lookahead     143 lib/lua/llex.c  ls->lookahead.token = TK_EOS; /* no look-ahead token */
lookahead     454 lib/lua/llex.c  if (ls->lookahead.token != TK_EOS) { /* is there a look-ahead token? */
lookahead     455 lib/lua/llex.c   ls->t = ls->lookahead; /* use this one */
lookahead     456 lib/lua/llex.c   ls->lookahead.token = TK_EOS; /* and discharge it */
lookahead     464 lib/lua/llex.c  lua_assert(ls->lookahead.token == TK_EOS);
lookahead     465 lib/lua/llex.c  ls->lookahead.token = llex(ls, &ls->lookahead.seminfo);
lookahead     60 lib/lua/llex.h  Token lookahead; /* look ahead token */
lookahead     517 lib/lua/lparser.c     if (ls->lookahead.token != '=') /* expression? */
lookahead     786 tools/packfi2/deflate.c   if (strm->avail_in != 0 || s->lookahead != 0 ||
lookahead    1002 tools/packfi2/deflate.c   s->lookahead = 0;
lookahead    1070 tools/packfi2/deflate.c   if ((uInt)nice_match > s->lookahead) nice_match = s->lookahead;
lookahead    1166 tools/packfi2/deflate.c   if ((uInt)best_len <= s->lookahead) return (uInt)best_len;
lookahead    1167 tools/packfi2/deflate.c   return s->lookahead;
lookahead    1225 tools/packfi2/deflate.c   return (uInt)len <= s->lookahead ? (uInt)len : s->lookahead;
lookahead    1275 tools/packfi2/deflate.c     more = (unsigned)(s->window_size -(ulg)s->lookahead -(ulg)s->strstart);
lookahead    1279 tools/packfi2/deflate.c       if (more == 0 && s->strstart == 0 && s->lookahead == 0) {
lookahead    1342 tools/packfi2/deflate.c     n = read_buf(s->strm, s->window + s->strstart + s->lookahead, more);
lookahead    1343 tools/packfi2/deflate.c     s->lookahead += n;
lookahead    1346 tools/packfi2/deflate.c     if (s->lookahead >= MIN_MATCH) {
lookahead    1357 tools/packfi2/deflate.c   } while (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD && s->strm->avail_in != 0);
lookahead    1407 tools/packfi2/deflate.c     if (s->lookahead <= 1) {
lookahead    1413 tools/packfi2/deflate.c       if (s->lookahead == 0 && flush == Z_NO_FLUSH) return need_more;
lookahead    1415 tools/packfi2/deflate.c       if (s->lookahead == 0) break; /* flush the current block */
lookahead    1419 tools/packfi2/deflate.c     s->strstart += s->lookahead;
lookahead    1420 tools/packfi2/deflate.c     s->lookahead = 0;
lookahead    1426 tools/packfi2/deflate.c       s->lookahead = (uInt)(s->strstart - max_start);
lookahead    1461 tools/packfi2/deflate.c     if (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD) {
lookahead    1463 tools/packfi2/deflate.c       if (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD && flush == Z_NO_FLUSH) {
lookahead    1466 tools/packfi2/deflate.c       if (s->lookahead == 0) break; /* flush the current block */
lookahead    1472 tools/packfi2/deflate.c     if (s->lookahead >= MIN_MATCH) {
lookahead    1504 tools/packfi2/deflate.c       s->lookahead -= s->match_length;
lookahead    1511 tools/packfi2/deflate.c         s->lookahead >= MIN_MATCH) {
lookahead    1539 tools/packfi2/deflate.c       s->lookahead--;
lookahead    1568 tools/packfi2/deflate.c     if (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD) {
lookahead    1570 tools/packfi2/deflate.c       if (s->lookahead < MIN_LOOKAHEAD && flush == Z_NO_FLUSH) {
lookahead    1573 tools/packfi2/deflate.c       if (s->lookahead == 0) break; /* flush the current block */
lookahead    1579 tools/packfi2/deflate.c     if (s->lookahead >= MIN_MATCH) {
lookahead    1618 tools/packfi2/deflate.c       uInt max_insert = s->strstart + s->lookahead - MIN_MATCH;
lookahead    1631 tools/packfi2/deflate.c       s->lookahead -= s->prev_length-1;
lookahead    1655 tools/packfi2/deflate.c       s->lookahead--;
lookahead    1663 tools/packfi2/deflate.c       s->lookahead--;
lookahead    1698 tools/packfi2/deflate.c     if (s->lookahead < MAX_MATCH) {
lookahead    1700 tools/packfi2/deflate.c       if (s->lookahead < MAX_MATCH && flush == Z_NO_FLUSH) {
lookahead    1703 tools/packfi2/deflate.c       if (s->lookahead == 0) break; /* flush the current block */
lookahead    1709 tools/packfi2/deflate.c       max = s->lookahead < MAX_MATCH ? s->lookahead : MAX_MATCH;
lookahead    1722 tools/packfi2/deflate.c       s->lookahead -= run;
lookahead    1728 tools/packfi2/deflate.c       s->lookahead--;
lookahead     158 tools/packfi2/deflate.h   uInt lookahead;       /* number of valid bytes ahead in window */