tsv        70 lib/lua/ldump.c  size_t size=s->tsv.len+1;		/* include trailing '\0' */
tsv        40 lib/lua/lgc.c #define stringmark(s)	reset2bits((s)->tsv.marked, WHITE0BIT, WHITE1BIT)
tsv        70 lib/lua/llex.c   ts->tsv.reserved = cast_byte(i+1); /* reserved word */
tsv        434 lib/lua/llex.c      if (ts->tsv.reserved > 0) /* reserved word? */
tsv        435 lib/lua/llex.c       return ts->tsv.reserved - 1 + FIRST_RESERVED;
tsv        95 lib/lua/lobject.h #define tsvalue(o)	(&rawtsvalue(o)->tsv)
tsv        206 lib/lua/lobject.h  } tsv;
tsv        60 lib/lua/lparser.c   luaX_newstring(ls, getstr(ts), ts->tsv.len);
tsv        150 lib/lua/lstate.h #define gco2ts(o)	(&rawgco2ts(o)->tsv)
tsv        57 lib/lua/lstring.c  ts->tsv.len = l;
tsv        58 lib/lua/lstring.c  ts->tsv.hash = h;
tsv        59 lib/lua/lstring.c  ts->tsv.marked = luaC_white(G(L));
tsv        60 lib/lua/lstring.c  ts->tsv.tt = LUA_TSTRING;
tsv        61 lib/lua/lstring.c  ts->tsv.reserved = 0;
tsv        66 lib/lua/lstring.c  ts->tsv.next = tb->hash[h]; /* chain new entry */
tsv        86 lib/lua/lstring.c   if (ts->tsv.len == l && (memcmp(str, getstr(ts), l) == 0)) {
tsv        24 lib/lua/lstring.h #define luaS_fix(s)	l_setbit((s)->tsv.marked, FIXEDBIT)
tsv        52 lib/lua/ltable.c #define hashstr(t,str) hashpow2(t, (str)->tsv.hash)
tsv        221 lib/lua/lvm.c  size_t ll = ls->tsv.len;
tsv        223 lib/lua/lvm.c  size_t lr = rs->tsv.len;
tsv        26 lib/lua/print.c size_t i,n=ts->tsv.len;