data_start    242 core/camera_info.c   camera_info.data_start = (int)&link_data_start;
data_start    117 core/live_view.c     lv.vp.data_start = total_size;
data_start    129 core/live_view.c     lv.vp.data_start = 0;
data_start    136 core/live_view.c     lv.bm.data_start = total_size;
data_start    146 core/live_view.c     lv.bm.data_start = 0;
data_start    154 core/live_view.c     lv.bmo.data_start = total_size;
data_start    160 core/live_view.c     lv.bmo.data_start = 0;
data_start     68 core/live_view.h   int data_start; // offset of data from start of live view header
data_start    147 include/camera_info.h   int text_start, data_start, bss_start, bss_end;   // Link values (used for debug)
data_start     37 modules/dbg_dump.c   int data_start; // == text_end
data_start     85 modules/dbg_dump.c     pb->h.data_start = camera_info.data_start;
data_start    119 modules/flt.h   uint32_t data_start;  // Offset of .data segment from beginning of file
data_start    271 tools/elf2flt/elfflt.c   if ( offs >=flat->entry && offs<flat->data_start )
data_start    273 tools/elf2flt/elfflt.c   else if ( offs >=flat->data_start && offs<flat->reloc_start )
data_start    274 tools/elf2flt/elfflt.c    { sect="data"; secoffs=flat->data_start;}
data_start    291 tools/elf2flt/elfflt.c   if ( offs >=flat->reloc_start || offs<flat->data_start )
data_start    609 tools/elf2flt/elfflt.c  flat->data_start = rodata.flat_offset;
data_start    706 tools/elf2flt/elfflt.c 	printf("->entry    0x%x (size %d)\n", flat->entry, flat->data_start - flat->entry );
data_start    707 tools/elf2flt/elfflt.c 	printf("->data_start  0x%x (size %d)\n", flat->data_start, flat->reloc_start - flat->data_start );
data_start    735 tools/elf2flt/elfflt.c   dump_section( "FLT_text", (unsigned char*)flat_buf+flat->entry, flat->data_start-flat->entry );
data_start    736 tools/elf2flt/elfflt.c   dump_section( "FLT_data", (unsigned char*)flat_buf+flat->data_start, flat->reloc_start-flat->data_start);
data_start     46 tools/elf2flt/fltdump.c   if ( offs >=flat->entry && offs<flat->data_start )
data_start     48 tools/elf2flt/fltdump.c   else if ( offs >=flat->data_start && offs<flat->reloc_start )
data_start     49 tools/elf2flt/fltdump.c    { sect="data"; secoffs=flat->data_start;}
data_start     65 tools/elf2flt/fltdump.c   if ( offs >=flat->reloc_start || offs<flat->data_start )
data_start    122 tools/elf2flt/fltdump.c 	printf("->entry(.text) 0x%x (size %d)\n", flat->entry, flat->data_start - flat->entry );
data_start    123 tools/elf2flt/fltdump.c 	printf("->data_start  0x%x (size %d)\n", flat->data_start, flat->reloc_start - flat->data_start );
data_start    168 tools/elf2flt/fltdump.c   dump_section( "FLT_text", flat_buf+flat->entry, flat->data_start-flat->entry );
data_start    169 tools/elf2flt/fltdump.c   dump_section( "FLT_data", flat_buf+flat->data_start, flat->reloc_start-flat->data_start);
data_start    4498 tools/finsig_dryos.c       if (u>fw->data_start && u<fw->data_start+fw->data_len*4 && (fwRd(fw,i+n)>3))
data_start    4501 tools/finsig_dryos.c         u = u - fw->data_start + fw->data_init_start;
data_start    4543 tools/finsig_dryos.c       if (u>fw->data_start+fw->data_len*4 && u<fw->memisostart && (fwRd(fw,i+n)>3))
data_start    7180 tools/finsig_dryos.c         j = adr2idx(fw,LDR2val(fw,k) - fw->data_start + fw->data_init_start);
data_start    7200 tools/finsig_dryos.c         j = adr2idx(fw,LDR2val(fw,k-1) - fw->data_start + fw->data_init_start);
data_start    7275 tools/finsig_dryos.c               int k3 = adr2idx(fw, LDR2val(fw,k2) - fw->data_start + fw->data_init_start);
data_start    7643 tools/finsig_dryos.c   bprintf("// %-8s 0x%08x - 0x%08x copied from 0x%08x (%7d bytes)\n","RAM data",fw->data_start,fw->data_start+fw->data_len*4,fw->data_init_start,fw->data_len*4);
data_start    2832 tools/finsig_thumb2.c     if (adr[n] < fw->data_start+fw->data_len) {
data_start    2833 tools/finsig_thumb2.c       uint32_t ladr = adr[n]-fw->data_start+fw->data_init_start;
data_start    4804 tools/finsig_thumb2.c     bprintf("//  MEMBASEADDR = 0x%x\n",fw->data_start);
data_start    3877 tools/finsig_vxworks.c       if (u>fw->data_start && u<fw->data_start+fw->data_len*4 && (fwRd(fw,i+n)>3))
data_start    4960 tools/finsig_vxworks.c         if (ofst2 > (fw->data_len*4 + fw->data_start)) // has to be in the preinited data section
data_start    5598 tools/finsig_vxworks.c             j = adr2idx(fw,LDR2val(fw,k1) - fw->data_start + fw->data_init_start);
data_start    5984 tools/finsig_vxworks.c   bprintf("// %-8s 0x%08x - 0x%08x copied from 0x%08x (%7d bytes)\n","RAM data",fw->data_start,fw->data_start+fw->data_len*4,fw->data_init_start,fw->data_len*4);
data_start    1136 tools/firmware_load.c             fw->data_start = dadr;
data_start    1150 tools/firmware_load.c         fw->data_start = 0x1900;
data_start    1177 tools/firmware_load.c         fw->data_start = 0x1900;
data_start    1339 tools/firmware_load.c           fw->data_start = dadr;
data_start     61 tools/firmware_load.h   uint32_t    data_start;     // Start of DATA section in RAM
data_start    225 tools/firmware_load_ng.c   return (adr > fw->data_start && adr < fw->memisostart);
data_start    1879 tools/firmware_load_ng.c   fw->data_start=0;
data_start    1905 tools/firmware_load_ng.c       fw->data_start=dst_start;
data_start    1946 tools/firmware_load_ng.c     if(fw->data_start && base2_found && base3_found) {
data_start    1967 tools/firmware_load_ng.c         if(*pv == fw->data_start + fw->data_len) {
data_start    1972 tools/firmware_load_ng.c           if(*pv != fw->data_start + fw->data_len) {
data_start    1989 tools/firmware_load_ng.c   if(fw->data_start) {
data_start     96 tools/firmware_load_ng.h   uint32_t    data_start;     // Start address of DATA section in RAM