root/platform/ixus750_sd550/sub/100g/stubs_entry.S

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */
  1 // !!! THIS FILE IS GENERATED. DO NOT EDIT. !!!
  2 #include "stubs_asm.h"
  3 
  4 // Camera info:
  5 //  Firmware Ver GM1.00G  // Found @ 0xff81add0, "GM1.00G" @ 0xff81addd
  6 //  Firmware build timestamp: Aug 3 2005 13:58:33
  7 //  Canon DIGITAL IXUS 750
  8 
  9 // Values for makefile.inc
 10 //  PLATFORMID = 12566 (0x3116) // Found @ 0xfffe0130
 11 //  MAXRAMADDR = 0x01ffffff
 12 //  MEMISOSTART = 0x0009f5b0
 13 
 14 // Detected address ranges:
 15 // ROM   0xff810000 - 0xffffffff (8323072 bytes)
 16 // RAM data 0x00001900 - 0x00010300 copied from 0xffaeaef0 ( 59904 bytes)
 17 
 18 // Stubs below should be checked. Stub not matched 100%, or difference found to current 'stubs_entry_2.S'
 19 //  Name                   Address   Rule % Comp to stubs_entry_2.S
 20 //NHSTUB(EnterToCompensationEVF        ,0xff94c928) // 1 64%  *** != 0x00000000
 21 //NHSTUB(ExitFromCompensationEVF       ,0xff94c9f4) // 1 73%  *** != 0x00000000
 22 NHSTUB(GetFocusLensSubjectDistance      ,0xffa7e3f4) // 1 90%
 23 NHSTUB(GetFocusLensSubjectDistanceFromLens  ,0xffa7e994) // 3 52%
 24 NHSTUB(GetSystemTime             ,0xff814f64) // 1 96%
 25 NHSTUB(PutInNdFilter             ,0xffa88dec) // 1 92%
 26 // ALT: NHSTUB(PutInNdFilter, 0xffa8a978) // 1 25/2
 27 // ALT: NHSTUB(PutInNdFilter, 0xffa8a9c0) // 1 25/2
 28 // ALT: NHSTUB(PutInNdFilter, 0xffa8a978) // 2 25/2
 29 // ALT: NHSTUB(PutInNdFilter, 0xffa8a9c0) // 2 25/2
 30 NHSTUB(PutOutNdFilter             ,0xffa88e34) // 1 94%
 31 //NHSTUB(Remove                ,0xff8c2f9c) // 3 52%
 32 //NHSTUB(WriteSDCard             ,0xff87e7f4) // 1 93%  *** != 0xff87e9cc
 33 // ALT: NHSTUB(WriteSDCard, 0xff87e9cc) // 1 29/2
 34 NHSTUB(add_ptp_handler            ,0xffa3d17c) // 1 96%
 35 // ERROR: free is not found.                //--- ---  *** != 0xffad6680
 36 NHSTUB(kbd_pwr_on               ,0xff82879c) // 1 55%
 37 // ALT: NHSTUB(kbd_pwr_on, 0xff922fa4) // 1 5/4
 38 // ALT: NHSTUB(kbd_pwr_on, 0xff922fd0) // 1 5/4
 39 // ALT: NHSTUB(kbd_pwr_on, 0xff92310c) // 1 5/4
 40 // ALT: NHSTUB(kbd_pwr_on, 0xffa749dc) // 1 5/4
 41 // ALT: NHSTUB(kbd_pwr_on, 0xffa74a08) // 1 5/4
 42 NHSTUB(malloc                 ,0xffad6674) // 1 53%
 43 NHSTUB(taskIdListGet             ,0xffae42b8) // 1 82%
 44 NHSTUB(localtime               ,0xffacddc8) // 1 93%
 45 NHSTUB(Mount_FileSystem            ,0xff86ea3c) // 1 90%
 46 NHSTUB(MakeAFScan               ,0xff94ef28) // 1 89%
 47 
 48 // Check of modemap from 'platform/CAMERA/shooting.c':
 49 // Firmware modemap table found @ff960434 -> ff960434
 50 // Strange mode 0x0001000f in firmware, found in modemap as 15 (MODE_VIDEO_STD)
 51 // Strange mode 0x00010010 in firmware but not in current modemap
 52 // Strange mode 0x00010011 in firmware but not in current modemap
 53 // Strange mode 0x00010012 in firmware but not in current modemap
 54 
 55 // Values below can be overridden in 'stubs_min.S':
 56 DEF(levent_table              ,0xff9595d4) // Found @0xff9595d4
 57 DEF(FlashParamsTable            ,0xff962698) // Found @0xff962698
 58 DEF(fileio_semaphore            ,0x00002848) // Found @0xff86ce60
 59 DEF(exmem_alloc_table            ,0x00001c30) // Found @0xff812160
 60 DEF(exmem_types_table            ,0xff811ec0) // Found @0xff811ec0
 61 DEF_CONST(exmem_type_count         ,0x0000000d)
 62 DEF(imager_active              ,0x000054e4) // Found @0xff8c653c (0x54e4 + 0)
 63 DEF_CONST(uiprop_count           ,0x00000057) // Found @0xff963f24
 64 
 65 // Values below go in 'lib.c':
 66 //int get_flash_params_count(void) { return 0x5e; }             // Found @0xff964d44
 67 
 68 // Values below go in 'platform_camera.h':
 69 //#define PARAM_CAMERA_NAME 3 // Found @0xff961f6c
 70 
 71 // Misc stuff
 72 
 73 // EXMEM types:
 74 // EXMEM_RAMDISK  0
 75 // EXMEM_COM    1
 76 // EXMEM_COMTMP  2
 77 // EXMEM_FORMATTER 3
 78 // EXMEM_SHADING  4
 79 // EXMEM_FAMODE  5
 80 // EXMEM_FIRMUP  6
 81 // EXMEM_FILESTORE 7
 82 // EXMEM_MOVIE_REC 8
 83 // EXMEM_MOVIE_PLY 9
 84 // EXMEM_WIDE   10
 85 // EXMEM_NARROW  11
 86 // EXMEM_PCEVF   12
 87 
 88 // LED table init @ 0xff82dfa4
 89 // LED #1: 0xc02200d8, offset 0x4
 90 // LED #2: 0xc02200dc, offset 0x44
 91 // LED #3: 0xc02200e0, offset 0x84
 92 // LED #4: 0xc02200e8, offset 0xc4
 93 // LED #5: 0xc02200e4, offset 0x204
 94 // LED #6: 0xc02200ec, offset 0x244
 95 
 96 
 97 // For capt_seq.c
 98 DEF(_nrflag,0x6db4) // Found @ ff950d10 (0x6db4)
 99 //static long *nrflag = (long*)(0x6db4);    // Found @ ff950d10
 100 
 101 // Stubs below matched 100%.
 102 //  Name                   Address        Comp to stubs_entry_2.S
 103 NHSTUB(AllocateUncacheableMemory       ,0xff814d2c) // 1
 104 NHSTUB(Close                 ,0xff86f788) //120
 105 NHSTUB(CreateBinarySemaphore         ,0xff821690) //115
 106 NHSTUB(CreateTask               ,0xff822274) //120
 107 NHSTUB(DebugAssert              ,0xff813bfc) //1100
 108 NHSTUB(DeleteFile_Fut             ,0xff86866c) // 1
 109 NHSTUB(DoAELock                ,0xff94ac14) //120
 110 NHSTUB(DoAFLock                ,0xff94aacc) //120
 111 NHSTUB(ExecuteEventProcedure         ,0xff816c44) // 1
 112 NHSTUB(ExitTask                ,0xff822634) //120
 113 NHSTUB(Fclose_Fut               ,0xff8687ac) //120
 114 NHSTUB(Feof_Fut                ,0xff8689c0) // 1
 115 NHSTUB(Fflush_Fut               ,0xff8689f8) // 1
 116 NHSTUB(Fgets_Fut               ,0xff868930) // 1
 117 NHSTUB(Fopen_Fut               ,0xff868770) //120
 118 NHSTUB(Fread_Fut               ,0xff868890) //120
 119 NHSTUB(FreeUncacheableMemory         ,0xff814d60) // 1
 120 NHSTUB(Fseek_Fut               ,0xff868978) //120
 121 NHSTUB(Fwrite_Fut               ,0xff8688e0) //120
 122 NHSTUB(GetBatteryTemperature         ,0xff82d5ac) //102
 123 NHSTUB(GetCCDTemperature           ,0xff82d598) //102
 124 NHSTUB(GetCurrentAvValue           ,0xffa88c68) //120
 125 NHSTUB(GetCurrentShutterSpeed         ,0xffa88918) //120
 126 NHSTUB(GetDrive_ClusterSize          ,0xff86ef64) //119
 127 NHSTUB(GetDrive_FreeClusters         ,0xff86efdc) //1103
 128 NHSTUB(GetDrive_TotalClusters         ,0xff86efa0) //119
 129 NHSTUB(GetOpticalTemperature         ,0xff82d584) //120
 130 NHSTUB(GetParameterData            ,0xff964cd8) // 1
 131 NHSTUB(GetPropertyCase            ,0xff825530) // 1
 132 NHSTUB(GetZoomLensCurrentPoint        ,0xffa6f178) //120
 133 NHSTUB(GetZoomLensCurrentPosition       ,0xffa6f18c) //102
 134 NHSTUB(GiveSemaphore             ,0xff821c78) //120
 135 NHSTUB(IsStrobeChargeCompleted        ,0xff8fe628) // 1
 136 NHSTUB(LEDDrive                ,0xff82db04) //120
 137 NHSTUB(LocalTime               ,0xff814284) //115
 138 NHSTUB(LockMainPower             ,0xff9601ac) //120
 139 NHSTUB(MakeDirectory_Fut           ,0xff8686f8) // 1
 140 NHSTUB(MoveFocusLensToDistance        ,0xffa8b004) //102
 141 NHSTUB(MoveZoomLensWithPoint         ,0xffa6f058) //120
 142 NHSTUB(Open                  ,0xff86f760) //120
 143 NHSTUB(PT_PlaySound              ,0xff957a90) // 1
 144 NHSTUB(PostLogicalEventForNotPowerType    ,0xff95c1f4) //120
 145 NHSTUB(PostLogicalEventToUI          ,0xff95c280) //120
 146 NHSTUB(Read                  ,0xff86f81c) //120
 147 NHSTUB(RefreshPhysicalScreen         ,0xff975860) //120
 148 NHSTUB(RenameFile_Fut             ,0xff8685ec) // 1
 149 NHSTUB(Restart                ,0xff823ac0) // 1
 150 NHSTUB(SetAE_ShutterSpeed           ,0xffa8e0b8) //102
 151 NHSTUB(SetAutoShutdownTime          ,0xff9600a4) //120
 152 NHSTUB(SetCurrentCaptureModeType       ,0xff98ca70) //120
 153 NHSTUB(SetFileAttributes           ,0xff86f974) // 1
 154 NHSTUB(SetLogicalEventActive         ,0xff95e250) //1104
 155 NHSTUB(SetParameterData            ,0xff964bf8) // 1
 156 NHSTUB(SetPropertyCase            ,0xff825414) // 1
 157 NHSTUB(SetScriptMode             ,0xff95e2b4) //120
 158 NHSTUB(SleepTask               ,0xff8220d4) //120
 159 NHSTUB(TakeSemaphore             ,0xff821a90) //1101
 160 NHSTUB(TurnOffBackLight            ,0xff9a2d8c) // 1
 161 NHSTUB(TurnOnBackLight            ,0xff9a2d60) // 1
 162 NHSTUB(TurnOnDisplay             ,0xff922e3c) //120
 163 NHSTUB(TurnOffDisplay             ,0xff922e4c) //120
 164 NHSTUB(UnlockAE                ,0xff94ac34) //120
 165 NHSTUB(UnlockAF                ,0xff94ab0c) //120
 166 NHSTUB(UnlockMainPower            ,0xff960260) //120
 167 NHSTUB(UnsetZoomForMovie           ,0xff99764c) // 1
 168 NHSTUB(UpdateMBROnFlash            ,0xff86ec9c) // 1
 169 NHSTUB(VbattGet                ,0xff82c54c) //120
 170 NHSTUB(Write                 ,0xff86f828) //120
 171 NHSTUB(_log                  ,0xffabfbb4) //121
 172 NHSTUB(_log10                 ,0xffac025c) //121
 173 NHSTUB(_pow                  ,0xffac074c) //121
 174 NHSTUB(_sqrt                 ,0xffac4a98) // 1
 175 NHSTUB(apex2us                ,0xff8ac734) // 1
 176 NHSTUB(close                 ,0xffad3634) //109
 177 NHSTUB(exmem_alloc              ,0xff81295c) //122
 178 NHSTUB(exmem_free               ,0xff8129a8) //122
 179 NHSTUB(get_nd_value              ,0xffa77844) //115
 180 NHSTUB(get_current_nd_value          ,0xffa777c8) //122
 181 NHSTUB(kbd_p1_f                ,0xff82752c) // 1
 182 NHSTUB(kbd_p1_f_cont             ,0xff827538) //109
 183 NHSTUB(kbd_p2_f                ,0xff827910) // 1
 184 NHSTUB(kbd_read_keys_r2            ,0xff828320) // 1
 185 NHSTUB(kbd_pwr_off              ,0xff828888) // 1
 186 // ALT: NHSTUB(kbd_pwr_off, 0xff8288a4) // 1 6/0
 187 NHSTUB(lseek                 ,0xffad3778) // 1
 188 NHSTUB(memcmp                 ,0xffacd1a8) //120
 189 NHSTUB(memcpy                 ,0xffacd1e4) //120
 190 NHSTUB(memset                 ,0xffacd25c) //120
 191 NHSTUB(mkdir                 ,0xff86f9a4) // 1
 192 NHSTUB(open                  ,0xffad3c78) //109
 193 NHSTUB(closedir                ,0xffacf5d4) // 1
 194 NHSTUB(qsort                 ,0xffacca08) // 1
 195 NHSTUB(rand                  ,0xffacca2c) // 1
 196 NHSTUB(realloc                ,0xffab7ce8) //115
 197 NHSTUB(srand                 ,0xffacca50) // 1
 198 NHSTUB(stat                  ,0xffacf69c) // 1
 199 NHSTUB(strcat                 ,0xffacd27c) // 1
 200 NHSTUB(strchr                 ,0xffacd2a8) // 1
 201 NHSTUB(strcmp                 ,0xffacd2cc) //120
 202 NHSTUB(strcpy                 ,0xffacd460) //120
 203 NHSTUB(strftime                ,0xffaceae8) // 1
 204 NHSTUB(strlen                 ,0xffacd5c4) //120
 205 NHSTUB(strncmp                ,0xffacd628) // 1
 206 NHSTUB(strncpy                ,0xffacd66c) // 1
 207 NHSTUB(strrchr                ,0xffacd6f0) // 1
 208 NHSTUB(strtol                 ,0xffacce44) // 1
 209 NHSTUB(isdigit                ,0xffac9578) // 1
 210 NHSTUB(isspace                ,0xffac95f0) // 1
 211 NHSTUB(isalpha                ,0xffac9548) // 1
 212 NHSTUB(isupper                ,0xffac9608) // 1
 213 NHSTUB(islower                ,0xffac95a8) // 1
 214 NHSTUB(ispunct                ,0xffac95d8) // 1
 215 NHSTUB(isxdigit                ,0xffac9620) // 1
 216 NHSTUB(toupper                ,0xffac9648) // 1
 217 NHSTUB(tolower                ,0xffac9638) // 1
 218 NHSTUB(taskLock                ,0xffae4974) // 1
 219 NHSTUB(taskUnlock               ,0xffae4a1c) // 1
 220 NHSTUB(taskName                ,0xffae41b0) // 1
 221 NHSTUB(errnoOfTaskGet             ,0xffacfda0) // 1
 222 NHSTUB(readdir                ,0xffacf5a0) // 1
 223 NHSTUB(strtoul                ,0xffaccfec) // 1
 224 NHSTUB(strpbrk                ,0xffacd6b4) // 1
 225 NHSTUB(utime                 ,0xffacf730) // 1
 226 NHSTUB(mktime                 ,0xffacdf90) // 1
 227 NHSTUB(opendir                ,0xffacf608) // 1
 228 NHSTUB(memchr                 ,0xffacd174) // 1
 229 NHSTUB(memPartInfoGet             ,0xffad6a94) // 1
 230 NHSTUB(iosDrvInstall             ,0xffad4b18) // 1
 231 NHSTUB(iosDevAdd               ,0xffad4854) // 1
 232 NHSTUB(iosDevDelete              ,0xffad482c) // 1
 233 NHSTUB(GetCurrentTargetDistance        ,0xffa8ad74) // 1
 234 NHSTUB(taskCreateHookAdd           ,0xffad9cf4) // 1
 235 NHSTUB(taskDeleteHookAdd           ,0xffad9c30) // 1
 236 NHSTUB(Unmount_FileSystem           ,0xff86eb44) // 1
 237 NHSTUB(taskSuspend              ,0xffae43c0) // 1
 238 NHSTUB(taskResume               ,0xffae4594) // 1
 239 NHSTUB(time                  ,0xffaceb14) // 1
 240 NHSTUB(vsprintf                ,0xffad0ef4) //115
 241 NHSTUB(EngDrvRead               ,0xff880c7c) //102
 242 NHSTUB(PTM_GetCurrentItem           ,0xff962d54) //102
 243 NHSTUB(CancelHPTimer             ,0xff815e28) //119
 244 NHSTUB(SetHPTimerAfterNow           ,0xff8159b4) //119
 245 NHSTUB(MFOn                  ,0xff94b5a0) //120
 246 NHSTUB(MFOff                 ,0xff94b5d0) //120
 247 NHSTUB(GetAdChValue              ,0xff829c70) //120
 248 NHSTUB(get_ptp_buf_size            ,0xffa2e640) //122
 249 NHSTUB(get_ptp_file_buf            ,0xffa4e370) //121

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */