CHDK_COLOR_BASE  217 include/camera.h   #undef CHDK_COLOR_BASE           // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a1100/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xE0
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a1200/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0x9F  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a1300/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a1400/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a2200/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xA2  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a2300/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a2400/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a2500/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a2600/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a3200/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xE0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a3300/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xE0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a3400/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a4000/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/a810/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/d20/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/d30/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/g10/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xB3  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/g12/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xB3// Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/g15/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xC0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/g1x/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xA8  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus100_sd780/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xE2  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus110_sd960/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xd0  // Starting color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus115_elph100hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xE1
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus120_sd940/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xB3  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus125_elph110hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus132_elph115/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0x73 // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus135_elph120/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0x73 // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus140_elph130/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0x73  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus145_elph135/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   9 platform/ixus150_elph140/platform_palette.h #define CHDK_COLOR_BASE         0xF0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus155_elph150/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   9 platform/ixus160_elph160/platform_palette.h #define CHDK_COLOR_BASE         0xE0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   9 platform/ixus170_elph170/platform_palette.h #define CHDK_COLOR_BASE         0xE0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   9 platform/ixus175_elph180/platform_palette.h #define CHDK_COLOR_BASE         0xF0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus240_elph320hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xA2  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus255_elph330hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0x73 // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   8 platform/ixus300_sd4000/platform_palette.h #define CHDK_COLOR_BASE         0xB0 // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus310_elph500hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xA2  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus95_sd1200/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xE0
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus980_sd990/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xE0
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/ixus990_sd970/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0x2D  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/n/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xC2      // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/n_facebook/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xC2      // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/s100/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xA8// Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/s110/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xAF  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx160is/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE             0xD0 // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx170is/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx200is/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xD0// Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx220hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xA8// Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx230hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xA8    // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx240hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xCE    // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx260hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xCE    // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx30/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xB3// Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   9 platform/sx400is/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xB0 // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx40hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xA8  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx500is/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE             0xD0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx50hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE           0xC0  // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.
CHDK_COLOR_BASE   4 platform/sx510hs/platform_palette.h   #define CHDK_COLOR_BASE         0xB0 // Start color index for CHDK colors loaded into camera palette.