skip_token     88 core/gui_script.c const char* skip_token(const char* p)    { while (*p && !IS_EOL(p) && !IS_SPACE(p) && (*p != '=')) p++; return p; } // Skip past current token value
skip_token    332 tools/code_gen.c char* skip_token(char* c)