root/platform/ixus130_sd1400/platform_kbd.h

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */

INCLUDED FROM


  1 #ifndef PLATFORM_KBD_H
  2 #define PLATFORM_KBD_H
  3 // plaform specific keyboard defines, see core/kbd_common.c for documentation
  4 
  5 #define KEYS_MASK0 (0x0000000C)
  6 #define KEYS_MASK1 (0x00000000)
  7 #define KEYS_MASK2 (0x00000BFD)
  8 
  9 #define SD_READONLY_FLAG (0x20000) // SD-Card Lock Status (locked / unlocked)
 10 #define SD_READONLY_IDX   2 
 11 #define USB_MASK (0x80000)     // USB-Power (triggered around 3,5V)
 12 #define USB_IDX       2 
 13 
 14 #endif

/* [<][>][^][v][top][bottom][index][help] */