WHITE1BIT     37 lib/lua/lgc.c #define white2gray(x)	reset2bits((x)->gch.marked, WHITE0BIT, WHITE1BIT)
WHITE1BIT     40 lib/lua/lgc.c #define stringmark(s)	reset2bits((s)->tsv.marked, WHITE0BIT, WHITE1BIT)
WHITE1BIT     62 lib/lua/lgc.h #define WHITEBITS	bit2mask(WHITE0BIT, WHITE1BIT)
WHITE1BIT     65 lib/lua/lgc.h #define iswhite(x)   test2bits((x)->gch.marked, WHITE0BIT, WHITE1BIT)