root/platform/sx240hs/platform_kbd.h

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */

INCLUDED FROM


  1 #ifndef PLATFORM_KBD_H
  2 #define PLATFORM_KBD_H
  3 // plaform specific keyboard defines, see core/kbd_common.c for documentation
  4 
  5 #define KEYS_MASK0 (0x00000000)   
  6 #define KEYS_MASK1 (0x3F800000)   // SX 240
  7 #define KEYS_MASK2 (0x00001FE0)   // SX 240
  8 
  9 // Bitmap masks and physw_status index values for SD_READONLY and USB power flags (for kbd.c).
 10 #define SD_READONLY_FLAG  0x00080000 // Found @0xff441600, levent 0x20a
 11 #define SD_READONLY_IDX   2
 12 #define USB_MASK      0x10000000 // Found @0xff441638, levent 0x202
 13 #define USB_IDX       2
 14 #endif

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */