CHDK_COLOR_BASE  69 platform/a1100/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  71 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  72 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  73 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  74 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  75 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  76 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  77 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  78 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  79 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  80 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  81 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  82 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  83 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  84 platform/a1100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a1100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/a1200/lib.c         if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  120 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  122 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  127 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  128 platform/a1200/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  84 platform/a1300/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  86 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  87 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  88 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  89 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  90 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  91 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  92 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  93 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  94 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  95 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  96 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  97 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  98 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  99 platform/a1300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a1300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  103 platform/a1400/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  105 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  106 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  107 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  108 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  109 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  110 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  111 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  112 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/a1400/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a1400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  112 platform/a2200/lib.c 		if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  120 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  122 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/a2200/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a2200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  100 platform/a2300/lib.c         if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  102 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  103 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  104 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  105 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  106 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  107 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  108 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  109 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  110 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  111 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  112 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/a2300/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a2300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  104 platform/a2400/lib.c         if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  106 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  107 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  108 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  109 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  110 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  111 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  112 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/a2400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a2400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  105 platform/a2500/lib.c         if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  107 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  108 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  109 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  110 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  111 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  112 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/a2500/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a2500/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  105 platform/a2600/lib.c         if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  107 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  108 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  109 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  110 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  111 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  112 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/a2600/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a2600/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  82 platform/a3200/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  84 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  85 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  86 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  87 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  88 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  89 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  90 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  91 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  92 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  93 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  94 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  95 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  96 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  97 platform/a3200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a3200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  63 platform/a3300/lib.c 		if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)	 // see if CHDK palette already loaded -- if not, load it
CHDK_COLOR_BASE  65 platform/a3300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  66 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  67 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  68 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  69 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  70 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  71 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  72 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  73 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  74 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  75 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  76 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  77 platform/a3300/lib.c 			pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  78 platform/a3300/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a3300/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  98 platform/a3400/lib.c         if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  100 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  101 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  102 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  103 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  104 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  105 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  106 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  107 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  108 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  109 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  110 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  111 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  112 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/a3400/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a3400/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  100 platform/a4000/lib.c         if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  102 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  103 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  104 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  105 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  106 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  107 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  108 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  109 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  110 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  111 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  112 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/a4000/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  84 platform/a810/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  86 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  87 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  88 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  89 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  90 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  91 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  92 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  93 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  94 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  95 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  96 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  97 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  98 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  99 platform/a810/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/a810/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  147 platform/d20/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  149 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  150 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  151 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  152 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  153 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  154 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  155 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  156 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  157 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  158 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  159 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  160 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  161 platform/d20/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/d20/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  199 platform/d30/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  201 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  202 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  203 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  204 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  205 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  206 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  207 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  208 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  209 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  210 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  211 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  212 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  213 platform/d30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/d30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/g10/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  120 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  122 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  127 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  128 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  129 platform/g10/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/g10/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  261 platform/g12/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  263 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  264 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  265 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  266 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  267 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  268 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  269 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  270 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  271 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  272 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  273 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  274 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  275 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  276 platform/g12/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/g12/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  234 platform/g15/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  236 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  237 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  238 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  239 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  240 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  241 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  242 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  243 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  244 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  245 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  246 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  247 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  248 platform/g15/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/g15/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  243 platform/g1x/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  245 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  246 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  247 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  248 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  249 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  250 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  251 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  252 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  253 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  254 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  255 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  256 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  257 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  258 platform/g1x/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/g1x/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  82 platform/ixus100_sd780/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  84 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  85 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  86 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  87 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  88 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  89 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  90 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  91 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  92 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  93 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  94 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  95 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  96 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  97 platform/ixus100_sd780/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus100_sd780/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  169 platform/ixus110_sd960/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  171 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  172 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  173 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  174 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  175 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  176 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  177 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  178 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  179 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  180 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  181 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  182 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  183 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  184 platform/ixus110_sd960/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus110_sd960/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  131 platform/ixus115_elph100hs/lib.c       if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  133 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  134 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  135 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  136 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  137 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  138 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  139 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  140 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  141 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  142 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  143 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  144 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  145 platform/ixus115_elph100hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  111 platform/ixus120_sd940/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  114 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  120 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  122 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/ixus120_sd940/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus120_sd940/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  261 platform/ixus125_elph110hs/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  263 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  264 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  265 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  266 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  267 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  268 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  269 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  270 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  271 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  272 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  273 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  274 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  275 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  276 platform/ixus125_elph110hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/ixus132_elph115/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  120 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  122 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  127 platform/ixus132_elph115/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus132_elph115/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  113 platform/ixus135_elph120/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  115 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  120 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  122 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  127 platform/ixus135_elph120/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus135_elph120/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  265 platform/ixus140_elph130/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  267 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  268 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  269 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  270 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  271 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  272 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  273 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  274 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  275 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  276 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  277 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  278 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  279 platform/ixus140_elph130/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus140_elph130/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  139 platform/ixus145_elph135/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  141 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  142 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  143 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  144 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  145 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  146 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  147 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  148 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  149 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  150 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  151 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  152 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  153 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  154 platform/ixus145_elph135/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x1F0A0000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus145_elph135/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  127 platform/ixus150_elph140/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  129 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  130 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  131 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  132 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  133 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  134 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  135 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  136 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  137 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  138 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  139 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  140 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  141 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  142 platform/ixus150_elph140/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x00090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus150_elph140/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  10 platform/ixus150_elph140/platform_palette.h #define COLOR_GREY_DK_TRANS       (CHDK_COLOR_BASE+13)
CHDK_COLOR_BASE  139 platform/ixus155_elph150/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  141 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  142 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  143 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  144 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  145 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  146 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  147 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  148 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  149 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  150 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  151 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  152 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  153 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  154 platform/ixus155_elph150/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x1F0A0000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus155_elph150/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/ixus160_elph160/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  127 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  128 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  129 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  130 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  131 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  132 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  133 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  134 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  135 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  136 platform/ixus160_elph160/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x00090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus160_elph160/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  10 platform/ixus160_elph160/platform_palette.h #define COLOR_GREY_DK_TRANS       (CHDK_COLOR_BASE+13)
CHDK_COLOR_BASE  117 platform/ixus170_elph170/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  120 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  122 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  127 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  128 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  129 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  130 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  131 platform/ixus170_elph170/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus170_elph170/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  10 platform/ixus170_elph170/platform_palette.h #define COLOR_GREY_DK_TRANS       (CHDK_COLOR_BASE+13)
CHDK_COLOR_BASE  175 platform/ixus175_elph180/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  177 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  178 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  179 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  180 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  181 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  182 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  183 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  184 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  185 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  186 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  187 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  188 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  189 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  190 platform/ixus175_elph180/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x00090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus175_elph180/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  10 platform/ixus175_elph180/platform_palette.h #define COLOR_GREY_DK_TRANS       (CHDK_COLOR_BASE+13)
CHDK_COLOR_BASE  222 platform/ixus240_elph320hs/lib.c       if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  224 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  225 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  226 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  227 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  228 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  229 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  230 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  231 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  232 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  233 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  234 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  235 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  236 platform/ixus240_elph320hs/lib.c         pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  230 platform/ixus255_elph330hs/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  232 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  233 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  234 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  235 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  236 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  237 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  238 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  239 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  240 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  241 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  242 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  243 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  244 platform/ixus255_elph330hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  179 platform/ixus300_sd4000/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  181 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x033ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  182 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x0326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  183 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x034CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  184 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x0373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  185 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x034BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  186 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x0395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  187 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x034766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  188 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x031250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  189 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x037F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  190 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x03512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  191 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x03A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  192 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x03819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  193 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x03DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  194 platform/ixus300_sd4000/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x00090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  186 platform/ixus310_elph500hs/lib.c     if (pal && (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62))
CHDK_COLOR_BASE  188 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  189 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  190 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  191 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  192 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  193 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  194 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  195 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  196 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  197 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  198 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  199 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  200 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  201 platform/ixus310_elph500hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  60 platform/ixus95_sd1200/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  62 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  63 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  64 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  65 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  66 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  67 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  68 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  69 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  70 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  71 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  72 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  73 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  74 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  75 platform/ixus95_sd1200/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  75 platform/ixus980_sd990/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  77 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  78 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  79 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  80 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  81 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  82 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  83 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  84 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  85 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  86 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  87 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  88 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  89 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  90 platform/ixus980_sd990/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus980_sd990/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  73 platform/ixus990_sd970/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  75 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  76 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  77 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  78 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  79 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  80 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  81 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  82 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  83 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  84 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  85 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  86 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  87 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  88 platform/ixus990_sd970/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/ixus990_sd970/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  209 platform/n/lib.c       && (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  213 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  214 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  215 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  216 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  217 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  218 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  219 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  220 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  221 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  222 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  223 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  224 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  225 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  226 platform/n/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x1F0A0000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/n/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  209 platform/n_facebook/lib.c       && (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  213 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  214 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  215 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  216 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  217 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  218 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  219 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  220 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  221 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  222 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  223 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  224 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  225 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  226 platform/n_facebook/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x1F0A0000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/n_facebook/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  209 platform/s100/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  211 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  212 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  213 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  214 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  215 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  216 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  217 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  218 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  219 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  220 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  221 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  222 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  223 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  224 platform/s100/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/s100/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  231 platform/s110/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  233 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  234 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  235 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  236 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  237 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  238 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  239 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  240 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  241 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  242 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  243 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  244 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  245 platform/s110/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/s110/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  179 platform/sx160is/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  181 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  182 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  183 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  184 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  185 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  186 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  187 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  188 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  189 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  190 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  191 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  192 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  193 platform/sx160is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx160is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  116 platform/sx170is/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  118 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  119 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  120 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  121 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  122 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  123 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  124 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  125 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  126 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  127 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  128 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  129 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  130 platform/sx170is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx170is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  82 platform/sx200is/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  84 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  85 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  86 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  87 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  88 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  89 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  90 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  91 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  92 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  93 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  94 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  95 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  96 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  97 platform/sx200is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx200is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  159 platform/sx220hs/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  161 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  162 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  163 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  164 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  165 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  166 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  167 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  168 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  169 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  170 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  171 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  172 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  173 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  174 platform/sx220hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx220hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  128 platform/sx230hs/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  130 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  131 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  132 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  133 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  134 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  135 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  136 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  137 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  138 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  139 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  140 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  141 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  142 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  143 platform/sx230hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx230hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  190 platform/sx240hs/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  192 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  193 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  194 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  195 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  196 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  197 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  198 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  199 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  200 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  201 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  202 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  203 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  204 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  205 platform/sx240hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx240hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  192 platform/sx260hs/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  194 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  195 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  196 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  197 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  198 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  199 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  200 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  201 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  202 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  203 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  204 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  205 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  206 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  207 platform/sx260hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx260hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  225 platform/sx30/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  227 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  228 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  229 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  230 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  231 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  232 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  233 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  234 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  235 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  236 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  237 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  238 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  239 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  240 platform/sx30/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx30/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  165 platform/sx400is/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  167 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  168 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  169 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  170 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  171 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  172 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  173 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  174 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  175 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  176 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  177 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  178 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  179 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+14] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  180 platform/sx400is/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+15] = 0x00090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+14),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+15),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+14),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx400is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  251 platform/sx40hs/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  253 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  254 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  255 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  256 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  257 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  258 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  259 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  260 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  261 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  262 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  263 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  264 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  265 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  266 platform/sx40hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x0090000; // Transparent dark grey
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx40hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  156 platform/sx500is/lib.c         if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x33ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  158 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x33ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  159 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x326EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  160 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x34CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  161 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x373BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  162 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x34BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  163 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x395AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  164 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x34766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  165 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x31250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  166 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x37F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  167 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  168 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3A9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  169 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  170 platform/sx500is/lib.c             pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3DED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx500is/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  230 platform/sx50hs/lib.c     if (pal && pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  232 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  233 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  234 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  235 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+3] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  236 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+4] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  237 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  238 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  239 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  240 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  241 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  242 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  243 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  244 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  245 platform/sx50hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x1F0A0000; // Transparent dark grey        
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  28 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+3),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+4),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  53 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Transparent Dark Grey
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx50hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  172 platform/sx510hs/lib.c     if (pal[CHDK_COLOR_BASE+0] != 0x3F3ADF62)
CHDK_COLOR_BASE  174 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+0] = 0x3F3ADF62; // Red
CHDK_COLOR_BASE  175 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+1] = 0x3F26EA40; // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  176 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+2] = 0x3F4CD57F; // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  177 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+5] = 0x3F73BFAE; // Green
CHDK_COLOR_BASE  178 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+6] = 0x3F4BD6CA; // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  179 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+7] = 0x3F95AB95; // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  180 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+8] = 0x3F4766F0; // Blue
CHDK_COLOR_BASE  181 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+9] = 0x3F1250F3; // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  182 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+10] = 0x3F7F408F; // Cyan
CHDK_COLOR_BASE  183 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+11] = 0x3F512D5B; // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  184 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+12] = 0x3FA9A917; // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  185 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+13] = 0x3F819137; // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  186 platform/sx510hs/lib.c       pal[CHDK_COLOR_BASE+14] = 0x3FDED115; // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  13 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  14 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  15 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  16 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  17 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  18 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  19 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  20 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  21 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  25 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  26 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  27 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+14),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  29 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Magenta
CHDK_COLOR_BASE  38 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+0),    // Red
CHDK_COLOR_BASE  39 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+1),    // Dark Red
CHDK_COLOR_BASE  40 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+2),    // Light Red
CHDK_COLOR_BASE  41 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+5),    // Green
CHDK_COLOR_BASE  42 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+6),    // Dark Green
CHDK_COLOR_BASE  43 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+7),    // Light Green
CHDK_COLOR_BASE  44 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+8),    // Blue
CHDK_COLOR_BASE  45 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+9),    // Dark Blue
CHDK_COLOR_BASE  46 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+10),    // Light Blue / Cyan
CHDK_COLOR_BASE  50 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+12),    // Yellow
CHDK_COLOR_BASE  51 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+13),    // Dark Yellow
CHDK_COLOR_BASE  52 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+14),    // Light Yellow
CHDK_COLOR_BASE  54 platform/sx510hs/platform_palette.c     (CHDK_COLOR_BASE+11),    // Magenta