va_start     478 lib/lua/lapi.c  va_start(argp, fmt);
va_start      88 lib/lua/lauxlib.c  va_start(argp, fmt);
va_start     633 lib/lua/ldebug.c  va_start(argp, fmt);
va_start     175 lib/lua/lobject.c  va_start(argp, fmt);
va_start      30 tools/finsig_dryos.c   va_start(argp, fmt);
va_start      43 tools/finsig_thumb2.c   va_start(argp, fmt);
va_start      31 tools/finsig_vxworks.c   va_start(argp, fmt);