c  for (i=1 ; i < 6 ; i++)
i         23 platform/n/sub/boot_hdr.c int i ;
i         24 platform/n/sub/boot_hdr.c for (i=0; i<1000000; i++) { asm volatile ("nop\n"); }
i         32 platform/n/sub/boot_hdr.c  int i ;
i         33 platform/n/sub/boot_hdr.c  for (i=1 ; i < 6 ; i++)
i         186 platform/n_facebook/kbd.c     int i;
i         187 platform/n_facebook/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         189 platform/n_facebook/kbd.c       if ((tx >= keymap[i].x1) && (tx < keymap[i].x2) && (ty >= keymap[i].y1) && (ty < keymap[i].y2) && is_button_active(i,guiMode,camMode))
i         191 platform/n_facebook/kbd.c         touch_panel_button &= ~keymap[i].canonkey;       //
i         199 platform/n_facebook/kbd.c       for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         201 platform/n_facebook/kbd.c         if ((keymap[i].hackkey == mk) && is_button_active(i,camera_info.state.gui_mode,camMode))
i         203 platform/n_facebook/kbd.c           touch_panel_state &= ~keymap[i].canonkey;
i         218 platform/n_facebook/kbd.c   int rv = 0, i;
i         225 platform/n_facebook/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         227 platform/n_facebook/kbd.c       if (is_button_active(i, guiMode, camMode))
i         229 platform/n_facebook/kbd.c         if (kbd_is_key_clicked(keymap[i].hackkey))
i         231 platform/n_facebook/kbd.c           if (keymap[i].chg_val)
i         233 platform/n_facebook/kbd.c             keymap[i].chg_val(1,(int)keymap[i].conf_val);
i         234 platform/n_facebook/kbd.c             rv = keymap[i].redraw & 1;
i         236 platform/n_facebook/kbd.c           if (keymap[i].redraw & 2) redraw_buttons = 1;
i         261 platform/n_facebook/kbd.c     int i, x1, y1, x2, y2, ofst;
i         269 platform/n_facebook/kbd.c     for (i=0; keymap[i].hackkey; i++)
i         271 platform/n_facebook/kbd.c       if (is_button_displayed(i, guiMode, camMode) && keymap[i].nm)
i         273 platform/n_facebook/kbd.c         x1 = keymap[i].x1;
i         274 platform/n_facebook/kbd.c         x2 = keymap[i].x2;
i         275 platform/n_facebook/kbd.c         y1 = keymap[i].y1;
i         276 platform/n_facebook/kbd.c         y2 = keymap[i].y2;
i         282 platform/n_facebook/kbd.c           if (keymap[i].hackkey == TS_KEY_EXIT) clr = c1;
i         285 platform/n_facebook/kbd.c             if ((x1 >180) || (*keymap[i].conf_val)) clr=c2;
i         292 platform/n_facebook/kbd.c         if   (keymap[i].hackkey == KEY_UP)
i         296 platform/n_facebook/kbd.c         else if (keymap[i].hackkey == KEY_RIGHT)
i         300 platform/n_facebook/kbd.c         else if (keymap[i].hackkey == KEY_LEFT)
i         304 platform/n_facebook/kbd.c         else if (keymap[i].hackkey == KEY_DOWN)
i         310 platform/n_facebook/kbd.c           if (keymap[i].conf_val && keymap[i].chg_val)
i         313 platform/n_facebook/kbd.c             strcpy(buf,(char*)keymap[i].chg_val(0,(int)keymap[i].conf_val));
i         317 platform/n_facebook/kbd.c           else if (keymap[i].nm2)
i         320 platform/n_facebook/kbd.c             draw_string(x1+4, y1+25, keymap[i].nm2, clr);
i         322 platform/n_facebook/kbd.c           draw_string(x1+4, y1+ofst, keymap[i].nm, clr);
i         26 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c int i ;
i         27 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c for (i=0; i<1000000; i++) { asm volatile ("nop\n"); }
i         35 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c  int i ;
i         36 platform/n_facebook/sub/100a/boot.c  for (i=1 ; i < 6 ; i++)
i         23 platform/n_facebook/sub/boot_hdr.c int i ;
i         24 platform/n_facebook/sub/boot_hdr.c for (i=0; i<1000000; i++) { asm volatile ("nop\n"); }
i         32 platform/n_facebook/sub/boot_hdr.c  int i ;
i         33 platform/n_facebook/sub/boot_hdr.c  for (i=1 ; i < 6 ; i++)
i         101 platform/s2is/kbd.c   register int i;
i         106 platform/s2is/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         107 platform/s2is/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         91 platform/s2is/main.c   int i;
i         92 platform/s2is/main.c   for (i=0;i<len;i++){
i         93 platform/s2is/main.c 	if (s1[i] != s2[i])
i         203 platform/s2is/main.c   int i;
i         210 platform/s2is/main.c     for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         211 platform/s2is/main.c      if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         212 platform/s2is/main.c        return fl_tbl[i-1].fl;
i         213 platform/s2is/main.c      else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         214 platform/s2is/main.c        return fl_tbl[i].fl;
i         215 platform/s2is/main.c      else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         216 platform/s2is/main.c        return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         99 platform/s2is/sub/100e/boot.c   long i;
i         110 platform/s2is/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         111 platform/s2is/sub/100e/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         113 platform/s2is/sub/100e/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         114 platform/s2is/sub/100e/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/s2is/sub/100e/movie_rec.c int i;
i         19 platform/s2is/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/s2is/sub/100e/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         100 platform/s2is/sub/100f/boot.c   long i;
i         111 platform/s2is/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         112 platform/s2is/sub/100f/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         114 platform/s2is/sub/100f/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         115 platform/s2is/sub/100f/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/s2is/sub/100f/movie_rec.c int i;
i         19 platform/s2is/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/s2is/sub/100f/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         99 platform/s2is/sub/100g/boot.c   long i;
i         110 platform/s2is/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         111 platform/s2is/sub/100g/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         113 platform/s2is/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         114 platform/s2is/sub/100g/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         18 platform/s2is/sub/100g/movie_rec.c int i;
i         19 platform/s2is/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<56;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         20 platform/s2is/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<12;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         81 platform/s3is/kbd.c   register int i;
i         86 platform/s3is/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         87 platform/s3is/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         34 platform/s3is/main.c   int i;
i         41 platform/s3is/main.c     for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         42 platform/s3is/main.c      if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         43 platform/s3is/main.c        return fl_tbl[i-1].fl;
i         44 platform/s3is/main.c      else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         45 platform/s3is/main.c        return fl_tbl[i].fl;
i         46 platform/s3is/main.c      else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         47 platform/s3is/main.c        return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         30 platform/s3is/sub/100a/boot.c   long i;
i         40 platform/s3is/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         41 platform/s3is/sub/100a/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         43 platform/s3is/sub/100a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         44 platform/s3is/sub/100a/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         17 platform/s3is/sub/100a/movie_rec.c int i;
i         18 platform/s3is/sub/100a/movie_rec.c for (i=0;i<42;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         19 platform/s3is/sub/100a/movie_rec.c for (i=0;i<9; i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         129 platform/s5is/kbd.c 	register int i;
i         134 platform/s5is/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         135 platform/s5is/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         69 platform/s5is/main.c 	int i;
i         76 platform/s5is/main.c 		for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         77 platform/s5is/main.c 			if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         78 platform/s5is/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl;
i         79 platform/s5is/main.c 			else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         80 platform/s5is/main.c 				return fl_tbl[i].fl;
i         81 platform/s5is/main.c 			else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         82 platform/s5is/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         35 platform/s5is/sub/101a/boot.c   long i;
i         47 platform/s5is/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         48 platform/s5is/sub/101a/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         50 platform/s5is/sub/101a/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         51 platform/s5is/sub/101a/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         20 platform/s5is/sub/101a/movie_rec.c int i;
i         21 platform/s5is/sub/101a/movie_rec.c for (i=0;i<68;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         35 platform/s5is/sub/101b/boot.c   long i;
i         47 platform/s5is/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         48 platform/s5is/sub/101b/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         50 platform/s5is/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         51 platform/s5is/sub/101b/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         20 platform/s5is/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         21 platform/s5is/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<68;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         17 platform/s5is/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         18 platform/s5is/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<68;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         78 platform/s80/kbd.c   register int i;
i         83 platform/s80/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         84 platform/s80/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         105 platform/s80/main.c   int i;
i         106 platform/s80/main.c   for (i=0;i<len;i++){
i         107 platform/s80/main.c 	if (s1[i] != s2[i])
i         28 platform/s80/sub/100g/boot.c   long i;
i         38 platform/s80/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         39 platform/s80/sub/100g/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         41 platform/s80/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         42 platform/s80/sub/100g/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/s80/sub/100g/movie_rec.c int i;
i         13 platform/s80/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         28 platform/s80/sub/101b/boot.c   long i;
i         38 platform/s80/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         39 platform/s80/sub/101b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         41 platform/s80/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         42 platform/s80/sub/101b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         12 platform/s80/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         13 platform/s80/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<9;i++) {table1[i]=(def_table1[i]*a)/b; table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;}
i         56 platform/s90/main.c 	int i;
i         63 platform/s90/main.c 		for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         64 platform/s90/main.c 			if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         65 platform/s90/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl;
i         66 platform/s90/main.c 			else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         67 platform/s90/main.c 				return fl_tbl[i].fl;
i         68 platform/s90/main.c 			else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         69 platform/s90/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         77 platform/sx1/kbd.c 	register int i;
i         82 platform/sx1/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         83 platform/sx1/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         60 platform/sx1/main.c 	int i;
i         67 platform/sx1/main.c 		for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         68 platform/sx1/main.c 			if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         69 platform/sx1/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl;
i         70 platform/sx1/main.c 			else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         71 platform/sx1/main.c 				return fl_tbl[i].fl;
i         72 platform/sx1/main.c 			else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         73 platform/sx1/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         79 platform/sx10/kbd.c 	register int i;
i         84 platform/sx10/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         85 platform/sx10/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         60 platform/sx10/main.c 	int i;
i         67 platform/sx10/main.c 		for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         68 platform/sx10/main.c 			if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         69 platform/sx10/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl;
i         70 platform/sx10/main.c 			else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         71 platform/sx10/main.c 				return fl_tbl[i].fl;
i         72 platform/sx10/main.c 			else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         73 platform/sx10/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         73 platform/sx100is/kbd.c 	register int i;
i         78 platform/sx100is/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         79 platform/sx100is/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         39 platform/sx100is/sub/100b/boot.c   long i;
i         51 platform/sx100is/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/sx100is/sub/100b/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/sx100is/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/sx100is/sub/100b/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/sx100is/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         16 platform/sx100is/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         39 platform/sx100is/sub/100c/boot.c   long i;
i         51 platform/sx100is/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         52 platform/sx100is/sub/100c/boot.c   canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         54 platform/sx100is/sub/100c/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         55 platform/sx100is/sub/100c/boot.c   canon_bss_start[i]=0;
i         15 platform/sx100is/sub/100c/movie_rec.c int i;
i         16 platform/sx100is/sub/100c/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         12 platform/sx100is/sub/movie_rec_hdr.c int i;
i         13 platform/sx100is/sub/movie_rec_hdr.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         71 platform/sx110is/kbd.c 	register int i;
i         76 platform/sx110is/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         77 platform/sx110is/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         77 platform/sx110is/sub/100b/boot.c   long i;
i         88 platform/sx110is/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         89 platform/sx110is/sub/100b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         91 platform/sx110is/sub/100b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         92 platform/sx110is/sub/100b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         23 platform/sx110is/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         24 platform/sx110is/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         70 platform/sx120is/kbd.c 	register int i;
i         75 platform/sx120is/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         76 platform/sx120is/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         19 platform/sx120is/sub/100b/movie_rec.c int i;
i         20 platform/sx120is/sub/100b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table[i]=(def_table[i]*a)/b; 
i         106 platform/sx160is/lib.c   int i = active_viewport_buffer - 1;
i         109 platform/sx160is/lib.c     if(i < 0) {
i         110 platform/sx160is/lib.c       i = 2;
i         112 platform/sx160is/lib.c   } else if(i < 0) {
i         113 platform/sx160is/lib.c     i = 3;
i         117 platform/sx160is/lib.c   return viewport_buffers[i];
i         15 platform/sx20/kbd.c 	int i;
i         18 platform/sx20/kbd.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         21 platform/sx20/kbd.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         24 platform/sx20/kbd.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         27 platform/sx20/kbd.c 		for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         97 platform/sx20/kbd.c 	register int i;
i         102 platform/sx20/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         103 platform/sx20/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         60 platform/sx20/main.c 	int i;
i         67 platform/sx20/main.c 		for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         68 platform/sx20/main.c 			if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         69 platform/sx20/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl;
i         70 platform/sx20/main.c 			else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         71 platform/sx20/main.c 				return fl_tbl[i].fl;
i         72 platform/sx20/main.c 			else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         73 platform/sx20/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         16 platform/sx20/sub/102b/capt_seq.c 	int i;
i         19 platform/sx20/sub/102b/capt_seq.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         22 platform/sx20/sub/102b/capt_seq.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         25 platform/sx20/sub/102b/capt_seq.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         28 platform/sx20/sub/102b/capt_seq.c 		for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         16 platform/sx20/sub/102d/capt_seq.c 	int i;
i         19 platform/sx20/sub/102d/capt_seq.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         22 platform/sx20/sub/102d/capt_seq.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         25 platform/sx20/sub/102d/capt_seq.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         28 platform/sx20/sub/102d/capt_seq.c 		for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         81 platform/sx200is/kbd.c 	register int i;
i         86 platform/sx200is/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         87 platform/sx200is/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         58 platform/sx200is/main.c 	int i;
i         65 platform/sx200is/main.c 		for (i=1; i<NUM_FL; ++i) {
i         66 platform/sx200is/main.c 			if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         67 platform/sx200is/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl;
i         68 platform/sx200is/main.c 			else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         69 platform/sx200is/main.c 				return fl_tbl[i].fl;
i         70 platform/sx200is/main.c 			else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         71 platform/sx200is/main.c 				return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         109 platform/sx210is/kbd.c 	register int i;
i         114 platform/sx210is/kbd.c 	for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         115 platform/sx210is/kbd.c 		newstack[i]=0xdededede;
i         434 platform/sx210is/sub/100c/boot.c 	int i;
i         436 platform/sx210is/sub/100c/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         441 platform/sx210is/sub/100c/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         57 platform/sx220hs/kbd.c   int i;
i         60 platform/sx220hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         63 platform/sx220hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         66 platform/sx220hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         69 platform/sx220hs/kbd.c     for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         53 platform/sx230hs/kbd.c 	int i;
i         56 platform/sx230hs/kbd.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         59 platform/sx230hs/kbd.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         62 platform/sx230hs/kbd.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         65 platform/sx230hs/kbd.c 		for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         45 platform/sx240hs/kbd.c   int i;
i         48 platform/sx240hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         51 platform/sx240hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         54 platform/sx240hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         57 platform/sx240hs/kbd.c     for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         45 platform/sx260hs/kbd.c   int i;
i         48 platform/sx260hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         51 platform/sx260hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         54 platform/sx260hs/kbd.c     for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         57 platform/sx260hs/kbd.c     for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop\n" ); }
i         109 platform/sx280hs/lib.c   int i;
i         110 platform/sx280hs/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         111 platform/sx280hs/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         112 platform/sx280hs/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         32 platform/sx510hs/sub/100d/boot.c 	int i;
i         34 platform/sx510hs/sub/100d/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         40 platform/sx510hs/sub/100d/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         51 platform/sx510hs/sub/100d/boot.c 	int i, j;
i         55 platform/sx510hs/sub/100d/boot.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         58 platform/sx510hs/sub/100d/boot.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         60 platform/sx510hs/sub/100d/boot.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         32 platform/sx510hs/sub/101a/boot.c 	int i;
i         34 platform/sx510hs/sub/101a/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         40 platform/sx510hs/sub/101a/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         51 platform/sx510hs/sub/101a/boot.c 	int i, j;
i         55 platform/sx510hs/sub/101a/boot.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         58 platform/sx510hs/sub/101a/boot.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         60 platform/sx510hs/sub/101a/boot.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         29 platform/sx510hs/sub/boot_hdr.c 	int i;
i         31 platform/sx510hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         37 platform/sx510hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         48 platform/sx510hs/sub/boot_hdr.c 	int i, j;
i         52 platform/sx510hs/sub/boot_hdr.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         55 platform/sx510hs/sub/boot_hdr.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         57 platform/sx510hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         47 platform/sx520hs/sub/100b/boot.c 	int i;
i         49 platform/sx520hs/sub/100b/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         55 platform/sx520hs/sub/100b/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         66 platform/sx520hs/sub/100b/boot.c 	int i, j;
i         70 platform/sx520hs/sub/100b/boot.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         73 platform/sx520hs/sub/100b/boot.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         75 platform/sx520hs/sub/100b/boot.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         47 platform/sx520hs/sub/100c/boot.c 	int i;
i         49 platform/sx520hs/sub/100c/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         55 platform/sx520hs/sub/100c/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         66 platform/sx520hs/sub/100c/boot.c 	int i, j;
i         70 platform/sx520hs/sub/100c/boot.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         73 platform/sx520hs/sub/100c/boot.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         75 platform/sx520hs/sub/100c/boot.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         44 platform/sx520hs/sub/boot_hdr.c 	int i;
i         46 platform/sx520hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         52 platform/sx520hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         63 platform/sx520hs/sub/boot_hdr.c 	int i, j;
i         67 platform/sx520hs/sub/boot_hdr.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         70 platform/sx520hs/sub/boot_hdr.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         72 platform/sx520hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         47 platform/sx530hs/sub/100a/boot.c 	int i;
i         49 platform/sx530hs/sub/100a/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         55 platform/sx530hs/sub/100a/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         66 platform/sx530hs/sub/100a/boot.c 	int i, j;
i         70 platform/sx530hs/sub/100a/boot.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         73 platform/sx530hs/sub/100a/boot.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         75 platform/sx530hs/sub/100a/boot.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         47 platform/sx530hs/sub/100c/boot.c 	int i;
i         49 platform/sx530hs/sub/100c/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         55 platform/sx530hs/sub/100c/boot.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         66 platform/sx530hs/sub/100c/boot.c 	int i, j;
i         70 platform/sx530hs/sub/100c/boot.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         73 platform/sx530hs/sub/100c/boot.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         75 platform/sx530hs/sub/100c/boot.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         44 platform/sx530hs/sub/boot_hdr.c 	int i;
i         46 platform/sx530hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         52 platform/sx530hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<800000; i++) // Wait a while
i         63 platform/sx530hs/sub/boot_hdr.c 	int i, j;
i         67 platform/sx530hs/sub/boot_hdr.c 		for (i=0; i<0x200000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         70 platform/sx530hs/sub/boot_hdr.c 		for (i=0; i<0x400000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         72 platform/sx530hs/sub/boot_hdr.c 	for (i=0; i<0x900000; i++) { asm volatile ( "nop \n" ); }
i         76 platform/sx60hs/lib.c   int i=active_raw_buffer&3;
i         82 platform/sx60hs/lib.c   if(i>2) {
i         83 platform/sx60hs/lib.c     i=0;
i         90 platform/sx60hs/lib.c     return raw_buffers_jpeg[i];
i         93 platform/sx60hs/lib.c     return raw_buffers_canon_raw[i];
i         144 platform/sx60hs/lib.c   int i;
i         145 platform/sx60hs/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         146 platform/sx60hs/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         147 platform/sx60hs/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         112 platform/sx700hs/lib.c   int i;
i         113 platform/sx700hs/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         114 platform/sx700hs/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         115 platform/sx700hs/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         65 platform/sx700hs/sub/100d/boot.c     int i;
i         66 platform/sx700hs/sub/100d/boot.c     for(i=0;i<5;i++) {
i         68 platform/sx700hs/sub/100d/boot.c       if((pat >> i) & 1) {
i         65 platform/sx700hs/sub/100e/boot.c     int i;
i         66 platform/sx700hs/sub/100e/boot.c     for(i=0;i<5;i++) {
i         68 platform/sx700hs/sub/100e/boot.c       if((pat >> i) & 1) {
i         113 platform/sx710hs/lib.c   int i;
i         114 platform/sx710hs/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         115 platform/sx710hs/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         116 platform/sx710hs/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         108 platform/sx730hs/lib.c   int i;
i         109 platform/sx730hs/lib.c   for(i=0;i<4;i++) {
i         110 platform/sx730hs/lib.c     if(current_viewport_buffer == viewport_buffers[i]) {
i         111 platform/sx730hs/lib.c       return viewport_buffers[(i+1)&3];
i         65 platform/tx1/kbd.c   register int i;
i         70 platform/tx1/kbd.c   for (i=0;i<NEW_SS/4;i++)
i         71 platform/tx1/kbd.c 	newstack[i]=0xdededede;
i         48 platform/tx1/main.c   int i;
i         55 platform/tx1/main.c     for (i=1; i<NUM_FL; ++i) 
i         57 platform/tx1/main.c      if (zp==fl_tbl[i-1].zp) 
i         58 platform/tx1/main.c        return fl_tbl[i-1].fl;
i         59 platform/tx1/main.c      else if (zp==fl_tbl[i].zp) 
i         60 platform/tx1/main.c        return fl_tbl[i].fl;
i         61 platform/tx1/main.c      else if (zp<fl_tbl[i].zp)
i         62 platform/tx1/main.c        return fl_tbl[i-1].fl+(zp-fl_tbl[i-1].zp)*(fl_tbl[i].fl-fl_tbl[i-1].fl)/(fl_tbl[i].zp-fl_tbl[i-1].zp);
i         31 platform/tx1/sub/100g/boot.c   long i;
i         42 platform/tx1/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         43 platform/tx1/sub/100g/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         45 platform/tx1/sub/100g/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         46 platform/tx1/sub/100g/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         25 platform/tx1/sub/100g/movie_rec.c int i;
i         26 platform/tx1/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<112;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         27 platform/tx1/sub/100g/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         31 platform/tx1/sub/101b/boot.c   long i;
i         42 platform/tx1/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_data_len/4;i++)
i         43 platform/tx1/sub/101b/boot.c 	canon_data_dst[i]=canon_data_src[i];
i         45 platform/tx1/sub/101b/boot.c   for(i=0;i<canon_bss_len/4;i++)
i         46 platform/tx1/sub/101b/boot.c 	canon_bss_start[i]=0;
i         25 platform/tx1/sub/101b/movie_rec.c int i;
i         26 platform/tx1/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<112;i++) table1[i]=(def_table1[i]*a)/b;
i         27 platform/tx1/sub/101b/movie_rec.c for (i=0;i<24;i++) table2[i]=(def_table2[i]*a)/b;
i         157 tools/capdis.c   int i;
i         158 tools/capdis.c   for(i=0;i<ADDR_HASH_BUCKETS; i++) {
i         159 tools/capdis.c     if(addr_hash[i]) {
i         160 tools/capdis.c       free_list(addr_hash[i]);
i         247 tools/capdis.c   int i;
i         248 tools/capdis.c   for(i=0;i<insn->detail->arm.op_count;i++) {
i         249 tools/capdis.c     printf("%s %d: %s",comment_start,i,arm_op_type_name(insn->detail->arm.operands[i].type));
i         250 tools/capdis.c     switch(insn->detail->arm.operands[i].type) {
i         254 tools/capdis.c         printf("=0x%x",insn->detail->arm.operands[i].imm);
i         257 tools/capdis.c         const char *reg=cs_reg_name(handle,insn->detail->arm.operands[i].mem.base);
i         261 tools/capdis.c         reg=cs_reg_name(handle,insn->detail->arm.operands[i].mem.index);
i         265 tools/capdis.c         if(insn->detail->arm.operands[i].mem.disp) {
i         267 tools/capdis.c             insn->detail->arm.operands[i].mem.scale,
i         268 tools/capdis.c             insn->detail->arm.operands[i].mem.disp);
i         273 tools/capdis.c         printf(" %s",cs_reg_name(handle,insn->detail->arm.operands[i].reg));
i         282 tools/capdis.c   int i;
i         284 tools/capdis.c   for(i=0;i<insn->detail->groups_count;i++) {
i         285 tools/capdis.c     if(i>0) {
i         288 tools/capdis.c     printf("%s",cs_group_name(handle,insn->detail->groups[i]));
i         331 tools/capdis.c   int i;
i         332 tools/capdis.c   for(i=0;i<plevel;i++) {
i         700 tools/capdis.c   uint32_t i=0;
i         701 tools/capdis.c   while(i < ti->count) {
i         715 tools/capdis.c       i++;
i         720 tools/capdis.c       printf("\"  .byte((loc_%08x - branchtable_%08x) / 2)\\n\" %s (case %d)\n",target,ti->start,comment_start,i);
i         722 tools/capdis.c       printf("  .byte 0x%02x %s jump to loc_%08x (case %d)\n",*p,comment_start,target,i);
i         725 tools/capdis.c     i++;
i         762 tools/capdis.c   uint32_t i=0;
i         763 tools/capdis.c   while(i < ti->count) {
i         777 tools/capdis.c       i++;
i         782 tools/capdis.c       printf("\"  .short((loc_%08x - branchtable_%08x) / 2)\\n\" %s (case %d)\n",target,ti->start,comment_start,i);
i         784 tools/capdis.c       printf("  .short 0x%04x %s jump to loc_%08x (case %d)\n",*p,comment_start,target,i);
i         787 tools/capdis.c     i++;
i         799 tools/capdis.c   uint32_t i=0;
i         800 tools/capdis.c   while(i < ti->count) {
i         822 tools/capdis.c     i++;
i        1019 tools/capdis.c   int i;
i        1020 tools/capdis.c   for(i=1; i < argc; i++) {
i        1021 tools/capdis.c     if ( strncmp(argv[i],"-c=",3) == 0 ) {
i        1022 tools/capdis.c       dis_count=strtoul(argv[i]+3,NULL,0);
i        1024 tools/capdis.c     else if ( strncmp(argv[i],"-o=",3) == 0 ) {
i        1025 tools/capdis.c       offset=strtoul(argv[i]+3,NULL,0);
i        1027 tools/capdis.c     else if ( strncmp(argv[i],"-s=",3) == 0 ) {
i        1028 tools/capdis.c       if(!isdigit(argv[i][3])) {
i        1029 tools/capdis.c         dis_start_fn = argv[i]+3;
i        1031 tools/capdis.c         dis_start=strtoul(argv[i]+3,NULL,0);
i        1034 tools/capdis.c     else if ( strncmp(argv[i],"-e=",3) == 0 ) {
i        1035 tools/capdis.c       dis_end=strtoul(argv[i]+3,NULL,0);
i        1037 tools/capdis.c     else if ( strncmp(argv[i],"-f=",3) == 0 ) {
i        1038 tools/capdis.c       if ( strcmp(argv[i]+3,"chdk") == 0 ) {
i        1041 tools/capdis.c       } else if ( strcmp(argv[i]+3,"objdump") == 0 ) {
i        1044 tools/capdis.c         fprintf(stderr,"unknown output format %s\n",argv[i]+3);
i        1048 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-armv5") == 0 ) {
i        1051 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-stubs") == 0 ) {
i        1054 tools/capdis.c     else if ( strncmp(argv[i],"-stubs=",7) == 0 ) {
i        1055 tools/capdis.c       strcpy(stubs_dir,argv[i]+7);
i        1057 tools/capdis.c     else if ( strncmp(argv[i],"-props=",7) == 0 ) {
i        1058 tools/capdis.c       do_propset=strtoul(argv[i]+7,NULL,0);
i        1060 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-v") == 0 ) {
i        1063 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-d") == 0 ) {
i        1066 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-noloc") == 0 ) {
i        1069 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-nosub") == 0 ) {
i        1072 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-noconst") == 0 ) {
i        1075 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-nostr") == 0 ) {
i        1078 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-noadrldr") == 0 ) {
i        1081 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-nofwdata") == 0 ) {
i        1084 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-nosimplefunc") == 0 ) {
i        1087 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-adrldr") == 0 ) {
i        1090 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-jfw") == 0 ) {
i        1093 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-eret") == 0 ) {
i        1096 tools/capdis.c     else if ( strncmp(argv[i],"-eret=",6) == 0 ) {
i        1098 tools/capdis.c       dis_end_ret_count=strtoul(argv[i]+6,NULL,0);
i        1100 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-d-const") == 0 ) {
i        1103 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-d-group") == 0 ) {
i        1106 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-d-op") == 0 ) {
i        1109 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-d-addr") == 0 ) {
i        1112 tools/capdis.c     else if ( strcmp(argv[i],"-d-bin") == 0 ) {
i        1115 tools/capdis.c     else if ( argv[i][0]=='-' ) {
i        1116 tools/capdis.c       fprintf(stderr,"unknown option %s\n",argv[i]);
i        1120 tools/capdis.c         dumpname=argv[i];
i        1122 tools/capdis.c         load_addr=strtoul(argv[i],NULL,0);
i        1124 tools/capdis.c         fprintf(stderr,"unexpected %s\n",argv[i]);
i         291 tools/chdk_dasm.c     int i = 0;
i         297 tools/chdk_dasm.c         s[i++] = '\\';
i         298 tools/chdk_dasm.c         s[i++] = 'r';
i         301 tools/chdk_dasm.c         s[i++] = '\\';
i         302 tools/chdk_dasm.c         s[i++] = 'n';
i         305 tools/chdk_dasm.c         s[i++] = '\\';
i         306 tools/chdk_dasm.c         s[i++] = 't';
i         309 tools/chdk_dasm.c         s[i++] = *p;
i         314 tools/chdk_dasm.c     s[i] = 0;
i        1014 tools/chdk_dasm.c     int i=0;
i        1017 tools/chdk_dasm.c       while (!(w&(1ul<<i))) ++i;
i        1018 tools/chdk_dasm.c       for (j=i+1; w&(1ul<<j); ++j) ;
i        1021 tools/chdk_dasm.c       op = append(op, regnames[i]);
i        1022 tools/chdk_dasm.c       if (j-i) {
i        1023 tools/chdk_dasm.c         *op++ = (j-i>1) ? '-' : ',';
i        1026 tools/chdk_dasm.c       i=j; w=(w>>(j+1))<<(j+1);
i        1432 tools/chdk_dasm.c   int i;
i        1434 tools/chdk_dasm.c   for (i=0; i<500; i++, start++)
i         58 tools/dumpchk.c 	int i,size;
i         59 tools/dumpchk.c 	for(i = 1; i < argc; i++) {
i         60 tools/dumpchk.c 		if ( strcmp(argv[i],"-vxworks") == 0 ) {
i         63 tools/dumpchk.c 		else if (strcmp(argv[i],"-dryos") == 0 ) {
i         66 tools/dumpchk.c 		else if (strcmp(argv[i],"-fix") == 0 ) {
i         69 tools/dumpchk.c 		else if (strcmp(argv[i],"-quiet") == 0 ) {
i         72 tools/dumpchk.c 		else if ( argv[i][0] == '-' ) {
i         73 tools/dumpchk.c 			fprintf(stderr,"%s unknown option %s\n",argv[0],argv[i]);
i         78 tools/dumpchk.c 				dumpname=argv[i];
i         80 tools/dumpchk.c 				fprintf(stderr,"%s unexpected %s\n",argv[0],argv[i]);
i         112 tools/dumpchk.c 		for(i=0; i<size; i++) {
i         113 tools/dumpchk.c 			if( i+(int)sizeof(vxworks_start_sig) < size) {
i         114 tools/dumpchk.c 				if(memcmp(buf+i,vxworks_start_sig,sizeof(vxworks_start_sig)) == 0) {
i         118 tools/dumpchk.c 			if( i+(int)sizeof(dryos_start_sig) < size) {
i         119 tools/dumpchk.c 				if(memcmp(buf+i,dryos_start_sig,sizeof(dryos_start_sig)) == 0) {
i         125 tools/dumpchk.c 				if(i) {
i         126 tools/dumpchk.c 					printf("@0x%X (%d) REMAINING 0x%X (%d) bytes\n",i,i,size-i,size-i);
i         134 tools/dumpchk.c 		if(i==size) {
i         139 tools/dumpchk.c 		if(fix && i && i < size) {
i         141 tools/dumpchk.c 			printf("fix: %s trim 0x%X (%d) ...",dumpname,i,i);
i         146 tools/dumpchk.c 				fwrite(buf+i,1,size-i,dumpfile);
i         147 tools/dumpchk.c 				printf(" wrote 0x%X (%d)\n",size-i,size-i);
i         26 tools/dumputil.c 	unsigned i;
i         27 tools/dumputil.c 	for(i=*pos; i<dump->size - strlen(string); i++) {
i         28 tools/dumputil.c 		if(strcmp((const char *)(dump->pb+i),string)==0) {
i         29 tools/dumputil.c 			*pos = i;
i         38 tools/dumputil.c 	unsigned i;
i         39 tools/dumputil.c 	for(i=*index; i<dump->words - 1; i++) {
i         40 tools/dumputil.c 		if(dump->pw[i]==word) {
i         41 tools/dumputil.c 			*index = i;
i         22 tools/elf2flt/elf-arm.c      	  int i       				// idx of symbol (for printf)
i         45 tools/elf2flt/elf-arm.c           relindex, base_sect->name, i, symname,
i         114 tools/elf2flt/elf-arm.c                relindex, i, symname,
i         250 tools/elf2flt/elfflt.c   int i;
i         251 tools/elf2flt/elfflt.c   for(i=0;i<size;i++)
i         253 tools/elf2flt/elfflt.c     if ((i % 16)==0 ) {printf("\n%06x: ",i);}
i         254 tools/elf2flt/elfflt.c     if ((i % 16)==8 ) {printf("| ");}
i         255 tools/elf2flt/elfflt.c     printf("%02x ",ptr[i]);
i         388 tools/elf2flt/elfflt.c  uint32_t i;
i         441 tools/elf2flt/elfflt.c  for(i = 0; i < shdrnum; ++i) {
i         455 tools/elf2flt/elfflt.c 		printf ("Section #%d: %-15s [section header 0x%x, offset=0x%x, size %d, vma=0x%x]\n",i,name,shdrptr,
i         459 tools/elf2flt/elfflt.c    text.number = i;
i         467 tools/elf2flt/elfflt.c    data.number = i;
i         472 tools/elf2flt/elfflt.c    rodata.number = i;
i         493 tools/elf2flt/elfflt.c    bss.number = i;
i         678 tools/elf2flt/elfflt.c    for (i=0; i<flat_import_count; i++)
i         680 tools/elf2flt/elfflt.c      if (flat_import_buf[i].offs != 0)
i         684 tools/elf2flt/elfflt.c        uint32_t idx = flat_import_buf[i].importidx;
i         740 tools/elf2flt/elfflt.c   for( i = 0; i< flat_reloc_count; i++)
i         742 tools/elf2flt/elfflt.c     print_offs("Offs: ",*(uint32_t*)(flat_buf+flat->reloc_start+i*sizeof(reloc_record_t)), "\n");
i         746 tools/elf2flt/elfflt.c   for (i = 0; i< new_import_cnt;)
i         748 tools/elf2flt/elfflt.c     uint32_t idx = new_import_buf[i++];
i         749 tools/elf2flt/elfflt.c     int cnt = new_import_buf[i] >> 24;
i         753 tools/elf2flt/elfflt.c       uint32_t offs = new_import_buf[i++] & 0x00FFFFFF;
i         766 tools/elf2flt/elfflt.c  i = write(output_fd, flat_buf, flat->import_start);
i         767 tools/elf2flt/elfflt.c  i = write(output_fd, new_import_buf, new_import_cnt*sizeof(uint32_t));
i         25 tools/elf2flt/fltdump.c   int i;
i         26 tools/elf2flt/fltdump.c   for(i=0;i<size;i++)
i         28 tools/elf2flt/fltdump.c     if ((i % 16)==0 ) {printf("\n%06x: ",i);}
i         29 tools/elf2flt/fltdump.c     if ((i % 16)==8 ) {printf("| ");}
i         30 tools/elf2flt/fltdump.c     printf("%02x ",ptr[i]);
i         172 tools/elf2flt/fltdump.c 	int i;
i         174 tools/elf2flt/fltdump.c   for( i = 0; i< flat_reloc_count; i++)
i         175 tools/elf2flt/fltdump.c     print_offs("Offs: ",*(uint32_t*)(flat_buf+flat->reloc_start+i*sizeof(uint32_t)),"\n");
i         179 tools/elf2flt/fltdump.c   for( i = 0; i< flat_import_count; i++)
i         181 tools/elf2flt/fltdump.c     uint32_t idx = new_import_buf[i++];
i         182 tools/elf2flt/fltdump.c     int cnt = new_import_buf[i] >> 24;
i         186 tools/elf2flt/fltdump.c       uint32_t offs = new_import_buf[i++] & 0x00FFFFFF;
i         38 tools/elf2flt/main.c 	int i;
i         39 tools/elf2flt/main.c 	for(i=3;i<argc;i++)
i         41 tools/elf2flt/main.c 		if (argv[i][0]!='-') continue;
i         42 tools/elf2flt/main.c 		switch ( argv[i][1] )
i         51 tools/elf2flt/main.c 		 case 'i': filename_import = argv[i]+2; break; 
i         52 tools/elf2flt/main.c 		 case '!': filename_stoplist = argv[i]+2; break;
i         19 tools/extract_error_table.c   unsigned i;
i         20 tools/extract_error_table.c   for(i=index; i < dump->words - 2 && dump->pw[i+1]; i+=2) {
i         21 tools/extract_error_table.c     printf("E%02d %02d %s\n",(short)(dump->pw[i] >> 16),dump->pw[i]&0xFFFF,deref_string_ptr(dump,(i+1)*4));
i         27 tools/extract_error_table.c   unsigned i;
i         28 tools/extract_error_table.c   for(i=index; i < dump->words - 2 && dump->pw[i+1]; i+=2) {
i         29 tools/extract_error_table.c     printf("E%02d %s\n",dump->pw[i+1],deref_string_ptr(dump,i*4));
i         38 tools/extract_error_table.c   unsigned i;
i         41 tools/extract_error_table.c     i=0;
i         42 tools/extract_error_table.c     while(find_word_aligned(dump,&i,mark_addr)) {
i         43 tools/extract_error_table.c       if( dump->pw[i-1] == 0) { 
i         44 tools/extract_error_table.c         printf("error_table 0x%X\n",(i-1)*4+dump->base);
i         45 tools/extract_error_table.c         dump_error_table_dry(dump,i-1);
i         48 tools/extract_error_table.c       i++;
i         66 tools/extract_error_table.c   unsigned i;
i         69 tools/extract_error_table.c     i=0;
i         70 tools/extract_error_table.c     while(find_word_aligned(dump,&i,mark_addr)) {
i         71 tools/extract_error_table.c       if( dump->pw[i+1] == 1) { 
i         72 tools/extract_error_table.c         printf("error_table 0x%X\n",i*4+dump->base);
i         73 tools/extract_error_table.c         dump_error_table_vx(dump,i);
i         76 tools/extract_error_table.c       i++;
i         94 tools/extract_error_table.c   int i;
i         99 tools/extract_error_table.c   for(i = 1; i < argc; i++) {
i         100 tools/extract_error_table.c     if ( strcmp(argv[i],"-vxworks") == 0 ) {
i         102 tools/extract_error_table.c     } else if ( argv[i][0] == '-' ) {
i         103 tools/extract_error_table.c       fprintf(stderr,"%s unknown option %s\n",argv[0],argv[i]);
i         108 tools/extract_error_table.c         dumpname=argv[i];
i         110 tools/extract_error_table.c         base=argv[i];
i         112 tools/extract_error_table.c         fprintf(stderr,"%s unexpected %s\n",argv[0],argv[i]);
i         22 tools/find_eventproc.c 		unsigned i=0;
i         23 tools/find_eventproc.c 		while(find_word_aligned(dump,&i,str_addr)) {
i         24 tools/find_eventproc.c 			uint32_t pfunc = dump->pw[i+1];
i         26 tools/find_eventproc.c 			if(pfunc > dump->base && deref_word_ptr(dump,i*4+4) != 0) {
i         28 tools/find_eventproc.c 				printf("NHSTUB(%s,0x%08X) // by find_eventproc name @ 0x%08X\n",name,pfunc,offset_to_ptr(dump,i*4));
i         31 tools/find_eventproc.c 			i++;
i         40 tools/find_eventproc.c 	unsigned i;
i         42 tools/find_eventproc.c 	for(i=0,found=0; i<num_procs; i++) {
i         44 tools/find_eventproc.c 		if(find_event_proc(dump,names[i]))
i         54 tools/find_eventproc.c 	int i;
i         59 tools/find_eventproc.c 	for(i = 1; i < argc; i++) {
i         60 tools/find_eventproc.c 		if ( argv[i][0] == '-' ) {
i         61 tools/find_eventproc.c 			fprintf(stderr,"%s unknown option %s\n",argv[0],argv[i]);
i         66 tools/find_eventproc.c 				dumpname=argv[i];
i         68 tools/find_eventproc.c 				base=argv[i];
i         18 tools/find_levent.c 	unsigned i;
i         20 tools/find_levent.c 	for(i=index; i < dump->words - 3 && dump->pw[i]; i+=3) {
i         21 tools/find_levent.c 		printf("0x%04x, %5d, %s, %d\n",dump->pw[i+1],
i         22 tools/find_levent.c 								dump->pw[i+1],
i         23 tools/find_levent.c 								(*(deref_string_ptr(dump,i*4)))?deref_string_ptr(dump,i*4):"(none)",
i         24 tools/find_levent.c 								dump->pw[i+2]);
i         33 tools/find_levent.c 	unsigned i,j;
i         37 tools/find_levent.c 		i=0;
i         38 tools/find_levent.c 		while(find_word_aligned(dump,&i,mark_addr)) {
i         39 tools/find_levent.c 			if( dump->pw[i+1] > 0x800 && 
i         40 tools/find_levent.c 				dump->pw[i+1] < 0xFFFF &&
i         41 tools/find_levent.c 				dump->pw[i+2] == 0) {
i         43 tools/find_levent.c 				for (j=i; j > 3; j-=3) {
i         58 tools/find_levent.c 			i++;
i         75 tools/find_levent.c 	int i;
i         79 tools/find_levent.c 	for(i = 1; i < argc; i++) {
i         80 tools/find_levent.c 		if ( strcmp(argv[i],"-def") == 0 ) {
i         83 tools/find_levent.c 		else if (strcmp(argv[i],"-full") == 0 ) {
i         86 tools/find_levent.c 		else if ( argv[i][0] == '-' ) {
i         87 tools/find_levent.c 			fprintf(stderr,"%s unknown option %s\n",argv[0],argv[i]);
i         92 tools/find_levent.c 				dumpname=argv[i];
i         94 tools/find_levent.c 				base=argv[i];
i         96 tools/find_levent.c 				fprintf(stderr,"%s unexpected %s\n",argv[0],argv[i]);
i         579 tools/finsig_dryos.c   int i;
i         580 tools/finsig_dryos.c   for (i=0; func_names[i].name != 0; i++)
i         582 tools/finsig_dryos.c     if (strcmp(name,func_names[i].name) == 0)
i         584 tools/finsig_dryos.c       return i;
i         593 tools/finsig_dryos.c   int i = find_saved_sig(name);
i         594 tools/finsig_dryos.c   if (i >= 0)
i         596 tools/finsig_dryos.c     func_names[i].val = val;
i         604 tools/finsig_dryos.c   int i = find_saved_sig(name);
i         605 tools/finsig_dryos.c   if (i >= 0)
i         607 tools/finsig_dryos.c     if (func_names[i].val == 0)
i         627 tools/finsig_dryos.c     if (func_names[i].val == 0)
i         630 tools/finsig_dryos.c       i = -1;
i         633 tools/finsig_dryos.c   return i;
i         685 tools/finsig_dryos.c   int i;
i         686 tools/finsig_dryos.c   for (i=0; min_ver[i].name != 0; i++)
i         688 tools/finsig_dryos.c     if (strcmp(name,min_ver[i].name) == 0)
i         690 tools/finsig_dryos.c       return min_ver[i].val;
i         698 tools/finsig_dryos.c   int i;
i         699 tools/finsig_dryos.c   for (i=0; max_ver[i].name != 0; i++)
i         701 tools/finsig_dryos.c     if (strcmp(name,max_ver[i].name) == 0)
i         703 tools/finsig_dryos.c       return max_ver[i].val;
i         786 tools/finsig_dryos.c   int i;
i         788 tools/finsig_dryos.c   for (i=0; apex2us_test[i] != 0; i++)
i         790 tools/finsig_dryos.c     if (fwval(fw,j+i) != apex2us_test[i])
i         801 tools/finsig_dryos.c   for (i=0; apex2us_test2[i] != 0; i++)
i         803 tools/finsig_dryos.c     if (fwval(fw,j+i) != apex2us_test2[i])
i         955 tools/finsig_dryos.c   int i = get_saved_sig(fw,"get_ptp_buf_size");
i         957 tools/finsig_dryos.c   if(i < 0) {
i         961 tools/finsig_dryos.c   if(f1 != func_names[i].val) {
i         998 tools/finsig_dryos.c int find_GetTimeFromRTC_and_more(firmware *fw, int i)
i        1006 tools/finsig_dryos.c       if (i == 2)
i        1028 tools/finsig_dryos.c       if (i == 0)
i        1064 tools/finsig_dryos.c     if (i == 1) // GetValidSystemCalender (ixus30/40, sic)
i        1076 tools/finsig_dryos.c     if (i == 0 && isSTMFD_LR(fw,j)) // GetTimeFromRTC
i        1091 tools/finsig_dryos.c   int i, j=0;
i        1102 tools/finsig_dryos.c       i = cfr - 1;
i        1103 tools/finsig_dryos.c       while (i > cfr - 0x100)
i        1105 tools/finsig_dryos.c         if (fwval(fw,i) == 0xe3500000) // cmp r0, #0
i        1109 tools/finsig_dryos.c             ccfd = i;
i        1113 tools/finsig_dryos.c             cfe = i;
i        1117 tools/finsig_dryos.c         i--;
i        1119 tools/finsig_dryos.c       i = cfr + 1;
i        1120 tools/finsig_dryos.c       while (i < cfr + 0x140)
i        1122 tools/finsig_dryos.c         if (fwval(fw,i) == 0xe3500000) // cmp r0, #0
i        1126 tools/finsig_dryos.c             ccfr = i;
i        1130 tools/finsig_dryos.c             ccr = i;
i        1134 tools/finsig_dryos.c         i++;
i        1146 tools/finsig_dryos.c         i = ccr - 1;
i        1147 tools/finsig_dryos.c         while (i > ccr - 0x300)
i        1149 tools/finsig_dryos.c           if (fwval(fw,i) == 0xe3500000) // cmp r0, #0
i        1153 tools/finsig_dryos.c               ccfr = i;
i        1157 tools/finsig_dryos.c               cfr = i;
i        1161 tools/finsig_dryos.c               ccfd = i;
i        1165 tools/finsig_dryos.c               cfe = i;
i        1169 tools/finsig_dryos.c           i--;
i        1176 tools/finsig_dryos.c     i = 0;
i        1179 tools/finsig_dryos.c       case 0: i = cfe; break;
i        1180 tools/finsig_dryos.c       case 1: i = ccfd; break;
i        1181 tools/finsig_dryos.c       case 2: i = cfr; break;
i        1182 tools/finsig_dryos.c       case 3: i = ccfr; break;
i        1183 tools/finsig_dryos.c       case 4: i = ccr; break;
i        1185 tools/finsig_dryos.c     uint32_t fadr = idx2adr(fw, i);
i        1197 tools/finsig_dryos.c   int i, j=0;
i        1205 tools/finsig_dryos.c       i = dfr - 1;
i        1206 tools/finsig_dryos.c       while (i > dfr - 0x100)
i        1208 tools/finsig_dryos.c         if (fwval(fw,i) == 0xe10f3000) // mrs r3, cpsr
i        1212 tools/finsig_dryos.c             dcfd = i;
i        1216 tools/finsig_dryos.c             dfe = i;
i        1220 tools/finsig_dryos.c             idf = i;
i        1224 tools/finsig_dryos.c             ife = i;
i        1228 tools/finsig_dryos.c         i--;
i        1230 tools/finsig_dryos.c       i = dfr + 1;
i        1231 tools/finsig_dryos.c       while (i < dfr + 0x140)
i        1233 tools/finsig_dryos.c         if (fwval(fw,i) == 0xe3510a02) // cmp r1, #0x2000
i        1237 tools/finsig_dryos.c             dcr = i;
i        1241 tools/finsig_dryos.c             dcfr = i;
i        1245 tools/finsig_dryos.c             ifr = i;
i        1249 tools/finsig_dryos.c         i++;
i        1255 tools/finsig_dryos.c     i = 0;
i        1258 tools/finsig_dryos.c       case 0: i = ife; break;
i        1259 tools/finsig_dryos.c       case 1: i = idf; break;
i        1260 tools/finsig_dryos.c       case 2: i = dfe; break;
i        1261 tools/finsig_dryos.c       case 3: i = dcfd; break;
i        1262 tools/finsig_dryos.c       case 4: i = dcr; break;
i        1263 tools/finsig_dryos.c       case 5: i = dcfr; break;
i        1264 tools/finsig_dryos.c       case 6: i = ifr; break;
i        1266 tools/finsig_dryos.c     uint32_t fadr = idx2adr(fw, i);
i        1351 tools/finsig_dryos.c       int i;
i        1352 tools/finsig_dryos.c       for (i=j+1; i<j+100; i++)
i        1354 tools/finsig_dryos.c         if (isBL(fw,i) && isBL(fw,i+2))
i        1357 tools/finsig_dryos.c           uint32_t fadr = followBranch(fw, idx2adr(fw, i), 0x01000001);
i        1360 tools/finsig_dryos.c             fadr = followBranch(fw, idx2adr(fw, i+2), 0x01000001);
i        1378 tools/finsig_dryos.c   int i = 0;
i        1379 tools/finsig_dryos.c   while ((vals[i] != 0) && isLDR_PC(fw,k) && (fwRd(fw,k) == 0) && (LDR2val(fw,k) == vals[i]))
i        1386 tools/finsig_dryos.c     i++;
i        1387 tools/finsig_dryos.c     if (k == -1 && vals[i] != 0) return 0;
i        2033 tools/finsig_dryos.c   int blcnt, i;
i        2038 tools/finsig_dryos.c   for(i=0, blcnt=0; i<16 && blcnt < 7; i++) {
i        2040 tools/finsig_dryos.c       if(isBL_cond(fw,f1+i)) {
i        2042 tools/finsig_dryos.c       } else if(isBL(fw,f1+i)) {
i        2047 tools/finsig_dryos.c     if(!isBL(fw,f1+i)) {
i        2052 tools/finsig_dryos.c       int f2 = idxFollowBranch(fw,f1+i,0x01000001);
i        2110 tools/finsig_dryos.c   int blcnt, i;
i        2115 tools/finsig_dryos.c   for(i=0, blcnt=0; i<16 && blcnt < 4; i++) {
i        2117 tools/finsig_dryos.c       if(isBL_cond(fw,f1+i)) {
i        2119 tools/finsig_dryos.c       } else if(isBL(fw,f1+i)) {
i        2124 tools/finsig_dryos.c     if(!isBL(fw,f1+i)) {
i        2129 tools/finsig_dryos.c       int f2 = idxFollowBranch(fw,f1+i,0x01000001);
i        2423 tools/finsig_dryos.c   int f2, blcnt, i;
i        2428 tools/finsig_dryos.c   for(i=1, blcnt=0; i<8 && blcnt < 2; i++) {
i        2429 tools/finsig_dryos.c     if(!isBL(fw,f2+i)) {
i        2433 tools/finsig_dryos.c     if(idxFollowBranch(fw,f2+i,0x01000001)==f1) {
i        2437 tools/finsig_dryos.c     else if(idxFollowBranch(fw,idxFollowBranch(fw,f2+i,0x01000001),0x01000001)==f1) {
i        2442 tools/finsig_dryos.c       f2 = idxFollowBranch(fw,f2+i,0x01000001);
i        3111 tools/finsig_dryos.c   int i;
i        3112 tools/finsig_dryos.c   for (i=0; func_list[i].name != 0; i++)
i        3114 tools/finsig_dryos.c     if (strcmp(name, func_list[i].name) == 0)
i        3116 tools/finsig_dryos.c       return i;
i        4067 tools/finsig_dryos.c   int i;
i        4073 tools/finsig_dryos.c   for (i = 0; string_sigs[i].ev_name != 0 && !found_ev; i++)
i        4075 tools/finsig_dryos.c     if (strcmp(curr_name, string_sigs[i].name) == 0)
i        4077 tools/finsig_dryos.c       if (find_strsig(fw, &string_sigs[i]))
i        4103 tools/finsig_dryos.c   int i, j;
i        4111 tools/finsig_dryos.c   i = find_saved_sig(curr_name);
i        4112 tools/finsig_dryos.c   if (i >= 0)
i        4114 tools/finsig_dryos.c     if ((func_names[i].val != 0) && (func_names[i].flags & EV_MATCH) != 0)
i        4116 tools/finsig_dryos.c       fwAddMatch(fw,func_names[i].val,32,0,120);
i        4123 tools/finsig_dryos.c   for (i = 0; string_sigs[i].ev_name != 0 && !found_ev; i++)
i        4125 tools/finsig_dryos.c     if (strcmp(curr_name, string_sigs[i].name) == 0)
i        4127 tools/finsig_dryos.c       if (find_strsig(fw, &string_sigs[i]))
i        4157 tools/finsig_dryos.c       for (p = n->p, i = 0; i < n->len; p++, i++)
i        4177 tools/finsig_dryos.c             if ((fw->buf[n->off+i+s->value] & 0x0F000000) == 0x0A000000)  // B
i        4179 tools/finsig_dryos.c               idx = adr2idx(fw, followBranch2(fw, idx2adr(fw,n->off+i+s->value), 0xF0000001));
i        4222 tools/finsig_dryos.c               if (isLDR_PC_cond(fw,n->off+i+s->offs))
i        4224 tools/finsig_dryos.c                 int m = adr2idx(fw,LDR2val(fw,n->off+i+s->offs));
i        4230 tools/finsig_dryos.c               else if (isADR_PC_cond(fw,n->off+i+s->offs))
i        4232 tools/finsig_dryos.c                 int m = adr2idx(fw,ADR2adr(fw,n->off+i+s->offs));
i        4244 tools/finsig_dryos.c           fwAddMatch(fw,idx2adr(fw,i+n->off),success,fail,func_list[j].ver);
i        4277 tools/finsig_dryos.c   int i;
i        4339 tools/finsig_dryos.c   for (i=strlen(line)-1; i>=0 && line[i]==' '; i--) line[i] = 0;
i        4342 tools/finsig_dryos.c   for (i=1;i<count && matches[i].fail==matches[0].fail;i++)
i        4344 tools/finsig_dryos.c     if (matches[i].ptr != matches->ptr)
i        4346 tools/finsig_dryos.c       bprintf("// ALT: %s(%s, 0x%x) // %d %d/%d\n", macro, curr_name, matches[i].ptr, matches[i].sig, matches[i].success, matches[i].fail);
i        4371 tools/finsig_dryos.c   int i;
i        4372 tools/finsig_dryos.c   for (i=0; mmnames[i].mode != 65535; i++)
i        4374 tools/finsig_dryos.c     if (mmnames[i].mode == v)
i        4375 tools/finsig_dryos.c       return mmnames[i].nm;
i        5055 tools/finsig_dryos.c   int i = get_saved_sig(fw,"ExMem.View_FW"); // s5 and earlier don't have this
i        5056 tools/finsig_dryos.c   if (i < 0)
i        5058 tools/finsig_dryos.c     i = get_saved_sig(fw,"exmem_assert"); // s5
i        5060 tools/finsig_dryos.c   if (i < 0)
i        5064 tools/finsig_dryos.c   i = adr2idx(fw, func_names[i].val);
i        5071 tools/finsig_dryos.c     if ( ((fwval(fw,i+n)&0xffff0000)==0xe59f0000) ) // ldr rx, [pc, #imm]
i        5073 tools/finsig_dryos.c       u = LDR2val(fw, i+n);
i        5074 tools/finsig_dryos.c       if (u>fw->data_start && u<fw->data_start+fw->data_len*4 && (fwRd(fw,i+n)>3))
i        5116 tools/finsig_dryos.c     if ( ((fwval(fw,i+n)&0xffff0000)==0xe59f0000) ) // ldr rx, [pc, #imm]
i        5118 tools/finsig_dryos.c       u = LDR2val(fw, i+n);
i        5119 tools/finsig_dryos.c       if (u>fw->data_start+fw->data_len*4 && u<fw->memisostart && (fwRd(fw,i+n)>3))
i        5128 tools/finsig_dryos.c     print_stubs_min(fw,"exmem_alloc_table",u,idx2adr(fw,i+n));
i        6777 tools/finsig_dryos.c   int i = get_saved_sig(fw,"get_self_task_id");
i        6779 tools/finsig_dryos.c   if (i < 0)
i        6783 tools/finsig_dryos.c   i = adr2idx(fw, func_names[i].val);
i        6784 tools/finsig_dryos.c   if ( (fwval(fw,i)&0xffff0000)==0xe59f0000 ) // ldr r0, [pc, #imm]
i        6787 tools/finsig_dryos.c     u = LDR2val(fw, i);
i        6788 tools/finsig_dryos.c     if ( (fwval(fw,i+3)&0xffff0000)==0x059f0000 ) // ldreq r0, [pc, #imm]
i        6791 tools/finsig_dryos.c       v = LDR2val(fw, i+3);
i        6798 tools/finsig_dryos.c   i = find_str(fw, "DRYOS version 2.3, release ");
i        6799 tools/finsig_dryos.c   j = find_nxt_str_ref(fw, i, -1);
i        6803 tools/finsig_dryos.c     u = idx2adr(fw,i);
i        6806 tools/finsig_dryos.c       i = adr2idx(fw, fw->base2 + (u-fw->base_copied));
i        6807 tools/finsig_dryos.c       j = find_nxt_str_ref(fw, i, -1);
i        6814 tools/finsig_dryos.c       k = find_nxt_str_ref(fw, i, j+1);
i        6872 tools/finsig_dryos.c   int i = get_saved_sig(fw,"AdditionAgentRAM_FW");
i        6876 tools/finsig_dryos.c   if (i >= 0)
i        6878 tools/finsig_dryos.c     int j1 = adr2idx(fw, func_names[i].val);
i        7099 tools/finsig_dryos.c   int i;
i        7101 tools/finsig_dryos.c   for (i = 0; prop_sigs[i].type > -1; i++)
i        7103 tools/finsig_dryos.c     curr_prop_name = (uintptr_t)prop_sigs[i].name; // name (enum) has to be passed via a global
i        7104 tools/finsig_dryos.c     find_strsig2(fw, &prop_sigs[i]);
i        7246 tools/finsig_dryos.c     int i = (kval >> 16) & 1;
i        7248 tools/finsig_dryos.c     bprintf("//#define %-20s0x%08x // Found @0x%08x, levent 0x%x%s\n",fn,b,tadr,ev,i?" (non-inverted logic)":"");
i        7271 tools/finsig_dryos.c       int i = (kval >> 16) & 1;
i        7273 tools/finsig_dryos.c       fprintf(out_fp, "levent 0x%08x, 0x%08x, index %d%s\n", ev, b, r, i?" (non-inverted logic)":"");
i        7850 tools/finsig_dryos.c       int i;
i        7851 tools/finsig_dryos.c       for (i=0; i<4; i++)
i        7853 tools/finsig_dryos.c         if (isLDR_PC(fw,j+offsets[i]) && (fwRd(fw,j+offsets[i]) == 0) && isBL(fw,j+offsets[i]+1))
i        7855 tools/finsig_dryos.c           fadr = followBranch(fw,idx2adr(fw,j+offsets[i]+1),0x01000001);
i        7916 tools/finsig_dryos.c       int i;
i        7917 tools/finsig_dryos.c       for (i=o+1; i<0; i++)
i        7919 tools/finsig_dryos.c         if (fwval(fw,k+i) == (0xE5900000 | (reg << 12) | (reg << 16)))  // LDR Rx,[Rx]
i        8073 tools/finsig_dryos.c     int i;
i        8074 tools/finsig_dryos.c     for(i=0; i<64; i++) {
i        8075 tools/finsig_dryos.c       uint32_t op=fwval(fw,k+i*2);
i        8076 tools/finsig_dryos.c       uint32_t handler=fwval(fw,k+i*2+1);
i         714 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i         715 tools/finsig_thumb2.c   for (i=0; sig_names[i].name != 0; i++)
i         717 tools/finsig_thumb2.c     if (strcmp(name,sig_names[i].name) == 0)
i         719 tools/finsig_thumb2.c       return i;
i         728 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i         729 tools/finsig_thumb2.c   for (i=0; sig_names[i].name != 0; i++)
i         731 tools/finsig_thumb2.c     if (strcmp(name,sig_names[i].name) == 0)
i         733 tools/finsig_thumb2.c       return &sig_names[i];
i         758 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i         759 tools/finsig_thumb2.c   for (i=0; sig_names[i].name != 0; i++)
i         761 tools/finsig_thumb2.c     if (sig_names[i].val == adr)
i         763 tools/finsig_thumb2.c       return i;
i         775 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i         776 tools/finsig_thumb2.c   for (i=0; sig_names[i].name != 0; i++)
i         778 tools/finsig_thumb2.c     if (sig_names[i].val == val)
i         780 tools/finsig_thumb2.c       return &sig_names[i];
i         925 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i         926 tools/finsig_thumb2.c   for(i = 1; i<11; i++) {
i         928 tools/finsig_thumb2.c     if(i>1) {
i         929 tools/finsig_thumb2.c       sprintf(veneer,"j%d_%s",i-1,name);
i         937 tools/finsig_thumb2.c       match_fns[i].adr=adr;
i         938 tools/finsig_thumb2.c       match_fns[i].fn=search_calls_multi_end;
i         947 tools/finsig_thumb2.c   match_fns[i].adr=0;
i        1690 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        1692 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0; i<3; i++) {
i        1904 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        1906 tools/finsig_thumb2.c   for(i=1; i<7; i++) {
i        1907 tools/finsig_thumb2.c     fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i));
i        1953 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        1954 tools/finsig_thumb2.c   for(i=1; i<=5; i++) {
i        1955 tools/finsig_thumb2.c     if(!fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i))) {
i        2181 tools/finsig_thumb2.c     int i;
i        2182 tools/finsig_thumb2.c     for(i=3; i<=max_insns; i++) {
i        2184 tools/finsig_thumb2.c       fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i));
i        2187 tools/finsig_thumb2.c         fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i-1));
i        2339 tools/finsig_thumb2.c     int i;
i        2340 tools/finsig_thumb2.c     for(i=1; i<=18; i++) {
i        2341 tools/finsig_thumb2.c       if(!fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i))) {
i        3301 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        3305 tools/finsig_thumb2.c   for(i=1; i<=8; i++) {
i        3306 tools/finsig_thumb2.c     if (!fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i))) {
i        3311 tools/finsig_thumb2.c       if (!fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i+1))) {
i        3371 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        3377 tools/finsig_thumb2.c   for(i=1; i<=64; i++) {
i        3444 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        3447 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0, b_count = 0; i < 32 && b_count < 14; i++) {
i        3509 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        3510 tools/finsig_thumb2.c   for(i = 0; i<2; i++) {
i        3511 tools/finsig_thumb2.c     uint32_t dst = fw_u32(fw,dadr + i*12);
i        3512 tools/finsig_thumb2.c     uint32_t src = fw_u32(fw,dadr + i*12 + 4);
i        3513 tools/finsig_thumb2.c     uint32_t bsize = fw_u32(fw,dadr + i*12 + 8);
i        3515 tools/finsig_thumb2.c       blobs[i].type = MISC_BLOB_TYPE_OMAR;
i        3516 tools/finsig_thumb2.c       blobs[i].rom_adr = src;
i        3517 tools/finsig_thumb2.c       blobs[i].ram_adr = dst;
i        3518 tools/finsig_thumb2.c       blobs[i].size = bsize;
i        4696 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        4698 tools/finsig_thumb2.c   for(i=1; i<=6; i++) {
i        4699 tools/finsig_thumb2.c     if(!fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i))) {
i        4739 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0; i<3; i++) {
i        4763 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0; i<6; i++) {
i        4851 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        4852 tools/finsig_thumb2.c   for(i=1; i<10; i++) {
i        4853 tools/finsig_thumb2.c     fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i));
i        4862 tools/finsig_thumb2.c       i++;
i        4864 tools/finsig_thumb2.c       fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i));
i        5062 tools/finsig_thumb2.c       int i;
i        5064 tools/finsig_thumb2.c       for(i=1; i<=max_insns; i++) {
i        5065 tools/finsig_thumb2.c         fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i));
i        5319 tools/finsig_thumb2.c     uint32_t i;
i        5321 tools/finsig_thumb2.c     for(i=0;i<=sig_nth;i++) {
i        6026 tools/finsig_thumb2.c     int i;
i        6028 tools/finsig_thumb2.c     for(i=1; i<6; i++) {
i        6029 tools/finsig_thumb2.c       fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i));
i        6052 tools/finsig_thumb2.c     for(; i<20; i++) {
i        6053 tools/finsig_thumb2.c       fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i));
i        6075 tools/finsig_thumb2.c     for(i=0; i<64; i++) {
i        6076 tools/finsig_thumb2.c       uint32_t op=fw_u32(fw,op_table+i*8);
i        6077 tools/finsig_thumb2.c       uint32_t handler=fw_u32(fw,op_table+i*8+4);
i        6176 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        6177 tools/finsig_thumb2.c   for(i=1; i<8; i++) {
i        6183 tools/finsig_thumb2.c       add_func_name(fw,names[i],addr,NULL);
i        6218 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        6219 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0;i<fw->adr_range_count;i++) {
i        6220 tools/finsig_thumb2.c     if(fw->adr_ranges[i].type != ADR_RANGE_RAM_CODE) {
i        6223 tools/finsig_thumb2.c     disasm_iter_init(fw,is,fw->adr_ranges[i].start | fw->thumb_default); // reset to start of range
i        6255 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        6258 tools/finsig_thumb2.c   for(i = 0; i< match_count; i++) {
i        6261 tools/finsig_thumb2.c     uint32_t adr = find_u32_adr_range(fw,ctypes_matches[i],fw->rom_code_search_min_adr,maxadr);
i        6264 tools/finsig_thumb2.c       match_i = i;
i        6355 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        6356 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0; i<fw->adr_range_count; i++) {
i        6357 tools/finsig_thumb2.c     if(fw->adr_ranges[i].type == ADR_RANGE_ROM) {
i        6359 tools/finsig_thumb2.c           adr_range_desc_str(&fw->adr_ranges[i]),
i        6360 tools/finsig_thumb2.c           fw->adr_ranges[i].start,
i        6361 tools/finsig_thumb2.c           fw->adr_ranges[i].start+fw->adr_ranges[i].bytes,
i        6362 tools/finsig_thumb2.c           fw->adr_ranges[i].bytes);
i        6365 tools/finsig_thumb2.c           adr_range_desc_str(&fw->adr_ranges[i]),
i        6366 tools/finsig_thumb2.c           fw->adr_ranges[i].start,
i        6367 tools/finsig_thumb2.c           fw->adr_ranges[i].start+fw->adr_ranges[i].bytes,
i        6368 tools/finsig_thumb2.c           fw->adr_ranges[i].src_start,
i        6369 tools/finsig_thumb2.c           fw->adr_ranges[i].bytes);
i        6375 tools/finsig_thumb2.c     for(i=0;mv->blobs[i].type != MISC_BLOB_TYPE_NONE;i++) {
i        6377 tools/finsig_thumb2.c           i,
i        6378 tools/finsig_thumb2.c           mv->blobs[i].ram_adr,
i        6379 tools/finsig_thumb2.c           mv->blobs[i].ram_adr+mv->blobs[i].size,
i        6380 tools/finsig_thumb2.c           mv->blobs[i].rom_adr,
i        6381 tools/finsig_thumb2.c           mv->blobs[i].size);
i        6388 tools/finsig_thumb2.c     for(i=0;mv->blobs[i].type != MISC_BLOB_TYPE_NONE;i++) {
i        6390 tools/finsig_thumb2.c           i,
i        6391 tools/finsig_thumb2.c           mv->blobs[i].ram_adr,
i        6392 tools/finsig_thumb2.c           mv->blobs[i].ram_adr+mv->blobs[i].size,
i        6393 tools/finsig_thumb2.c           mv->blobs[i].rom_adr,
i        6394 tools/finsig_thumb2.c           mv->blobs[i].size);
i        6399 tools/finsig_thumb2.c     for(i=0;i<(int)fw->dryos_ver_count;i++) {
i        6401 tools/finsig_thumb2.c         fw->dryos_ver_list[i], (fw->dryos_ver_list[i] == fw->dryos_ver_adr) ? "main ":"other",
i        6402 tools/finsig_thumb2.c         (char *)adr2ptr(fw,fw->dryos_ver_list[i]));
i        6610 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        6611 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0; i<tcount; i++,tadr += 8) {
i        6621 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        6622 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0; i<max_count; i++,tadr += 8) {
i        6626 tools/finsig_thumb2.c       return i;
i        6640 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        6643 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0; i<tcount; i++,tadr += 8) {
i        6942 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        6945 tools/finsig_thumb2.c   for(i=0; i<50; i++,adr+=2) {
i        7180 tools/finsig_thumb2.c   int i;
i        7268 tools/finsig_thumb2.c   for (i=strlen(line)-1; i>=0 && line[i]==' '; i--) line[i] = 0;
i         541 tools/finsig_vxworks.c   int i;
i         542 tools/finsig_vxworks.c   for (i=0; func_names[i].name != 0; i++)
i         544 tools/finsig_vxworks.c     if (strcmp(name,func_names[i].name) == 0)
i         546 tools/finsig_vxworks.c       return i;
i         555 tools/finsig_vxworks.c   int i = find_saved_sig(name);
i         556 tools/finsig_vxworks.c   if (i >= 0)
i         558 tools/finsig_vxworks.c     func_names[i].val = val;
i         566 tools/finsig_vxworks.c   int i = find_saved_sig(name);
i         567 tools/finsig_vxworks.c   if (i >= 0)
i         569 tools/finsig_vxworks.c     if (func_names[i].val == 0)
i         589 tools/finsig_vxworks.c     if (func_names[i].val == 0)
i         592 tools/finsig_vxworks.c       i = -1;
i         595 tools/finsig_vxworks.c   return i;
i         660 tools/finsig_vxworks.c   int i;
i         661 tools/finsig_vxworks.c   for (i=0; apex2us_test[i] != 0; i++)
i         662 tools/finsig_vxworks.c     if (fwval(fw,j+i) != apex2us_test[i])
i         810 tools/finsig_vxworks.c   int i = get_saved_sig(fw,"get_ptp_buf_size");
i         812 tools/finsig_vxworks.c   if(i < 0) {
i         816 tools/finsig_vxworks.c   if(f1 != func_names[i].val) {
i         858 tools/finsig_vxworks.c   int i = 0;
i         859 tools/finsig_vxworks.c   while ((vals[i] != 0) && isLDR_PC(fw,k) && (fwRd(fw,k) == 0) && (LDR2val(fw,k) == vals[i]))
i         867 tools/finsig_vxworks.c     i++;
i        1107 tools/finsig_vxworks.c   int blcnt, i;
i        1112 tools/finsig_vxworks.c   for(i=0, blcnt=0; i<28 && blcnt < 8; i++) {
i        1113 tools/finsig_vxworks.c     if(!isBL(fw,f1+i)) {
i        1118 tools/finsig_vxworks.c       int f2 = idxFollowBranch(fw,f1+i,0x01000001);
i        1176 tools/finsig_vxworks.c   int blcnt, i;
i        1181 tools/finsig_vxworks.c   for(i=0, blcnt=0; i<24 && blcnt < 5; i++) {
i        1182 tools/finsig_vxworks.c     if(!isBL(fw,f1+i)) {
i        1187 tools/finsig_vxworks.c       int f2 = idxFollowBranch(fw,f1+i,0x01000001);
i        1495 tools/finsig_vxworks.c   int blcnt, i;
i        1497 tools/finsig_vxworks.c   for(i=0, blcnt=0; i<12 && blcnt < 3; i++) {
i        1498 tools/finsig_vxworks.c     if(!isBL(fw,f1+i)) {
i        1503 tools/finsig_vxworks.c       int f2 = idxFollowBranch(fw,f1+i,0x01000001);
i        1518 tools/finsig_vxworks.c   int f2, blcnt, i;
i        1523 tools/finsig_vxworks.c   for(i=1, blcnt=0; i<8 && blcnt < 2; i++) {
i        1524 tools/finsig_vxworks.c     if(!isBL(fw,f2+i)) {
i        1528 tools/finsig_vxworks.c     if(idxFollowBranch(fw,f2+i,0x01000001) == f1) {
i        1533 tools/finsig_vxworks.c       f2 = idxFollowBranch(fw,f2+i,0x01000001);
i        2043 tools/finsig_vxworks.c   int i;
i        2044 tools/finsig_vxworks.c   for (i=0; func_list[i].name != 0; i++)
i        2046 tools/finsig_vxworks.c     if (strcmp(name, func_list[i].name) == 0)
i        2048 tools/finsig_vxworks.c       return i;
i        3049 tools/finsig_vxworks.c   int i;
i        3055 tools/finsig_vxworks.c   for (i = 0; string_sigs[i].ev_name != 0 && !found_ev; i++)
i        3057 tools/finsig_vxworks.c     if (strcmp(curr_name, string_sigs[i].name) == 0)
i        3059 tools/finsig_vxworks.c       if (find_strsig(fw, &string_sigs[i]))
i        3085 tools/finsig_vxworks.c   int i, j;
i        3093 tools/finsig_vxworks.c   i = find_saved_sig(curr_name);
i        3094 tools/finsig_vxworks.c   if (i >= 0)
i        3096 tools/finsig_vxworks.c     if ((func_names[i].val != 0) && (func_names[i].flags & EV_MATCH) != 0)
i        3098 tools/finsig_vxworks.c       fwAddMatch(fw,func_names[i].val,32,0,120);
i        3105 tools/finsig_vxworks.c   for (i = 0; string_sigs[i].ev_name != 0 && !found_ev; i++)
i        3107 tools/finsig_vxworks.c     if (strcmp(curr_name, string_sigs[i].name) == 0)
i        3109 tools/finsig_vxworks.c       if (find_strsig(fw, &string_sigs[i]))
i        3139 tools/finsig_vxworks.c       for (p = n->p, i = 0; i < n->len; p++, i++)
i        3159 tools/finsig_vxworks.c             if ((fw->buf[n->off+i+s->value] & 0x0F000000) == 0x0A000000)  // B
i        3161 tools/finsig_vxworks.c               idx = adr2idx(fw, followBranch2(fw, idx2adr(fw,n->off+i+s->value), 0xF0000001));
i        3204 tools/finsig_vxworks.c               if (isLDR_PC_cond(fw,n->off+i+s->offs))
i        3206 tools/finsig_vxworks.c                 int m = adr2idx(fw,LDR2val(fw,n->off+i+s->offs));
i        3212 tools/finsig_vxworks.c               else if (isADR_PC_cond(fw,n->off+i+s->offs))
i        3214 tools/finsig_vxworks.c                 int m = adr2idx(fw,ADR2adr(fw,n->off+i+s->offs));
i        3226 tools/finsig_vxworks.c           fwAddMatch(fw,idx2adr(fw,i+n->off),success,fail,func_list[j].ver);
i        3259 tools/finsig_vxworks.c   int i;
i        3321 tools/finsig_vxworks.c   for (i=strlen(line)-1; i>=0 && line[i]==' '; i--) line[i] = 0;
i        3324 tools/finsig_vxworks.c   for (i=1;i<count && matches[i].fail==matches[0].fail;i++)
i        3326 tools/finsig_vxworks.c     if (matches[i].ptr != matches->ptr)
i        3328 tools/finsig_vxworks.c       bprintf("// ALT: %s(%s, 0x%x) // %d %d/%d\n", macro, curr_name, matches[i].ptr, matches[i].sig, matches[i].success, matches[i].fail);
i        3353 tools/finsig_vxworks.c   int i;
i        3354 tools/finsig_vxworks.c   for (i=0; mmnames[i].mode != 65535; i++)
i        3356 tools/finsig_vxworks.c     if (mmnames[i].mode == v)
i        3357 tools/finsig_vxworks.c       return mmnames[i].nm;
i        4101 tools/finsig_vxworks.c   int i = get_saved_sig(fw,"exmem_assert");
i        4102 tools/finsig_vxworks.c   if (i < 0)
i        4106 tools/finsig_vxworks.c   i = adr2idx(fw, func_names[i].val);
i        4111 tools/finsig_vxworks.c     if ( ((fwval(fw,i+n)&0xffff0000)==0xe59f0000) ) // ldr rx, [pc, #imm]
i        4113 tools/finsig_vxworks.c       u = LDR2val(fw, i+n);
i        4145 tools/finsig_vxworks.c     if ( ((fwval(fw,i+n)&0xffff0000)==0xe59f0000) ) // ldr rx, [pc, #imm]
i        4147 tools/finsig_vxworks.c       u = LDR2val(fw, i+n);
i        4148 tools/finsig_vxworks.c       if (u>fw->data_start && u<fw->data_start+fw->data_len*4 && (fwRd(fw,i+n)>3))
i        4157 tools/finsig_vxworks.c     print_stubs_min(fw,"exmem_alloc_table",u,idx2adr(fw,i+n));
i        6153 tools/finsig_vxworks.c     int i;
i        6154 tools/finsig_vxworks.c     for(i=0; i<64; i++) {
i        6155 tools/finsig_vxworks.c       uint32_t op=fwval(fw,k+i*2);
i        6156 tools/finsig_vxworks.c       uint32_t handler=fwval(fw,k+i*2+1);
i         74 tools/firmware_load.c   int i, j, k;
i         79 tools/firmware_load.c   for (i = 0; i < fw->size; i++)
i         81 tools/firmware_load.c     if (fw->buf[i] == 0xFFFFFFFF)  // Possible start of block to skip
i         85 tools/firmware_load.c         k = i;
i         92 tools/firmware_load.c         if (i - k > 32)   // If block more than 32 words then we want to skip it
i         99 tools/firmware_load.c           j = i;     // Reset valid range start to current position
i         115 tools/firmware_load.c     if (i - j > 8)
i         117 tools/firmware_load.c       addBufRange(fw,j,i - j);
i         136 tools/firmware_load.c int idx_valid(firmware *fw, int i)
i         138 tools/firmware_load.c   if ((i >= 0) && (i < fw->size))
i         140 tools/firmware_load.c   if ((fw->dryos_ver >= 51) && (fw->alt_base) && (i >= fw->size))
i         142 tools/firmware_load.c     i = ((i * 4) - (fw->alt_base - fw->base)) / 4;
i         143 tools/firmware_load.c     if ((i >= 0) && (i < fw->size))
i         148 tools/firmware_load.c     int i2 = ((i * 4) + (fw->base - fw->base2)) / 4;
i         152 tools/firmware_load.c     if (idx2adr(fw,i)>=fw->base && idx2adr(fw,i)<(fw->base+fw->size*4))
i         223 tools/firmware_load.c uint32_t* fwadr(firmware *fw, int i)
i         225 tools/firmware_load.c   if ((i >= 0) && (i < fw->size))
i         226 tools/firmware_load.c     return &fw->buf[i];
i         227 tools/firmware_load.c   if ((fw->dryos_ver >= 51) && (fw->alt_base) && (i >= fw->size))
i         229 tools/firmware_load.c     i = ((i * 4) - (fw->alt_base - fw->base)) / 4;
i         230 tools/firmware_load.c     if ((i >= 0) && (i < fw->size))
i         231 tools/firmware_load.c       return &fw->buf[i];
i         233 tools/firmware_load.c   if ((fw->dryos_ver >= 50) && (i < 0))
i         235 tools/firmware_load.c     i = ((i * 4) + (fw->base - fw->base2)) / 4;
i         236 tools/firmware_load.c     if ((i >= 0) && (i < fw->size2))
i         237 tools/firmware_load.c       return &fw->buf2[i];
i         243 tools/firmware_load.c   fprintf(stderr,"Invalid firmware offset %d.\n",i);
i         244 tools/firmware_load.c   error("\nInvalid firmware offset %d. Possible corrupt firmware or incorrect start address.\n",i);
i         249 tools/firmware_load.c uint32_t fwval(firmware *fw, int i)
i         251 tools/firmware_load.c   return *fwadr(fw,i);
i         255 tools/firmware_load.c int fwRd(firmware *fw, int i)
i         258 tools/firmware_load.c   return (*fwadr(fw,i) & 0x0000F000) >> 12;
i         262 tools/firmware_load.c int fwRn(firmware *fw, int i)
i         265 tools/firmware_load.c   return (*fwadr(fw,i) & 0x000F0000) >> 16;
i         269 tools/firmware_load.c int fwRnMOV(firmware *fw, int i)
i         272 tools/firmware_load.c   return (*fwadr(fw,i) & 0x0000000F);
i         276 tools/firmware_load.c int fwOp2(firmware *fw, int i)
i         279 tools/firmware_load.c   return (*fwadr(fw,i) & 0x00000FFF);
i         623 tools/firmware_load.c     int i;
i         624 tools/firmware_load.c     for (i = 0; (i < 100) && (p[i] != 0); i++)
i         626 tools/firmware_load.c       if (!((p[i] == '\r') || (p[i] == '\n') || (p[i] == '\t') || ((p[i] >= 0x20) && (p[i] <= 0x7f))))
i         631 tools/firmware_load.c     if ((i >= 2) && (p[i] == 0))
i         927 tools/firmware_load.c   int i, j, k;
i        1077 tools/firmware_load.c     for (i=0; i<(int)(sizeof(vx_name_offsets)/sizeof(vx_name_offsets[0])); i++)
i        1079 tools/firmware_load.c       int k = adr2idx(fw,vx_name_offsets[i]);
i        1083 tools/firmware_load.c         fw->pid_adr = vx_pid_offsets[i];
i        1242 tools/firmware_load.c         for (i=0; i<VITALY && !fw->dancing_bits; i++)
i        1244 tools/firmware_load.c           fw->dancing_bits = i+1;
i        1247 tools/firmware_load.c             if ((fwval(fw,ofst+j) & 0xFF) != _chr_[i][j])
i        1257 tools/firmware_load.c           for (i=0; i<VITALY && !fw->dancing_bits; i++)
i        1259 tools/firmware_load.c             fw->dancing_bits = i+1;
i        1262 tools/firmware_load.c               if ((fwval(fw,ofst+j) & 0xFF) != _chr_[i][j])
i        1282 tools/firmware_load.c                 for (i=j-200; i<j+200 && need_dance; i++)
i        1284 tools/firmware_load.c                   if (isB(fw,i))
i        1286 tools/firmware_load.c                     uint32_t badr = followBranch(fw,idx2adr(fw,i),1);
i        1290 tools/firmware_load.c                       for (l=i-1; l>i-50; l--)
i        1324 tools/firmware_load.c     for (i=3 + fw->main_offs; i<(100 + fw->main_offs); i++)
i        1326 tools/firmware_load.c       if (isLDR_PC(fw,i) && isLDR_PC(fw,i+1) && (isLDR_PC(fw,i+2)))
i        1328 tools/firmware_load.c         uint32_t fadr = LDR2val(fw,i);
i        1329 tools/firmware_load.c         uint32_t dadr = LDR2val(fw,i+1);
i        1330 tools/firmware_load.c         uint32_t eadr = LDR2val(fw,i+2);
i        1338 tools/firmware_load.c           dx = i+3;
i        1348 tools/firmware_load.c     for (i=dx; i<(100 + fw->main_offs); i++)
i        1350 tools/firmware_load.c       if (isLDR_PC(fw,i) && isLDR_PC(fw,i+1) && (isLDR_PC(fw,i+2)))
i        1352 tools/firmware_load.c         uint32_t fadr = LDR2val(fw,i);
i        1353 tools/firmware_load.c         uint32_t dadr = LDR2val(fw,i+1);
i        1354 tools/firmware_load.c         uint32_t eadr = LDR2val(fw,i+2);
i         87 tools/firmware_load.h int idx_valid(firmware *fw, int i);
i         98 tools/firmware_load.h uint32_t* fwadr(firmware *fw, int i);
i         100 tools/firmware_load.h uint32_t fwval(firmware *fw, int i);
i         102 tools/firmware_load.h int fwRd(firmware *fw, int i);
i         103 tools/firmware_load.h int fwRn(firmware *fw, int i);
i         104 tools/firmware_load.h int fwRnMOV(firmware *fw, int i);
i         105 tools/firmware_load.h int fwOp2(firmware *fw, int i);
i         34 tools/firmware_load_ng.c   int i, j, k;
i         39 tools/firmware_load_ng.c   for (i = 0; i < fw->size32; i++)
i         41 tools/firmware_load_ng.c     if (fw->buf32[i] == 0xFFFFFFFF)  // Possible start of block to skip
i         45 tools/firmware_load_ng.c         k = i;
i         52 tools/firmware_load_ng.c         if (i - k > 32)   // If block more than 32 words then we want to skip it
i         59 tools/firmware_load_ng.c           j = i;     // Reset valid range start to current position
i         75 tools/firmware_load_ng.c     if (i - j > 8)
i         77 tools/firmware_load_ng.c       addBufRange(fw,j,i - j);
i         83 tools/firmware_load_ng.c BufRange *getBufRangeForIndex(firmware *fw,int i)
i         87 tools/firmware_load_ng.c     if(i >= br->off && i < br->off + br->len) {
i         176 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i         177 tools/firmware_load_ng.c   for(i=0,adr=find_next_bytes_range(fw,bytes,len,0,0); adr && (i < max); adr=find_next_bytes_range(fw,bytes,len,adr+len,0),i++) {
i         178 tools/firmware_load_ng.c     result[i] = adr;
i         180 tools/firmware_load_ng.c   return i;
i         235 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i         236 tools/firmware_load_ng.c   for (i = 0; (i < 100) && (p[i] != 0); i++)
i         238 tools/firmware_load_ng.c     if (!((p[i] == '\r') || (p[i] == '\n') || (p[i] == '\t') || ((p[i] >= 0x20) && (p[i] <= 0x7f))))
i         243 tools/firmware_load_ng.c   if ((i >= 2) && (p[i] == 0))
i         251 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i         253 tools/firmware_load_ng.c   for(i=0;i<fw->adr_range_count;i++) {
i         446 tools/firmware_load_ng.c int adr_hist_index(adr_hist_t *ah, int i)
i         448 tools/firmware_load_ng.c   int r=(ah->cur+i)%ADR_HIST_SIZE;
i         467 tools/firmware_load_ng.c uint32_t adr_hist_get(adr_hist_t *ah, int i)
i         469 tools/firmware_load_ng.c   if(!ah->count || i > ah->count) {
i         472 tools/firmware_load_ng.c   return ah->adrs[adr_hist_index(ah,-i)];
i         480 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i         481 tools/firmware_load_ng.c   for(i=0;i<insn->detail->groups_count;i++) {
i         482 tools/firmware_load_ng.c     if(insn->detail->groups[i] == ARM_GRP_ARM) {
i         574 tools/firmware_load_ng.c     int i;
i         575 tools/firmware_load_ng.c     for(i=0; i < insn->detail->arm.op_count; i++) {
i         576 tools/firmware_load_ng.c       if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_REG
i         577 tools/firmware_load_ng.c         && insn->detail->arm.operands[i].reg == ARM_REG_PC) {
i         599 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i         600 tools/firmware_load_ng.c   for(i=0; i < insn->detail->arm.op_count; i++) {
i         601 tools/firmware_load_ng.c     if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_REG
i         602 tools/firmware_load_ng.c       && insn->detail->arm.operands[i].reg == ARM_REG_LR) {
i         615 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i         616 tools/firmware_load_ng.c   for(i=0; i < insn->detail->arm.op_count; i++) {
i         617 tools/firmware_load_ng.c     if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_REG
i         618 tools/firmware_load_ng.c       && insn->detail->arm.operands[i].reg == ARM_REG_LR) {
i         631 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i         632 tools/firmware_load_ng.c   for(i=0; i < insn->detail->arm.op_count; i++) {
i         633 tools/firmware_load_ng.c     if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_REG
i         634 tools/firmware_load_ng.c       && insn->detail->arm.operands[i].reg == ARM_REG_PC) {
i         883 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i         884 tools/firmware_load_ng.c   for(i=1;i<=max_backtrack;i++) {
i         885 tools/firmware_load_ng.c     fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is->ah,i)); // thumb state comes from hist
i        1317 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i        1328 tools/firmware_load_ng.c   for (i=0;i<4;i++) {
i        1329 tools/firmware_load_ng.c     res[i]=0;
i        1347 tools/firmware_load_ng.c   for(i=1;i<=max_backtrack && known_bits !=0xf;i++) {
i        1350 tools/firmware_load_ng.c     fw_disasm_iter_single(fw,adr_hist_get(&is_init->ah,i)); // thumb state comes from hist
i        1960 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i        1961 tools/firmware_load_ng.c   for(i=0; i<(int)(sizeof(reg_order)/sizeof(arm_reg)); i++) {
i        1962 tools/firmware_load_ng.c     if(reg_order[i] == r) {
i        1963 tools/firmware_load_ng.c       c = i;
i        1965 tools/firmware_load_ng.c     if(reg_order[i] == min_reg) {
i        1966 tools/firmware_load_ng.c       c_min = i;
i        1968 tools/firmware_load_ng.c     if(reg_order[i] == max_reg) {
i        1969 tools/firmware_load_ng.c       c_max = i;
i        1998 tools/firmware_load_ng.c   int i;
i        2000 tools/firmware_load_ng.c   for(i=0; i<MATCH_MAX_OPS && i < insn->detail->arm.op_count; i++) {
i        2002 tools/firmware_load_ng.c     if(match->operands[i].type != ARM_OP_INVALID && insn->detail->arm.operands[i].type != match->operands[i].type) {
i        2006 tools/firmware_load_ng.c     if(match->operands[i].reg1 != ARM_REG_INVALID) {
i        2007 tools/firmware_load_ng.c       if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_REG) {
i        2009 tools/firmware_load_ng.c         if(match->operands[i].reg2 != ARM_REG_INVALID) {
i        2010 tools/firmware_load_ng.c           if(!reg_in_range((arm_reg)insn->detail->arm.operands[i].reg,
i        2011 tools/firmware_load_ng.c                     match->operands[i].reg1, match->operands[i].reg2)) {
i        2014 tools/firmware_load_ng.c         } else if((arm_reg)insn->detail->arm.operands[i].reg != match->operands[i].reg1) {
i        2017 tools/firmware_load_ng.c       } else if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_MEM) {
i        2018 tools/firmware_load_ng.c         if(insn->detail->arm.operands[i].mem.base != match->operands[i].reg1) {
i        2023 tools/firmware_load_ng.c             insn->detail->arm.operands[i].type);
i        2026 tools/firmware_load_ng.c     if(match->operands[i].reg2 != ARM_REG_INVALID) {
i        2027 tools/firmware_load_ng.c       if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_MEM) {
i        2028 tools/firmware_load_ng.c         if(insn->detail->arm.operands[i].mem.index != match->operands[i].reg2) {
i        2031 tools/firmware_load_ng.c       } else if(insn->detail->arm.operands[i].type != ARM_OP_REG) { // reg handled above
i        2033 tools/firmware_load_ng.c             insn->detail->arm.operands[i].type);
i        2036 tools/firmware_load_ng.c     if(match->operands[i].flags & MATCH_OP_FL_IMM) {
i        2037 tools/firmware_load_ng.c       if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_IMM
i        2038 tools/firmware_load_ng.c           || insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_PIMM
i        2039 tools/firmware_load_ng.c           || insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_CIMM) {
i        2040 tools/firmware_load_ng.c         if(insn->detail->arm.operands[i].imm != match->operands[i].imm) {
i        2043 tools/firmware_load_ng.c       } else if(insn->detail->arm.operands[i].type == ARM_OP_MEM) {
i        2044 tools/firmware_load_ng.c         if(insn->detail->arm.operands[i].mem.disp != match->operands[i].imm) {
i        2049 tools/firmware_load_ng.c             insn->detail->arm.operands[i].type);
i        2052 tools/firmware_load_ng.c     if(match->operands[i].flags & MATCH_OP_FL_LAST) {
i        2075 tools/firmware_load_ng.c   int i=0;
i        2076 tools/firmware_load_ng.c   while(i < max_insns) {
i        2085 tools/firmware_load_ng.c     i++;
i        2094 tools/firmware_load_ng.c   int i=0;
i        2096 tools/firmware_load_ng.c   while(i < max_insns) {
i        2113 tools/firmware_load_ng.c     i++;
i        2220 tools/firmware_load_ng.c     uint32_t i;
i        2228 tools/firmware_load_ng.c     for(i=0; i<fw->dryos_ver_count; i++) {
i        2231 tools/firmware_load_ng.c       uint32_t adr = find_u32_adr_range(fw,fw->dryos_ver_list[i],fw->rom_code_search_min_adr,maxadr);
i        2234 tools/firmware_load_ng.c         match_i = i;
i         228 tools/firmware_load_ng.h int adr_hist_index(adr_hist_t *ah, int i);
i         235 tools/firmware_load_ng.h uint32_t adr_hist_get(adr_hist_t *ah, int i);
i         31 tools/font_8x16_pack.c   int i, j;
i         37 tools/font_8x16_pack.c   for (i=0; orig_font_data[i].charcode != -1; i++)
i         39 tools/font_8x16_pack.c     if (orig_font_data[i].isUsed > 0)
i         43 tools/font_8x16_pack.c         k = orig_font_data[i].data[j];
i         50 tools/font_8x16_pack.c   for (i=0, j=0; j<256; j++)
i         54 tools/font_8x16_pack.c       fontdata_lookup[i] = j;
i         55 tools/font_8x16_pack.c       fdata_usage[j] = i; // store index
i         56 tools/font_8x16_pack.c       i++;
i         60 tools/font_8x16_pack.c   fontdata_ltlength = i;
i         61 tools/font_8x16_pack.c   return i;
i         67 tools/font_8x16_pack.c   int i;
i         70 tools/font_8x16_pack.c   for (i=0; orig_font_data[i].charcode != -1; i++)
i         72 tools/font_8x16_pack.c     if (i >= index)
i         76 tools/font_8x16_pack.c     j = memcmp(&orig_font_data[i].data[0], &orig_font_data[index].data[0], 16);
i         77 tools/font_8x16_pack.c     if ((j == 0) && (orig_font_data[i].isUsed))
i         79 tools/font_8x16_pack.c       return i;
i         88 tools/font_8x16_pack.c   int i=0;
i         90 tools/font_8x16_pack.c   for (i=0; char_codes[i] != 0xFFFF; i++)
i         92 tools/font_8x16_pack.c     if (char_codes[i] == charcode)
i         93 tools/font_8x16_pack.c       return font_offsets[i];
i         101 tools/font_8x16_pack.c   int i;
i         104 tools/font_8x16_pack.c   for (i=0; i<num; ++i)
i         106 tools/font_8x16_pack.c     f = font_find_offset(src[i]);
i         109 tools/font_8x16_pack.c     src[st+i] = f;
i         116 tools/font_8x16_pack.c   int i;
i         117 tools/font_8x16_pack.c   for (i=0; i<128; i++)
i         119 tools/font_8x16_pack.c     unsigned short c = cp[i];
i         135 tools/font_8x16_pack.c   int i, j, f = 0, cc = 0, r;
i         158 tools/font_8x16_pack.c   for (i=0; orig_font_data[i].charcode != -1; i++)
i         160 tools/font_8x16_pack.c     if (orig_font_data[i].isUsed > 0)
i         164 tools/font_8x16_pack.c       for (j=0; j<16 && orig_font_data[i].data[j] == 0; j++) { top++; }
i         165 tools/font_8x16_pack.c       for (j=15; j>=top && orig_font_data[i].data[j] == 0; j--) { bottom++; }
i         173 tools/font_8x16_pack.c       char_codes[cc] = orig_font_data[i].charcode;
i         176 tools/font_8x16_pack.c       matches = font_find_matching_glyph(i);
i         179 tools/font_8x16_pack.c         printf("/*%04x == %04x*/", orig_font_data[i].charcode, orig_font_data[matches].charcode);
i         187 tools/font_8x16_pack.c         printf("/*%04x*/ 0x%02x,", orig_font_data[i].charcode, (top << 4) | bottom);
i         193 tools/font_8x16_pack.c             font_data[f++] = orig_font_data[i].data[j] & 0xFF;
i         194 tools/font_8x16_pack.c             printf(" 0x%02x,",orig_font_data[i].data[j] & 0xFF);
i         199 tools/font_8x16_pack.c             uc = orig_font_data[i].data[j] & 0xFF;
i         232 tools/font_8x16_pack.c     for (i=0; i<fontdata_ltlength; i++)
i         234 tools/font_8x16_pack.c       printf("0x%02x,", fontdata_lookup[i]);
i         235 tools/font_8x16_pack.c       if ( ((i+1) & 0xf) == 0 )
i         244 tools/font_8x16_pack.c     for (i=0; i<256; i++)
i         246 tools/font_8x16_pack.c       printf("0x%02x,", fdata_usage[i]);
i         247 tools/font_8x16_pack.c       if ( ((i+1) & 0xf) == 0 )
i         261 tools/font_8x16_pack.c   for (i=0; i<128; i++)
i         263 tools/font_8x16_pack.c     if ((i & 15) == 0) printf("  ");
i         264 tools/font_8x16_pack.c     printf("0x%04x,", cp_common[i]);
i         265 tools/font_8x16_pack.c     if ((i & 15) == 15) printf("\n");
i         273 tools/font_8x16_pack.c     for (i=0; i<128; i++)
i         275 tools/font_8x16_pack.c       if ((i & 15) == 0) printf("  ");
i         276 tools/font_8x16_pack.c       printf("0x%04x,", codepages[j][i]);
i         277 tools/font_8x16_pack.c       if ((i & 15) == 15) printf("\n");
i         270 tools/gensig_dryos.c   int i, res=0;
i         272 tools/gensig_dryos.c   for (i=0; i<32; ++i)
i         273 tools/gensig_dryos.c     res+=(v>>i)&1;
i         282 tools/gensig_dryos.c   int i, j;
i         295 tools/gensig_dryos.c   i = fread(buf, 4, size, f);
i         297 tools/gensig_dryos.c   for (i=0;i<size;++i){
i         300 tools/gensig_dryos.c       if ((buf[i] & instrs[j].mask) == instrs[j].inst){
i         305 tools/gensig_dryos.c             sprintf(tbuf, "\t{ %3d, 0x%08x, 0x%08x }, //", i, buf[i] & ignore, ignore);
i         306 tools/gensig_dryos.c           sprintf(tbuf+strlen(tbuf), " %s:%d:0x%08X", instrs[j].cmd, bits(instrs[j].mask), buf[i]);
i         308 tools/gensig_dryos.c           if ((buf[i] == 0xe1a0f00e) /* "mov pc,lr" aka "ret" */
i         264 tools/gensig_vxworks.c 	int i, res=0;
i         266 tools/gensig_vxworks.c 	for (i=0; i<32; ++i)
i         267 tools/gensig_vxworks.c 		res+=(v>>i)&1;
i         280 tools/gensig_vxworks.c   int i,j;
i         300 tools/gensig_vxworks.c   i = fread(buf, 4, size, f);
i         305 tools/gensig_vxworks.c   for (i=0;i<(int)size;++i){
i         308 tools/gensig_vxworks.c 	  if ((buf[i] & instrs[j].mask) == instrs[j].inst){
i         310 tools/gensig_vxworks.c    	 	  sprintf(tbuf, "\t{ %3d, 0x%08x, 0x%08x }, //", i, buf[i] & ~instrs[j].ignore, ~instrs[j].ignore);
i         311 tools/gensig_vxworks.c    		sprintf(tbuf+strlen(tbuf), " %s:%d:0x%08X", instrs[j].cmd, bits(instrs[j].mask), buf[i]);
i         313 tools/gensig_vxworks.c    	    if ((buf[i] == 0xe1a0f00e) /* "mov pc,lr" aka "ret" */
i         28 tools/makeexport.c   int i;
i         29 tools/makeexport.c   for (i=0; i<hash_idx; i++)
i         31 tools/makeexport.c     if (hash_vals[i].hash == val)
i         33 tools/makeexport.c       hash_vals[i].count++;
i         34 tools/makeexport.c       fprintf(stderr,"Hash collision for 0x%08x (%s and %s)\n",val, sym, hash_vals[i].symbol);
i         31 tools/makelang.c 	int i;
i         60 tools/makelang.c 	for ( i=0; i<=num_lines; i++ )
i         61 tools/makelang.c 	 { langfile[i]=0; }
i         84 tools/makelang.c 	for ( i=1; i<=num_lines; i++ )
i         86 tools/makelang.c 		if ( !langfile[i])
i         88 tools/makelang.c 			printf("/*%3d*/ \"\\0\"\n", i);
i         95 tools/makelang.c 			const char* from = langfile[i];
i         107 tools/makelang.c 		 char *iscond = is_conditional(i);
i         111 tools/makelang.c 		     printf("#ifndef %s\n/*%3d*/ \"%s\"\n#endif\n    \"\\0\"\n", iscond+1, i, buf);
i         113 tools/makelang.c 		     printf("#ifdef %s\n/*%3d*/ \"%s\"\n#endif\n    \"\\0\"\n", iscond, i, buf);
i         117 tools/makelang.c 		   printf("/*%3d*/ \"%s\\0\"\n",i,buf);
i         141 tools/makelang.c   int i;
i         151 tools/makelang.c     i = strtol(p, &e, 0/*autodetect base oct-dec-hex*/);	// convert "*p" to long "i" and return pointer beyond to e
i         154 tools/makelang.c 	  if ( i >= num_lines ) {
i         155 tools/makelang.c 	   num_lines = i;
i         172 tools/makelang.c       langfile[i]=s;		// add string
i         239 tools/makelang.c   int i;
i         259 tools/makelang.c               i = atoi(index);
i         260 tools/makelang.c               lang_conditions[i] = malloc(strlen(cond)+1);
i         261 tools/makelang.c               strcpy(lang_conditions[i], cond);
i         15 tools/packfi2/adler32.c #define DO1(buf,i) {adler += (buf)[i]; sum2 += adler;}
i         16 tools/packfi2/adler32.c #define DO2(buf,i) DO1(buf,i); DO1(buf,i+1);
i         17 tools/packfi2/adler32.c #define DO4(buf,i) DO2(buf,i); DO2(buf,i+2);
i         18 tools/packfi2/adler32.c #define DO8(buf,i) DO4(buf,i); DO4(buf,i+4);
i         284 tools/packfi2/aes128.c int i;
i         310 tools/packfi2/aes128.c 	for( i=0; i < 4 * Nb; i++ )
i         311 tools/packfi2/aes128.c 		state[i] = InvSbox[tmp[i]];
i         411 tools/packfi2/aes128.c   int i;
i         417 tools/packfi2/aes128.c 		for( i = 0; i < 4; i++ ) bufl[i] ^= xorl[i];
i         427 tools/packfi2/aes128.c   int i;
i         436 tools/packfi2/aes128.c 		for( i = 0; i < 4; i++ ) bufl[i] ^= xorl[i];
i         73 tools/packfi2/fi2enc.c 	int i;
i         86 tools/packfi2/fi2enc.c 	for( i = 0; i < len*2; i++ ){
i         87 tools/packfi2/fi2enc.c 		c = str[i];
i         92 tools/packfi2/fi2enc.c 			printf("Non-hex character \'%c\' at %d in string %s\n", c, i+1, str );
i         95 tools/packfi2/fi2enc.c 		p[i/2] = i & 1 ? p[i/2] | c : c << 4;
i         120 tools/packfi2/fi2enc.c 	uLongf i;
i         172 tools/packfi2/fi2enc.c 	i = align128( 4 + compressBound( flen ) );			// determine upper bound for compressed block buffer
i         173 tools/packfi2/fi2enc.c 	buf = (unsigned char*)malloc( i );					// allocate buffer for compressed block + blocksize
i         175 tools/packfi2/fi2enc.c 		printf( g_str_err_malloc, i );
i         178 tools/packfi2/fi2enc.c 	memset( buf, 0xFF, i );
i         179 tools/packfi2/fi2enc.c 	i -= 4;
i         180 tools/packfi2/fi2enc.c 	if( Z_OK !=  compress( buf + 4, &i, upkbuf, flen ) ){ 
i         184 tools/packfi2/fi2enc.c 	store32_be( buf, i );								// store real compressed block size
i         187 tools/packfi2/fi2enc.c 	fi2rec.len = align128( i + 4 );
i         193 tools/packfi2/fi2enc.c     for( i = 0; i < fi2rec.len/4; i++) cs += wbuf[i];	// update block checksum
i         196 tools/packfi2/fi2enc.c     for( i = 0; i < fi2rec.len; i++) cs += buf[i];	// update block checksum
i         202 tools/packfi2/fi2enc.c  	i = 32 + fi2rec_size(dryos_ver);
i         203 tools/packfi2/fi2enc.c   i = align128(i); // header needs to be aligned
i         204 tools/packfi2/fi2enc.c 	store32_be( &hdr.hlen_be, i - 4 );
i         207 tools/packfi2/fi2enc.c 	buf = (unsigned char*)malloc( i );							// allocate buffer for encrypted header
i         209 tools/packfi2/fi2enc.c 		printf( g_str_err_malloc, i );
i         212 tools/packfi2/fi2enc.c   memset( buf, 0, i );
i         215 tools/packfi2/fi2enc.c 	aes128_cbc_encrypt( buf, exkey, iv, i );
i         226 tools/packfi2/fi2enc.c 	if ( i != fwrite(buf, 1, i, fo ) ){
i         227 tools/packfi2/fi2enc.c 		printf("\nError writing header to %s (%ld bytes)\n", outfname, i);
i         243 tools/packfi2/fi2enc.c 	int i;
i         255 tools/packfi2/fi2enc.c 	for( i = 1; i < argc; i++){
i         256 tools/packfi2/fi2enc.c 		if( argv[i][0] == '/' || argv[i][0] == '-' ){	// ---- arg is option
i         258 tools/packfi2/fi2enc.c 			if( !strcmp( "key", _strlwr(argv[i]+1) ) ){						// opt: key
i         259 tools/packfi2/fi2enc.c 				if ( get_hexstring( key_buf, argv[++i], sizeof key_buf ) ) return -1;
i         262 tools/packfi2/fi2enc.c 			else if( !strcmp( "iv", _strlwr(argv[i]+1) ) ){							// opt: iv
i         263 tools/packfi2/fi2enc.c 				if ( get_hexstring( iv_buf, argv[++i], sizeof iv_buf ) ) return -1;
i         266 tools/packfi2/fi2enc.c 			else if( !strcmp( "p", _strlwr(argv[i]+1) ) ){						// opt: pid
i         268 tools/packfi2/fi2enc.c 			    pid = strtoul(argv[++i], &err, 0);
i         271 tools/packfi2/fi2enc.c 			else if( !strcmp( "pv", _strlwr(argv[i]+1) ) ){						// opt: dryos_ver
i         273 tools/packfi2/fi2enc.c 			    dryos_ver = strtoul(argv[++i], &err, 0);
i         276 tools/packfi2/fi2enc.c 			else if( !strcmp( "x", _strlwr(argv[i]+1) ) ){ // extra flags, single string without spaces
i         277 tools/packfi2/fi2enc.c 			    flags = argv[++i];
i         280 tools/packfi2/fi2enc.c 				printf("Unexpected option: %s\n", argv[i]);
i         284 tools/packfi2/fi2enc.c 			if( !fni ) fni = argv[i];		// 1st non-option is input file name
i         285 tools/packfi2/fi2enc.c 			else if( !fno ) fno = argv[i];	// 2nd non-option is output file name
i         287 tools/packfi2/fi2enc.c 				printf("Unexpected parameter: %s\n", argv[i]);
i         301 tools/packfi2/fi2enc.c 	for( i = 0; i < 4; i ++ ) key[i] = read32_be( key+i );
i         302 tools/packfi2/fi2enc.c     i = fi2enc( fni, fno, key, iv , pid, dryos_ver, cs_words);
i         303 tools/packfi2/fi2enc.c 	if ( !i ) printf( "Done\n" );	else printf( "Failed!\n" );
i         304 tools/packfi2/fi2enc.c 	return i;
i         326 tools/packfi2/trees.c # define SEPARATOR(i, last, width) \
i         327 tools/packfi2/trees.c    ((i) == (last)? "\n};\n\n" :  \
i         328 tools/packfi2/trees.c    ((i) % (width) == (width)-1 ? ",\n" : ", "))
i         333 tools/packfi2/trees.c   int i;
i         340 tools/packfi2/trees.c   for (i = 0; i < L_CODES+2; i++) {
i         341 tools/packfi2/trees.c     fprintf(header, "{{%3u},{%3u}}%s", static_ltree[i].Code,
i         342 tools/packfi2/trees.c         static_ltree[i].Len, SEPARATOR(i, L_CODES+1, 5));
i         346 tools/packfi2/trees.c   for (i = 0; i < D_CODES; i++) {
i         347 tools/packfi2/trees.c     fprintf(header, "{{%2u},{%2u}}%s", static_dtree[i].Code,
i         348 tools/packfi2/trees.c         static_dtree[i].Len, SEPARATOR(i, D_CODES-1, 5));
i         352 tools/packfi2/trees.c   for (i = 0; i < DIST_CODE_LEN; i++) {
i         353 tools/packfi2/trees.c     fprintf(header, "%2u%s", _dist_code[i],
i         354 tools/packfi2/trees.c         SEPARATOR(i, DIST_CODE_LEN-1, 20));
i         358 tools/packfi2/trees.c   for (i = 0; i < MAX_MATCH-MIN_MATCH+1; i++) {
i         359 tools/packfi2/trees.c     fprintf(header, "%2u%s", _length_code[i],
i         360 tools/packfi2/trees.c         SEPARATOR(i, MAX_MATCH-MIN_MATCH, 20));
i         364 tools/packfi2/trees.c   for (i = 0; i < LENGTH_CODES; i++) {
i         365 tools/packfi2/trees.c     fprintf(header, "%1u%s", base_length[i],
i         366 tools/packfi2/trees.c         SEPARATOR(i, LENGTH_CODES-1, 20));
i         370 tools/packfi2/trees.c   for (i = 0; i < D_CODES; i++) {
i         371 tools/packfi2/trees.c     fprintf(header, "%5u%s", base_dist[i],
i         372 tools/packfi2/trees.c         SEPARATOR(i, D_CODES-1, 10));
i         159 tools/pakwif.c   int r, rtot, start, towr, i, c1, c2;
i         173 tools/pakwif.c 	for (i=0;i<towr;i++){
i         174 tools/pakwif.c 	  cbuf[i] = ((unsigned char*)buf)[i+rtot] ^ crypt1[c1++] ^ crypt2[c2++];
i         195 tools/pakwif.c   int r, rtot, start, towr, i, c1, c2;
i         210 tools/pakwif.c 	for (i=0;i<r;i++){
i         211 tools/pakwif.c 	  ((unsigned char*)buf)[i+rtot] = ((unsigned char*)cbuf)[i] ^ crypt1[c1++] ^ crypt2[c2++];
i         286 tools/pakwif.c 	int i;
i         288 tools/pakwif.c 	for (i=0;i<len/2;i++)
i         289 tools/pakwif.c 		cs+=((unsigned short*)buf)[i];	
i         238 tools/ptp_op_names.c   unsigned i;
i         239 tools/ptp_op_names.c   for(i=0;i<(sizeof(ptp_op_names)/sizeof(ptp_op_name_t)); i++) {
i         240 tools/ptp_op_names.c     if(op==ptp_op_names[i].op) {
i         241 tools/ptp_op_names.c       return ptp_op_names[i].name;
i         197 tools/rawconvert.c 	unsigned i;
i         198 tools/rawconvert.c 	for( i=0; i < NUM_OP_DEFS; i++) {
i         199 tools/rawconvert.c 		if(strcmp(name,op_defs[i].name) == 0)
i         200 tools/rawconvert.c 			return op_defs+i;
i         207 tools/rawconvert.c 	unsigned i;
i         210 tools/rawconvert.c 	for( i=0; i < NUM_OP_DEFS; i++) {
i         211 tools/rawconvert.c 		fprintf(stderr," %s",op_defs[i].name);
i         240 tools/rawconvert.c 	unsigned i;
i         242 tools/rawconvert.c 	for(i = 1; i < (unsigned)argc; i++) {
i         243 tools/rawconvert.c 		if ( strncmp(argv[i],"-h=",3) == 0 ) {
i         244 tools/rawconvert.c 			height=atoi(argv[i]+3);
i         246 tools/rawconvert.c 		else if ( strncmp(argv[i],"-w=",3) == 0 ) {
i         247 tools/rawconvert.c 			width=atoi(argv[i]+3);
i         249 tools/rawconvert.c 		else if ( strcmp(argv[i],"-noshift") == 0 ) {
i         252 tools/rawconvert.c 		else if( strcmp(argv[i],"-pgm") == 0 ) {
i         255 tools/rawconvert.c 		else if ( argv[i][0]=='-' ) {
i         256 tools/rawconvert.c 			if( !(op = find_op(argv[i]+1))) {
i         257 tools/rawconvert.c 				fprintf(stderr,"%s: unknown option %s\n",argv[0],argv[i]);
i         263 tools/rawconvert.c 				iname=argv[i];
i         266 tools/rawconvert.c 				oname=argv[i];
i         269 tools/rawconvert.c 				fprintf(stderr,"%s: unknown option %s\n",argv[0],argv[i]);
i         346 tools/rawconvert.c 		for(i=0; i<npixels; i++) {
i         347 tools/rawconvert.c 			pixel_value = op->get_pixel(in_data, in_row_bytes, i%width, i/width);
i         356 tools/rawconvert.c 			op->set_pixel(out_data, out_row_bytes, i%width, i/width, pixel_value);
i         10 tools/ubasic_test/camera_functions.h int camera_is_pressed(int i);
i         11 tools/ubasic_test/camera_functions.h int camera_is_clicked(int i);
i         74 tools/yuvconvert.c 	unsigned i;
i         76 tools/yuvconvert.c 	for(i = 1; i < (unsigned)argc; i++) {
i         77 tools/yuvconvert.c 		if ( strncmp(argv[i],"-h=",3) == 0 ) {
i         78 tools/yuvconvert.c 			height=atoi(argv[i]+3);
i         80 tools/yuvconvert.c 		else if ( strncmp(argv[i],"-w=",3) == 0 ) {
i         81 tools/yuvconvert.c 			width=atoi(argv[i]+3);
i         83 tools/yuvconvert.c 		else if( strcmp(argv[i],"-split") == 0 ) {
i         86 tools/yuvconvert.c 		else if( strcmp(argv[i],"-skipy") == 0 ) {
i         89 tools/yuvconvert.c 		else if( strcmp(argv[i],"-rgb") == 0 ) {
i         94 tools/yuvconvert.c 				iname=argv[i];
i         97 tools/yuvconvert.c 				oname=argv[i];
i         100 tools/yuvconvert.c 				fprintf(stderr,"%s: unknown option %s\n",argv[0],argv[i]);
i         167 tools/yuvconvert.c 		for (i=0;i<isize; i+=6) {
i         168 tools/yuvconvert.c 			*py_data++ = in_data[i+1];
i         169 tools/yuvconvert.c 			*py_data++ = in_data[i+3];
i         170 tools/yuvconvert.c 			*py_data++ = in_data[i+4];
i         171 tools/yuvconvert.c 			*py_data++ = in_data[i+5];
i         172 tools/yuvconvert.c 			*pu_data++ = in_data[i];
i         173 tools/yuvconvert.c 			*pv_data++ = in_data[i+2];
i         218 tools/yuvconvert.c 		for (i=0;i<npixels; i+=4, p_yuv+=6) {