ar         44 lib/lua/lauxlib.c  lua_Debug ar;
ar         45 lib/lua/lauxlib.c  if (!lua_getstack(L, 0, &ar)) /* no stack frame? */
ar         47 lib/lua/lauxlib.c  lua_getinfo(L, "n", &ar);
ar         48 lib/lua/lauxlib.c  if (strcmp(ar.namewhat, "method") == 0) {
ar         52 lib/lua/lauxlib.c              ar.name, extramsg);
ar         54 lib/lua/lauxlib.c  if (ar.name == NULL)
ar         55 lib/lua/lauxlib.c   ar.name = "?";
ar         57 lib/lua/lauxlib.c             narg, ar.name, extramsg);
ar         74 lib/lua/lauxlib.c  lua_Debug ar;
ar         75 lib/lua/lauxlib.c  if (lua_getstack(L, level, &ar)) { /* check function at level */
ar         76 lib/lua/lauxlib.c   lua_getinfo(L, "Sl", &ar); /* get info about it */
ar         77 lib/lua/lauxlib.c   if (ar.currentline > 0) { /* is there info? */
ar         78 lib/lua/lauxlib.c    lua_pushfstring(L, "%s:%d: ", ar.short_src, ar.currentline);
ar        153 lib/lua/lbaselib.c   lua_Debug ar;
ar        156 lib/lua/lbaselib.c   if (lua_getstack(L, level, &ar) == 0)
ar        158 lib/lua/lbaselib.c   lua_getinfo(L, "f", &ar);
ar        529 lib/lua/lbaselib.c    lua_Debug ar;
ar        530 lib/lua/lbaselib.c    if (lua_getstack(co, 0, &ar) > 0) /* does it have frames? */
ar        100 lib/lua/ldblib.c  lua_Debug ar;
ar        105 lib/lua/ldblib.c   if (!lua_getstack(L1, (int)lua_tointeger(L, arg+1), &ar)) {
ar        118 lib/lua/ldblib.c  if (!lua_getinfo(L1, options, &ar))
ar        122 lib/lua/ldblib.c   settabss(L, "source", ar.source);
ar        123 lib/lua/ldblib.c   settabss(L, "short_src", ar.short_src);
ar        124 lib/lua/ldblib.c   settabsi(L, "linedefined", ar.linedefined);
ar        125 lib/lua/ldblib.c   settabsi(L, "lastlinedefined", ar.lastlinedefined);
ar        126 lib/lua/ldblib.c   settabss(L, "what", ar.what);
ar        129 lib/lua/ldblib.c   settabsi(L, "currentline", ar.currentline);
ar        131 lib/lua/ldblib.c   settabsi(L, "nups", ar.nups);
ar        133 lib/lua/ldblib.c   settabss(L, "name", ar.name);
ar        134 lib/lua/ldblib.c   settabss(L, "namewhat", ar.namewhat);
ar        147 lib/lua/ldblib.c  lua_Debug ar;
ar        149 lib/lua/ldblib.c  if (!lua_getstack(L1, luaL_checkint(L, arg+1), &ar)) /* out of range? */
ar        151 lib/lua/ldblib.c  name = lua_getlocal(L1, &ar, luaL_checkint(L, arg+2));
ar        168 lib/lua/ldblib.c  lua_Debug ar;
ar        169 lib/lua/ldblib.c  if (!lua_getstack(L1, luaL_checkint(L, arg+1), &ar)) /* out of range? */
ar        174 lib/lua/ldblib.c  lua_pushstring(L, lua_setlocal(L1, &ar, luaL_checkint(L, arg+2)));
ar        207 lib/lua/ldblib.c static void hookf (lua_State *L, lua_Debug *ar) {
ar        215 lib/lua/ldblib.c   lua_pushstring(L, hooknames[(int)ar->event]);
ar        216 lib/lua/ldblib.c   if (ar->currentline >= 0)
ar        217 lib/lua/ldblib.c    lua_pushinteger(L, ar->currentline);
ar        219 lib/lua/ldblib.c   lua_assert(lua_getinfo(L, "lS", ar));
ar        327 lib/lua/ldblib.c  lua_Debug ar;
ar        339 lib/lua/ldblib.c  while (lua_getstack(L1, level++, &ar)) {
ar        342 lib/lua/ldblib.c    if (!lua_getstack(L1, level+LEVELS2, &ar))
ar        346 lib/lua/ldblib.c     while (lua_getstack(L1, level+LEVELS2, &ar)) /* find last levels */
ar        353 lib/lua/ldblib.c   lua_getinfo(L1, "Snl", &ar);
ar        354 lib/lua/ldblib.c   lua_pushfstring(L, "%s:", ar.short_src);
ar        355 lib/lua/ldblib.c   if (ar.currentline > 0)
ar        356 lib/lua/ldblib.c    lua_pushfstring(L, "%d:", ar.currentline);
ar        357 lib/lua/ldblib.c   if (*ar.namewhat != '\0') /* is there a name? */
ar        358 lib/lua/ldblib.c     lua_pushfstring(L, " in function " LUA_QS, ar.name);
ar        360 lib/lua/ldblib.c    if (*ar.what == 'm') /* main? */
ar        362 lib/lua/ldblib.c    else if (*ar.what == 'C' || *ar.what == 't')
ar        366 lib/lua/ldblib.c              ar.short_src, ar.linedefined);
ar         84 lib/lua/ldebug.c LUA_API int lua_getstack (lua_State *L, int level, lua_Debug *ar) {
ar         95 lib/lua/ldebug.c   ar->i_ci = cast_int(ci - L->base_ci);
ar         99 lib/lua/ldebug.c   ar->i_ci = 0;
ar        127 lib/lua/ldebug.c LUA_API const char *lua_getlocal (lua_State *L, const lua_Debug *ar, int n) {
ar        128 lib/lua/ldebug.c  CallInfo *ci = L->base_ci + ar->i_ci;
ar        138 lib/lua/ldebug.c LUA_API const char *lua_setlocal (lua_State *L, const lua_Debug *ar, int n) {
ar        139 lib/lua/ldebug.c  CallInfo *ci = L->base_ci + ar->i_ci;
ar        150 lib/lua/ldebug.c static void funcinfo (lua_Debug *ar, Closure *cl) {
ar        152 lib/lua/ldebug.c   ar->source = "=[C]";
ar        153 lib/lua/ldebug.c   ar->linedefined = -1;
ar        154 lib/lua/ldebug.c   ar->lastlinedefined = -1;
ar        155 lib/lua/ldebug.c   ar->what = "C";
ar        158 lib/lua/ldebug.c   ar->source = getstr(cl->l.p->source);
ar        159 lib/lua/ldebug.c   ar->linedefined = cl->l.p->linedefined;
ar        160 lib/lua/ldebug.c   ar->lastlinedefined = cl->l.p->lastlinedefined;
ar        161 lib/lua/ldebug.c   ar->what = (ar->linedefined == 0) ? "main" : "Lua";
ar        163 lib/lua/ldebug.c  luaO_chunkid(ar->short_src, ar->source, LUA_IDSIZE);
ar        167 lib/lua/ldebug.c static void info_tailcall (lua_Debug *ar) {
ar        168 lib/lua/ldebug.c  ar->name = ar->namewhat = "";
ar        169 lib/lua/ldebug.c  ar->what = "tail";
ar        170 lib/lua/ldebug.c  ar->lastlinedefined = ar->linedefined = ar->currentline = -1;
ar        171 lib/lua/ldebug.c  ar->source = "=(tail call)";
ar        172 lib/lua/ldebug.c  luaO_chunkid(ar->short_src, ar->source, LUA_IDSIZE);
ar        173 lib/lua/ldebug.c  ar->nups = 0;
ar        193 lib/lua/ldebug.c static int auxgetinfo (lua_State *L, const char *what, lua_Debug *ar,
ar        197 lib/lua/ldebug.c   info_tailcall(ar);
ar        203 lib/lua/ldebug.c     funcinfo(ar, f);
ar        207 lib/lua/ldebug.c     ar->currentline = (ci) ? currentline(L, ci) : -1;
ar        211 lib/lua/ldebug.c     ar->nups = f->c.nupvalues;
ar        215 lib/lua/ldebug.c     ar->namewhat = (ci) ? getfuncname(L, ci, &ar->name) : NULL;
ar        216 lib/lua/ldebug.c     if (ar->namewhat == NULL) {
ar        217 lib/lua/ldebug.c      ar->namewhat = ""; /* not found */
ar        218 lib/lua/ldebug.c      ar->name = NULL;
ar        232 lib/lua/ldebug.c LUA_API int lua_getinfo (lua_State *L, const char *what, lua_Debug *ar) {
ar        244 lib/lua/ldebug.c  else if (ar->i_ci != 0) { /* no tail call? */
ar        245 lib/lua/ldebug.c   ci = L->base_ci + ar->i_ci;
ar        249 lib/lua/ldebug.c  status = auxgetinfo(L, what, ar, f, ci);
ar        186 lib/lua/ldo.c   lua_Debug ar;
ar        187 lib/lua/ldo.c   ar.event = event;
ar        188 lib/lua/ldo.c   ar.currentline = line;
ar        190 lib/lua/ldo.c    ar.i_ci = 0; /* tail call; no debug information about it */
ar        192 lib/lua/ldo.c    ar.i_ci = cast_int(L->ci - L->base_ci);
ar        198 lib/lua/ldo.c   (*hook)(L, &ar);
ar        515 lib/lua/loadlib.c  lua_Debug ar;
ar        516 lib/lua/loadlib.c  if (lua_getstack(L, 1, &ar) == 0 ||
ar        517 lib/lua/loadlib.c    lua_getinfo(L, "f", &ar) == 0 || /* get calling function */
ar         28 lib/lua/lua.c static void lstop (lua_State *L, lua_Debug *ar) {
ar         29 lib/lua/lua.c  (void)ar; /* unused arg. */
ar        330 lib/lua/lua.h typedef void (*lua_Hook) (lua_State *L, lua_Debug *ar);
ar        333 lib/lua/lua.h LUA_API int lua_getstack (lua_State *L, int level, lua_Debug *ar);
ar        334 lib/lua/lua.h LUA_API int lua_getinfo (lua_State *L, const char *what, lua_Debug *ar);
ar        335 lib/lua/lua.h LUA_API const char *lua_getlocal (lua_State *L, const lua_Debug *ar, int n);
ar        336 lib/lua/lua.h LUA_API const char *lua_setlocal (lua_State *L, const lua_Debug *ar, int n);
ar        184 modules/luascript.c static void lua_count_hook(lua_State *L, lua_Debug *ar)
ar        1254 tools/capdis.c     adr_range_t *ar=adr_get_range(&fw,dis_start);
ar        1255 tools/capdis.c     if(!ar || ar->type != ADR_RANGE_RAM_CODE) {
ar        4594 tools/finsig_thumb2.c     int ar = -1;
ar        4605 tools/finsig_thumb2.c           ar = is->insn->detail->arm.operands[0].reg;
ar        4612 tools/finsig_thumb2.c     while(ar >= 0) {
ar        4615 tools/finsig_thumb2.c       if (is->insn->id == ARM_INS_ADD && is->insn->detail->arm.operands[1].reg == ar) {