NO_JUMP      31 lib/lua/lcode.c  return (e->k == VKNUM && e->t == NO_JUMP && e->f == NO_JUMP);
NO_JUMP      62 lib/lua/lcode.c  fs->jpc = NO_JUMP;
NO_JUMP      63 lib/lua/lcode.c  j = luaK_codeAsBx(fs, OP_JMP, 0, NO_JUMP);
NO_JUMP      83 lib/lua/lcode.c  lua_assert(dest != NO_JUMP);
NO_JUMP      102 lib/lua/lcode.c  if (offset == NO_JUMP) /* point to itself represents end of list */
NO_JUMP      103 lib/lua/lcode.c   return NO_JUMP; /* end of list */
NO_JUMP      123 lib/lua/lcode.c  for (; list != NO_JUMP; list = getjump(fs, list)) {
NO_JUMP      145 lib/lua/lcode.c  for (; list != NO_JUMP; list = getjump(fs, list))
NO_JUMP      152 lib/lua/lcode.c  while (list != NO_JUMP) {
NO_JUMP      165 lib/lua/lcode.c  fs->jpc = NO_JUMP;
NO_JUMP      186 lib/lua/lcode.c  if (l2 == NO_JUMP) return;
NO_JUMP      187 lib/lua/lcode.c  else if (*l1 == NO_JUMP)
NO_JUMP      192 lib/lua/lcode.c   while ((next = getjump(fs, list)) != NO_JUMP) /* find last element */
NO_JUMP      396 lib/lua/lcode.c   int p_f = NO_JUMP; /* position of an eventual LOAD false */
NO_JUMP      397 lib/lua/lcode.c   int p_t = NO_JUMP; /* position of an eventual LOAD true */
NO_JUMP      399 lib/lua/lcode.c    int fj = (e->k == VJMP) ? NO_JUMP : luaK_jump(fs);
NO_JUMP      408 lib/lua/lcode.c  e->f = e->t = NO_JUMP;
NO_JUMP      544 lib/lua/lcode.c    pc = NO_JUMP; /* always true; do nothing */
NO_JUMP      559 lib/lua/lcode.c  e->t = NO_JUMP;
NO_JUMP      568 lib/lua/lcode.c    pc = NO_JUMP; /* always false; do nothing */
NO_JUMP      582 lib/lua/lcode.c  e->f = NO_JUMP;
NO_JUMP      691 lib/lua/lcode.c  e2.t = e2.f = NO_JUMP; e2.k = VKNUM; e2.u.nval = 0;
NO_JUMP      740 lib/lua/lcode.c    lua_assert(e1->t == NO_JUMP); /* list must be closed */
NO_JUMP      747 lib/lua/lcode.c    lua_assert(e1->f == NO_JUMP); /* list must be closed */
NO_JUMP      127 lib/lua/lparser.c  e->f = e->t = NO_JUMP;
NO_JUMP      286 lib/lua/lparser.c  bl->breaklist = NO_JUMP;
NO_JUMP      338 lib/lua/lparser.c  fs->jpc = NO_JUMP;
NO_JUMP      887 lib/lua/lparser.c  lua_assert(bl.breaklist == NO_JUMP);
NO_JUMP     1053 lib/lua/lparser.c  prep = isnum ? luaK_codeAsBx(fs, OP_FORPREP, base, NO_JUMP) : luaK_jump(fs);
NO_JUMP     1060 lib/lua/lparser.c  endfor = (isnum) ? luaK_codeAsBx(fs, OP_FORLOOP, base, NO_JUMP) :
NO_JUMP     1145 lib/lua/lparser.c  int escapelist = NO_JUMP;